title

اسنادی که موضوع آنها "WB پزشکی عملی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ظ | ع | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 155.

ا

ابراهیمیان, همایون ، مهمان نواز, شادی (1394) لغت نامه تخصصی مهندسی پزشکی. مهدی(ع), تهران. شابک 1-3709-04-600-978

اتحاد, غلامحسین ، رفاهی, سهیلا ، نعمتی, علی ، پیرزاده, اکبر ، دریانی, احمد (1385) الگوهای حساسیت میکروبی و ضد میکروبی بیماران با عفونت مزمن گوش میانی در اردبیل. International journal of tropical medicine ــ 1 (2). ص.ص.62-65. شاپا 1816-3319

احمدآبادی, فرزاد ، براک, منوچهر ، مشایخی, افشین ، زارع اکبری, مهناز ، جعفری, نرجس ، نجفی, ناهید (1396) اثر بخشی ویتامین ب6 خوراکی بر اختلالات رفتاری ناشی ار فنوباربیتال. Acta Medica Mediterranea ــ 33 (6). ص.ص.895-900. شاپا 0393-6384

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود (1384) بررسی نقش متخصص بیهوشی مقیم در کاهش مرگ ومیر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان علوی اردبیل درسالهای 1381 و1382. در: چهاردهمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی , 8-6 مهر1384 , تهران.

اخوان اکبری, قدرت ، ایمانی, فرناد ، رحیم زاده, پوپک ، حیدریان, مجید (1388) بررسی اثرات افزودن کتامین به مرفین در پمپ وریدی PCIA بعد از اعمال جراحی ارتوپدی. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

اخوان اکبری, قدرت ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، علاف اصغری, امین (1386) بررسي مقايسه ا ي سطح آنزيم هاي کبدي در پرسنل اتاق هاي عمل بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شهر اردبيل با کادر درماني خارج از اتاق عمل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان اکبری, قدرت ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، علاف اصغری, امین (1386) بررسي مقايسه ا ي سطح آنزيم هاي کبدي در پرسنل اتاقهاي عمل بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شهر اردبيل با کادر درماني خارج از اتاق عمل. [ طرح تحقیقاتی]

اخوان اکبری, قدرت ، صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، علاف اصغری, امین (1391) مقايسه سطح آنزيم هاي كبدي پرسنل اتاق عمل با كادر درماني خارج از اتاق عمل. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 2 (8). ص.ص.165-172. شاپا 2228-6659

اخوان اکبری, قدرت ، محمدیان اردی, علی ، اخوان اکبری, پوران (1387) بررسي مقايسه ا ي سطح آنزيم هاي کبدي در پرسنل اتاق عمل با کادر درماني خارج از اتاق عمل دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، قدرتی, محمدرضا (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد روشهاي طب آلترناتيو. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

ارزنلو, محسن ، حبیب زاده, شهرام ، روشنی, مرضیه (1389) تعيين توزیع سروتیپ ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استرپتوكوكهاي گروه B جدا شده از نمونه هاي واژينال زنان باردار اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارسنگ, شهرام ، کاظم نژاد, انوشیروان ، امانی, فیروز (1390) اپيدميولوژی بيماری سل در ايران (87-1380). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 13 (3). ص.ص.78-86. شاپا 1562-4765

اسکندری, نرگس ، اخوان امجدی, مرجان ، مسجودی, مرضیه ، گلعذار, سمیرا ، اخوان اکبری, پوران ، الله قلی, لیلا ، امیری فراهانی, لیلا ، پورمحسن, معصومه ، خلجی نیا, زهره ، ظاهری, فرزانه ، فتح نژاد کاظمی, آزیتا ، هاشمی, معصومه (1397) نشانه‌شناسی و معاینات بالینی برای دانشجویان مامایی. حیدری, تهران. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۳۲-۸۶-۶

اعظمی, احد ، انتشاری مقدم, افسانه ، محمدی کبار, یوسف ، صادقیه اهری, سعید ، روائی, غلامرضا (1396) بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و اینترفرون آلفا در بیماران مبتلا به بیماری SLE (سیستمیک لوپوس اریتماتوزیس). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امیرزرگر, علی اکبر ، حسیبی, مهرداد ، مالک نژاد, پرویز ، پیری دوگاهه, هادی ، جعفری, سیروس ، حاجيا, مسعود (1388) مقایسه روشهای تشخیصی در بیماران بروسلوزی بستری شده در بیمارستان در ایران. Infectious Diseases in Clinical Practice ــ 17 (4). ص.ص.239-242. شاپا 1056-9103

