title

تاثیر بازیهای رایانه ای بر سلامت افراد

اصلانیان, رقیه and امانی, فیروز (1395) تاثیر بازیهای رایانه ای بر سلامت افراد. در: دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای ، فرصت ها و چالش ها, 27-29 بهمن 1395, اصفهان- ایران.

[img]
Preview
Image
1MB
[img]
Preview
Text
675kB

Persian Abstract

مقدمه : محبوبیت بازی های کامپیوتری به سرعت در حال رشد است هر ساله، مردم در سراسر جهان میلیاردها ساعت صرف بازی های کامپیوتری میکنند. بازی های آنلاین یک روش اغوا کننده برای تشویق مردم به شرکت در چنین بازیهایی می باشد. بازی های رایانه ای بیشتر کودکان و نوجوانان را شیفته ی خود کرده است. تحقیقات نشان میدهد حدود 10 درصد کودکان 18-2 ساله بیش از یک ساعت از روز را صرف بازیهای رایانه ای میکنند که این زمان در میان پسران 8 تا 13 ساله، به طور متوسط بیش از 7.5 ساعت در هفته می باشد. بازیهای رایانه ای در میان دانشجویان نیز محبوبیت ویژه ای دارد طوریکه بیش از 14/8 % درصد دانشجویان حداقل 6 ساعت در هفته را صرف بازیهای کامپیوتری میکنند. ویدئوها و بازی های کامپیوتری همچنین نقش برجسته ای را در فرهنگ کودکان و نوجوانان به عهده گرفته اند با توجه به فراگیر بودن نفوذ آنها، این احتمال وجود دارد که این بازی ها ممکن است بر سلامت و رفاه کودکان نیز تاثیر بگذارد. از اینرو مطالعه حاضر به بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر سلامت افراد پرداخته است. مواد و روشها : مطالعه بر روی 140 نفر از زنان و مردان و اکثرا دانشجو که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند صورت گرفت. نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه بود. پرسش شوندگان در صورت تمایل نسبت به تکمیل رضایت نامه اقدام نمودند. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS v16 و استفاده از روشهای آماری آنالیز شدند. یافته ها : از بین 140 نمونه مورد مطالعه 60/7 % مرد و بقیه زن بودند.3/54 % بیش از 20 سال داشتند. 97/9% افراد مجرد و بقیه متاهل بودند. 59% پرسش شوندگان تحصیلات آکادمیک با وضع مالی متوسط بودند. 55/8 % پرسش شوندگان مکان بازی خود را گیم نت اعلام کردند.51/6 % افراد سابقه بیش از یک سال بازی را داشتند. از میان بازیهای رایانه ای, بازی های ورزشی با 41.2% بیشترین طرفدار را داشتند. بحث : مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر جوانان به دلیل بیکاری و نداشتن مشغله کاری ساعاتی از وقتشان را در هفته صرف بازیهای رایانه ای می کنند. مطالعه حاضر همچنین نشان داد که بیشتر افراد جامعه با اینکه بازیهای رایانه ای را برای سلامت کودکان و نوجوانان مضر میدانند و معتقدند که بازیهای رایانه ای بر روحیه حساس آنها تاثیر نامطلوب دارد و باعث افزایش لجاجت و خشونت در میان کودکان و نوجوانان میگردد اما با اینحال اکثر خانواده ها به دلیل عدم آگاهی نسبت به هنجارهای بازی های رایانه ای نسبت به انجام بازی های رایانه ای فرزندان خود بی تفاوتند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه اصلانیان
نویسنده :فیروز امانی
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:8523
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:04 Dec 1395 07:01
Last Modified:04 Dec 1395 07:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...