title

تجارب پرستاران در کربلا

تذکری, زهرا ، روستایی, پریسا ، آصفی, معصومه (1391) تجارب پرستاران در کربلا. در: نخستین همایش بین المللی پزشکی حج و زیارت کشورهای اسلامی, تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
تصویر
1MB
[img]
پیش نمایش
متنی
1MB

خلاصه فارسی

حضور در اماكن مقدس ومحیط معنوی، آثارمهمی دروضعیت روحی واحساسی برجای می گذارد، وآدمی را برای رویارویی با مشکلات زندگی آماده وتجهیزمی نماید.با این حال شرایط پرستاری درعتبات به دلایل بهداشت ضعیف شهرهای زیارتی، بازدیدهای فشرده زائران از زیارتگاهها تا حدودی با پرستاری در سایرمکانها کمی متفاوت است، هدف اصلی این مطالعه توصیف وتفسیرتجارب کاری پرستاران مشرف شده به عتبات وبدست آوردن بینش عمیق از تجارب آنها می باشد. در این پژوهش کیفی با تعداد هفت نفر از پرستاران مشرف شده به عتبات (در تابستان سال90 )مصاحبه انجام شد.داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از تحلیل محتوی تجزیه وتحلیل شد. چهار مضمون از یافته های این داده ها بدست آمد که می توانند تجارب پرستاران فوق را به تصویر کشند. این مضامین عبارتند از: مسائل عاطفی مدیریتی، حمایت، جوانب رفاهی وامنیتی. همچنین پانزده زیر مضمون، توصیف کننده وبسط دهنده چهار مضمون اصلی می باشند. یافته ها نشان داد که پرستاران حمایت عاطفی بیماران را به خصوص در افراد سالمند وخانمهایی که بدلایل استرس با خونریزیهای نا بهنگام روبرو می شوند، از اولویتهای مراقبتی می دانند. همچنین مشکلاتی را در رابطه با ناهمگونی ردیف وقفسه های دارویی دربرخی از مراکز مختلف به دلیل محدویت مکانی در برخی از هتل ها، دور بودن برخی از مراکز درمانی از محل اقامت ومسائل حاشیه ای همین مضمون، فقدان نیروهای نیمه ثابت جهت کنترل تاریخ مصرف وسایل وداروهای مصرفی انبارها ذکر می کنند که می تواند در برنامه های جاری وتصمیم گیریهای کلان موثر واقع گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زهرا تذکری
کلید واژه ها:تجارب کاری پرستاران،پرستاری در عتبات عالیات، تحلیل محتوی
موضوعات :WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :8109
ارائه شده توسط : دکتر زهرا تذکری
ارائه شده در تاریخ :17 آذر 1395 10:32
آخرین تغییر :17 آذر 1395 10:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...