title

بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل

بابایی, یوسف and ناصحی, فاطمه and فتائی, ابراهیم and براک, منوچهر (1393) بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل. در: اولین همایش ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک, 7 اردیبهشت ۱۳۹۳, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Image
128kB
[img]
Preview
Text
136kB

Persian Abstract

چکیده زمینه وهدف: آب نیاز اساسی جوامع بشری می باشد. اهمیت آب آشامیدنی به دلیل نیاز مبرم انسان به آب برای ادامه ی حیات برای همگان آشکار و مبرهن می باشد. با توجه به اینکه 70% سلول های بدن انسان را آب تشکیل می دهدوهرگونهآلودگیدرآب می تواند سلامت انسان را به خطر اندازد. آب در طبیعت حاوی املاح مختلفی می باشد و به خاطر حلالیت بالای آب می تواند مواد مختلفی در چرخه ی آب وارد این ماده یحیاتیشود. همینامرمی تواند سببتغییراتکیفیآبودرنتیجهباعثبروزبیماریومشکلاتبرایمصرفکنندهگردد. روش بررسی:در این پژوهش با استفاده از داده های ثبت شده مربوط به دوره ی 5 ساله (92-88) در مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، غلظت نیترات در آب شرب 79 روستای دارای خانه بهداشت شهرستان اردبیل با استفاده از نرم افزارSPSSبررسی شده و نتایج حاصله با استاندارد ملی ایران(1053)،رهنمود WHO وEPA مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد میانگین غلظت نیترات در روستاهای شهرستان اردبیل در طول سالهای 88 تا 92به مقدار6/3±9/12 میلی گرم بر لیترمی باشد. علاوه بر آن غلظت نیترات آب شرب در محدوده مورد مطالعه بغیر از 2 روستا در سال 92 در بقیه موارد از سطح حداکثر مجاز استاندارد ملی ایران و رهنمود WHO برای آب شرب فراتر نرفته ولی در برخی موارد از مقادیر اعلامی EPA بالاتر می باشد. نتیجه گیری: میانگین غلظت نیترات در آب شرب روستاها در طول سالهای 88 تا 92 بغیر از 2 مورد در سال 92 در بقیه موارد از مقادیر استاندارد ملی ورهنمود WHO فراتر نرفته است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :یوسف بابایی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
Uncontrolled Keywords:آب آشامیدنی، نیترات، استانداردهای شرب، روستاهای اردبیل
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:8065
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:18 Sep 1395 05:46
Last Modified:18 Sep 1395 05:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...