title

Items where Author is "محمدی قلعه بین, بهنام"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 123.

Article

زارعی, ذبیح اله and محمدی قلعه بین, بهنام and آخوندی, بهناز and محبعلی, مهدی and حیدری, زهرا (1402) ژنوتیپ اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از سگ سانان در شمال غرب ایران. Journal of Parasitic Diseases ــ . pp. 1-5. شاپا 0971-7196 (In Press)

محمدی قلعه بین, بهنام and عباسی شیران, جعفر and قلی زاده صفار, نسترن and رزاقی اصل, نیما (1401) سنتز، فعالیت ضد لیشمانیایی و مدل سازی مولکولی مشتقات جدید 1-آلکیل/آریل-3-بنزوئیل/سیکلوپروپانوئیل تیواوره. Molecular Diversity ــ . شاپا 1381-1991 (In Press)

علیزاده, زهرا and میرزانژاد اصل, حافظ and محمدی قلعه بین, بهنام and حیدری, زهرا (1401) بررسی آلودگیهاي انگلی کرمی ماهی های صید شده از رود ارس در سال 1399-1400. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 22 (3). pp. 250-258. شاپا 2228-7280

عاشوری, پرستو and محمدشاهی, جعفر and نیک بین, وجیه سادات and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and رفاهی, سهیلا and تیمورپور, امیر and اسمعیلی زاد, مجید and میرزانژاد اصل, حافظ and تیمورپور, رقیه (1401) مقاومت آنتی بیوتیکی، حاملی اینتگرون و ژنهای مقاومت به فلوروکینولونها در ایزولهای اسنیتوباکتر بومانی. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 17 (5). e120590. شاپا 2345-2641

اصغری, علی and معتضدیان, محمد حسین and اصغری, قاسم and شمسی, لیلا and سرکاری, بهادر and شهابی, سعید and محمدی قلعه بین, بهنام (1401) وجود، خصوصیات ژنتیکی و اهمیت زئونوز بودن ژیاردیا دئودنالیس در گونه های مختلف جوندگان (موس موسکولوس، راتوس نروژیکوس و راتوس راتوس). Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases ــ 85 (101812). pp. 1-6. شاپا 1878-1667

اصغری, علی and مهدوی, فرزاد and شمسی, لیلا and معتضدیان, محمد حسین and عسگری, قاسم and شهابی, سعید and محمدی قلعه بین, بهنام and صدربزاز, علیرضا (1401) شیوع و خصوصیات مولکولی ژیاردیا دئودنالیس در نشخوارکنندگان کوچک شیراز، جنوب غربی ایران: یک ارتباط زئونوتیک. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases ــ 86 (101819). شاپا 0147-9571

شمس, مرتضی and شمسی, لیلا and یوسفی, امیر حسین and صدر بزاز, علیرضا and اصغری, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and شهابی, سعید and حاتم, غلامرضا (1401) وضعیت جهانی اخیر، توزیع ساب تایپ ها و اهمیت زئونوتیک بلاستوسیستیس در سگ ها و گربه ها: مرور نظام مند و متاآنالیز. Parasites & Vectors ــ 15 (1). p. 225. شاپا 1756-3305

شمس, مرتضی and شمسی, لیلا and اصغری, علی and معتضدیان, محمد حسین and محمدی قلعه بین, بهنام and امیدیان, مصطفی and نظری, ناصر and صدر بزاز, علیرضا (1401) اپیدمیولوژی مولکولی، توزیع گونه‌ها و اهمیت زئونوتیک پاتوژن نادیده گرفته شده گوشت بنام گونه های سارکوسیستیس در گاو (Bos Taurus): یک مرور سیستماتیک جهانی و متاآنالیز. Acta Parasitologica ــ . شاپا 1230-2821 (In Press)

حیدری, زهرا and علیزاده, زهرا and افزون خیاوی, حمید and مولائی, سهیلا and مهدوی, عبدالله and محمدی قلعه بین, بهنام (1400) شیوع سرمی توکسوکاریازیس انسانی در کودکان (5--15 ساله) با استفاده از روش الایزا در منطقه اردبیل، شمال غرب ایران. Iranian Journal of Parasitology ــ 17 (1). pp. 10-17. شاپا 1735-7020