اناری, حسن ، یزدانبد, عباس ، دادخواه, بهروز ، نگهدار مغانلو, فرامرز (1384) بررسي متاستازهاي کبدي با سي تي اسکن و مقايسه آن با سونوگرافي در بيماران بستري بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود (1386) حفظ حیات در بیهوشی. کتاب . انتشارات یاوریان, اردبیل - ایران. شابک 964-6563-21-X

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت (1384) بررسي ميزان ترانسفوزیون غيرضروري خون و فرآورده‌هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382. در: چهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 8-6 مهر 1384, تهران.

انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز ، اعظمی, احد ، خراسانی مقدم, سولماز (1384) بررسي ميزان تزريق غير ضروري خون و فرآورده هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، معتمدی, فریبا (1382) ميزان‌ رضايتمندي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ بخش‌ فوريت هاي‌ پزشكي‌ بيمارستان هاي ‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اردبيل،‌. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.20-27. شاپا 1735-2452

انصارین, خلیل ، عطاران, داود ، جماعتی, حمیدرضا ، مسجدی, محمد رضا ، ابطحی, حمیدرضا ، علوی, علی ، علیاری, مسعود ، اثنی عشری, امیر ، قبادی مراللو, حسن ، ترابی نامی, محمد (1394) راهنمای رسیدگی بالینی در بیماران با آسم شدید: توافق مجربین متخصصین ریه ایران. Tanaffos ــ 14 (2). ص.ص.73-94. شاپا 0344-1735

ایمانی, فرناد ، حیدریان, مجید ، رحیم زاده, پوپک ، اخوان اکبری, قدرت (1388) بروز رادیکولوپاتی یکطرفه s1 بدنبال بی حسی نخاعی: معرفی بیمار. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

ب

برازنده, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، قاجاریه سپانلو, صدف ، درخشان, محمدحسین ، ملک زاده, رضا (1391) اپیدمیولوژی زخم معده در ایران مطالعه ای براساس یافته های اندوسکوپیک بصورت سیستماتیک. Middle East Journal of Digestive Diseases ــ 4 (2). ص.ص.90-96. شاپا 2008-5249

براک, منوچهر ، معینی, آرزو ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1391) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

براک, منوچهر ، ممیشی, ستاره ، سیادتی, سید احمد ، سلامتی, پیمان ، خطائی, قمرتاج (1388) بررسي ريسك فاكتور ها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني در NICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه 1386 تا پايان شهريور 1387. در: بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان, 12 تا 16 مهر ماه 1388, مجتمع بیمارستانی تالار امام خمینی.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، خلیل زاده, سمیه (1391) بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفلوانزا بر اساس علایم بالینی در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی- آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، میر باقری, سید امیر حسین (1395) بررسی سطح سرمی IL6 در بیماران FMF تحت درمان با کلشیسین ومقایسه ان با بیماران بدون درمان و گروه شاهد. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله (1393) ارزیابی عملکرد کلیوی در بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال مطالعه ای در اردبیل. Internal Medicine Journal ــ 44 (11). ص.ص.1128-1133. شاپا 1445-5994

ج

جستان, مارینا ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، زند, سارا (1384) بررسي ميزان فراواني سندرم آنتي فسفو ليپيد در بيماران بستري مبتلا به حوادث ترومبوز اندام و ريه در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، بهلولی, شهاب ، قربانی, مریم (1389) بررسی اثر هم افزایی پردنيزولون و كلروكين گلوكزآمين‌ كندروئتين سولفات دردرمان بیماران مبتلا به استئوآرتريت علامت دار زانو به روش كارآزمايي باليني. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری نخجوانی, محمدرضا ، محرم زاده, پیمان ، امینی, کیوان ، کاظمی, نیر ، شهسواری نیا, کاووس (1393) ارزیابی فاکتورهای زمینه ساز در ایجاد مسمومیتهای دارویی در بیمارستان سینا. International Journal of Current Research and Academic Review ــ 2 (8). ص.ص.103-111. شاپا 2347-3215

