title

طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی

شرقی, افشان and حضرتی, صادق and تذکری, زهرا and رشید شمالی, حسین (1396) طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
437kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
127kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

331kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: اهمیت مقوله بهداشت و سلامت باروری تا جایی است که امروزه بهداشت باروری به عنوان بخشی از حقوق بشر)با نام حقوق باروری( مورد تایید قرار گرفته است. علی رغم توسعه و ارائه مراقبت های قبل از زایمان وجود آمار مرگ و میر و عوارض بالا، برنامه ریزی مناسب دوران بارداری را می طلبد. هدف اين مطالعه طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی بود . مواد و روش‏ها: اين طرح يک مطالعه کيفي از نوع تحلیل محتوی بود، که درآن 17 نفر از مادران و8 نفر از کارشناسان مراکز بهداشتی و درمانی انتخاب شده و تحت مصاحبه نيمه باز قرار گرفتند. طرح تجزیه و تحلیل یافته ها همزمان با گردآوری اطلات انجام شد، ابتدا محتوای مصاحبه ها به طورکامل نوشته و پس از چندین بار خواندن و کد گزاری باز براساس شباهت و تفاوتها طبقات شکل گرفت. یافته ها: پس از تحلیل دادهها، طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی در قالب چهار تم اصلی محصول ، هزینه ، مکان و تریج به دست آمد. که این خدمات به 8 زیر طبقه دسته بندی گردید. طبقه اول محصول با زیر طبقات ویژگی های بارداری و خدمات بارداری سالم فعلی در مراکز بهداشتی از نظر مادران و کارشناسان و ویژگی های بارداری سالم با تاکید بر وزن گیری مناسب از نظر مادران و کارشناسان ، طبقه دوم مکان با زیر طبقات محل های ارائه خدمات بارداری سالم فعلی از نظر مادران و کارشناسان و محل مطلوب ارائه خدمات بارداری سالم از نظر مادران و کارشناسان ،طبقه سوم هزینه با زیر طبقات عوامل افزاینده قیمت و عوامل کاهش دهنده هزینه و طبقه چهرم با زیر طبقات وضعیت فعلی آموزشی در مورد بارداری سالم از نظر مادران و کارشناسان و وضعیت مطلوب آموزشی از دیدگاه مادران و کارشناسان ، یافته های حاصل از این مطالعه بودند. نتیجه گیری: در وحله اول آموزش و دادن اطلاعات و منابع اطلاعات دقيق در رابطه با بهره بری مادران از خدمات کافی در خصوص بارداری سالم و میزان وزن گیری صحیص بسيار ضروري است. مراكز بهداشت نيز بايد داراي كادري مجرب ، با حوصله ،امكانات آموزشي و فضاي مناسب باشند.از طرفي خدمات رايگان و يا حداقل ارزان نيز ميتواند در مراجعه زنان، افزايش سلامت و ميزان افزایش صحیح وزن مادران بسيار كمك كننده باشد. صدا و سيما و رسانه هاي جمعي ديگر، طبق مصاحبه ها جزو راحت ترين و رايج ترين منابع دريافتي اطلاعات مادران بودند ، از اين رو سيستم آموزش بهداشت مي تواند با همكاري رسانه هاي جمعي سبب افزايش سطح آگاهي مادران در خصوص بارداري و نحوه ي وزن گيري صحیح و نيز افزايش سطح سلامت در جامعه شود.

Title

Healthy pregnancy operational model designed with emphasis on pre-pregnancy weight control and suitable weight gain during pregnancy , based on social marketing pattern.

English Abstract

Background and objective : Due to fertility health importance, it’s approved as a part of human rights(named fertility rights) . Despite expanding prenatal cares, high rates of adverse effect and mortality, need suitable pregnancy planning.The aim of this study is a practical healthy pregnancy operational model designed with emphasis on pre-pregnancy weight control and suitable weight gain during pregnancy , based on social marketing pattern. Methods:In a qualitative content analysis study, 17 mothers and 8 experts of health center were selected and interviewed semi-openly. Data collection and analysis were done simultaneously. After recording and several times of revising the interviews and open coding, categories were formed according to similarities and differences. Results: After data analysis, practical healthy pregnancy model was formed with emphasis on pre-pregnancy weight control and suitable weight gain during pregnancy accirding to the social marketing model in four groups; product, cost, place and promotion.These services categorized into eight subgroups. First group, product with subgroups consist of pregnancy features,present healthy pregnancy services in health centers and helthy pregnancy features with emphasis on suitable weight gain according to mothers and experts.Second group,place, with subgroups cinsist of; present healthy pregnancy service location; favorite healthy pregnancy service location according to mothers and experts.This group,cost, with subgroups consist of icreasing and decreasing cost agents.Forth group,promotion,with subgroups consist of; current state of education for healthy pregnancy and suitable state of education according to mothers and experts. Conclusion:Education, informing and presenting accurate data sources is nessary for mothers to benefit from healthy pregnancy and suitable weight gaining. Health centers should be provided with expert and patient staff , educational equipments and suitable space.On the other hand,free or affordable services could be helpful in increasing health quality and suitable weight gaining in mothers.According to the surveys , the national TV and other social media are the most common andcomfortable informing sources. For this reason, a cooaperation between Health education system and social media can increase the mothers awareness about pregnancy and suitable weight gaining and can lead to increase of society health quality.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشان شرقی
استاد مشاور :صادق حضرتی
استاد مشاور :زهرا تذکری
دانشجو :حسین رشید شمالی
Additional Information:شماره پایان نامه 0607 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:بارداری سالم ، بازاريابي اجتماعي ، تنظیم وزن
کلیدواژه ها (انگلیسی):Healthy pregnancy, Social marketing, Weight control
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Health > Department of Environmental health
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:8892
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:24 Mar 1396 11:36
Last Modified:13 Feb 1399 08:35

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...