title

بررسی سلامت روان کودکان و نوجوانان مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست در شهرستان اردبیل و عوامل مرتبط در سطح سلامت روان آنها

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and کریم اللهی, منصوره and نوروزی, الهام (1395) بررسی سلامت روان کودکان و نوجوانان مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست در شهرستان اردبیل و عوامل مرتبط در سطح سلامت روان آنها. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
679kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
39kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

523kB
[img] Other (spss) - final reserch project report
محدود به Repository staff only

18kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: هر ساله هزاران کودک به‌دلایل مختلف در مراکز نگهداری شبانه روزی پذیرفته می شوند. کودکان ساکن در این مراکز معمولاً کسانی هستند که به‌دلیل بی توجهی، آزارهای جسمی، سوء مصرف مواد توسط والدین، طلاق و فقر اقتصادی – اجتماعی به این مراکز سپرده می‌شوند. از سوی دیگر ورود به مراکز نگهداری شبانه روزی و زندگی در این محیط نیز کودکان را در معرض مشکلات رفتاری و بهداشتی فراوانی قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین سلامت روان کودکان و نوجوانان مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست در شهرستان اردبیل و عوامل مرتبط با سطح سلامت روان آنها می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر مقطعی توصیفی تحلیلی و جامعه پژوهش کلیه کودکان 14-6 ساله ساکن مراکز نگهداری بود. تعداد نمونه 52 کودک (29 پسر و 23 دختر) بود که به روش سرشماری برای همه آنها پرسشنامه تنظیم شد و وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه "ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله (CSI-4) براساس (DSM-IV) بوده است که پاسخ سوالات پرسشنامه و اطلاعات مورد نیاز توسط مربیانی که بیشترین شناخت را از کودکان و رفتار آن‌ها داشتند جمع‌آوری گردید. همچنین عوامل موثر مانند سن، جنس، سطح معدل تحصیلی، مدت اقامت در این مراکز، علت ارجاع به این مراکز، در قید حیات بودن یا نبودن والدین، بد سرپرست یا بی سرپرست بودن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و یا شغل والدین اصلی و در نهایت معلولیت جسمانی در قالب اطلاعات دموگرافیک ضمیمه شده در ابتدای هر پرسشنامه در حد امکان بررسی شد. نتایج: در این مطالعه میانگین سنی پسران 2/37± 11 و دختران 2/193 ± 11/09 سال بود. نتایج آماری نشان دادند که اختلاف معنی داری بین سن بیماران در دو گروه جنسیتی وجود ندارد. (%2/21) 11 نفر از کودکان ونوجوانان فاقد علایم اختلالات روانی بوده و (8/78%) 41 نفر دارای حداقل یک مورد از اختلالات روانی بودند. نتیجه حاصل از آنالیز آماری نشان داد که بین سن و موارد اختلالات روانی (128/0 = p) و ابتلا یا عدم ابتلابه اختلالات روانی( 633/0 = p) و جنسیت با ابتلا یا عدم ابتلابه اختلالات روانی ( 920/0 = p) ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. همچنین در مورد اختلالات بیش فعالی (کم توجهی)، فوبیا، تیک حرکتی، دیستایمی، ناخن جویدن و دروغ گویی مرضی بین دو گروه پسران و دختران اختلاف آماری معنی داری وجود دارد به نحوی که این اختلالات در پسران بیشتر از دختران می باشد. همچنین آنالیزهای آماری نشان داد بین برخی از اختلالات روانی با معدل تحصیلی، مدت اقامت، شغل پدر و دلیل اقامت ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های بدست آمده از این مطالعه توجه بیشتر و رسیدگی به وضعیت سلامتی این گروه از کودکان و انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر سلامت روانی آن‌ها توصیه می گردد.

Title

Assessment of mental health in children and adolescent in Ardabil's foster care centers and related factors to their mental health

English Abstract

Background & Aim: Every year, thousands of children admitting in Foster Care Centres, because of several reasons. Most children live in foster care centers, as a results of neglect, physical abuse, parental substance abuse, divorce and social-economic poverty. In addition, living in Foster Care Centres cause a lot of health behavioral problems in the children. With regard to this issue,mental health status of 6-14 years old children living in foster care centres in Ardabil was assessed. Material & Method: We performed a cross-sectional study with 52 children (29 boy, 23 girl) liring in the centers. In this research, the sampling method was census. The required information about children's mental health was obtained by (CSI-4) base on )DSM-IV( questionnaire from guardians who recognized these children on the basis of their behaviors. Results: The average age in boy and girls respectively were 11 ± 2.37 and 11.09 ± 2.193. There was no significant difference between age and subjects sex. The result showed that the 21.2% of subjects don’t have behavioral problems and 78.8% have problems in behavior. There was no significant difference between age and sex with behavioral problems. There was significant difference between behavioral problems in ADHD (inattention), phobias, motor tics, Dysthymia, nail-biting and lying with sex so this disorder is prevalent in boys than girls. Conclusion: On the basis of these findings paying full attention, assessment and further studies on high risk groups of children were recommended.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :منصوره کریم اللهی
دانشجو :الهام نوروزی
Additional Information:شماره پایان نامه : 599 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سلامت روان، کودک و نوجوان، مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست
کلیدواژه ها (انگلیسی):Mental Health, Children, Foster Care Centers
Subjects:WM Psychiatry
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:8177
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:09 Sep 1395 07:34
Last Modified:15 Apr 1399 12:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...