title

Items where Author is "حیدرزاده, مهدی"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 78.

Article

اسمعلی زاده, احمد and حیدرزاده, مهدی and رمضان زاده, نرگس and کریم اللهی, منصوره (1402) ترجمه و روانسنجی نسخه فارسی ابزار مراقبت پرستاری خوب در ایران. International journal of Nursing knowledge ــ 35 (1). pp. 40-45. شاپا 2047-3087

تقیلو, الهه and حیدرزاده, مهدی and مولائی, بهنام and اجری خامسلو, مهدی (1402) تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تضعیف روحیه-II در بیماران مبتلا به سرطان. BMC Psychology ــ 12 (1). شاپا 2050-7283

بایرامی, ناهید and رسولی, مریم and شیرین آبادی فراهانی, اعظم and حیدرزاده, مهدی and خادمی, فاطمه and تجلیلی, صالحه and بابایی, محدثه and معصوم پور, آناهیتا and حاتمی پور, خدیجه (1402) اعتبار سنجی مقیاس رشد پس از سانحه در مادران با تجربه نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان. Nursing open ــ 10 (8). pp. 5406-5413. شاپا 2054-1058

حیدرپور, خدیجه and اخوان اکبری, پوران and حسینی, زینب and مشفقی, شهره and حیدرزاده, مهدی (1401) بررسی ویزگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی درد، تحریک پذیری و تسکین در نوزادان. Pediatrics and Neonatology ــ 63 (5). pp. 496-502. شاپا 1875-9572

قرداشخانی, سودا and اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and رجائی, سید محمد (1401) ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار خود گزارشی پایش مراقبت از پیری مغز سالم در بیماران ترخیص شده از واحد مراقبت های ویژه. international journal of Nursing knowledge ــ 34 (1). pp. 35-41. شاپا 2047-3087

قرداشخانی, سودا and اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and رجایی صدیق, سید محمد (1400) سندرم پس از مراقبت های ویژه در کووید-19 بیمارانی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه. Journal of Hospice & Palliative Nursing ــ 23 (6). pp. 530-538. شاپا 1522-2179

خادمی, فاطمه and رسولی, مریم and خانعلی موجن, لیلا and حیدرزاده, مهدی and شیرین آبادی فراهانی, اعظم (1400) بررسی روانسنجی "مقیاس توان مراقبتی مراقبین خانوادگی (مادران) از بیماران مبتلا به سرطان" در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان. Cancer Nursing ــ 45 (1). E179-E186. شاپا 0162-220X

حیدرزاده, مهدی and شمشیری, محمود and رسولی, مریم and دادخواه, بهروز and قرداشخانی, سودا and کاظمی اسکندانی, فریبا (1400) تدوین و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان. Journal of Client-Centered Nursing Care ــ 7 (3). pp. 175-184. شاپا 2476-4131

حیدرزاده, مهدی and محرم زاده, حبیبه and محرم زاده, نادر (1400) روانسنجی ابزار نگرش نسبت به پیشگیری از زخم فشاری (APuP) در پرستاران. نشریه پایش ــ 20 (4). pp. 487-495. شاپا 1680-7626

حریریان, حمیدرضا and رحمانی, آزاد and پورتر, خوان and حیدرزاده, مهدی and آزادی, آرمان and فغانی, صفیه and مرادی, نرگس (1400) نگرش و آمادگی دانشجویان پرستاری ایران نسبت به نسخه نویسی و تجویز در پرستاری. Nurse Education in Practice ــ 54 (103126). شاپا 1471-5953

امیر عجم, زهره and اسدی, الهام and مولایی, بهنام and ادیبان, وحید and حیدرزاده, مهدی and حسن پور, محمد (1400) بررسی مشخصات سایکومتریک مقیاس پرستاری اسکرینینگ دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه. Indian Journal of Critical Care Medicine ــ 25 (6). pp. 680-684. شاپا 0972-5229

ایمانی, نفیسه and اعیادی, نسترن and حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and داوری, مهناز (1400) بررسی درماتیت دست در بین پرستاران ایران در طول بحران کووید 19: مقایسه بخش های کروناو غیر کرونا. Nursing Practice Today ــ 8 (4). pp. 257-264. شاپا 2383-1154

شیرین آبادی فراهانی, اعظم and حیدرزاده, مهدی and تجلی, صالحه and اشرفی زاده, حدیث and اکبرپور, مرجان and خاکی, سوره and خادمی, فاطمه and بیک میرزا, راضیه and معصوم پور, آناهیتا and رسولی, مریم (1400) ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رشد پس از سانحه بازنگری شده برای کودکان در کودکان ایرانی مبتلا به سرطان. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing ــ 8 (3). pp. 295-303. شاپا 2349-6673