ح

حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، شکوهی, امیر (1384) مقايسه کارايي تاثير درماني و عوارض رژيمهاي درماني 8 هفته اي (کوتريموکسازول + ريفامپين) در برابر ( داکسي سايکلين + ريفامپين) در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد در شهرستان اردبيل سال 84-1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، عرب زاده, امیر احمد (1382) ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، حسینی اصل, سید سعید ، صادقیه اهری, سعید ، صدیقی, علیرضا (1391) تعیین میزان واقعی هپاتیت C در افراد اهداء کننده خون با HCVAb مثبت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1383) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، اصغری, بهنام (1389) بررسی اندیکاسیون‌های مصرف وانکومایسین در بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، بالاخانی, شهریار (1385) بررسي 24 بيمار مبتلا به آبسه مغزي در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، حیدری ترکمانی, نگار (1392) بررسی سطح سرمی ‌روی، مس و منیزیوم در افراد مبتلا به سینوزیت مزمن و گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، طالقانی, بابک (1394) بررسی اتیولوژی ESR بالای 100 در بیمارستان امام خمینی اردبیل طی شهریور 93 تا شهریور 94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، صدیق نمینی, هادی (1397) بررسی میزان موفقیت سنگ شکنی برون اندامی در بیماران با سنگ کلیه. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (5). ص.ص.1192-1196. شاپا 2349-3925

حسینی, سیده سمیه ، امامزادگان, بهزاد ، جماعتی, حمیدرضا ، رودباری, فاطمه (1391) بررسی عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در بیماران با تشدید علائم انسداد مزمن ریوی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی اصل, سید سعید (1392) ژنهای سرکوبگر تومور. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) RNA مداخله گر. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) miRNA. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) آپوپتوز. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) الگوی توارث تک ژنی. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) انکوژن ها. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) انکوژنتیک. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) اپی ژنتیک. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) تنوع توالیایی ژنوم انسان. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) ژن درمانی خودکشی. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) کروموزوم انسان. [منابع آموزشی ] (چاپ نشده )

حسینی اصل, سید سعید ، اخوان, هما (1385) ژنتیک. ژنتیک . انتشارات پوران پژوهش, تهران. شابک 978-964-2547-60-9

حسینی اصل, سید سعید ، عطری, مرتضی ، مدرسی, محمد حسین ، سلحاب, محمد ، مکبل, کفاه ، مهدی پور, پروین (1384) بيان ژنهاي hTR و hTERT در سرطان پستان انسان: ارتباط با پارامترهاي آسيب شناسي باليني. International Seminars in Surgical Oncology ــ 3 (20). ص.ص.1-5. شاپا 1477-7800

حسینی اصل, سید سعید ، مدرسی, محمد حسین ، عطری, مرتضی ، سلحاب, محمد ، مکبل, کفاه ، مهدی پور, پروین (1384) ارتباط ميان فعاليت تلومراز با بيان زير واحد RNA آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان. Journal of carcinogenesis ــ 5 (17). ص.ص.1-6. شاپا 1477-3163

حمیدزاده اربابی, یوسف ، آقازاده, زینب ، رحیمی, فاطمه ، نعمتی, حامد (1390) بررسی ميزان دانش دانشجویان بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به مفهوم عفونت و بیماری عفونی. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خسروجردی, حمید ، افشاری, رضا ، قائمی, کاظم ، فرزانه, اسماعیل ، مهرپور, امید (1396) درمان موفقیت آمیز زولپیدم با جایگزینی درمان بنزودیازپین: یک مطالعه موردی. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.100-103. شاپا 0973-9122

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1386) آگاهی و نگرش به ایدز در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (1). ص.ص.28-31. شاپا 1815-8846

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور (1388) رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. طب و تزکیه ــ 18 (3-4). ص.ص.27-32. شاپا 2397-1608

درگاهی, رقیه ، مهرنوش, نسرین ، نوروزی, حسین (1390) نیاز دانشجویان پزشکی به یادگیری برنامه آموزشی ایمنی بیمار. در: اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار, 4-6 آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه.