اسپوتین, عادل and محمدی قلعه بین, بهنام and محامی اسکویی, محمود and کرامت, مجید (1400) مهاجرت ژنی ژیاردیازیس در ایران: یک مطالعه تکاملی جهت نشان دادن الگوهای انتقال سویه های ژیاردیا لامبلیا در بیماران علایم دار. Microbial Pathogenesis ــ 162 (105359). pp. 1-6. شاپا 0882-4010

محمدی قلعه بین, بهنام and سپهری, ساقی and نجات خواه, نگین and صفری, سهند and حسینعلی, زهرا and صبور, سحر and رزاقی اصل, نیما (1400) سنتز، فعالیت ضد لیشمانیایی و داکینگ مولکولی تعدادی از مشتقات 3و4-دی هیدروپیریمیدینون/تیون. Pharmaceutical Chemistry Journal ــ 55 (10). pp. 1052-1058. شاپا 0091-150X

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and علیزاده, زهرا and مولائی, سهیلا and پیری دوگاهه, هادی and میرزانژاد اصل, حافظ (1400) بررسی شیوع سرمی بیماری هیداتدوز انسانی در استام اردبیل، شمالغرب ایران. Iranian Journal of Parasitology ــ 16 (4). pp. 593-600. شاپا 1735-7020

مرادی اصل, اسلام and محمدی قلعه بین, بهنام and محمدشاهی, جعفر and اکبرزاده, کامران (1400) میازیس زخم بوسیله لوسیلیا کوپرینا در استان اردبیل. Punjab University Journal of Zoology ــ 36 (1). pp. 23-21. شاپا 1016-1597

عهدنو, سنا and رزاقی اصل, نیما and محمدی قلعه بین, بهنام (1399) طراحی فارماکوفورهاي بالقوه ضد لیشمانیا با استفاده از تکنیک محاسباتی کاربري جدید دارو. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 20 (3). pp. 372-396. شاپا 2228-7280

اسمعیلی, هدیه and نوروززاده, سمیه and محمدی قلعه بین, بهنام and موسوی, سیدمحمد and نیاپور, علی (1399) تاثیر ترانکسامیک اسید بر توانایی مهاجرت و سطح ماتریس متالوپروتئینازهای 2 و 9 سلول‌های T98G و HUVEC در شرایط همکشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ــ 22 (1). pp. 402-411. شاپا 1561-4107

محمدی قلعه بین, بهنام and نجفی, سیما and رزاقی اصل, نیما (1399) سنتز و اثر ضد لیشمانیوز تعدادی از مشتقات حلقوی و غیر حلقوی N-آریل اِن آمینو آمید. Research in Pharmaceutical Sciences ــ 15 (4). pp. 340-349. شاپا 1735-9414

موسوی, سیدحسین and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and تیمورپور, رقیه and ملکی, دادرس and خادمی, فرزاد and ارزنلو, محسن (1399) مقاومت به سطوح بالای آمینوگلیکوزیدها و آمپیسیلین در میان ایزوله های انتروکوکو جدا شده از نمونه های بالینی در یک بیمارستان ریفرال در ایران. Iranian Journal of Microbiology ــ 12 (4). pp. 319-324. شاپا 2008-3289

امیرشاهرخی, کیوان and محمدی قلعه بین, بهنام and میران, منصور and جباری مقدم, الهام (1398) اثر محافظتی نسترن کوهی در برابر زخم معده ناشی از داروهای NSAID. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (2). pp. 216-226. شاپا 2228-7280

نیاپور, علی and امیرشاهرخی, کیوان and آذری راد, محمد and محمدی قلعه بین, بهنام (1398) ارزیابی تاثیر پاراکوات بر بقاء پروماستیگوتهاي لیشمانیا ماژورو سلولهاي HUVEC در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (1). pp. 61-70. شاپا 2228-7280

حیدری, زهرا and سیدهاشمی, رقیه and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی فراوانی انگلهاي روده اي در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههاي دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 18 (4). pp. 463-469. شاپا 7280-2228

حیدری کرجی, مریم and فلاح عمرانی, وحید and بدیرزاده, علیرضا and محمدی قلعه بین, بهنام and نیلفروش زاده, محمد علی and ماسوری, لیلا and منتخب یگانه, حسین and زارع, مهراک (1397) عصاره آقطی پاسخ های سلولی را در لیشمانیوز جلدی تحریک می کند. Parasite Immunology ــ 41 (1). pp. 1-11. شاپا 0141-9838

نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and شریفی پاسندی, مرضیه and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 28 (165). pp. 13-23. شاپا 1735-9279

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and صاحبکار, امیر حسین and محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1397) مقاومت دارویی ایزوله های بالینی و محیطی گونه های بروسلا در ایران: یک متاآنالیز. Reviews in Medical Microbiology ــ 29 (4). pp. 166-172. شاپا 0954-139X

محمدی قلعه بین, بهنام and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه and امانی قیوم, سعیده (1397) کلونیزه شدن پنوموسیستیس جیرووسیی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در دو گروه دریافت کننده و غیر دریافت کننده کورتیکوستروئیدها:با رویکرد انتقال از طریق هوا. Iranian Journal of Pathology ــ 13 (2). pp. 136-143. شاپا 1735-5303

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and بهلولی, شهاب (1396) سیمایه سایتوکاینی فوکوز مانوز لیگاند لیشمانیا اینفانتوم در سگ های واکسینه شده در شمالغرب ایران. Iranian journal of immunology ــ 14 (4). pp. 293-305. شاپا 1735-1383

محمدی قلعه بین, بهنام and پزشکی, علی and کهنسال, محمد حسن and اسماعیل نژاد, قدسیه (1396) فراوانی انگل های روده ای در بیماران دارای بدخیمی در اردبیل، شمالغرب ایران. Journal of Human, Environment and Health Promotion ــ 2 (2). pp. 118-124. شاپا 2476-5481

پزشکی, علی and هانیلو, علی and آل جعفر, اصغر and محمدی قلعه بین, بهنام (1395) شناسائی تخم گونه های توکسوکارا در خاک مکان های عمومی داخل و اطراف شهر اردبیل، شمالغرب ایران(2017). Iranian Journal of Parasitology ــ 12 (1). pp. 136-142. شاپا 1735-7020

سرکاری, بهادر and پرهوده, م and عبدالهی خبیسی, اس and شفیعی, رضا and محمدی قلعه بین, بهنام (1395) تنوع ژنتیکی گونه های فاسیولا ی جدا شده در شمال ایران: مقایسه با جدایه های جنوب غرب ایران(2017). Journal of Parasitic Diseases ــ online . pp. 1-5. شاپا 0971-7196

محمدی قلعه بین, بهنام and جوان پور هروی, حنانه and ارزنلو, محسن and سروی, محمدرضا (1395) تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‬ های کاندیدا جداشده از زنان باردار مراجعه‬ کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). pp. 409-421. شاپا 2228-7280

فرشباف خلیلی, عزیزه and محمدی قلعه بین, بهنام and شهنازی, مهناز and اصغری, سلطان and جوادزاده, یوسف and آذغانی, پیمان (1395) مقایسه تاثیر کرم واژینال سیر، آویشن شیرازی و کلوتریمازول2% در بهبود واژینیت قارچی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 18 (12). pp. 1-10. شاپا 2074-1812

شیرمحمد, صدیقه and محبعلی, مهدی and محمدی قلعه بین, بهنام and زارعی, ذبیح اله and آخوندی, بهناز and شجائی, شاپور رضا and طایفی نصرآبادی, نادیا and کاکوئی, زهرا (1395) لیشمانیوز احشائی انسانی: بررسی شیوع نمونه های سرم مثبت در افراد بدون علامت در یک منطقه اندمیک در شمالغرب ایران. Journal of Biostatistics and Epidemiology ــ 2 (3). pp. 136-142. شاپا 2383-4196

مولائی, سهیلا and دلیمی, عبدالحسین and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and محمدی قلعه بین, بهنام and آخوندی, بهناز and آذرم, امراله (1395) بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (1). pp. 105-115. شاپا 7280-2228

محمدی قلعه بین, بهنام and رحیمی, کیمیا and پزشکی, علی and امانی, فیروز and آذغانی, پیمان and اصغری, سلطان and رئیسی, الهام and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) فراوانی آلودگی به تريکوموناس واژيناليس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبيل، 1391-1393. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (1). pp. 75-82. شاپا 2228-7280

