title

بررسی فراوانی و ویژگیهای دموگرافیک مراجعین به علت خشونت فیزیکی به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل طی بازه زمانی یکساله از سال 1395 تا 1396

عیسی زاده فر, خاطره and همت زاده, حامد (1396) بررسی فراوانی و ویژگیهای دموگرافیک مراجعین به علت خشونت فیزیکی به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل طی بازه زمانی یکساله از سال 1395 تا 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
371kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
84kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

561kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

46kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف: خشونت و نزاع، نوعی بی نظمی اجتماعی میان گروهها و افراد می باشد که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد. جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده ترین آسیب های اجتماعی در جامعه امروز ایران را چنین برشمرده اند: اعتیاد،‌ روسپیگری،‌ نزاع و درگیری، سرقت و قتل،‌ خودکش، فرار، تکدی و جرایم مالی. با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از خشونت جهت کاهش میزان آسیب های روحی و جسمی و بمنظور ارایه برنامه های مناسب و جامع،‌ نیازمند بررسی های دموگرافیک و ارزیابی علل موضوع مورد نظر هستیم. بنا به دلایل گفته شده و توصیه متخصصان حیطه امور اجتماعی به مطالعه موارد مذکور، نیاز است با بررسی و مطالعات ریشه ای درباره موضوع خشونت،‌ به ارایه راهکارهای علمی در این موضوع پرداخته شود. روش کار: در این مطالعه مقطعی توصیفی، کلیه مراجعین به علت نزاع و درگیری به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل از فروردین سال 1395 تا فروردین سال 1396 وارد مطالعه شدند. اطلاعات از پرونده الکترونیکی بیماران (نرم افزار HIS) که شامل زمان مراجعه، اطلاعات دموگرافیک از قبیل سن، جنس، شغل، تحصیلات, محل سکونت، وضعیت تاهل، سابقه بیماری خاص، علت مراجعه، نوع درگیری، نوع آسیب و شدت آسیب بیمار و پیامد درگیری و محل درگیری بود، استخراج گردید. اطلاعات حاصل در چک لیست از قبل طراحی شده جمع آوری گردید (توسط اینترن مربوطه) و بعد از کد گذاری وارد نرم افزار SPSS شد و مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی بیماران 9/1 ±25/2 سال بود و جوانترین بیمار 14 سال داشت. مسن ترین بیمار 74سال داشتند.بیشترین میزان مراجعین بعلت نزاع در محدوده سنی 20-29سال قرار داشتند که شامل 67 درصد مراجعین می شدند. 884 نفر(88/6 درصد) از بیماران مرد بودند. بیشتر افراد دارای تحصیلات متوسطه بودند بیشترین بیماران دارای شغل آزاد بودندو شامل 44/8درصد مراجعین بودند. از نظر محل سکونت نیز 8/61ساکن شهر بودند. نتیجه گیری: شیوع ترومای ناشی از نزاع و خشونت بیشتر موارد نزاع در آقایان، مجرد، شهرنشین، در گروه سنی 21-30 سال، فصل بهار، روزهای غیر تعطیل، ساعات عصر و با ترومای نافذ اتفاق افتاده بود که غالب موارد با بهبودی کامل از بخش اورژانس ترخیص شده بودند. به علت تعداد محدود نمونه ها و تک مرکزی بودن مطالعه حاضر و همچنین ناقص بودن اطلاعات نرم افزاری، نبود بیماری زمینه ای و ثبت نشدن علت شروع نزاع و خشونت فیزیکی، نتایج حاصل قابل تعمیم به کل جامعه نبوده و مطالعات گسترده چند مرکزی آینده نگر می تواند در دستیابی به اتیولوژی موارد نزاع کمک کننده باشد.

Title

Prevalence and demographic features of patients with the violence referring to the Fatemi hospital in the 2015 to 2016

English Abstract

Background and Objectives: Violence and conflict are a kind of social disorder among groups and individuals that, by disrupting social relationships, creates a scenes of hostility, hatred and hostility among people. Sociologists and social pathologists have identified the major social harm in today's Iranian society: addiction, prostitution, conflict, theft, murder, suicide, escape, crime and financial crime. Because of the importance of the issue of preventing violence in order to reduce the amount of physical and mental harm, and to provide appropriate and comprehensive programs, we need the demographic studies and the evaluation of the causes of the issue. Due to the reasons given and the advice of community experts to study the above-mentioned cases, it is necessary to provide scientific and documented solutions to this issue with an overview of the issue of violence. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all patients were admitted to the emergency department of Fatemi Hospital of Ardabil from April 2015 to April 2016 due to violence and conflict, were included. Information was extracted from patients' electronic records (HIS software) that includes referral times, demographic information such as age, gender, occupation, education, place of residence, marital status, specific disease history, cause of referral, type of conflict, type of injury and severity of the patient's illness and The result of the conflict and the place of conflict. The data was collected in a checklist (by the corresponding Intern) and after encoding, it was entered into the SPSS software and analyzed. Results: The mean age of the patients was 25.2 ± 9.1 years and the youngest patient was 14 years old. The oldest patient was 47 years old. 884 (88.6%) were male patients. There is a significant relationship between patients and the gender of patients. Conclusion: the prevalence of trauma due to conflict and violence was more common in men, single, in the age group of 21-30, in spring, in non-holiday days, in the hours of the evening and with penetrating trauma and about 80% patients were cleared by complete recovery from the emergency department.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :خاطره عیسی زاده فر
دانشجو :حامد همت زاده
Additional Information:شماره پایان نامه : 0630 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:خشونت فیزیکی، اورژانس، اردبیل، نزاع
کلیدواژه ها (انگلیسی):Violence, Emergency, Ardebil
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:9232
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:29 Jul 1396 10:26
Last Modified:11 Feb 1399 08:32

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...