title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "یزدانی, مهین"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
رفتن به: مقاله
تعداد اسناد: 2.

مقاله

رنجبر, مینو ، حیدرزاده, مهدی ، یزدانی, مهین ، میرغفوروند, مژگان ، میرزااحمدی, فرناز (1394) مقایسه افسردگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی ــ 10 (40). ص.ص.1-15.

رنجبر, مینو ، حیدرزاده, مهدی ، یزدانی, مهین ، میرغفوروند, مژگان ، میرزااحمدی, فرناز (1394) مقایسه افسردگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی ــ 10 (40). ص.ص.73-85. شاپا 2322-3340

فهرست در تاریخ 4 / 12 / 1397ایجاد شده است.