title

ارزیابی مالون دی آلدهید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در سلول های فیبروبلاست عصب محیطی پس از مواجهه با 4،2 دی کلروفنوکسی استیک اسید

شریفی پاسندی, مرضیه and مأذنی, محمد and نیاپور, علی (1395) ارزیابی مالون دی آلدهید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در سلول های فیبروبلاست عصب محیطی پس از مواجهه با 4،2 دی کلروفنوکسی استیک اسید. در: چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران (مبانی مولکولی تشخیص و درمان بیماریها), 26-28 مرداد 1395, تهران - ایران.

[img] Text - Published Version
محدود به Repository staff only

209kB
[img] Text - Published Version
محدود به Repository staff only

289kB

Official URL: https://www.ibc95.ir

Persian Abstract

ترکیب بنزوییک اسیدکلردار با نام 4،2 دی کلروفنوکسی استیک اسید(2,4-D) از اولین محصولات فنوکسی حاصل از سنتز اکسین و علف کش هورمونی محسوب می شود و در بسیاری از کشورها برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ در حوزه ی کشاورزی استفاده می شود. مطالعات نشان داده ا ست که 2,4-D از طریق افزایش ROS باعث القای آپوپتوز می شود . در شرایط معمولی بین تولید و حذف رادیکال های آزاد تعادل وجود دارد. عدم تعادل در این فرایندها منجر به استرس اکسیداتیو و بروز تغییرات پاتولوژیک متعدد در سطح ماکرومولکولهای سلولی بویژه پراکسیداسیون لیپییدها می گردد. مالون دی آلدهید یکی از آلدهید های مهم نا شی از پراکیسیداسیون لیپیدهای غشا می با شد. اندازه گیری سطح MDAبه عنوان بیومارکر استرس اکسیداتیو و به منظور بررسی آسیب و شدت استرس اکسیداتیو حاثز اهمیت می باشد. در این مطالعه میزان سطح مالون دی آلدهید در سلول های فیبروبلا ست عصب محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روشها سلولها در فلا سک به مدت 24 ساعت انکوبه شده و سپس با غلظت معینی از 2,4-D تیمار شدند. پس از 28 ساعت از انکوباسیون میزان مالون دی آلدئید با روش Satoh اندازه گیری و برحسب نانومول در میلی لیتر (nmol/ml) گزارش شد یافته ها به دنبال تیمار با 2,4-D میزان مالون دی آلدهید به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. بحث و نتیجه گیری تنایج مطالعات نشان داده است که مواجهه با 2,4-D باعث افزایش مقدار ROS شده است. کاهش معنی دار میزان مالون دی آلدهید نشان دهنده ی افزایش میزان آسیب به عصب است. بنابراین به نظر می رسد 2,4-D احتمالا می تواند علاوه بر سیستم عصب مرکزی بر سیستم عصب محیطی هم تاثیر بگذارد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مرضیه شریفی پاسندی
نویسنده :محمد مأذنی
نویسنده مسئول :علی نیاپور
Uncontrolled Keywords:فیبروبلاست عصب محیطی، استرس اکسیداتیو، 2,4-D، مالون دی آلدهید
Subjects:QS Human Anatomy
QU Biochemistry
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:8895
Deposited By: Dr Ali Niapour
Deposited On:28 Mar 1396 04:29
Last Modified:28 Mar 1396 04:29

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...