ر

رحیم زاده, پوپک ، ایمانی, فرناد ، اخوان اکبری, قدرت ، حیدریان, مجید (1388) بررسی اثر بالا بردن اندام تحتانی بر سطح بی حسی نخاعی در اعمال جراحی ترمیمی اندام تحتانی. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

رحیمی, گیتی ، فیضی, ایرج ، نعمتی, علی ، شاکر, ایرج ، صادق زاده سادات, ابراهیم ، ملک زاده, ودود ، اسدی, عبدالله ، محمدنیا, علیرضا ، وکیلی, محمدرحیم (1395) بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران مراجعه کننده جهت ماموگرافی و نتایج آن در بیمارستان فاطمی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). ص.ص.95-101. شاپا 9710-2382

رحیمی, گیتی ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، چم حیدر, نوشین ، شهباززادگان, سمیرا (1397) مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگیهای ترم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (7). ص.ص.1-9. شاپا 1680-2993

رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده (1380) بررسي وضعيت خدمت رساني به بيماران در مركز فوريتهاي پزشكي 115 اردبيل سال 80-1379. [ طرح تحقیقاتی]

رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1382) بررسی وضعیت خدمت رسانی به بیماران فوریتهای پزشکی 115 اردبیل 80-79. مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (2). ص.ص.14-21.

رستمی مقدم, مجید ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی سرابی, سیده زهرا (1391) مقایسه فراوانی آنتي ژن مدفوعي هليكوباكتر پيلوري در بيماران ليكن پلان وگروه شاهد مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، زاهدی, الناز (1391) همراهی عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماری لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی. Journal of Pakistan Association of Dermatologists ــ 22 (4). ص.ص.312-314. شاپا 1560-9014

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، تبرائی, یاسر (1386) کاربرد HIFU در درمان سرطان. در: سومین کنگره بین المللی سرطان پستان, 26-24 بهمن ماه 1386, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سالن امام خمینی.

ز

زندیان, حامد ، ظهیریان مقدم, تلما ، مهرتک, محمد ، کامران, عزیز (1396) تعیین آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک در فرآیند درمان. در: دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت, 8-9 آذر1396, بابل - ایران.

س

سزاوار, سید هاشم ، احمدآبادی, فرزاد (1381) الکتروکاردیوگرافی بالینی. الکتروکاردیوگرافی بالینی . نیک آموز, اردبیل. شابک 964-7875-28-2

ش

شرقی, افشان ، اعظمی, احد ، زمانی, امیر (1392) بررسي آگاهي و نگرش اینترنها و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آبدرماني در سال 91. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شفائی خانقاه, یوسف ، انتشاری مقدم, افسانه ، نسل سراجی, فرناز ، امانی, فیروز ، قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل (1396) نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (11). ص.ص.4042-4048. شاپا 6032-2394

شهباززادگان, سمیرا (1397) اهمیت NIDCAP. در: کنگره نوزادان ایران, 11-13 مهر1397, اصفهان - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1396) حفظ سلامت خانواده با پیشگیری از ناتوانی جنسی. در: دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان, 2-4 اسفند 1396, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا ، بهبودی, زهرا (1393) توسعه در سلامت با فرهنگ جمع گرایی. در: سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی, 5-6 آذر 1393, مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز ایران.

شهباززادگان, سمیرا ، شهباززادگان, نازنین (1397) راهکارهای کاهش ابتلا به پاپیلوما ویروس انسانی(HPV) در مردان. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان - سرطان های شایع, 1-3 اسفند 1397, تهران - ایران.

ص

صادقی, همایون ، عرشی, شهنام (1381) بررسي شيوع سرولوژيك ليشمانيازيس در سگهاي گله و خانگي عشاير استان اردبيل در سال 1381 با استفاده از روش DAT. [ طرح تحقیقاتی]

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، آذری, شهین ، آذری, مهناز (1392) بررسی عوامل موثر بر مسمومیت های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعین به بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1390. در: 12th Iranian congress of Toxicology , 15-17 2013 MAY, Mazandaran.

صادقیه اهری, سعید ، مولوی, پرویز ، زمانی, احمدرضا ، صوفی, مینا (1386) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل در مورد مهارتهاي ارتباطي در سال تحصيلي 86-85. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد (1394) تب مدیترانه ای فامیلی و بیماریهای همراه ان، گزارش سری موردی. International Journal of Advances In Case Reports ــ 2 (9). ص.ص.592-597. شاپا 2349 - 8005

صالح زاده, فرهاد ، اعظمی, احد ، قربانزاده, محمد (1393) بررسی بیماری های همراه و مرتبط با ﺗﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ در اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، امامی, دینا ، ذولفقاری, علی اصغر ، یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، بشردوست, بهمن ، براک, منوچهر ، فیضی, ایرج ، عظیمی, هرمز ، جستان, مارینا ، خلفی, جعفر (1387) تب مديترانه اي فاميليال در شمال غربي ايران ،اولين گزارش جامع. Turkish Journal of Pediatrics ــ 50 (1). ص.ص.40-44. شاپا 0041-4301

