title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1399

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | د | ر | س | ص | ع | ق | م | پ
Number of items: 28.

ا

ابراهیمی کلان, محمد and قبادی مراللو, حسن and Ben Taleb, Ziyad and ادهم, داود and Cobb, Caroline and Ward, Kenneth and Behaleh, Raed and فضل زاده دویل, مهدی (1399) کووید 19 و اعتقادات در مورد استفاده تنباکو: یک مطالعه مقطعی آنلاین در ایران. Environmental Science and Pollution Research ــ . شاپا 0944-1344 (In Press)

ابراهیمی کلان, محمد and قبادی مراللو, حسن and Ben Taleb, Ziyad and Ward, Kenneth and ادهم, داود and متین, سمیه and فضل زاده دویل, مهدی and نریمانی, سجاد (1399) مشخصات توصیفی بیماران مبتلا به کووید 19 سیگاری و غیرسیگاری بستری در بیمارستان. Tobacco Induced Diseases ــ 18 (5). p. 46. شاپا 2070-7266

ب

بیگلری, حامد and درگاهی, عبداله and وزیری, یاسر and ایوان بقاء, ریحانه and حامی, مهسا and پورصادقیان, محسن (1399) ایمنی و بهداشت مواد غذایی از منظر اسلام. پژوهش در دین و سلامت ــ 6 (1). pp. 131-143. شاپا 4323-2383

ح

حسنی, کمال and مرادی, مینا and مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی (1399) تجزیه رنگ بنفش 16 بازی توسط فرایند فعال شده با الکتریسیته از محلول های آبی و ارزیابی سمیت با استفاده از میکروارگانیسم ها: تعیین محصولات جانبی، سینتیک واکنش و بهینه سازی با استفاده از طرح باکس - بنکن. International Journal of Chemical Reactor Engineering ــ 19 (3). pp. 261-275. شاپا 2194-5748

حسنی, کمال and پیغامی, افسانه and محرمی, امیر and وثوقی, مهدی and درگاهی, عبداله (1399) بررسی کارایی فرایند سونوالکتروفنتون در حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی. بهینه سازی به روش سطح پاسخ (RSM) وارزیابی سمیت پساب خروجی توسط میکروارگانیسم ها. Arabian Journal of Chemistry ــ . شاپا 18785352 (In Press)

حیدری, مریم and وثوقی, مهدی and صادقی, هادی and درگاهی, عبداله and مختاری, سیداحمد (1399) تجزیه دیازینون در محلول های آبی توسط فرآیند الکترو فنتون: اثر پارامترهای بهره برداری، شناسایی محصولات واسط، مسیر تجزیه و بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM). Separation Science and Technology ــ . شاپا 1520-5754 (In Press)

د

درگاهی, عبداله and جدی, فرهاد and وثوقی, مهدی and کرمی, چیمن and حدیثی, آیدین and مختاری, سیداحمد and قبادی مراللو, حسن and عالیقدری, مرتضی and بی پروا حقیقی, سمیه and صادقی, هادی (1399) بررسی ویروس SARS CoV-2 در سطح محیط. [ research project ]

ر

رستمی, روح اله and فضل زاده دویل, مهدی and بابایی پویا, امین and اباذری, مالک and راستگو, لیلا and قاسمی, روح اله and سرانجام, بهزاد (1399) اندازه گیری غلظت مواجهه با BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی در مراکز چاپ و تکثیر. [ research project ]

رستمی, روح اله and فضل زاده دویل, مهدی and بابایی پویا, امین and اباذری, مالک and راستگو, لیلا and قاسمی, روح اله and سرانجام, بهزاد (1399) اندازه گیری غلظت مواجهه با BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی در مراکز چاپ و تکثیر. Environmental Science and Pollution Research ــ 195 (April). p. 110765. شاپا 0944-1344

رشتبری, یوسف and افشین, شیرین and عبداله زاده, حسین and پورعشق, یوسف and فیضی زاده, ابوالفضل and فضل زاده دویل, مهدی (1399) بررسی کارایی کربن فعال پوشش داده شده با نانوذرات ZnO تهیه شده به روش سنتز سبز در حذف هیومیک اسید از محلولهاي آبی: مطالعه سینتیک و ایزوترم. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 11 (1). pp. 7-24. شاپا 2228-7183

رشتبری, یوسف and ارفعی نیا, حسین and احمدی, شهین and بهرامی اصل, فرشاد and افشین, شیرین and پورعشق, یوسف and فضل زاده دویل, مهدی (1399) پتانسیل استفاده از جاذب سبز در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی: مطالعات ایزوترم، سینتیک، ترمودینامیکی و بازیابی. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

رشتبری, یوسف and Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Juliana and بهرامی, شیما and فضل زاده دویل, مهدی and ارفعی نیا, حسین and پورعشق, یوسف (1399) کارایی زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات آهن صفر در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی. Water, Air, & Soil Pollution ــ . شاپا 0049-6979 (In Press)

س

سمرقندی, محمدرضا and درگاهی, عبداله and شعبانلو, امیر and ذوالقدرنسب, حسن and وزیری, یاسر and انصاری, امین (1399) تجزیه الکتروشیمیایی رنگ متیلن بلو با استفاده از گرافیت پوشش داده شده با PbO2: بهینه سازی پارامترهای بهره برداری، مسیر تجزیه و بهبود تجزیه پذیری زیستی فاضلاب نساجی. Arabian Journal of Chemistry ــ . شاپا 1878-5352 (In Press)

