title

وضعیت سرانه مطالعه دربین دانشجویان شهر خلخال در سال 1393

عطار مدرکی, صبا and امانی, فیروز (1396) وضعیت سرانه مطالعه دربین دانشجویان شهر خلخال در سال 1393. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
254kB
[img]
Preview
Image
164kB

Persian Abstract

به طور گسترده نقش مطالعه در پیشرفت فردی و در مرحله بعد در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست. عوامل موثر در مطالعه را در سه سطح بین المللی، ملی و فردی بیان می کنند که از بین آنها سه متغیر موثر در مطالعه عبارتند از جمعیت شناسی، انواع مختلف رسانه ها و محتوا. هدف از این پژوهش، سنجش وضعیت سرانه مطالعه در بین دانشجویان شهر خلخال بوده است. گردآوری اطلاعات بطور دو مرحله ای صورت گرفت و سپس ب طرح پرسشنامه ای در بهار سال 1393 توسط دانشجویان تکمیل گردید. در این پژوهش 200 نفر (128 مونث و 72 مذکر) مورد برسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS نسخه 16 استفاده گردید. حدود5/64 % نیاز به پشتیبان دارند تا بتوانند با برنامه ریزی، در وقت مناسب مطالعه ی خود را انجام دهند. نتایج همچنین نشان داد که حدود50% رسانه ها، تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی در مطالعه ی افراد تاثیر دارند. همچنین تاثیر مکان مناسب و نور و هوای کافی در محیط حدود70% می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان مطالعه ی فردی را بر مطالعه گروهی و در مکان شلوغ ترجیح داده و برای مطالعه نیاز به پشتیبان و محیط مناسب با امکانات بالا می باشند. لازم است برای ارتقای سرانه مطالعه در بین دانشجویان در آینده برنامه های اموزشی و فرهنگی لازم صورت گیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :صبا عطار مدرکی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Additional Information:مطالعه ، سنجش سرانه مطالعه ، تاثیر محیط و ابزارها در مطالعه
Subjects:WZ History of Medicine
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:9673
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:26 Oct 1396 10:28
Last Modified:26 Oct 1396 10:28

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...