سپهری راد, الهه and حیدرزاده, مهدی and اعتباری اصل, زهرا and عباسیان, زینب and اشتری, صبا (1400) ارتباط حساسیت اخلاقی، جو اخلاقی و فشار شغلی با رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرسنل اتاق عمل. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 26 (2). pp. 183-187. شاپا 1735-9066

محرم زاده, حبیبه and حیدرزاده, مهدی and آقامحمدی, معصومه (1400) بررسی مشخصات سایکومتریک تست دانش زخم فشاری پیپر-زولکوفسکی در پرستاران ایران. Advances in Skin & Wound Care ــ 34 (3). pp. 1-6. شاپا 1538-8654

شیرین آبادی فراهانی, اعظم and Bussing, Arndt and اکبری, محمد اسماعیل and اشرفی زاده, حدیث and حیدرزاده, مهدی and حاتم پور, خدیجه and طباطبایی, امیر and انصاری, مژگان and کرمی, مریم and فلاحی, سحر and خادمی, فاطمه and پاک سرشت, مریم and رسولی, مریم (1399) ترجمه و ارزیابی روان سنجی نسخه فارسی مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان. International Journal of Cancer Management ــ 14 (7). e113588. شاپا 2538-497X

صادقپور, فاطمه and حیدرزاده, مهدی and کوهی, فرزاد and آقامحمدی, معصومه and اسدی, رضا (1399) ارتباط بین توانایی خود مراقبتی و تغییرات روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز. Indian Journal of Palliative Care ــ 26 (3). pp. 276-280. شاپا 0973-1075

حیدرزاده, مهدی and الیاس زاده, شهلا and دادخواه, بهروز and دوستکامی, حسین (1399) بررسی علایم اختصاصی پیش درآمد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد. Nursing open ــ 1 (10). شاپا 2054-1058

تدین, اعظم and حیدرزاده, مهدی and آقامحمدی, معصومه (1398) وضعیت همکاري حرفه اي پرستار - پرستار از دیدگاه پرستاران بخشهاي مراقبت ویژه بیمارستانهاي آموزشی اردبیل، سال 13. مجله سلامت و مراقبت ــ 21 (4). pp. 272-282. شاپا ۶۷۹۹-۲۲۲۸

اسمعلی زاده, احمد and حیدرزاده, مهدی and کریم اللهی, منصوره (1398) ترجمه و روانسنجی مقیاس مراقبت پرستاري خوب از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهرستان اردبیل در سال 13. مجله سلامت و مراقبت ــ 21 (3). pp. 252-262. شاپا 2228-6799

خادمی, فاطمه and رسولی, مریم and خانعلی موجن, لیلا and حیدرزاده, مهدی and شیرین آبادی فراهانی, اعظم and برومندنیا, نسرین (1398) توان مراقبتی مادرانی که فرزند مبتلا به سرطان دارند و عوامل پیش بینی کننده آن. Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology ــ 9 (3). pp. 173-183. شاپا 2008-8892

شیرین آبادی فراهانی, اعظم and رسولی, مریم and سلمانی, نیره and خانعلی مجن, لیلا and سجادی, موسی and حیدرزاده, مهدی and مسعودی فر, زینب and خادمی, فاطمه (1398) ارزیابی ادراک ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی از مراقبت معنوی و موانع اجرای آن. Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing ــ 6 (2). pp. 122-129. شاپا 2347-5625

صادقپور, فاطمه and حیدرزاده, مهدی and ناصری, پریسا and ندرمحمدی مقدم, مهریار and نصیری, الهامه and جعفری, بهروز and ایزدی درگاه لو, محمدرضا (1398) بررسی ارتباط هوش هیجانی با رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله سلامت و مراقبت ــ ۲۱ (۱). ۷-۱۵. شاپا 6799-2228

غیبتی, فرهاد and حیدرزاده, مهدی and شمشیری, محمود and صادقپور, فاطمه (1398) تأثیر زمان جابجایی " احیاگر" بر کیفیت فشردن قفسه سینه: در فواصل یک دقیقه ای بر دو دقیقه ای. Australasian Journal of Paramedicine ــ 16 . pp. 1-6. شاپا 2202-7270

سلیمی کیوی, مهسا and جامعی مقدم, معصومه and خوش لحنی, حکمت and حیدرزاده, مهدی and کامران, عزیز and شهابی, حسین (1397) تغییرات روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Journal of Holistic Nursing and Midwifery ــ 29 (1). pp. 50-55. شاپا 2251-8460