صالح زاده, فرهاد ، جستان, مارینا ، حبیب زاده, شهرام ، دهقانزاده, رقیه (1386) بررسي سندرم PFAPA در درمانگاه روماتولوژي اطفال بيمارستان امام خميني شهرستان اردبيل از سال 1382 تا 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، جستان, مارینا ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1387) بررسي اثر درماني داپسون بر روي بيماران مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي FMF. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، جعفری اصل, مهدی ، حسینی اصل, سید سعید ، جهانگیری, سپیده ، حبیب زاده, شهرام (1393) سیمای ژن MEFV در شمال غربی ایران، مطالعه بر اساس 12 موتاسیون ژنتیکی در 216 بیمار مبتلا به ﺗﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ در اردبیل. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 40 (1). ص.ص.68-72. شاپا 0253-0716

صالح زاده, فرهاد ، جهانگیری, سپیده ، امامی, دینا ، شیاری, رضا (1389) تب مديترانه اي فاميليال در کودکان ايرانی ،اولين گزارش جامع. Clinical and experimental rheumatology ــ 28 (2). ص. 287. شاپا 0392-856X

صالح زاده, فرهاد ، جهانگیری, سپیده ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1390) داپسون به عنوان یک درمان جایگزین در کودکان مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلی. Iranian Journal of Pediatrics ــ 22 (1). ص.ص.23-27. شاپا 2008-2142

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، دست برهان, مریم (1385) بررسي دوازده ساله تب روماتيسمي حاد در بيماران بستري در بيمارستان‌های بوعلي و علي‌اصغر(ع) از سال 1373 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، صادقی, زهرا (1385) ارزيابي ده ساله بروسلوزيس در اطفال در بيمارستان بوعلی – علی اصغر شهرستان اردبيل از سال1373تا1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، قیطاسی, اصغر (1390) بررسی مقایسه ای سیما و سیر بالینی تب مدیترانه ای فامیلیال بر حسب شروع علائم بالینی در دهه اول زندگی ودهه های بالاتر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، جعفری اصل, مهدی (1391) آنالیز 12 جهش شایع ژن MEFV دربیماران مبتلا به ﺗﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ در اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، واحدی نمین, مریم (1391) بررسی موتاسیون های شایع MEFV ژن (ژن FMF) در بیماران PFAPE. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، شرقی, افشان ، حسینی اصل, سید سعید ، متیقنی, آتنا ، متقی, مهسا (1397) بررسی میزان فراوانی و انواع موتاسیون ژن MEFV در جمعیت نرمال در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، کاظمی, فرانک (1385) بررسي آنتي بادي ضد هسته اي (ANA) در کودکان مبتلا به ليشمانيوز احشايي در اردبيل 1384-1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، پیری, نیلوفر ، یثربی, سیده عذرا (1391) بررسی موتاسیون MEFV ژن در بیماران مبتلا به یووئیت ايديوپاتيك. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صفری, مژده ، ابطحی, حمید ، شجاع پور, مانا (1391) بررسی فراوانی و الگوی مقاومت انتروباکتریاسه مولد بتالاکتامازاز نظر فنوتیپی و ژنوتیپی از نمونه های جدا شده در بیمارستان های آموزشی اراک به روش PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ظ

ظریفی, مهران ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، معصومی مقدم, ثمر (1384) مقايسه كارآيي و تأثير درماني كلاريترومايسين در مقايسه با اريترومايسين خوراكي به همراه سفالوسپورين تزريقي در بيماران بستري شده با تشخيص تشديد بيماري مزمن انسدادي ريه در زمينه عفونت باكتريال در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عرب, روح اله ، اتحاد, غلامحسین (1388) ارزیابی یافته بالینی آزمایشگاهی ودرمانی تب مالت بین کودکان بستری شده در بیمارستان های اردبیل. در: 27th Europen society for paediatric infection diseases, 1388, brussels belgium.

عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، محبعلی, مهدی (1379) بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشائي در روستاي ثمرين شهرستان اردبيل در سال 1380 - 67. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سیفی, پریسا (1382) بررسی اپيدميولوژيکی تب راجعه کنه ای در استان اردبيل در سال 1380 (هـ.ش). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مدنی, علیرضا (1380) بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب راجعه كنه اي در استان اردبيل از اول سال77 لغايت 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطری, مرتضی ، مهدی پور, پروین ، جاویدروزی, مازیار ، حسینی اصل, سید سعید ، جعفری مجرد, الهام (1381) ارتباط ميان هيستوپاتولوژي و سابقه خانوادگي در سرطان پستان. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 3 (1). ص.ص.33-39. شاپا 1513-7368

علیخانی, محمد یوسف ، اصلانی, محمد مهدی ، پیری دوگاهه, هادی ، دهقان, محمد حسین (1387) مقایسه روش های معمول باکتریولوژیک با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخيص سريع مننژيت سلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.167-171. شاپا 1735-2452

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صفرزاده, مهران ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت (1387) سرواپیدمیولوژی توكسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمایشات قبل از ازدواج. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.408-413. شاپا 1735-2452

عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود (1391) آموزش CPR برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (ایران) در بخش بیهوشی. در: 1st Asia Pacific Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine Conference, 6-8July 2012, Kuala Lumpur, Malaysia.

عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود ، صداقت, مجتبی (1388) بررسی میزان تاثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد احياء قلبي ريوي. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

ف

فتحی, افشین ، اصلانی, محمد مهدی ، حبیب زاده, شهرام ، جعفرزاده, مجید ، کاظمی اصل, سید محمد ، موسوی, سید فضل الله ، غادریانی, احیا ، احد نژاد, افسانه ، نیک بین, وجیهه السادات ، اخباری, محمدرضا ، خمسه, سمیه ، خمسه, حسنعلی (1384) بررسي شيوع اسهالهاي ناشي از عوامل باکتريايي بيماريزا در کودکان زير 5 سال استان اردبيل وتعيين مقاومت دارويي آنها. [ طرح تحقیقاتی]

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1394) سنجش میزان موفقیت CPR و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (3). ص.ص.602-605. شاپا 2320-6012

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین (1396) پولیروپاتی به علت مسمومیت سرب در معتادان به مواد مخدر. Journal of Analytical Research in Clinical Medicine ــ 6 (1). ص.ص.52-54. شاپا 2345-4970

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین ، مهرپور, امید (1396) مسمومیت سرب در معتادان تریاک خوراکی با درد شكم. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). ص.ص.22-25. شاپا 0973-9122

فرزانه, اسماعیل ، قبادی مراللو, حسن ، اکبری فرد, مهدیه ، نخعی, سمانه ، امیرآبادی زاده, علیرضا ، اخوان اکبری, قدرت ، Keyler, Daniel E ، مهرپور, امید (1397) عوامل پیش آگهی در مسمومیت حاد آلومینیوم فسفید: رویکرد پیش بینی ریسک. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology ــ 123 (3). ص.ص.347-355. شاپا 1742-7843

فولادوند, تیرزاد ، پیرزاده, اکبر ، عیسی زاده فر, خاطره ، علیپور, علی رضا (1397) بررسی ﻋﻼﺋﻢ و نشانه های بالینی سینوزیت مزمن و ارزش گذاری آن ها در تشخیص و افتراق سینوزیت مزمن از بیماری های با ﻋﻼﺋﻢ مشابه در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوش،حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی فاطمی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فیضی, ایرج ، پورفرزان, ایرج ، شهباززادگان, بیتا ، امانی, فیروز (1392) التیام اولیه عفونتهای زخم آپاندکتومی با روش شستشوی تهاجمی. Iran Red Crescent Medical Journal ــ 15 (9). ص.ص.786-788. شاپا 2074-1812

ق

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، قنبری, اکبر (1386) بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي جدا شده از راههاي تنفسي در بيماران بستري در بخش هايICU بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي دراردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی, جعفر ، عیسی زاده فر, خاطره ، عرب زاده, امیر احمد ، امینی, کیوان ، صالحی, معصومه (1395) تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس در زمینه‏ی تریاژ بیماران. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، علیمحمدی, حسین ، درختی, فروغ (1390) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، میرزانژاد, محسن (1393) بررسی اندیکاسیون های بستری بیماران و میزان مورتالیته در بخش ICU داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل ، درویش خواه, حسین (1392) تومور کارسینوئید با برونشکتازی لوکالیزه. Tanaffos Journal ــ 12 (2). ص.ص.56-60. شاپا 1735-0344

