title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health " and Year is 1399

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ح | خ | ر | ز | س | ع | ف | ق | م | ن | و | ک
Number of items: 42.

آ

آل ابراهیم, جلال and جانانی, لیلا and علی نقی, سید احمد and فرهودی, بهنام and عباسی قهرمانلو, عباس and سجادی پور, منصور and متولیان, سید عباس (1399) الگوی رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ آی وی در زندانیان مرد: آنالیز کلاس پنهان. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 747-751. شاپا 1016-1430

آقایف, عباداله and وهابف, المان and جلیل اوا, واقیف and مرادی اصل, اسلام and ثقفی پور, عابدین (1399) آنالیز اپیدمیولوژیکی و پراکندگی مکانی لیشمانیوز احشایی در جمهوری آذربایجان. Journal of Parasitic Disease ــ . شاپا 0971-7196 (In Press)

آذرکلاه, آنیتا and مردی, افروز and شادمان, عاطفه and صادقی, صابر (1399) بررسی میزان شیوع خشونت محیط کار علیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ارتباط آن با رضایت تحصیلی و افت تحصیلی در سال تحصیلی 99-1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ا

انوش, سمیه and پیری دوگاهه, هادی and اباذری, مالک and آقایی ابیانه, مهکامه (1399) مقایسه آزمایشگاهی خاصیت آنتی میکروبیال دو خمیر کازئین فسفوپپتید-کلسیم فسفات آمورف حاوی فلوراید و بدون فلوراید بر روی استرپتوکوکوس موتانس. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and درستی, عباسعلی and خیاط زاده, سیمین (1399) همبستگی مکانی و بررسی اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز احشایی در منطقه آندمیک آذربایجان در شمالغرب ایران. PloS ONE ــ 15 (8). شاپا 1932-6203

ادهم, داود and اباذری, مالک (1399) رابطه کیفیت زندگی و فعالیت بدنی، نگرانی، افسردگی و بی خوابی در زنان باردار. Iranian Journal of Psychiatry ــ 15 (2). pp. 159-168. شاپا 1735-4587

ادهم, داود and اباذری, مالک and مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس (1399) الگوی رفتارهای پر خطر در رابطه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در قصاب های ایرانی و ارتباط آن با خودکارآمدی ادراک شده. BMC Public Health ــ 21 (1). pp. 1-6. شاپا 1471-2458

ح

حیدری, مریم and وثوقی, مهدی and صادقی, هادی and درگاهی, عبداله and مختاری, سیداحمد (1399) تجزیه دیازینون در محلول های آبی توسط فرآیند الکترو فنتون: اثر پارامترهای بهره برداری، شناسایی محصولات واسط، مسیر تجزیه و بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM). Separation Science and Technology ــ . شاپا 1520-5754 (In Press)

خ

خامسی پور, علی and مولائی, سهیلا and بابائی پویا, نوید and مرادی اصل, اسلام (1399) بررسی وضعیت مکانی و پیش بینی ناقلین لیشمانیوز جلدی در استان اردبیل. Korean Journal of Parasitology ــ 58 (3). pp. 229-236. شاپا 0023-4001

ر

راثی, یاور and مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and اباذری, مالک and ثقفی پور, عابدین (1399) بررسی وضعیت حساسیت ناقلین اصلی لیشمانیوز احشایی فلبوتوموس کاندلاکی و ف. پرفیلیوی در منطقه آندمیک شمالغرب ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 14 (3). pp. 277-285. شاپا 1735-7179

رستمی, روح اله and فضل زاده دویل, مهدی and بابایی پویا, امین and اباذری, مالک and راستگو, لیلا and قاسمی, روح اله and سرانجام, بهزاد (1399) اندازه گیری غلظت مواجهه با BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی در مراکز چاپ و تکثیر. [ research project ]

رستمی, روح اله and فضل زاده دویل, مهدی and بابایی پویا, امین and اباذری, مالک and راستگو, لیلا and قاسمی, روح اله and سرانجام, بهزاد (1399) اندازه گیری غلظت مواجهه با BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی در مراکز چاپ و تکثیر. Environmental Science and Pollution Research ــ 195 (April). p. 110765. شاپا 0944-1344

رحیمی, الناز and علیزاده, سید شمس الدین and صفاییان, عبدالرسول and عباسقلی زاده, ناطق (1399) بررسی فرهنگ ایمنی بیمار: آغازی برای برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی در خدمات مراقبت از بیمار. سلامت و بهداشت ــ 11 (2). pp. 235-247. شاپا 2382-9710

