title

تاثیر استفاده از بورد هوشمند در یادگیری دانشجویان

محمدنیا, علیرضا and نعمتی, علی (1396) تاثیر استفاده از بورد هوشمند در یادگیری دانشجویان. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
336kB
[img]
Preview
Image
164kB

Persian Abstract

مقدمه: در چند دهه گذشته، مجموعه وسیعی از فناوری‌های رسانه‌ای برای عموم از جمله دانشجویان قابل دسترس بوده و نشان داده شده که استفاده از این فناوری‌های نوین آموزشی احتمالا بتوانند یادگیری درسی فراگیران را تحت تاثیر قرار دهند. مطالعه حاضر با هدف تأثیر بورد هوشمند (تخته هوشمند) بر یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در درس کامپیوتر دانشگاه علو پزشکی اردبیل انجام گردید. مواد و روش‌ها: روش تحقیق، شبه‌آزمایشی است. 84 نفر از دانشجویان پزشکی در دو گروه 42 نفره مورد و شاهد بطور تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. تدریس درس کامپیوتر برای گروه مورد در روش نوین آموزشی با استفاده از بورد هوشمند اجرا گردید. در این متد، مدرس کنار بورد هوشمند مقابل دانشجویان ایستاده و با لمس صفحه و انتخاب دکمه‌ها و منوهای نرم افزارها و اشاره مستقیم دست روی بورد هوشمند تدرس خود را انجام داد و برای گروه شاهد تدرس به روش سنتی انجام گردید که مدرس، پشت میز کامپیوتر نشسته و تصویر صفحه کاری کامپیوتر خود را روی پرده به دانشجویان نمایش می‌داد. از پرسشنامه‌ی 50 سئوالی و نمره نهائی درس کامپیوتر در نیمسال اول 96-1395 جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در رشته پزشکی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آمار تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه 16، تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در درس کامپیوتر در آخر ترم در گروه مورد از نظر آماری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>p) (77/1 ± 66/15 در مقابل 99/1 ± 95/12)، همچنین دادن جواب مثبت به 50 سئوال در آخر ترم در گروه مورد از نظر آماری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>p) (43/4 ± 17/39 در مقابل 99/4 ± 39/32). نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از بورد هوشمند ممکن است از طریق بهبود یادگیری در کلاس بتواند بر نتایج نمرات درسی دانشجویان تاثیر مثبت بگذارد با اینکه مطالعات زیادی در این زمینه لازم است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علیرضا محمدنیا
نویسنده :علی نعمتی
Uncontrolled Keywords:بورد هوشمند، درس کامپیوتر، یادگیری دانشجویان
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:9600
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:19 Oct 1396 05:49
Last Modified:20 Oct 1396 06:27

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...