م

مالک نژاد, پرویز ، پیری دوگاهه, هادی ، امیرزرگر, علی اکبر ، جعفری, سیروس ، فتح اله زاده, بهرام (1386) تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم محیط کشت BACTEC و تائید نتایج آن با PCR. J.Vet.Res ــ 62 (4). ص.ص.86-83. شاپا 2008-2525

مجیدپور, علی ، امانی, فیروز ، همتی, فاطمه (1381) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان اردبيل در مورد بيماري ايدز. [ طرح تحقیقاتی]

مجیدپور, علی ، جبرائیلی لنبران, داود (1379) بررسي ميزان رسوب اريتروسيت (ESR) در بيماران بستري شده در بيمارستان سيناي تبريز در سال 78- 77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، حبیب زاده, شهرام ، عباسقلی زاده, ناطق ، شریفی, معصوم (1384) بررسی ميزان آگاهی بهورزان شهرستان اردبيل از کيست هيداتيد در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، مصطفی زاده, داود (1379) بررسي ميزان بروز بيماري كالا آزار در استان اردبيـــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محبی, سیامک ، پرهام, محمود ، مظفریان پور, الهام ، کامران, عزیز (1393) ارزیابی خودمراقبتی در بیماران دیابتی قم در سال 2013. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (4). ص.ص.167-176. شاپا 2251-9203

محمد زاده لاری, شهرزاد ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، امینی, مهناز ، بصیری, رضا ، قبادی مراللو, حسن (1388) کیفیت زندگی بیماران ریوی موستارد و ارتباط آن با پارامترهای عملکرد ریوی. در: کنفرانس سالیانه انجمن متخصصین ریه اروپا - , شهریور 1388, وین اتریش.

محمدشاهی, جعفر ، بشردوست, بهمن ، ارزنلو, محسن ، خاکپور, یاسر (1395) بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل جهت همودیالیز در طی سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مرادی اصل, اسلام ، راثی, یاور ، حنفی بجد, احمدعلی ، وطن دوست, حسن ، ثقفی پور, عابدین ، ادهم, داود ، عباسقلی زاده, ناطق ، امیدی اسکوئی, علیرضا ، صادقی, هادی (1396) رابطه بین عوامل زیست محیطی و شيوع لیشمانیوز احشایی در شمال غرب ایران. International Journal of Pediatrics ــ 6 (2). ص.ص.7169-7178. شاپا 2345-5047

مرادی اصل, اسلام ، صادقی, هادی ، محبعلی, مهدی ، عین اله زاده, فتح اله ، زارعی, ذبیح اله (1390) بررسی تاثیر سم فایکام (بندیوکارب ) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشکین شهر سال 1389. در: پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا, بهمن 1390 5-7, تهران، ایران.

مردی, افروز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، نفتچی, پروانه ، عبدالهی, اصغر (1387) تاثیر مکمل روی بر شدت و طول مدت اسهال در کودکان زیر 5 سال بستری در اردبیل. در: چهارمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان, 13-9 اسفند 87, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران.

مسندی شیرازی نژاد, کوروش ، افتخارالسادات, امیرطاهر ، صدرکبیر, محمد (1393) تاثیر ستریزین بر کاهش علایم بالینی و تعداد ماست سل های مخاط معده در بیماران سوء هاضمه عملکردی. govaresh ــ 19 (2). ص.ص.102-108. شاپا 2008-756x

مشاغی, شهلا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، مردی, علی (1381) بررسي ويژگيهاي اپيد ميولوژيك مننگوانسفاليت اوريوني به مدت يك سال از فروردين 80 لغايت فروردين 81 دربيمارستان حضرت علي اصغر(ع) اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهدی پور, پروین ، حسینی اصل, سید سعید ، صوابی, آرزو ، حبیبی, لاله ، الوندی, احسان ، عطری, مرتضی (1385) فراواني پايين جهش بنيان گذار 185delAG در ژن BRCA1 در بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان. Journal of Cancer Molecules ــ 2 (3). ص.ص.123-127. شاپا 1816-0735

مهدی پور, پروین ، عطری, مرتضی ، جعفری مجرد, الهام ، حسینی اصل, سید سعید ، جاویدروزی, مازیار (1382) گذر از شجره نامه ها: تاريخچه خانوادگي بدخيمي ها در بيماران مبتلا به سرطان پستان اوليه. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 4 (3). ص.ص.192-185. شاپا 1513-7368

