title

مطالعه خطای انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان

بابایی پویا, امین and حبیبی, احسان اله (1394) مطالعه خطای انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 20-21 خرداد 1394, یزد - ایران.

[img]
Preview
Image
119kB
[img]
Preview
Text
644kB

Persian Abstract

زمینه: اتاق کنترل به عنوان حساس ترین بخش یک صنعت می باشد که هرگونه خطا در وظایف اپراتورها می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همرا داشته باشد و از آنجایی که خطاهای انسانی بعنوان اصیلترین و کلیدی ترین عامل حوادث صنعتی شناخته شده بنابراین تجزیه و تحلیل و شناخت عوامل موثر در وقوع خطاهای انسانی در ارائه راهكارهاي مناسب براي کاهش آنها مؤثر می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك پژوهش موردی بوده و جامعه پژوهش واحد اتاق کنترل صنعت سیمان است.در این مطالعه پس از تعیین وظایف و مشاغل بحرانی با استفاده از روش آنالیز HTA،از تکنیک CREAM برای آنالیزخطای انسانی استفاده کرده. نهایتا براساس نتایج بدست آمده علل عمده بروز خطا شناسایی می گردد. یافته ها: یافته های حاصل از تکنیک HTA شامل آنالیز وظایف شغلهای سرمهندس شیفت،سرپرست شیفت،اپراتور اتاق کنترل مرکزی می باشد که 20 وظیفه اصلی و 77 زیروظیفه مورد تحلیل قرارگرفت و 85 مورد خطا شناسایی شد. از میان کل خطاهای شناختی شناسایی شده خطای اجرا 43% ، تفسیر26%، برنامه ریزی 20%و مشاهده 11%بدست آمد. بحث و نتيجه گيري: بیشترین خطاهای شناختی شناسایی شده خطا در اجرا بود با مطالعات انجام شده از جمله مطالعه اتاق های کنترل صنایع پتروشیمی توسط مصطفی حمزئیان زیارتی بااستفاده از این تکنیک مطابقت داشت.بالاترین احتمال بروز خطا مربوط به وظیفه اصلی پایش و کنترل اپراتور(207/0) و در زیر وظایف "انجام دو یا چند کار همزمان"،" زمان انجام کار " و " کیفیت آموزشها" شناسایی گردید.که اعمال تغییرات لازم جهت کاهش در وظایفی که اپراتور مجبور به انجام دو یا چندکار بطورهمزمان است.و توجه به برگزاری دوره های آموزشی، برنامه های نوبت کاری و تهیه دستورالعمل کاری مناسب ضروری به نظر می رسدItem Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :امین بابایی پویا
نویسنده :احسان اله حبیبی
Uncontrolled Keywords:خطای انسانی ، قابلیت اطمینان ، تکنیک CREAM, اتاق کنترل ، صنعت سیمان
Subjects:WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Occupational Health
ID Code:8960
Deposited By: mr amin babaei pouya
Deposited On:19 Apr 1396 08:20
Last Modified:19 Apr 1396 08:20

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...