title

بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل، 1384

مردی, افروز and رفاهی, سهیلا and تذکری, زهرا and مشعوفی, مهرناز and سهندی فر, سهیل (1384) بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل، 1384. در: سومین کنگره سراسری طب نظامی, 15-13 اسفند ماه 1384, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله.

[img]
Preview
Text - Published Version
173kB

Persian Abstract

مقدمه: مطابق تعريف WHO تندرستی شامل سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی است. سلامت روان عبارت است از حالت توازن بين شخص و دنيای پيرامون و محيط زيست. با توجه به اينکه جانبازان دفاع مقدس از سلامت جسمی کامل برخوردار نيستند بررسی حفظ و ارتقاء سلامت روان در اين قشر ازجان گذشته از اولويت ويژه ای بر خوردار است. لذا اين پژوهش با هدف بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل انجام شد. روش کار: اين يک مطالعه توصيفی – تحليلی بود که برروی 100 نفر جانباز تحت پوشش يکی از مراکز درمانی اردبيل و با استفاده از تکميل پرسشنامه SF36و مصاحبه انجام شد و اطلاعات جمع آوری شده با روشهای آماری توصيفی و نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين سنی جانبازان41 سال بود. 49% از آنها مجرد بودند. در چهار هفته گذشته 56% از آنها اظهار کرده اند که بيشتر اوقات عصبی بوده اند. 41% احساس افسردگی نموده اند بطوريکه هيچ چيز نتوانسته باعث شادی آنها گردد. 56% ابراز کرده اندکه بيشتر اوقات افراد خونسردی نيستند و 48% افراد وضعيت سلامت خود را کمی بدتر از سال گذشته اعلام کرده اند. بين متغير سن و ميزان سلامت روان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. ( 05/0P<) بحث: نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که وضعيت سلامت روان جانبازان در حد مطلوبی نبوده و چه بسا در کنار مراقبتهای فيزيکی از اين عزيزان به بهداشت روانی و ارتقاء سلامت آنها نيز بايد توجه کافی مبذول شود.

Title

ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AMONG WAR HANDICAPPEDS IN ONE OF THE ARDEBIL HOSPITALS, 2005


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افروز مردی
Uncontrolled Keywords:سلامت روان - جانبازان
کلیدواژه ها (انگلیسی):Mental Health - War Handicapped
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Medical Physics
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health

Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:926
Deposited By: Dr Soheila Refahi
Deposited On:15 Oct 1388 07:57
Last Modified:02 Apr 1393 05:10

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...