نیاپور, نازیلا and محمدی قلعه بین, بهنام and گل محمدی, محمد قاسم and امانی, محمد and صالحی, حسین and نیاپور, علی (1393) اثر بهینه سازی زمان پره دژنراسیون بر تعداد و خلوص سلول های شوآن حاصل از عصب محیطی سگ. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 18 (3). pp. 307-311. شاپا 2008-3866

نیاپور, نازیلا and محمدی قلعه بین, بهنام and گل محمدی, محمد قاسم and غلامی, محمد رضا and امانی, محمد and نیاپور, علی (1393) سیستمی کارآمد جهت جداسازی و کشت سلول های شوان عصب محیطی موش صحرایی بالغ. Cytotechnology ــ online . pp. 1-8. شاپا 9069-0920

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and محمدپور, ایرج and قباخلو, نفیسه and فروغی پرور, فائزه (1393) شناسائی آمیب های آزاد زی بیماریزا در آب های سطحی شهر شیراز، ایران. Journal of health sciences and surveillance system ــ 2 (4). pp. 164-167. شاپا 2345-2218

مرادی اصل, اسلام and محبعلی, مهدی and محمدی قلعه بین, بهنام and گنجی, اکبر and مولائی, سهیلا and مهریور, روشنک and زارعی, ذبیح اله (1392) بررسی شاخصها و الگوی تغييرات اپيدميولوژيکی در بيماران مبتلا به ليشمانيوز احشايی در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان مشکين شهر طی سال های 1380 تا 1391: (يک مطالعه گذشته نگر). مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (1). pp. 63-70. شاپا 2228-7280

جنتی, الهام and ارزنلو, محسن and حبیب زاده, شهرام and محمدی, سعید and احدی, پریسا and محمدی قلعه بین, بهنام and پیری دوگاهه, هادی and دیباه, سولماز and کاظمی, ابراهیم (1392) ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین mec A مثبت و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل پرستاری یک بیمارستان آموزشی، ایران. American journal of infection control ــ 41 (11). pp. 1122-1124. شاپا 0196-6553

محمدی قلعه بین, بهنام and چینی فروش, میرمهدی and رامزی, فاطمه (1390) فاسیولوز خارج کبدی با سیمای تومور بدخیم پریتونئال. Journal of Parasitic Diseases ــ 36 (1). pp. 78-80. شاپا 0971-7196

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and جبیری پور, منصوره and بهلولی, شهاب (1390) روش FML-ELISA مخصوص لیشمانیا اینفانتوم برای تشخیص لیشمانیای احشایی سگ با و یا بدون علامت در نواحی اندمیک ایران. Iranian journal of immunology ــ 8 (4). pp. 244-50. شاپا 1735-1383

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and فلاح, اسماعیل and کاظمی, عبدالحسن and اصغرزاده, محمد (1387) شناسایی مولکولی گونه های کریپتوسپوریدیوم در نمونه های مدفوع حیوانات اهلی در شهر اردبیل، شمال غرب ایران. Journal of Animal and Veterinary Advances ــ 7 (3). pp. 246-250. شاپا 1680-5593

محمدی قلعه بین, بهنام and فلاح, اسماعیل and اصغرزاده, محمد and کاظمی, عبدالحسن (1386) شناسایی گونه های کريپتوسپوريدیوم در منابع آبی استان اردبيل به روش PCR- RFLP. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (2). pp. 177-183. شاپا 1735-2452

محمدی قلعه بین, بهنام and فلاح, اسماعیل and اصغرزاده, محمد and کاظمی, عبدالحسن and ارزنلو, محسن (1386) شناسایی و تعیین هویت گونه های کریپتوسپوریدیوم در نمونه های آب بدست آمده از یک رودخانه در شهر اردبیل، شمال غرب ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (4). pp. 498-502. شاپا 1815-8846

محمدی قلعه بین, بهنام and فلاح, اسماعیل and اصغرزاده, محمد and کاظمی, عبدالحسن and دریانی, احمد and امانی, فیروز and امانی قیوم, سعیده and آقازاده, مینا and عبدالهی, رسول and عرب, روح اله (1385) شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت در بیمارستان های اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). pp. 176-182. شاپا 2228-7280

