title

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماند شهری رشت با روش ماتریس لئوپولد

داداش خواه بین کلایه, زینب and افشین, شیرین and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماند شهری رشت با روش ماتریس لئوپولد. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
581kB
[img]
Preview
Image
244kB

Official URL: http://arums.ac.ir/src/fa

Persian Abstract

سابقه و هدف: رشد بی رویه جمعیت همراه با تغییرالگوهای مصرف، باعث افزایش تولیدپسماند شده و مدیریت آن را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. تولید کمپوست یکی از فرآیندهای مورد استفاده برای تغییر و تبدیل پسماندشهری می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماندشهری رشت با روش ماتریس لئوپولد درسال 1394 انجام گرفت. مواد و روش ها: دراین پژوهش توصيفي- تحلیلی، جمع آوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی (بررسی وضعیت موجود تولید کود ازپسماندشهری رشت)، انجام گردید. ارزيابي اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماندشهری رشت با تعیین 4 گزینه (تولیدکمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ، تولید کمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ در مخلوط با لجن حاصل ازتصفیه فاضلاب شهری، تولید کمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ به همراه فضولات حیوانی، ادامه وضع موجود)، و با استفاده از روش ماتریس لئوپولد انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه تولیدکمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ به همراه فضولات حیوانی درمقایسه با سایر فرآیندها، بیشترین امتیاز را در فاز ساختمانی و بهره برداری کسب کرد. گزینه های تولید کمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ در مخلوط با لجن فاضلاب شهری و تولیدکمپوست ازپسماندشهری با اجرای طرح تفکیک ازمبدأ، به ترتیب در رده های بعدی ازلحاظ ارزیابی زیست محیطی قرارگرفتند. ادامه وضعیت موجود (تولیدکود از پسماندمخلوط شهری)، بدترین گزینه دراین ارزیابی انتخاب گردید. نتيجه گيري: ادامه وضعیت موجود (فرآیند تولید کود ازپسماند مخلوط شهری رشت)، ازلحاظ زیست محیطی مخاطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته و بایستی برای کاهش اثرا سوء زیست محیطی آن اقدامات مناسب انجام گیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :زینب داداش خواه بین کلایه
نویسنده :شیرین افشین
نویسنده :عزیزه عالی پناه
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
Uncontrolled Keywords:ارزيابي زيست محيطي، ماتريس لئوپولد، کمپوست، پسماند، رشت
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:8199
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:18 Sep 1395 06:23
Last Modified:18 Sep 1395 06:23

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...