title

ارزیابی حفاظت در برابر پرتو ها در مراکز رادیولوژی: مطالعه مقدماتی در شهر اردبیل

محنتی, پریناز ، رفاهی, سهیلا (1387) ارزیابی حفاظت در برابر پرتو ها در مراکز رادیولوژی: مطالعه مقدماتی در شهر اردبیل. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
408kB

خلاصه فارسی

مقدمه : رعایت استانداردهای حفاظت در برابر پرتوها جهت استفاده صحیح و بهینه از مراکز پرتو تشخیصی با هدف حفظ سلامت جامعه و نسل آینده ضروری است. مواد و روشها: در این تحقیق به روش پرسشنامه ای استاندارد میزان آگاهی تکنولوژیست رادیولوژیستها (9/38 درصد کاردان-6/55 درصد کارشناس- یک نفر کارشناس ارشد و یک نفر تکنسین تجربی) از اصول حفاظت پرتوی در مورد پرتوکار بیمار همراهان وی و استفاده از لوازم حفاظتی در حین پرتوتابی در چهار مرکز رادیولوژی تشخیصی شهر اردبیل که در مجموع بیش از 150 مراجعه روزانه داشته اند مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: این مطالعه نشان میدهد که دوزیمتری سالانه محیط و کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی در اغلب این بخشها صورت نمیگیرد(1/77درصد افراد). علت تکرار رادیوگرافی را در 87 درصد موارد حرکت بیمار اظهار نمودند. بنابراین توجیه کامل بیمار قبل از تصویر برداری و استفاده از تجهیزات فنی نگهدارنده بیمار (مخصوصا" در کودکان و بیماران تصادفی) ضروریست که تنها 37 درصد از کل بخشهای بررسی شده دارای حفاظ گنادها و وسایل نگهدارنده بودند. بحث و نتیجه گیری: الویت دادن به ارزیابی کلیه مراکز رادیولوژی توسط فیزیست متخصص در هر مرکز اقدامی مهم و عملی برای اجرای صحیح حفاظت در برابر پرتوهاست. قدم بعدی علاقمند نمودن خود پرتوکاران و مشارکت دادن آنان در امور حفاظت پرتویست. توجه به این نکته ضروریست که طبق نظرخواهی بعمل آمده اکثر پرتوکاران (4/91 درصد افراد) با پیشنهاد برگزاری کارگاههای سالانه حفاظت پرتوی ترجیحا" در مرکز استانها جهت آشنائی عملی با عوامل موثر (نه بصورت تئوری) در کاهش میزان پرتوگیری بیمار و پرسنل و اجرائی نمودن آن موافق بودند.

عنوان انگليسي

Assessment of radiation protection in the radiological centers, a pilot study in Ardebil.


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :پریناز محنتی
نویسنده مسئول :سهیلا رفاهی
کلید واژه ها:حفاظت پرتوی - مراکز رادیولوژی
کلید واژه ها (انگلیسی):radiation protection - radiology center
موضوعات :WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
کد شناسایی :813
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :01 دی 1388 09:09
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 10:59

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...