title

Items where Division is "Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis" and Year is 1387

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | ر | ش | ص | ع | ق | م | پ | ی
Number of items: 24.

ا

اعظمی, احد and شرقی, افشان and اناری, حسن and حبیب زاده, الهام (1387) بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان اکبری, قدرت and کهنمویی, فریبا and فتح اله پور, سمانه (1387) بررسي مقايسه اي اثرات شياف ايندومتاسين، ديكلوفناك و استامينوفن بر ميزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحي سزارين در بيمارستان علوي اردبيل در سال 87-1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود and محمدیان اردی, علی and گروسی, لیدا (1387) بررسي مقايسه ائي اثر اندانسترون و پتيدين در پيشگيري از لرز بعد از عمل در بيماران جراحي زنان و زايمان با بي هوشي عمومي در بيمارستان علوي اردبيل در سال 1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر and پورفرضی, فرهاد and دادخواه, مینو (1387) بررسي نحوه مراقبت وعاقبت مادر، جنين، نوزاد در بيماران با ديابت بارداري مراجعه کننده به بيمارستانها و مراکز بهداشتي،درماني شهر اردبيل طي سالهاي 87-1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

بهلولی, شهاب and دهقان, محمد حسین and عرب, روح اله (1387) اندازه گيري سطح داخل لنفوسيتي اسيد آسکوربيک با استفاده از روش کروماتوگرافي فاز مايع با کارکرد عالي (HPLC) به عنوان مارکر استرس اکسيداتيو درون سلولي و مقايسه آن با سطوح پلاسمائي. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ج

جستان, مارینا and پورفرضی, فرهاد and نجات بخش, سعیده (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويي گلوكزآمين و كلروكين با گلوكزآمين به تنهايي در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا and پورفرضی, فرهاد and عبدلی, رضا (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويی گلوكزآمين و پردنيزولون با گلوكزآمين به تنهايی در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حسین خانی, علی and اخوان اکبری, قدرت and فخری, فاطمه (1387) بررسي مقايسه اي ميزان افت هموگلوبين و هماتوكريت در جراحي پروستات به روش باز و آندوسكوپي از طريق اورترا در بيمارستان علوي از فروردين 1384تا اسفند 1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and پورفرضی, فرهاد and قاسمی, احمد and امینی ملکی, طاهر (1387) بررسي ميزان افت تحصيلي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رستمی مقدم, مجید and بهلولی, شهاب and کلهر, محسن (1387) مقايسه اثر آزيترومايسين با داكسي سايكلين در درمان آكنه ولگاريس. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ش

شاهی, سلیم and معصومی, رحیم and سمیعی, الهه (1387) بررسي اثر داروي Tranexamic Acid در کاهش عود خونريزي اتاق قدامي در هايفماي تروماي بلانت. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and مشعوفی, مهرناز and بابایی, ارسلان (1387) بررسي اپيدميولوژيک سوختگی های منجر به فوت در طی 10 سال گذشته در شهرستان اردبيل (طی سال های 85-86). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صالح زاده, فرهاد and جستان, مارینا and حبیب زاده, شهرام and محمدی کلاسرلو, ایلنار (1387) بررسي اثر درماني داپسون بر روي بيماران مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي FMF. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی موحد, فریبا and شرقی, افشان and میرزا آقاپور, لیلا (1387) بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيت در بيماران وسواسي- جبري مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان فاطمي اردبيل- 1387. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

علیمحمدی, حسین and فولادی, نسرین and شیرین زاده, اکبر (1387) بررسي عفونت ادراري در بيماران ديابتيك سرپايي و بستري و مقايسه الگوي ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در افراد غير ديابتيك با عفونت ادراري در شهر اردبيل در سال 1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and ادهم, داود and عطایی, سید ناصر (1387) بررسي شاخص هاي سلامت محيط در بيمارستانهاي شهر اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن and پورفرضی, فرهاد and اکبری قوچانی, مونا (1387) مقايسه تاثيرات درماني فلوتاميد و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانمها در سال 87-1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قاسمی, احمد and حبیب زاده, شهرام and بخشپوری, پریا (1387) بررسي فراواني پنوموني مايکوپلاسمايي در بيماران بستري شده باتشخيص پنوموني اكتسابي ازجامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مولوی, پرویز and مشعوفی, مهرناز and محمدنیا, حسین (1387) بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد داراي اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتياد استان اردبيل در سال 1387. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد and شرقی, افشان and مهاجری, شیوا (1387) بررسي مقايسه اي اثر پيراستام با پلاسبو در کنترل حملات ريه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد and دوستکامی, حسین and پورعلی, رقیه (1387) بررسي علل سوفلهاي قلبي در بخش نوزادان بيمارستانهاي امام خميني (ره) و علوي اردبيل از مهرماه1385 تا مهرماه 1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدیان اردی, علی and صادقیه اهری, سعید and سعیدیان, ژاله (1387) بررسي علل و انواع وهزينه هاي درماني آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل طي سالهاي85-1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پورفرزان, ایرج and شرقی, افشان and واردی, نوشین (1387) مقايسه‌ي اثر آمپي سيلين با مترونيدازول به علاوه جنتامايسين در پيشگيري از عفونت زخم بعد از آپاندكتومي در آپانديسيت بدون عارضه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یزدانبد, عباس and اعظمی, احد and ادیبان, وحید (1387) بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و يافته هاي تشخيصي در بيماران مبتلا به کوليت اولسروز در استان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 9 / 5 / 1400.