title

بررسی میزان شیوع و outcome هیدرونفروزیس جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، پورعیسی, مسعود ، نظری, حسین (1385) بررسی میزان شیوع و outcome هیدرونفروزیس جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی. در: نهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران, 19-16 خردادماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
39kB

خلاصه فارسی

Outcome و mamagementصحیح هیدرونفروزیس جنینی بطور کامل تعریف نشده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع و outcome جنینهاوی با هیدرونفروزیس جنینی است که توسط سونوگرافی تشخیص داده شده بودند. در طی یک دوره سه ساله از سال (84-82) به تعداد 211 جنین (271 واحد کلیه) که در مراحل مختلف حاملگی قطر قدامی خلفی لگنچه آنها بیشتر از حالت نرمال بود هیدرونفروز جنینی تشخیص داده شدند. از میان 55500 جنین سونوگرافی شده میزان شیوع هیدرونفروزیس جنینی 8/3% برآورد گردید. از میان 187 جنین (240 واحد کلیه) که بعد از تولد با سونوگرافی پیگیری شدند فقط در 10 کلیه قطر قدامی خلفی لگنچه به بیش از 25 mm رسیده بود که نیاز به عمل جراحی داشت. مزیت خیلی مهم از دانستن اینکه جنینهائی با هیدرونفروزیس جنینی به موقع بعد از تولد ارزیابی سونوگرافی شوند تا شدت هیدرونفروزیس آنها تعیین شده و از کاهش خیلی زیاد عملکرد کلیه جلوگیری شود.

عنوان انگليسي

prevalence and outcome of fetal hydronephrosis diagnosed by sonography


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سهیلا رفاهی
کلید واژه ها:سونوگرافی - هیدرونفروزیس جنینی - پیامد
کلید واژه ها (انگلیسی):fetal hydronephrosis - outcome - sonography
موضوعات :WJ سیستم ادراری
WQ مامایی
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :894
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :12 دی 1388 08:55
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...