الیاس زاده, شهلا and حیدرزاده, مهدی and دوستکامی, حسین and دادخواه, بهروز (1397) بررسی ویژگی های روانسنجی از نسخه فارسی مقیاس غربالگري علايم پیش درآمد (PS-SS). Canadian Journal of Cardiovascular Nursing ــ 28 (3). pp. 11-17. شاپا 0843-6096

صادقپور, فاطمه and حیدرزاده, مهدی and ناصری, پریسا and ندرمحمدی مقدم, مهریار (1397) هوش هیجانی عامل پیش بینی کننده رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز. Illness Crisis & Loss ــ online . pp. 1-12. شاپا 1054-1373

حیدرزاده, مهدی and چوکلایی, هدی and جبرئیل زاده, سجاد and هاشمی, مرتضی and کیانی, مهرداد and کوهی, فرزاد (1397) تعيين خواص روان سنجی غير کلامی مقیاس درد در بیماران دریافت کننده تهویه مکانیکی. Journal of Holistic Nursing And Midwifery ــ 28 (3). pp. 171-178. شاپا 2251-8460

چوکلایی, هدی and حیدرزاده, مهدی and حسن پور, محمد and آقامحمدی, معصومه and کریم اللهی, منصوره (1396) ابزار مشاهده مراقبت بحرانی درد در بیماران غیر مضطرب معتبر است، اما نه در بیماران اینتوبه مضطرب. Intensive and Critical Care Nursing ــ 44 . pp. 123-128. شاپا 0964-3397

خلیلی پراپری, یونس and حیدرزاده, مهدی and مظفری, ناصر and ناصری, پریسا (1396) ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی علائم ادمونتون در بیماران مبتلا به سرطان. Indian Journal of Palliative Care ــ 23 (4). pp. 419-424. شاپا 0973-1075

حیدرزاده, مهدی and آقامحمدی, معصومه (1396) رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کیفی. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ــ 14 (2). pp. 34-44. شاپا 2588-3038

خلیلی پراپری, یونس and حیدرزاده, مهدی and مظفری, ناصر (1396) ترجمه و روانسنجی مقیاس بررسی علائم ادمونتون. مجله سلامت و مراقبت ــ 19 (3). pp. 136-146. شاپا 6799-2228

حیدرزاده, مهدی and ناصری, پریسا and شمشیری, محمود and دادخواه, بهروز and رسولی, مریم and قولچین, مهری (1396) ارزیابی ساختار عاملی نسخه فارسی از ابزار رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان. Asian Nursing Research ــ 11 (3). pp. 180-186. شاپا 1976-1317

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and brant, Jeannine and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید (1396) ابعاد رشد پس از سانحه دربیماران مبتلا به سرطان. Cancer Nursing ــ online . pp. 1-9. شاپا 0162-220X

چوکلایی, هدی and حیدرزاده, مهدی and حسن پور, محمد and جبرئیل زاده, سجاد and صادقپور, فاطمه (1396) مطالعه خواص روان سنجی از مقياس تجدید نظر شده غير کلامی درد و مقياس اولیه غير کلامی درد در بيماران تحت تهویه- غیرکلامی ايرانی. Indian Journal of Critical Care Medicine ــ 21 (7). pp. 429-435. شاپا 0972-5229

حیدرزاده, مهدی and چوکلایی, هدی and جبرئیل زاده, سجاد and کوهی, فرزاد (1396) ترجمه و روانسنجی "مقیاس رفتاري درد" در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهاي مراقبت ویژه داخلی و جراحی. مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ــ 15 (3). pp. 176-186. شاپا 2008-6326

حیدرزاده, مهدی and دادخواه, بهروز and مهری, گلچین (1395) رشد بعد از تروما،امید و افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به کانسر. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 5 (9s). pp. 455-461. شاپا 2319-5886

باشتی, سمیه and آقامحمدی, معصومه and حیدرزاده, مهدی (1395) تاثیر ملاقات خانواده بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (2). pp. 161-169. شاپا 6799-2228

شمشیری, محمود and محمدی, نورالدین and محمدی, محمدعلی and حیدرزاده, مهدی and مظفری, ناصر and کریمی پور, سکینه and عباسی, محمد (1395) تجربه زیسته مراقبت از خود افراد تابینا: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (3). pp. 28-37. شاپا 7799-1735

رحیمی, رابعه and حیدرزاده, مهدی and شعاعی, رحیمه (1395) ارتباط بین رشد پس از سانحه و حمایت اجتماعی در بیماران انفارکتوس میوکارد. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing ــ 26 (2). pp. 19-24. شاپا 6096-0843

طهوری, هاله and محمدیان, رباب and رحمانی, آزاد and سیدرسولی, الهه and لک دیزجی, سیما and حیدرزاده, مهدی (1395) دیدگاه مراقبت دهندگان خانوادگی در مورد رشد پس از سانحه در بیمارن مبتلا به سرطان. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 17 (2). pp. 755-758.

