title

اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال94

اصلانیان, رقیه and امانی, فیروز (1396) اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال94. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

[img]
Preview
Image
341kB
[img]
Preview
Text
327kB

Official URL: http://ihsc.bsbmu.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف : سکته مغزی یکی از بیماریهای نورولوژیک و سومین علت رایج مرگ پس از سرطان و بیماری قلبی در ایالات متحده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایران با 4/97 درصد مرگ و میر در هر 100 هزار نفر در رتبه 90 در بین کشورهای جهان قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک سکته مغزی در شهر اردبیل بوده است. مواد و روشها : این مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود که بر روی 850 نفر از بیماران بستری شده مشکوک به سکته مغزی در بخش نورولوژی بیمارستان علوی اردبیل صورت گرفت. تعداد 207 بیمار با تشخیص قطعی سکته مغزی شناسایی شدند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده بیماران استخراج شد. داده ها با استفاده از روش های آماری در نرم افزار spss v16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها : 52 % از بیماران مرد و بقیه زن بودند. 98 % بیمارن متاهل و 67 % ساکن شهر بودند. میانگین سنی بیماران 13±70 سال بود. 71 % بیماران سابقه فشارخون بالا و 47 % سابقه سکته مغزی داشتند. 6/25 % بیماران همزمان دچار دیابت و فشار خون بالا بودند كه میزان مرگ و میر در این بیماران 6/22 % بوده است. نتیجه گیری : مطالعه حاضر نشان داد که سابقه فشار خون بالا و سکته مغزی قبلی مهمترين عوامل و شهر نشینی و فصل سرد از عوامل محیطی تاثیر گذار در بروز سکته مغزی بودند. میزان بروز سکته مغزی در ساعات پایانی روز و شب هنگام بیشتر از زمانهای دیگر بوده است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه اصلانیان
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:سکته، اردبیل، اپیدمیولوژی
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:8741
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:27 Feb 1396 06:17
Last Modified:27 Feb 1396 06:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...