سمرقندی, محمدرضا and درگاهی, عبداله and ذوالقدرنسب, حسن and قهرمانی, اسمعیل and صالحی, سهراب (1399) تجزیه رنگ اسید رد 14 از محلول های آبی با استفاده از فرایندهای H2O2/nZVI و S2O82–/nZVI در حضور اشعه UV. Water Environment Research ــ . pp. 1-11. شاپا 1554-7531 (In Press)

سیدمحمدی, عبدالمطلب and قربانیان, زینب and عسگری, قربان and درگاهی, عبداله (1399) تجزیه فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول (MNZ) از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید مس فعال شده توسط فرآیند H2O2 / UV: تجزیه پذیری زیستی و مطالعات سینتیکی. Desalination and Water Treatment ــ 193 . pp. 369-380. شاپا 1944-3986 (In Press)

ص

صادقی, هادی and فضل زاده دویل, مهدی and زارعی, احمد and محوی, امیرحسین and نظم آرا, شاهرخ (1399) بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی اطراف کارخانه چرم مغان شهرستان اردبیل. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and پوراکبر, زهرا (1399) بررسی پارامترهای کیفی آب شبکه توزیع، آب خروجی از دستگاه تصفیه آب خانگی و آبهای بطری شده پر مصرف توزیعی در سطح شهر اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای آب آشامیدنی در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی, هادی and ارزنلو, محسن and وثوقی, مهدی and حسنی, کمال (1399) بررسی فراوانی انتروباکتریاسه‌های تولیدکننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صیدمحمدی, عبدالمطلب and عسگری, قربان and قربانیان, زینب and درگاهی, عبداله (1399) حذف انتی بیوتیک سفالکسین در محلول های ابی توسط فرایند US/H2O2/NiO. Separation Science and Technology ــ 55 (8). pp. 1558-1568. شاپا 1520-5754

ع

عالی پور, مریم and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and رشتبری, یوسف and شیرمردی, محمد and آزادی, رضوان (1399) بهینه سازی جذب رنگ بازی بنفش 19 از محلولهای آبی توسط با گرافن اکسید مغناطیس شده با استفاده از مدل سطح پاسخ و طرح باکس بنکن. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

علیزاده, سمیه and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and درگاهی, عبداله and مختاری, سیداحمد (1399) حذف اسید هیومیک از محیط آبی با استفاده از فرآیند سونوپرسولفات: بهینه‌سازی و مدل‌سازی با روش سطح پاسخ. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

علیزاده, سمیه and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and درگاهی, عبداله and مختاری, سیداحمد (1399) حذف اسید¬هیومیک از محلول های آبی توسط فرآیند سونوپرسولفات: بهینه سازی و مدلسازی توسط روش سطح پاسخ. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

عبدالله زاده, حسین and فضل زاده دویل, مهدی and افشین, شیرین and ارفعی نیا, حسین and فرضی زاده, ابوالفضل and پورعشق, یوسف and رشتبری, یوسف (1399) کربن فعال تهیه شده از لاستیک فرسوده مغناطیسی شده با نانوذرات Fe3O4 : خصوصیات و کاربرد آن در حذف رنگ reactive blue19 از محلول های آبی. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

ق

قبادی مراللو, حسن and ابراهیمی کلان, محمد and محمدشاهی, جعفر and Ben Taleb, Ziyad and ایراهیمی کلان, عباس and فضل زاده دویل, مهدی (1399) کووید-19 و آسیب حاد کلیوی: یک گزارش موردی. Journal of Renal Injury Prevention ــ 9 (3). pp. 1-3. شاپا 2345-2781

م

مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and علیزاده, سمیه (1399) مقایسه کارایی فرآیندهای سونوفنتون و سونوپرسولفات در حذف اسیدهیومیک از محلول های آبی به روش سطح پاسخ (RSM) با طرح آزمایش BBD. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مختاری, سیداحمد and غلامی, میترا and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی (1399) حذف هیدروکربنهای معطر چند حلقه ای (PAHs) از لجن فاضلاب آلوده با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (پراکسید هیدروژن و سولفات سدیم). Desalination and Water Treatment ــ 213 (Februa). pp. 311-318. شاپا 1944-3994

ملامحمودی, محمد and خاقانی, رامین and درگاهی, عبداله and منظمی, غزاله (1399) تجزیه الکتروشیمیایی دیازینون از محلول های آبی با استفاده از آند گرافیت. تاثیر پارامترها، معدنی سازی، سینتیک واکنش، مسیر تجزیه و بهینه سازی با طراحی آزمایش. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 1029-0397 (In Press)

پ

پوراکبر, زهرا and محوی, امیرحسین and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and درگاهی, عبداله (1399) ارزیابی غلظت فلوراید در ورودی و خروجی سیستم های خانگی تصفیه آب و آبهای بطری شده پرمصرف توزیعی در شهر اردبیل، ایران. Journal of Chemical Health Risks ــ 10 (4). pp. 327-335. شاپا 2251-6719

This list was generated on 8 / 5 / 1400.