ز

زمانی اهری, اولدوز and ولی زاده حقی, هاله and اباذری, مالک and پیری, هادی (1399) بررسی میزان دانش نظری دانشجویان دندانپزشکی در گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی اردبیل و دیدگاهشان در مورد تأثیر دوره عملی ترمیمی بر میزان توانمندی‌شان در ‏نیمسال دوم سال 98-1397‏‎ ‎. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی اهری, اولدوز and حکمت فر, سمیه and اباذری, مالک and باستانی, علی (1399) بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی عملی گروه اطفال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان در سال 99-1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی اهری, اولدوز and دریساوی, سهیلا and حکمت فر, سمیه and اباذری, مالک and قهرمانپور, محسن (1399) بررسی میزان رضایت دانشجویان دندانپزشکی اردبیل از نحوه ارزشیابی لاگ‌بوک در بخش اطفال در سال تحصیل 1399-1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سلیمی, مجتبی and شکیبا, ابراهیم and مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس and خاسی, کیوان (1399) طبقه بندی بیماران لیشمانیوز جلدی براساس ریسک فاکتورها با استفاده از LCA. Tropical Doctor ــ . شاپا 1758-1133 (In Press)

ع

علاف اصغری, اتابک and صادقیه اهری, سعید and اباذری, مالک and ابوالفتحی, امیرحسین (1399) بررسی رابطه يافته های سونوگرافیک کبد چرب و میزان فعالیت فیزيکی در مراجعین به درمانگاه سونوگرافی بیمارستان امام خمینی (ره)و کلینیک کوثر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطایی, امین and جعفروند, الناز and ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام (1399) رابطه بین چاقی ، اضافه وزن و شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی. Journal of Preventive Medicine and Public Health ــ 53 (2). pp. 98-105. شاپا 1975-8375

عباسی قهرمانلو, عباس and جانانی, لیلا and ملکوتی, سیدکاظم and رابطیان, مهشید and ریماز, شهناز (1399) شیوع مصرف سیگار و عوامل موثر بر آن در کارگران مرد ایرانی. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 1031-1036. شاپا 1016-1430

ف

فرهنگ, رباب and نورالعیونی, احمد and اباذری, مالک and پایا, صنم (1399) مقايسه ي میزان خروج اپیکالی دبری حين آماده سازي كانال ریشه با استفاده از فايل هاي روتاري protaper universal, protaper next, reciproc و reciproc blue. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قایم, هاله and افراشته, سیما and محمدبیگی, ابوالفضل and غلامی, غلی and نامی نظری, لیلا and عباسی قهرمانلو, عباس and طباطبایی, حمیدرضا (1399) مصرف مواد غیرقانونی و عوامل موصر بر آن در دانشجویان: گزارشی از جنوب غربی ایران. journal of kermanshah university of medical sciences ــ 24 (2). شاپا 2588-2562

قاسمی برقی, ودود and ذاکری, آناهیتا and اباذری, مالک and عاملی, سحر (1399) ارتباط سندرم متابولیک و بیماری پریودنتال در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک داخلی بیمارستان امام خمینی در سال 98-1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مهری, احمد and جعفری, نسرین and اکبرزاده, عیسی and هاداوند سیری, فاطمه and عباسقلی زاده, ناطق (1399) سواد تغذیه دانشجویان و وجود ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در مدارس ایرانی. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 20 (2). e00476. شاپا 2228-7795

مردی, افروز and شادمان, عاطفه and پور مقدم, سعید (1399) بررسی مقایسه ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده بهداشت و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and شهباززادگان, سمیرا and شادمان, عاطفه and مهداد, سارا (1399) مقایسه میزان افسردگی بعد از زایمان در زنان نوجوان و بالغ مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظفری, احسان and وطن دوست, حسن and راثی, یاور and محبعلی, مهدی and اخوان, امیر احمد and مرادی اصل, اسلام and زارعی, ذبیح اله and زهرایی, علیرضا and قربانی, اسماعیل (1399) اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی با تاکید بر فعالیت فصلی پشه خاکی هادر مهمترین منطقه آندمیک بیماری در شمالغرب ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 14 (1). pp. 97-105. شاپا 1735-7179

مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and KUMA, SACHIN (1399) شیوع و فعالیت فصلی کنه های دام در شمالغرب ایران. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ــ 14 (1). pp. 455-458. شاپا 1996-7195

مرادی اصل, اسلام and جعفری, ثمین (1399) مدل زیستی مناسب برای پراکندگی اورنیتودوروس تولوزانی و لاهورنسیس ناقلین اصلی تب راجعه در ایران. Annals of Parasitology ــ 66 (3). pp. 357-363. شاپا 2299-0631

مرادی اصل, اسلام and محبعلی, مهدی and راثی, یاور and وطن دوست, حسن and ثقفی پور, عابدین (1399) متغیرهای محیطی موثر در پراکندگی لیشمانیوز احشایی سگها در استان اردبیل. Iranian Journal of Public Health ــ 49 (6). pp. 1033-1044. شاپا 2251-6085

مرادی اصل, اسلام and میرزانژاد اصل, حافظ and کریمی, افشین (1399) تعیین پراکندگی جغرافیایی ونیچ اکولوژیکی انگل های شایع روده‌ای در استان اردبیل با استفاده از GIS و MAXENT. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام and مرادی اصل, اسلام and تیمورپور, رقیه and شرقی, لیلا (1399) بررسی میزان آلودگی کک های تغذیه کننده از سگ آلوده به لیشمانیوز احشایی در منطقه اندمیک کالاآزار در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولایی, مهسا and اباذری, مالک and دهقان, نگار (1399) انتظارات بیماران از درمان ارتودنسی ثابت (قبل از درمان) در شهر اردبیل در سال 99-1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولایی, مهسا and مولایی, شادیه and اباذری, مالک and ابوالحسن زاده, الهام (1399) بررسی آگاهی والدین ازوجود دندان مولراول دائمی وارتباط آن باDMFTدرکودکان6-9ساله شهراردبیل در سال تحصیلی 1398-1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میکاییلی خیاوي, حسام and یوسفی, آرمان and فرهنگ, رباب and اباذری, مالک and بهادیوند چگینی, فرشاد (1399) بررسی تاثیر انواع مواد مختلف داخل کانال برروی مشاهده ی شکستگی عمودی ریشه با استفاده ازCone Beam Computed Tomography. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزانژاد اصل, حافظ and کریمی, افشین and بابایی پویا, نوید and مرادی اصل, اسلام (1399) آنالیزمکانی و تعیین نیچ اکولوژیکی انگل ژیاردیا لامبلیا در استان اردبیل ، شمالغرب ایران. Journal of Parasitic Disease ــ . pp. 1-9. شاپا 0971-7196 (In Press)

ن

نژاددادگر, نازیلا and ضیاپور, آرش and عباس, جعفر and مردی, افروز and زارع, مریم (1399) بررسی ارتباط سلامت جسمی و رفتارهای جنسی در زنان سالمند اردبیل. Journal of Education and Health Promotion ــ 9 (1). p. 300. شاپا 2277-9531

و

ولی زاده حقی, هاله and پیری دوگاهه, هادی and اباذری, مالک and آسیایی نژاد, سهیل (1399) بررسی اثر aging ناشی از استرپتوکوک موتانس بر استحکام خمشی مواد کامپوزیتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده حقی, هاله and پیری دوگاهه, هادی and اباذری, مالک and محمدحسینی, رضا (1399) بررسی اثر aging ناشی از استرپتوکوک موتانس بر استحکام خمشی مواد ترمیمی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده حقی, هاله and اباذری, مالک and احمدیان, زهرا (1399) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان متخصص شهر اردبیل از مسئولیت مدنی در سال1398 و تولید محتوای آموزشی در این زمینه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کریمی, عظیم and برخورداری, عبداله and سرانجام, بهزاد and اباذری, مالک and بابایی پویا, امین (1399) بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریتی ISO45001:2018 بر شاخص‌های عملکردی ایمنی و بهداشت‌ حرفه‌ای در یک صنعت ریخته‌گری. [ research project ]

کریمی راد, محمد رضا and افراشته, سیما and غلامی, علی and حسین اوغلی, سعید and عباسی قهرمانلو, عباس and بردبار, لیلا and سالاری, مصطفی (1399) گروه بندی دانشجویان دانشگاهی بر اساس الگوی مصرف مواد: آنالیز کلاس پنهان. Substance Abuse and Rehabilitation ــ 11 . pp. 33-39. شاپا 1179-8467

This list was generated on 14 / 5 / 1400.