Conference or Workshop Item

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and زارعی, ذبیح اله and محبعلی, مهدی (1398) بررسی انگل های کرمی سگ سانان وحشی دشت مغان، استان اردبیل، شمال غربی ایران، با تاکید بر گونه های زئونوز. در: The 4th International Congress and the 11th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases, 9-11 Oct, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

محمدی قلعه بین, بهنام and نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and افسر, احسان (1398) آگروستما گیتاگو فعالیت کاسپاز 3/7 را در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور افزایش می دهد. در: The 4th International Congress and the 11th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases, 9-11 Oct, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی انگلهای روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های اردبیل در سال 2018. در: 11th International Congress of Laboratory and Clinic, Jan 16-18, 2019, Tehran - Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام and ابافت, نعمت and شهبازی, عباس and نوروزی, فیروز and قربانی ثانی, رقیه (1396) تعیین فراوانی سارکوسیستیس به دو روش له کردن و هضمی در نمونه های جمع آوری شده از گوسفندان کشتار شدهدر اردبیل، شمالغرب ایران. در: 3rd International and 10th National Congress of Parasitology, Nov 1-3, 2017, Shiraz - Iran.

شیرمحمد, صدیقه and محبعلی, مهدی and محمدی قلعه بین, بهنام and زارعی, ذبیح اله and آخوندی, بهناز and شجائی, شاپور رضا and طائفی نصرآبادی, نادیا and کاکوئی, زهرا (1396) بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشائی در بزرگسالان بدون علامت در یک منطقه اندمیک شمالغرب ایران. در: 3rd International and 10th National Congress of Parasitology, Nov 1-3 , 2017, Shiraz- Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام and نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and شریفی پاسندی, مرضیه and دباغی, فرناز (1396) ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور به روش MTT. در: 6th world congress on Leishmaniasis, May 16-20 , 2017, Toledo-Spain.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and جابری پور, منصوره and بهلولی, شهاب (1396) القای پاسخ های ایمنی Th1 غالب توسط فوکوز مانوز لیگاند لیشمانیا اینفانتوم در همراهی با ساپونین در سگ های واکسینه شده در منطقه اندمیک لیشمانیوز احشائی در ایران. در: 6th world congress on Leishmaniasis, May 16-20 , 2017, Toledo-Spain.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and هانیلو, علی (1394) بررسی انگل های روده ای در بیماران با ضعف سیستم ایمنی در شهر اردبیل. در: 1st International & 4 th National Congress On Enteric Pathogens, Feb 24-26 , 2016, Karaj - Iran.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and هانیلو, علی and آل جعفر, اصغر and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) آلودگی خاک با تخم گونه های توکسوکارا در مکان های عمومی شهر اردبیل. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran - NICOPA9 Guilan – Iran, 20-22 May 2015, Guilan – Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام and پزشکی, علی and امانی, فیروز and آذغانی, پیمان and اصغری, سلطان and رحیمی, کیمیا and علیزاده, زهرا (1394) بررسی فراوانی تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل، 1391-1393. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), May 20-22 , 2015, Guilan- Iran.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and هانیلو, علی and آل جعفر, اصغر and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) آلودگی خاک با تخم گونه های توکسوکارا در مکان های عمومی شهر اردبیل. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 20-22 May 2015, Langroud, Guilan, Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله (1391) فوکوز- مانوز لیگاند لیشمانیا اینفانتوم همراه با ساپونین تولید اینترفرون گاما را در سگ های واکسینه شده القا می کند. در: اولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 25-27 مهر ماه 1391, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

محمدی قلعه بین, بهنام and چینی فروش, میرمهدی and فیضی, ایرج (1391) انسداد مجرای کلدوک انسان به وسیله فاسیولا هپاتیکا. در: اولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 25-27 مهر ماه 1391, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and جابری پور, منصوره and بهلولی, شهاب (1391) شناسائی ليشمانيوز احشائی در سگ های علامت دار و بدون علامت به روش اليزا و با استفاده از آنتی ژن فوکوز-مانوز ليگاند ليشمانيا اينفانتوم در يک منطقه اندميک ايران. در: 7th European Congress on Tropical Medicine and International Health, 3-6Oct 2011, Barcelona , Spain.

