title

بررسي انگ اجتماعي و محروميت هاي اجتماعي در زنان مبتلا به ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني اردبيل در سال ٩٤-٩٥

عدالتخواه, حسن and صادقیه اهری, سعید and کریم اللهی, منصوره and کارجو, رضا (1396) بررسي انگ اجتماعي و محروميت هاي اجتماعي در زنان مبتلا به ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني اردبيل در سال ٩٤-٩٥. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
706kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
85kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: ویتیلیگو یک بیماری دپیگمانته کننده با ظاهر بد با علت ناشناخته میباشد که باعث تخریب ملانوسیت ها می شود. یک درصد جامعه گرفتار می شوند و نیمی از موارد قبل از بیست سالگی است و چنانچه این حالت در خرافات اجتماعی معنی و مفهوم خاصی داشته باشد، مشکل بیمار دوچندان می شود. بیماران مبتلا به ویتیلیگو از اعتماد به نفس پایین، بدشکلی بدن و کاهش کیفیت زندگی رنج می برند و در معرض افزایش خطر ابتلا به مشکلات روحی روانی می باشند. موارد شروع اخیر بیماری ممکن است در دوست یابی و برقراری ارتباط با افراد ناشناس به دلیل ترس از برچسب خوردن ، احساس نگرانی، اضطراب و شرمساری همراه باشد. با توجه به اینکه ویتیلیگو ظاهر فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و میتواند محرومیت های اجتماعی زیادی را برای فرد ایجاد کند و با عنایت به اینکه مطالعه بومی در این زمینه صورت نگرفته است و با توجه به فرهنگ مختص هرجامعه، لازم دانستیم که مطالعه ای جهت بررسی انگ اجتماعی و محرومیت های اجتماعی در بیماران ویتیلیگوی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست در شهر اردبیل صورت گیرد. مواد و روش ها: یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای مرسوم جهت رسیدن به هدف انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق با بیماران انجام گرفت، نمونه گیری با روش مبتنی بر هدف از بیماران مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی انجام شد و جمع اوری اطلاعات تا زمان رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافت. اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل داده های متنی حاصل از هر مصاحبه انجام شده از بیماران شرکت کننده در پژوهش ثبت شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی مرسوم یک روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی محتوای داده های مکتوب به کار میرود. نتایج: 9 نفر زن در مطالعه شرکت کردند. دامنه ی سنی شرکت کنندگان از 18 تا 53 سال و میانگین سنی آنها 10/07±37 سال بود. اکثر بیماران خانه دار و دارای مدرک دیپلم و کارشناسی بودند. یکی از یافته های اصلی این پژوهش احساس شرم بود که اکثر این بیماران تجربه کرده بودند، که بصورت پنهان کردن بیماری بود، بیماران به دلیل احساس خجالت و شرم و اعتقاد به احساس خجالت با داشتن این بیماری تمایلی به صحبت کردن درباره بیمارشان و گفتن آن به اطرافیان نداشتند. شرم از بیماری در بعضی بیماران به حدی آزاردهنده بود که تمایل به تغییر انزوا و قطع رابطه با تمام دوستان و آشنایان را داشتند. نتیجه گیری: طبق یافته های حاصل از مصاحبه ها و استنتاج پژوهشگر، بیماران مبتلا به ويتيليگو از تبعیض و تمسخر، نیاز به حمایت، شرم ، انزوا طلبی، نداشتن آگاهی، فشار عصبی و افت کیفیت زندگی رنج می برند.

Title

Evaluation of social stigma and social deprivation in women with vitiligo referring to dermatology clinic of Imam Khomeini hospital in Ardabil in 2016-17

English Abstract

Objective and Background: Vitiligo is a poorly manifested diabetic disorder with unknown cause, which causes the destruction of melanocytes. One percent of the population gets involved and half of the cases before the age of twenty, and if this state of meaning and concept has a certain meaning in social superstition, the patient's problem will be doubled. Patients with vitiligo suffer from low self-confidence, deformity and poor quality of life, and are at increased risk of mental health problems. Recent cases of disease may be associated with friendship and communication with anonymous people due to fear of being labeled, feeling anxious, anxious and ashamed. Given the fact that vitiligo affects the appearance of the individual and can cause many social deprivations for the individual, and given the fact that the indigenous study was not done in this regard, and given the culture specific to each community, we found it necessary to study To investigate social stigma and social deprivation in patients with vitiligo referring to Dermatology Clinic in Ardabil city. Materials and Methods: A qualitative research was conducted using conventional content analysis method to reach the goal. Data collection was done by in-depth interviews with patients. A vitiligo patient referral to the dermatology clinic of Imam Khomeini Hospital was performed and data collection was continued until information saturation was obtained. Information was analyzed by analyzing the textual data from each interview conducted by the patients participating in the study. Qualitative content analysis method was used to analyze the data. The analysis of the standard qualitative content is a research method used to interpret the content of written data. Results: 9 women participated in the study. The age range of participants was from 18 to 53 years and the mean age was 37 ± 10.07. Most of the patients were housewives with diplomas and bachelors. One of the main findings of this study was the feeling of shame that most of these patients had experienced, which was to hide the disease, because of the feeling of embarrassment and shame and believing in the embarrassment of having this disease, they were reluctant to talk about their illness and say it they did not have around. The shame of the disease was somewhat annoying in some patients, which tended to change isolation and disconnect from all friends and acquaintances. Conclusion: According to findings from interviews and researchers' findings, patients with vitiligo suffer from discrimination and ridicule, need for support, shame, need for support, isolation, lack of awareness, nervous pressure and poor quality of life.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن عدالتخواه
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :منصوره کریم اللهی
دانشجو :رضا کارجو
Additional Information:شماره پایان نامه : 0619 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:انگ اجتماعي، محروميت هاي اجتماعي، زنان، ويتيليگو
کلیدواژه ها (انگلیسی):social stigma, social deprivation, women, vitiligo
Subjects:WM Psychiatry
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:9156
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:04 Jul 1396 05:48
Last Modified:11 Feb 1399 09:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...