رنجبر, مینو and حیدرزاده, مهدی and یزدانی, مهین and میرغفوروند, مژگان and میرزااحمدی, فرناز (1394) مقایسه افسردگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی ــ 10 (40). pp. 1-15.

حسن زاده, رباب and رحیمی, رابعه and رنجبر, مینو and حیدرزاده, مهدی (1394) بررسی باورهاي بهداشتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان بناب نسبت به روشهاي غربالگري سرطان پستان در سال 139. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 14 (7). pp. 575-586. شاپا 1735-3165

رحیمی, رابعه and حیدرزاده, مهدی and حسن زاده, رباب (1394) رشد پس از سانحه در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد. نشریه پرستاری قلب و عروق ــ 4 (2). pp. 44-52. شاپا 8983-2251

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1394) روانسنجي نسخه فارسي رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به سرطان. پایش ــ 14 (4). pp. 467-473. شاپا 7626-16800

حیدرزاده, مهدی and قنواتی, آرش and پاشایی مغوان, امینه and کلاهدوزی پور, جعفر and کرم, امان محمد and رحیم زاده, عزیزه and یوسفی, ایلناز (1394) كيفيت زندگي دربيماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. پژوهش پرستاری ــ 10 (2). pp. 54-62. شاپا 1735-7012

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1394) بررسی ابعاد رشد پس از سانحه ناشی از سرطان در بيماران نجات يافته از آن. پرستاری و مامایی جامع نگر ــ 25 (76). pp. 33-41. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاه بلاغی, فرزانه and علوی مجد, حمید and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1393) اعتبارسنجی نسخه فارسی ابزار رشد پس از سانحه با استفاده از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان. Indian Journal of Applied Research ــ IV (II). pp. 36-39. شاپا 2249-555X

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and کرم, امان محمد and قنواتی, آرش and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1393) ارتباط بین رشد پس از سانحه و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences ــ 3 (9). pp. 98-102. شاپا 2277-1808

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and قنواتی, آرش and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1393) رشد معنوی در بیماران مبتلا به سرطان: پژوهش کیفی. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences ــ 3 (9). pp. 92-97. شاپا 2277-1808

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and کرم, امان محمد and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1392) رشد پس از سانحه و ابعاد آن در بیماران مبتلا به سرطان. Middle East Journal of Cancer ــ 5 (1). pp. 23-29. شاپا 6709-2008

حیدرزاده, مهدی and حسنی, پرخیده and رحیم زاده, عزیزه and قهرمانیان, اکرم and کلاهدوزی پور, جعفر and یوسفی, ایلناز (1392) کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درمبتلایان به نارسایی احتقانی قلب و جمعیت سالم. پرستاري و مامایی جامع نگر ــ 23 (1). pp. 13-21. شاپا 2251-8460

عربی, معصومه and رخشی, مهرانگیز and حیدرزاده, مهدی and قهرمانیان, اکرم (1392) آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در رابطه با بیماري ایدز. پرستاري و مامایی جامع نگر ــ 23 (1). pp. 45-53. شاپا 2251-8460

آتش پیکر, سولماز and جلیل آذر, طاهره and حیدرزاده, مهدی (1391) توانایی خود مراقبتی در بیماران همودیالیز. Journal of Caring Sciences ــ 1 (1). pp. 31-35. شاپا 2251-9920

حیدرزاده, مهدی and ایزدی, احمد and رحمانی, آزاد and زمان زاده, وحید (1390) ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد ويژگي هاي مربي باليني اثربخش. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ــ 11 (7). pp. 704-717. شاپا 9359-1608

حیدرزاده, مهدی and آتش پیکر, سولماز and جلیل آذر, طاهره (1389) ارتباط کیفیت زندگی و توانایی خود مراقبتی در بیماران دریافت کننده همودیالیز. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 15 (2). pp. 66-71. شاپا 1735-9066

حیدرزاده, مهدی and زمان زاده, وحید and پاشایی مغوان, امینه and عشوندی, خدایار (1389) تأثیر تمرینات بدنی بر مشکلات فیزیکی و روانی. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 15 (1). pp. 15-21. شاپا 1735-9066

