title

نقش مدیریت فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندهای نظام سلامت

فرضی, جبراییل and آقا جعفری, علیرضا and مهدوی, عبدالله and گل محمدی, فرید (1385) نقش مدیریت فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندهای نظام سلامت. در: دومین همایش دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور, 2-3 دی 1385, شیراز - ایران.

This is the latest version of this item.

[img] Image
847kB
[img]
Preview
Text
159kB

Persian Abstract

گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، پیچیده و رقابتی شدن فعالیت ها و تغییرات مستمر وضعیتی را ایجاد کرده است که شیوه سنتی فرایندها دیگر توانائی پاسخگویی به شرایط محیطی نوین را ندارد و باید با بهره گیری از وضعیتهای به وجود آمده حاصل از رشد و گسترش فناوری و به طور خاص فناوری اطلاعات فعالیت های خود را بازنگری و بصورت کارا و اثربخش طراحی کند. فرایندگرایی و ضرورت توجه به فرآیندها به عنوان چگونگی جریان کار ووقوع رخدادها منجر به پیدایش و برجسته شدن نگرش فرآیندگرا در مهندسی مجدد و طراحی و بهبود سازمانها گردیده است. هدف اصلی مهندسی مجدد فرآیندها پاسخگویی به انتظارات مشتریان و ارائه خدمات مورد نظر وی است و از انجا که انتظارات و خواسته های مشتریان نظام بهداشت و درمان ماهیتی پویا دارد نظام سلامت بایستی بتواند علل نارضایتی را دنبال و به تبع آن فرایندهای سازمانی را دگرگون سازد. به طور کلی در مهندسی مجدد فرایندها ابعاد انسانی و فناوری بهداشت و درمان و سایر سازمانها مورد توجه قرار می گیرد. سیستم مدیریت اطلاعات نقش محوری در ایجاد تحول در نظام مدیریت دارد و لذا یکی از ارکان اساسی در مهندسی مجدد محسوب می گردد. در دهه گذشته در بهداشت و درمان کشورمان از فناروی اطلاعات جهت بهبود کارایی و کیفیت فعالیتها از طریق مکانیزه کردن فرایندهای موجو در سطح محدود استفاده شده است ولی با طرح مهندسی مجدد در نظام سلامت فرایندهای سنتی حل مشکل به سمت انتخاب فناروی اطلاعات برای حل آن تغییر می یابد. با این وجود بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سیستم بهداشت و درمان کشورمان اقداماتی در قالب TQM جهت بهبود فرایندهای صورت گرفته ولی در جهت جلوگیری از این رویکرد نوین مطالعه جامعی انجام نشده است. لذا در این مقاله راهکارهای اساسی بهره گیری از فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایندهای نظام سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به تفصیل ارائه خواهد شد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :جبراییل فرضی
نویسنده :علیرضا آقا جعفری
نویسنده :عبدالله مهدوی
نویسنده :فرید گل محمدی
Uncontrolled Keywords:فناوری اطلاعات، مهندسی مجدد، نظام سلامت ،فناوری اطلاعات سلامت
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:9880
Deposited By: Dr. Abdollah Mahdavi
Deposited On:20 Dec 1396 14:56
Last Modified:26 Jun 1397 15:20

Available Versions of this Item

  • نقش مدیریت فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندهای نظام سلامت. (deposited 20 Dec 1396 14:56) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...