title

فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی موثر در مصرف سیگار در بین دانشچویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نفتچی, پروانه ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، رفاهی, سهیلا (1386) فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی موثر در مصرف سیگار در بین دانشچویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: اولین کنگره کشوری دخانیات و سلامت, 14-12 دیماه 1386, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
33kB

خلاصه فارسی

در حال حاضر تعداد جوانان معتاد به سیگار در همه کشورهای جهان رو به افزایش بوده و اعتیاد به آن بصورت بلای مهلکی دامنگیر نسل جوان شده است. هدف از این تحقیق بررسی فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی موثر در مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد. در این مطالعه توصیفی و تحلیلی 1300 نفر دانشجو بصورت داوطلبانه پرسشنامه از پیش تنظیم شده را تکمیل نموده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 7% از دانشجویان سیگاری بودند. بیشترین فاکتور موثر در مصرف سیگار داشتن دوستان سیگاری (34%)، و کمترین فاکتور موثر استرس تحصیلی و نا امیدی به آینده شغلی (7/3%) بود. نتایج حاکی از آن است که دانشجویان باید در انتخاب دوستان مناسب دقت بیشتری داشته باشند چرا که داشتن دوستان سیگاری به نوعی باعث معتاد شدن افراد غیر سیگاری میشود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:فاکتور های اجتماعی - فرهنگی - سیگار - دانشجو - اردبیل
موضوعات :QZ آسیب شناسی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :921
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :15 دی 1388 07:53
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...