title

نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران

کریم اللهی, منصوره and عابدی, حیدر علی (1388) نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران. در: دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

[img]
Preview
Text - Published Version
269kB

Persian Abstract

مراقبت پرستاری معنوی بصورت فعالیتها و روشهایی از مراقبت تعریف می شود که کیفیت زندگی معنوی، سلامتی معنوی و عملکرد معنوی ایجاد می کند که همه آنها جوانب سلامتی هستند. بنابراین مراقبت معنوی قسمتی از مراقبت کل گراست و اساسی است که پرستاران چنین مراقبتی را در عملکرد بالینی خود ارائه دهند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی نمودهای مراقبت معنوی ارائه شده توسط پرستاران برای بیماران بستری در بیمارستانهاست. روش تحقیق:این پژوهش یک تحقیق کیفی با روش تحلیل محتواست که از طریق بررسی تجارب بیماران بستری و پرستاران بخش های داخلی جراحی درباره مراقبت معنوی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های باز و مشاهده از مراکز آموزشی درمانی شهرهای اردبیل، اصفهان و قم جمع آوری گردید.تعداد 30 بیمار، 10 همراه و 28 پرستار در این مطالعه مشارکت داشتند. یافته ها: همدلی، دادن امید، تسهیل عبادت و تسهیل ارتباط با خانواده،آموزش، حفظ خلوت، احترام به بیمار، در دسترس بودن، گوش دادن، توجه و مراقبت جسمی خوب از نمودهای مراقبت معنوی بود که در متن پرستاری از بیماران مشخص گردید. بحث و نتیجه گیری: دستیابی به این اطلاعات می تواند به ما كمك كند كه بتوانیم استراتژی مناسبی برای مراقبت معنوی در بیماران جامعه خود اتخاذ نماییم. این امر می تواند به بهبود كیفیت مراقبت از بیماران، افزایش كیفیت زندگی آنها و افزایش بهره وری و تعالی پرستاران منجر شود.

Title

Attributes of spiritual care in Iranian nursing


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منصوره کریم اللهی
Uncontrolled Keywords:نمود ، مراقبت معنوی ، بیماران بستری ، پرستار
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:998
Deposited By: Dr Mansoureh Karimollahi
Deposited On:13 Dec 1388 10:04
Last Modified:08 Dec 1391 08:39

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...