محمدی قلعه بین, بهنام and امدادی, داريوش and براک, منوچهر (1391) سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي در استان اردبيل از سال 1379 لغايت 1389. در: سيزدهمين كنگره سراسري و دومين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران, 24 تا 26 تير ماه سال 1391, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

بهرامی, سمیه and حاتم, غلامرضا and رضوی, سید مصطفی and عریان , احمد and محمدی قلعه بین, بهنام (1391) مطالعه فراساختاری پروماستیگوت ها و اماستیگوت های اکسنیک انگل لیشمانیا تروپیکا. در: هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 9-11 اردیبهشت 1391, دانشگاه تهران - ایران.

بهرامی, سمیه and حاتم, غلامرضا and رضوی, سید مصطفی and محمدی قلعه بین, بهنام and نظیفی, سعید (1391) تولید اماستیگوت های اکسنیک لیشمانیا تروپیکا و بررسی تغییرات آنتی اکسیدانی آن در مراحل مختلف رشد. در: هفتمین کنگره دامپزشکی ایران, 9-11 اردیبهشت 1391, تهران.

حاتم, غلامرضا and محمدی قلعه بین, بهنام and معتضدیان, محمد حسین and محمدپور, ایرج and قباخلو, نفیسه (1390) شناسائی مولکولی و مورفولوژیکی آمیب های آزادزی بیماریزا در آب های سطحی شیراز، ایران. در: EMBO Global Lecture Course and Symposium on Amebiasis: Exploring the Biology and the Pathogenesis of Entamoeba, March, 2012, 4-7 , Khajuraho, India.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and جابری پور, منصوره and بهلولی, شهاب (1390) سگ های بدون علامت نقش اصلی را در انتشار لیشمانیوز احشائی سگی بازی می کنند. در: 2nd International Symposium on Zoonoses & Emerging Infectious Diseases : Zoonoses Environment & Wildlife Ecological Dynamics, 15-16/ December - 2011, Universiti Malaysia Sarawak.

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and حبیب زاده, شهرام and سامانی, علیرضا and سعادت نظریان, سمیرا and نجفی, معصومه (1390) مقایسه روشهای مولکولی و میکروسکوپی در شناسایی پنوموسیستیس در نمونه های لاواژ برونکوآلوئولار بیماران بستری در ICU. در: هفتمین کنگره ملی بیمارهای منتقله از حیوان, 29-27 اردیبهشت 1390, یاسوج، ایران.

معین, محمود رضا and تقوی مقدم, سیده راضیه and محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا (1390) فعالیت ضد لیشمانیایی گیاه ارس. در: 3th International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, 13-15/April/2011, Cagliari - Italy.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and معتضدیان, محمد حسین and حبیبی, پروانه and کمرلوئی, سکینه and قباخلو, نفیسه and فروغی پرور, فائزه (1389) جداسازي، کشت و شناسائي مرفولوژيکي آميبهاي آزاد بيماريزا در آبهاي سطحي شهر شيراز. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 27-29 مهر ماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

منوچهری نائینی, کوروش and اسدی, مرضیه and محمدی قلعه بین, بهنام and هاشم زاده, مرتضی (1389) تشخیص و تعیین گونه های کریپتوسپوریدیوم در آب های تفریحی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش Nested-PCR-RFLP. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران, 27-29 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمدی قلعه بین, بهنام and سجادی, سید محمود and حاتم نهاوندی, کریم (1389) مطالعه وجودلارو نماتودهای بيماريزا برای انسان در کرم های خاکی شيراز. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 27-29 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمدی قلعه بین, بهنام and چینی فروش, میرمهدی and رامزی, فاطمه (1389) گزارش يك مورد فاسيوليازيس اكتوپيك پريتوان قابل افتراق از تومور بدخيم از بيمارستان فاطمي اردبيل. در: Seventh National and the Second Regional Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran Tehran, 19-21 Oct, 2010, Tehran, Iran.

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and پور عاشوری, هاجر (1387) بررسی حساسیت روش مولکولی (Nested-PCR) در مقایسه با روشهای رنگ آمیزی برای تشخیص پنوموسیستیس در مدل حیوانی. در: پنجمین کنگره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیماریهای عفونی و طب گرمسیری, 3-4/10/1387, دانشگاه علوم پزشکی فسا.

