title

بررسی نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود

آرمون, عسگر and امانی, فیروز (1395) بررسی نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود. در: هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 10-12 اردیبهشت 1395, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
179kB
[img]
Preview
Text
424kB

Official URL: http://meduc.behdasht.gov.ir

Persian Abstract

مقدمه: رشته فناوری اطلاعات سلامت(HIT)، یکی از رشته های جدیدی در ایران می باشد که از چند سال پیش جایگزین رشته مدارک پزشکی شده است. هدف از ایجاد این رشته تربیت افراد کار آزموده ای جهت تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت که شامل تحلیل و سازماندهی اطلاعات و كدگذاری اطلاعات پزشكی بیماران در مراكز بهداشتی درمانی، تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی و ارائه به مدیران و مسئولین مرتبط، مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت و مشاركت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت ترسیم شده است. با وجود این، دیدگاه تردید آمیز دانشجویان این رشته نسبت به ادامه تحصیل و آینده شغلی خود یکی از چالش های این رشته می باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود می‌باشد. روش ها: در این پژوهش با روش توصیفی مقطعی، تعداد 85 نفر از دانشجويان رشته فناوری اطلاعات(ورودی های90، 91، 92 و93) دانشکده پیراپزشکی اردبیل از طریق نمونه‌ گيري تصادفي ساده در سال 1393 انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت و دارای 20 سؤال بود که پايايی و روايی پرسش‌نامه مورد سنجش و تاييد قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌هاي آماری t مستقل و واریانس یکطرفه و به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در مجموع 300 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. 2/85% نمونه‌ها دانشجوی دختر و 8/14 دانشجوی پسر بودند. 55 درصد شرکت کنندگان از انتخاب این رشته رضایت نداشتند و 85 درصد تأکید داشتند دیدگاه اطرافیان نسبت به این رشته مثبت نیست. اما 70 درصد نظر دهندگان اشاره کردند که نسبت به بازار کار این رشته نگرش مثبتی دارند. دانشجویان این رشته در ابتدای ورود به دانشگاه از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند اما در مراحل پایانی تحصیل، از رشته خود نارضایتی نشان داده اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج یافته های این مطالعه، جهت بهبود میزان رضایتمندی دانشجویان، لازم است متقاضیان ورود به آموزش عالی در مشاوره های کنکوری به شکل مناسبی راهنمایی شوند تا انتخاب رشته های آنان از روی آگاهی، علاقه و رغبت باشد و پس از ورود به دانشگاه دچار نارضایتی و یأس نشوند. در این راستا لازم است مسئولین مرتبط در ایجاد زمینه استخدام و استفاده از دانش فارغ التحصیلان برنامه ریزی های لازم بعمل آورند.

Title

Health information technology students ' attitudes towards their academic field and future career


Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عسگر آرمون
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:نگرش، دانشجویان، فناوری اطلاعات سلامت، آینده شغلی.
Subjects:QZ Pathology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:8552
Deposited By: دکتر عسگر آرمون
Deposited On:23 Dec 1395 11:16
Last Modified:20 Jan 1397 13:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...