حیدرزاده, مهدی and قهرمانیان, اکرم and حقیقت, علی and یوسفی, الناز (1388) ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران سکته مغزی. پرستاری ایران ــ 22 (59). pp. 23-32. شاپا ۲۰۰۸-۵۹۳۱

زمان زاده, وحید and حیدرزاده, مهدی and عشوندی, خدایار and ارگانی, حسن and عابدی آذر, سیما (1387) تاثیر تمرینات بدنی بر کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 30 (1). pp. 51-55. شاپا 1608-5671

کلاهدوزی پور, جعفر and عبدالله زاده, فرحناز and زمان زاده, وحید and واحدی الوانق, سهیلا and لطفی, مژگان and حیدرزاده, مهدی (1387) مقایسه تأثیر کلرهگزیدین گلوکنات 2% و الکل اتیلیک 70 % در پیشگیری از فلبیت. افق دانش ــ 14 (4). pp. 48-54. شاپا 1735-1855

زمان زاده, وحید and حیدرزاده, مهدی and عشوندی, خدایار and لک دیزجی, سیما (1386) ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 29 (1). pp. 49-54. شاپا 1608-5671

Conference or Workshop Item

قرداشخانی, سودا and حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی (1399) سندرم پس از مراقبت های ویژه ی خانواده(PICS-F): با تاکید بر "علایم و عوامل خطر". در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and مهری, سعید and آتش پیکر, سولماز (1393) ارتباط بين كيفيت زندگي و توانايي خود مراقبتي در بيماران همودياليزي. در: سومین کنگره آموزش بیمار وخودمراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

Thesis

اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and احمدی, میرحسین (1402) بررسی ارتباط خستگی ناشی از شفقت با آسیب اخلاقی در پرستاران بخش های داخلی جراحی بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل درسال۱۴۰۱. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اخوان اکبری, پوران and مشفقی, شهره and حیدرپور, خدیجه (1400) ترجمه و روان سنجی مقیاس ارزیابی درد، تحریک پذیری و تسکین در نوزادان بستری در بخش های مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and قرداشخانی, سودا (1400) بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار خودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغز(HABC-M SR) در بیماران ترخیص شده از ICU مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز and حیدرزاده, مهدی and شیفته, شهین (1399) بررسی ارتباط هوش اخلاقی و جو اخلاقی با شیوه های مقابله با استرس در پرستاران بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل درسال 1397. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and اعتباری اصل, فرزانه (1399) بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار اخلاقی در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and مولایی, بهنام and حسن پور, محمد and امیر عجم, زهره (1399) ترجمه و روانسنجی مقیاس غربالگری دلیریوم توسط پرستاران (Nu-DESC) در بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر اردبیل1398-1397. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and آقامحمدی, معصومه and محرم زاده, حبیبه (1399) روان سنجی آزمون دانش زخم فشاری پیپر- زولکووسکی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی - درمانی شهر اردبیل سال 97. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه and حیدرزاده, مهدی and تدین, اعظم (1398) بررسی وضعیت همکاری حرفه ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل، سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and حیدرزاده, مهدی and اسمعلی زاده, احمد (1398) ترجمه و روانسنجي مقیاس مراقبت پرستاري خوب از ديدگاه پرستاران و بیماران در مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل در سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and دادخواه, بهروز and دوستکامی, حسین and الیاس زاده, شهلا (1397) بررسی علایم پیش درآمد قلبی و ویژگی های روانسنجی دو مقیاس غربالگری علایم پیش درآمد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and ندرمحمدی مقدم, مهریار and ناصری, پریسا and صادقپور, فاطمه (1397) بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بر رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and شمشیری, محمود and غیبتی, فرهاد (1396) بررسی تاثیر زمان جابجایی برکیفیت فشردن قفسه سینه توسط احیاگران حرفه ای و غیرحرفه ای. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and مظفری, ناصر and خلیلی پراپری, یونس (1396) بررسی ویژگی های روان سنجی و تعیین ابعاد مقیاس بررسی علائم ادمونتون (ESAS) در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، سال 1395. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه and حیدرزاده, مهدی and باشتی, سمیه (1395) مقایسه تاثیر ملاقات ممنوع و کنترل شده بر میزان اضطراب بیماران آنژین قلبی بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان شهید رجایی گچساران. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and چوکلایی, هدی (1394) مقایسه ویژگی های روان سنجی "مقیاس رفتاری درد" و "مقیاس غیرکلامی درد" در بخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 4 / 12 / 1402.