محمدی قلعه بین, بهنام and چینی فروش, میرمهدی and ارزنلو, محسن and قلی پور, الهام and بقایی, زهرا (1386) توزیع جغرافیایی مبتلایان به کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان آموزشی فاطمی اردبيل. در: همايش سراسری کيست هيداتيد, 19-20 ارديبهشت 1386, ايران - ياسوج.

Thesis

حیدری, زهرا and عدالتخواه, حسن and محمدی قلعه بین, بهنام and ایزدی, بهرنگ (1402) بررسی فراوانی دمودکس فولیکولوروم (Demodex folliculorum) در دانشجویان مبتلا به فولیکولیت پوستی ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 01-1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and خادمی, فرزاد and محمدی قلعه بین, بهنام and حسن پور, فرشته (1401) بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های لینزولید وکوئینوپریستین- دالفوپریستین در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از منابع مختلف در اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رزاقی اصل, نیما and محمدی قلعه بین, بهنام and عباسی شیران, جعفر and قلی زاده صفار, نسترن (1400) سنتز، ارزیابی خاصیت ضد لیشمانیایی و آناليز کنفورماسيوني مشتقات جدید 2-آمینو تیازولی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and رفاهی, سهیلا and عاشوری, پرستو (1400) بررسی فراوانی اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and میرزانژاد اصل, حافظ and محمدی قلعه بین, بهنام and نبی اللهی, محمدرضا (1400) بررسي آلودگی های انگلی کرمی ماهی های صید شده از رود ارس در سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and موسوی, سیدمحمد (1399) تاثیر ترانکسامیک اسید بر مهاجرت سلول های گلیوبلاستوما مولتی فرم و اندوتلیال در شرایط همکشتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and شریعت زاده, حامد (1399) بررسي سرواپيدميولوژي کيست هيداتيك انساني با استفاده از روش الايزا و آنتی ژن B در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and مهدوی, عبدالله and رضایی, علی (1399) بررسي سرواپيدميولوژي توکسوکاریازیس با استفاده از روش الایزا در کودکان 15-5 ساله اردبیل، در سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and فیضی, ایرج and حیدری, زهرا and مرادی اصل, اسلام and بقالیان, مرجان (1399) همه گیرشناسی بیماران جراحی شده مبتلا به کیست هیداتیک، تعیین ژنوتایپ نمونه های مورد مطالعه و تعیین نقشه پراکندگی هیداتیدوز به کمک GIS در استان اردبیل در طی سال های 98-1393. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and مرادی اصل, اسلام and تیمورپور, رقیه and شرقی, لیلا (1399) بررسی میزان آلودگی کک های تغذیه کننده از سگ آلوده به لیشمانیوز احشایی در منطقه اندمیک کالاآزار در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and پورفرضی, فرهاد and حبیب زاده, شهرام and هوشمندی خانقاهی, رویا (1399) بررسی سرواپیدمیولوژی آنتی بادی ضد توکسوپلاسموزیس انسانی در افراد مونث در شهر اردبیل در سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and امیرشاهرخی, کیوان and میران, منصور and جباری مقدم, الهام (1399) بررسی اثر نسترن کوهی (Rosa canina) در پیشگیری از زخم معده ناشی از داروهای NSAID در موش سوری. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رزاقی اصل, نیما and محمدی قلعه بین, بهنام and نجفی, سیما (1398) سنتز و ارزیابی خاصیت ضد لیشمانیایی مشتقات جدید N- هترو آریل- 3- (پارا-متوکسی بنزیل) آمینو بوت- اِن آمید و دی هیدروپیریمیدینون. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and بهلولی, شهاب and نیاپور, علی and صمدزاد اتحادی, یاسمن (1398) بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه (Agrostemma githago) به دو روش تزریقی و تاپیکال روی زخم های ناشی از لیشمانیا ماژور در موش بالب سی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and افسر, احسان (1398) بررسی مسیر آپوپتوزی عصاره سیاه تخمه (Agrostemma githago) روی پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and امیرشاهرخی, کیوان and نیاپور, علی and آذری راد, محمد (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی پاراکوات (Paraquat) روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور به روش شمارش سلولی و MTT. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and سیدهاشمی, رقیه (1397) بررسي مقایسه ای نتایج ارزیابی عفونت های انگلی تک یاخته ای و کرمی با روش های مستقیم، تغلیظ و کشت در نمونه های مدفوع بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قهفرخی, شمس and محمدی قلعه بین, بهنام and رزاقی ابیانه, مهدی and امانی قیوم, سعیده (1397) بررسی فراوانی و تایپینگ ملکولی پنوموسیستی سژایرووس یدر مونه های بالینی لاواژ ریوی بیماران مبتلا به توبرکلوز در شهرستان اردبیل با استفاده از تکنیک های Nested-PCR ، RFLP ، CSGE. PhD (پایان نامه) دانشگاه تربیت مدرس.

