title

بررسی مقایسه ای کاهش مصرف مخدرها با مصرف استامینوفن وریدی در جراحی های CD گذاری ستون فقرات به روش کنترل درد توسط بیمار (PCA)

نوروزی, ودود and محمدیان اردی, علی and عیسی زاده فر, خاطره and رسولی باغبان, صونا (1396) بررسی مقایسه ای کاهش مصرف مخدرها با مصرف استامینوفن وریدی در جراحی های CD گذاری ستون فقرات به روش کنترل درد توسط بیمار (PCA). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
510kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
7kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

668kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

7kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف : مدیریت مناسب درد در بیماران بعد از عمل جراحی موجب بهبود در کیفیت زندگی بیمار ، تسریع دربه راه افتادن زود هنگام پس ازجراحی ، کوتاهتر شدن مدت زمان بستری و کاهش هزینه های درمانی می شود در این میان با توجه به سرعت عمل قابل توجه و عملکرد تسکینی بالا داروهای مخدری از بهترین داروهای مسکن می باشند ولی استفاده از مواد تخدیری به عنوان مسکن بدون اشکال نیست در این مطالعه تاثیر استامینوفن وریدی در کاهش مصرف مخدرها در جراحی های CD گذاری ستون فقرات به روش کنترل درد توسط بیمار (PCA) مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تعداد 86 بیمار 70 -20 ساله کاندید جراحی CD گذاری با ASA کلاس 1 یا 2 وارد مطالعه شدند بیماران به صورت تصادفی به دو گروه استامنیوفن وریدی و شبه دارو هر کدام با 43 نفر تقسیم شدند هر دو گروه به روش یکسان تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند و هر دو گروه در ریکاوری پمپ درد حاوی فنتانیل دریافت کردند سپس بیماران هر 6 ساعت به مدت 24 ساعت از نظر نمره درد ، میزان مصرف مخدر میزان درخواست مسکن اضافی و عوارض از جمله تهوع و استفراغ، خواب آلودگی، حساسیت، خونریزی گوارشی و ایلئوس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ثبت شد. یافته ها : میزان درد براساس (VAS) در طی 24 ساعت در تمام زمانهای مطالعه درگروهی که استامنیوفن دریافت کرده بودند به طور معنی دار کمتر بود P<0/05 همچنین میانگین مصرف مخدر توسط پمپ درد در گروهی که استامینوفن دریافت کرده بودند به طور معنی داری کمتر از گروه پلاسبو بود (P=0/001) از نظر نیاز به مخدر اضافی ازنظر میزان دوز مصرفی در گروه پلاسبو بیشتر بوده ولی ازنظر میزان تقاضای مسکن اضافی اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت بقیه یافته ها بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری : استفاده از ترکیب استامینوفن وریدی همراه با مخدر در کنترل درد بعد از جراحی CD گذاری ستون فقرات موثرتر از مخدر تنها می باشد و می تواند باعث کاهش نمره درد و همچنین کاهش میزان مصرف مخدر و کاهش عوارض ناشی از مخدر گردد

Title

Comparative Study of Reduced Opioids Administration Using IV Acetaminophen in CD implant Surgeries of Spinal Cord with Patient Controlled Analgesia (PCA)

English Abstract

Background and Objective: Proper management of postoperative pain results in improved quality of patient's' life, early postoperative recovery, reduced hospitalization period and decreased treatment costs. Regarding significant efficacy and higher pain relief functions, opioids are amongst the best pain relief drugs. However, use of theses narcotics as pain killers is somehow controversial. Current study investigated the effects of IV Acetaminophen in reduced use of opioids in CD implant Surgeries of Spinal Cord with PCA method. Methods: Current double blinded clinical trial performed upon 86 patients of 20-70 years of age candidate for spinal CD implant with ASA class I or II. Patients randomly divided into two groups of IV Acetaminophen therapy (N=43) and placebo group (N=43) and each group were put equally under general anesthesia in which both received pain pump containing Fentanyl during recovery. Patients were examined regarding pain score, amount of opioid use and request for extra narcotics and the related complications including nausea, vomiting, dizziness, allergy, gastrointestinal bleeding and Ileus every 6 hours for 24 hour and the obtained results were recorded. Results: Regarding VAS, pain was significantly lower during 24 hours of study in IV Acetaminophen group (p<0.05). Mean use of opioid via pain pump was significantly lower in IV Acetaminophen group compared with placebo group (p=0.001). Request for extra doses of narcotics was higher in placebo group while regarding demand for extra pain relief, there was no significant difference between both groups. Regarding other results, no significant difference observed between both study groups. Conclusion: Results of the study indicated that use of a combination of IV Acetaminophen along with opioids would be much more effective than use of narcotics alone in postoperative pain control of CD implant surgery of spinal cord and that leads to lower pain score and decreased use of opioids and its related complications.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ودود نوروزی
استاد مشاور :علی محمدیان اردی
استاد مشاور :خاطره عیسی زاده فر
دانشجو :صونا رسولی باغبان
Additional Information:شماره پایان نامه : 078 ، پایان نامه دکتری تخصصی طب داخلی
Uncontrolled Keywords:جراحی CD گذاری ستون فقرات ، استامینوفن وریدی ، مخدر ، پمپ درد
کلیدواژه ها (انگلیسی):CD Implant of Spinal Cord, IV Acetaminophen, Opioids, Pain Pump
Subjects:QV pharmacology
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:9175
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:13 Jul 1396 08:13
Last Modified:11 Mar 1399 09:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...