title

میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طب خون

اصلانی, محمدرضا and علایی, واحد and مشعوفی, مهرناز and عابدزاده, ربابه and بکروی, الناز and اصلانی, حسن (1388) میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طب خون. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

[img]
Preview
Text - Published Version
44kB

Persian Abstract

مقدمه وهدف : در ارتباط با خون وفراورده های خونی، از زمان تهیه تا تزریق آنها فرایندهای مختلفی اعمال می شود، به طوریکه بایستی بر هر کدام از این فرایندها نظارت ودقت بیشتری صورت گیرد.این فرایندها شامل تهیه خون و فراورده های خونی، نگهداری، انتقال وتزریق می باشد. جنبه نظارتی این فرایندها زمانی موثر است که افراد در گیر با طب خون حداقل آگاهی را در این ارتباط کسب کنند. روش اجرا: این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت. دراین مطالعه پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شامل بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، بیمارستان شهید دکتر فاطمی، بیمارستان علوی و بیمارستان بوعلی به تعداد 226 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ای شامل ده سوال در ارتباط با سطح آگاهی آنها از جنبه های مختلف طب خون شامل نگهداری، انتقال، تزریق و واکنش های احتمالی ناشی از تزریق به صورت جداگانه ودر قیاس با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره اخذ شده توسط این چهار گروه به ترتیب عبارت بودند از:بیمارستان امام خمینی ( ره) 6/13 ، بیمارستان بوعلی 9/12 ، بیمارستان شهید دکتر فاطمی 96/11 و بیمارستان علوی 87/10. از لحاظ آماری متوسط نمره کسب شده توسط بیمارستان امام خمینی (ره) با بیمارستان دکتر فاطمی وبیمارستان علوی اختلاف معنا داری را نشان داد ولی مقایسه سایر گزینه ها با هم دیگر هیچ گونه اختلاف معناداری را نشان ندادند. از بین جنبه های مختلف مورد بررسی مرتبط با طب انتقال خون، این گروهها از شرایط نگهداری خون وفراورده های خونی، اطلاعات مربوط به تهیه وجمع آوری فراورده های خونی ونحوه انتقال آنها کمترین سطح آگاهی را داشتند.

Title

Awareness of nurses in different health centers of Ardebil University of Medical Sciences of the blood medicine


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محمدرضا اصلانی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
Uncontrolled Keywords:آگاهی - پرستار - فراورده خونی
کلیدواژه ها (انگلیسی): nurses - health center - blood medicine - awareness
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:821
Deposited By: Dr Mehrnaz Mashoufi
Deposited On:17 Oct 1388 06:41
Last Modified:09 Mar 1397 11:50

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...