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and موسوی, سیدحسین (1396) بررسي فراواني فنوتيپي و ژنوتيپي مقاومت به سطح بالاي جنتامايسين در ميان ایزوله‌های انتروکوک جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره) از سال 91-95. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and دباغی, فرناز (1395) بررسی اثر عصاره سیاه تخمه (Agrostemma githago) روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور به روش MTT. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and پیرزاده, اصغر and اسماعیل نژاد, قدسیه (1394) تعیین فراوانی انگل های روده ای در مبتلایان ضعف سیستم ایمنی اکتسابی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and جوان پور هروی, حنانه (1394) بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کاندیدیای جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شهبازی, عباس and محمدی قلعه بین, بهنام and ابافت, نعمت (1394) تعيين گونه هاي ساركوسيستيس جدا شده از گوسفندان در كشتارگاه اردبيل به روش PCR-RFLP. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

محمدی قلعه بین, بهنام and پزشکی, علی and رحیمی, کیمیا (1393) بررسی ميزان آلودگي تريكوموناس واژيناليس در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and آل جعفر, اصغر (1393) بررسی فراوانی تخم گونه های توکسوکارا در خاک مکان های عمومی شهر اردبیل از سال 1391 تا 1393. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شهنازی, مهناز and محمدی قلعه بین, بهنام and فرشباف خلیلی, عزیزه and جوادزاده, یوسف and اصغری, سلطان (1393) مقایسه تاثیر کرم واژینال سیر، آویشن شیرازی و کلوتریمازول در بهبود واژینیت قارچی: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

Patent

زهرا حیدری (1401) کلینوستوموم کمپلاناتوم ایزوله CliC1 سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد I (COX1) ژن، توالی جزئی. میتوکندری. OP709260.1.

زهرا حیدری (1401) کلینوستوموم کمپلاناتوم ژن زیرواحد I (COX1) سیتوکروم c اکسیداز CliC2، توالی جزئی، میتوکندری. OP709261.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN1، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز(Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619952.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN2، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619953.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN3، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619954.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN4، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619955.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN5، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619956.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN6، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619957.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN7، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619958.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN8، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619959.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgN9، ژن زیرواحد یک NADH دهیدروژناز (Nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP619960.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC1، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP364999.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC2، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365000.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC3، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365001.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC1، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365002.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC5، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365003.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC6، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365004.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC7، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365005.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC8، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365006.1.

زهرا حیدری (1401) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله EgC9، ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد I (COX1)، توالی جزئی. میتوکندری. OP365007.1.

دکتر زهرا حیدری (1400) ژن اکینوکوکوس گرانولوزوس C38 سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد I (COX1)،cds جزئی. میتوکندری. OK354342.1.

دکتر زهرا حیدری (1400) ژن اکینوکوکوس گرانولوزوس c39 سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد I (COX1)، cds جزئی. میتوکندری. OK354343.1.

دکتر زهرا حیدری (1400) ژن اکینوکوکوس گرانولوزوس c40 سیتوکروم c اکسیداز زیرواحد I (COX1)،cds جزئی. میتوکندری. OK354344.1.

زهرا حیدری (1400) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله N43 NADH دهیدروژناز ژن زیر واحد 1 (nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OK375495.1.

زهرا حیدری (1400) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله N44 NADH دهیدروژناز ژن زیر واحد 1 (nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OK375496.1.

زهرا حیدری (1400) اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله c41 ژن NADH دهیدروژناز زیر واحد 1 (nad1)، توالی جزئی. میتوکندری. OK375494.

This list was generated on 6 / 7 / 1402.