title

ميزان سواد رسانه اي و اطلاعاتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص هاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي يونسكو

امانی, فیروز and راسی, شعیب and علوی, سیما and اصلانیان, رقیه (1396) ميزان سواد رسانه اي و اطلاعاتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص هاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي يونسكو. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

[img]
Preview
Image
341kB
[img]
Preview
Text
368kB

Official URL: http://ihsc.bsbmu.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: سواد اطلاعاتی یکی از ویژگی های بارز جامعه اطلاعاتی و مجموعه ای از توانمندی هاست که امکان مکان یابی، ارزیابی و بکارگیری موثر اطلاعات مورد نظر را برای افراد می دهد و یونسکو آن را از حقوق اساسی بشر تعریف کرده است. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی دانشجویان تر م چهار به بالای دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی شهر اردبیل به تعداد 200 نفر انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه سواد رسانه ای و اطلاعاتی براساس شاخص های یونسکو بود که بر اساس مقیاس لیکرت نمره دهی می شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها : بیشترین میانگین در هر دو دانشگاه علوم پزشکی و غیر پزشکی مربوط به دنبال کردن اخبار در سطح محلی، ملی ، منطقه ای و بین المللی بود. میانگین سطح سواد اطلاعاتی به تفکیک جنس در بین دو دانشگاه یکسان و بر حسب تاهل متفاوت بود. تفاوتی بین سطح سواد رسانه ای و سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دو دانشگاه وجود نداشت. نمره سواد اطلاعاتی و رسانه ای دانشجویان علوم پزشکی و غیر پزشکی در حد متوسط قرار داشت. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد سواد رسانه ای و اطلاعاتی دو دانشگاه در حد متوسط قرار دارد ولی با توجه به ضرورت یادگیری و به دست اوردن این قابلیت ها باید تمام تلاش های لازم برای ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی هم از سوی دانشجویان و هم از سوی اساتید و مسئولین دانشگاه ها انجام گیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:سواد اطلاعاتی، دانشجویان، اردبیل
Subjects:WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:8742
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:27 Feb 1396 06:11
Last Modified:27 Feb 1396 06:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...