title

بررسی هوش هیجانی و انگیزه ی مراجعه برای جراحی زیبایی بینی در مراجعه کنندگان برای جراحی زیبایی به درمانگاه جراحی پلاستیک شهر اردبیل

صادقی موحد, فریبا and امانی, فیروز and هادی, محمد رضا and اسدی, مرتضی (1395) بررسی هوش هیجانی و انگیزه ی مراجعه برای جراحی زیبایی بینی در مراجعه کنندگان برای جراحی زیبایی به درمانگاه جراحی پلاستیک شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
185kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
59kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

361kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

52kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف : امروزه گرایش به جراحی های زیبایی به ویژه رینوپلاستی در جامعه ما افزایش یافته است. ویژگی های روانشناختی افراد قبل از رینوپلاستی یکی از عوامل پیش بینی کننده رضایت بیمار از جراحی است، هم چنین دانستن انگیزه و علل مراجعه افراد برای انجام این نوع جراحی ها در برنامه ریزی کلان برای کنترل انجام بجای این گونه اعمال جراحی مفید خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تعیین انگیزه اصلی و شایع بیماران از مراجعه جهت جراحی زیبایی بینی؛ همچنین میزان هوش هیجانی متقاضیان رینوپلاستی است . مواد و روش ها : این مطالعه که یک پژوهش توصیفی بنیادی مقطعی می باشد در طی 6 ماه با مراجعه که کلینیک جراحی پلاستیک بیمارستان امام پرسشنامه تهیه شده ، حاوی سوالات مربوط به انگیزه مراجعه و هوش هیجانی، در بین تمامی مراجعه کنندگان توزیع و اطلاعات حاصل بعد از کد گذاری با نرم افزار SPSS V23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشتر بیماران در گروه سنی 15تا 25 سال قرار داشتند . 67 % آنها مونث بوده و اکثرا دارای سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.61 % مراجعین دانشجو و اکثر آنها مجرد بوده و از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند.هوش هیجانی بیماران متوسط و پایین بود. بیشترین انگیزه در مراجعه برای جراحی کسب زیبایی بیشتر و جلب توجه دیگران بود. در نهایت مراجعین معتقد بودند زیبایی باعث افزایش اعتماد به نفس و پرستیژ و منزلت اجتماعی می شود. نتیجه گیری : مقایسه ی نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات گذشته نشان می دهد که جراحی زیبایی بینی در میان زنان با رده ی سنی جوان و نوجوان (25-15 سال) ؛ اکثرا دانشجو و تحصیلات بالا بیشتر بوده است .اکثر افرادی که جراحی زیبایی انجام می دهند داراری هوش هیجانی متوسط و پایین هستند. انگیزه ی مراجعه بیشترین انگیزه در افراد کسب زیبایی بیشتر بود به گونه ای که افراد معتقد بودند که دارای زیبایی قابل قبولی هستند و خود را زشت نمی انگاشتند ولی به این حد از زیبایی راضی نبوده و خواستار کمال گرایی و بهتر شدن و بهتر دیده شدن را داشتند. همچنین نتیجه می گیریم که رسانه به خصوص تلوزیون و گروههای اجتماعی بخصوص دوستان فرد بیشترین تاثیر را در تصمیم فرد برای انجام جراحی دارد.

Title

Study of Emotional intelligence and motivation for Rhinoplasty in patients referred to plastic surgery clinic of Ardabil.

English Abstract

Background & objectives: nowadays tendency to cosmetic surgeries especially rhinoplasty has increased in our society. The psychological characteristics of the patients before rhinoplasty are important predicting factors in their satisfaction after surgery. Also the knowledge about the reasons and tendencies behind rhinoplastic surgeries are crucial to have long term programming. This study aims to determine the main reasons of rhinoplasty among patient and their emotional intelligence. Material & method: This is a descriptive cross-sectional study which has been conducted over six month using questionnaire. The questionnaire was distributed in plastic surgery clinic of Imam Hospital in Ardabil and contained questions about emotional intelligence and patients’ rhinoplasty intention. All the applicants were coded and the resultant data were analyzed using SPSS V23 software. Results: Majority of the patients aged between 15 and 25. Of these patients 67% were female and their educational degree was master of science or higher. 61% of the applicants were students and many of them were single. The economical level was medium. The emotional Intelligence was low or medium. The intentions of rhinoplasty in majority of cases were gaining more beauty and drawing others attention which resulted in higher self-confidence and social acceptance among them. Conclusion: The results of this study proved that rhinoplasty is common among adolescent to young women, students and applicants with higher educational level. The emotional intelligence was low or medium among majority of the applicants. The applicants desire to gain more beauty and social acceptance was the main reason of applying for rhinoplasty. Many of the applicants believed that they are already beautiful but by these surgeries they gain more beauty and this is toward perfection. We should not neglect the effect of social media, television and friends on this matter.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا صادقی موحد
استاد مشاور :فیروز امانی
استاد مشاور :محمد رضا هادی
دانشجو :مرتضی اسدی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0575 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:هوش هیجانی ، انگیزه مراجعه ، رینوپلاستی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Rhinoplasty, Emotional intelligence, Motivation for surgery
Subjects:WO Surgery
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:7873
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:19 Jul 1395 09:11
Last Modified:14 Feb 1399 08:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...