مولایی, سهیلا ، محبعلی, مهدی ، گنجی, اکبر ، پورفرضی, فرهاد ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، نصیری, مهراب ، سلیمان زاده, قشم ، فرج زاده, محمد ، زارعی, ذبیح اله (1389) سرواپيدميولوژی ليشمانيوز احشايی(كالاآزار) در استان اردبيل طی سال‌های 1388-1365. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 15 (3). ص.ص.262-272. شاپا 1728-6506

میرزا رحیمی, مهرداد ، رستم نژاد, معصومه ، امانی, فیروز ، باقری, اکبر (1381) بررسي تابلوي ارجاعي بيماران به بيمارستانهاي اردبيـل توسط اورژانس 115 در سال 1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نوبخت, حسین ، یزدانبد, عباس ، محمدزاده, زهرا (1389) بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال (FMF) با شروع در بزرگسالی (بالای 20 سال) در استان اردبیل (سالهای 87-1383). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ه

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، قاسمی, نسرین (1391) بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن HBe-Ag منفی با سطح DNA ویروسی سرم بیشتر از 10 هزار کپی در میلی‌لیتر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

و

وفایی, مجید ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، شیارگر, پژمان (1393) بررسی كيفيت مراقبت و کیفیت زندگي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بيمارستان بوعلي درسال 91-92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پدرام رازی, شادان ، بصام پور, شیوا سادات ، فقیه زاده, سقراط ، الفبایی, اکرم (1395) بررسی تاثیر تحریکات چند حسی بر وضعیت حافظه بیماران دچار سکته مغزي ایسکمیک در فاز حاد. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (4). ص.ص.280-291. شاپا 2228-6799

پورفرزان, ایرج ، شرقی, افشان ، واردی, نوشین (1387) مقايسه‌ي اثر آمپي سيلين با مترونيدازول به علاوه جنتامايسين در پيشگيري از عفونت زخم بعد از آپاندكتومي در آپانديسيت بدون عارضه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، جوان مجیدی, شیرین (1382) بررسی ميزان دانش تخصصی کارورزان نسبت به کنترل بيماری های اسهالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، فرزانه, اسماعیل (1381) بررسي سطح كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به كنترل عفونتهاي حاد تنفسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اصغر ، صمدزاده, مهدی ، امانی, فیروز ، محمدی, بهزاد (1393) مقایسه اثر فلوکستین ودارونما در بهبود کیفیت زندگی بیماران با کانسر های توپر مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل (یک مطالعه دو سویه کور). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، علیقلی, مرضیه ، مالک نژاد, پرویز (1386) بررسي حساسيت بروسلا ملي تنسيس نسبت به شش آنتي بيوتيك در in vivo. در: نهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران, 14 لغايت 16 اسفندماه 86, کرمان.

پیری دوگاهه, هادی ، جعفری, سیروس ، ارزنلو, محسن ، امیرزرگر, علی اکبر ، مالک نژاد, پرویز (1386) تشخيص بروسلوز با دستگاه كشت خون BACTEC و تاييد آن باPCR. در: نهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران, 14 لغايت 16 اسفندماه 86, کرمان.

پیشمن, آندره آ ، مهدی پور, پروین ، عطری, مرتضی ، هوفمن, ورا ، حسینی اصل, سید سعید ، شرنک, سیگفرید ، موندلوس, استفان ، پیترز, هارتموت (1383) بررسی موتاسیونهای BRCA1 و BRCA2 در خانواده های ایرانی با خطر بالای سرطان پستان. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology ــ 131 (8). ص.ص.558-552. شاپا 0171-5216

پیمانی, امیر ، نهایی, محمدرضا ، فرج نیا, صفر ، سهرابی, نصرالله ، عباسی, لاله (1391) بررسی انتشار ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کرباپنم وابسته به کلون بین المللی تیپ I در شمالغرب ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ک

کاظمی, اکبر ، سعادت, ساره ، صلح جو, کاوس ، نوروزنژاد, محمدجواد ، روحی جهرمی, ریحانه (1391) بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوکو اورئوس و تعیین الگوی مقاومت آنت بیوتیکی آن در بین پرسنل بیمارستان های شیراز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کامران, عزیز ، صادقیه اهری, سعید ، بی ریا, مهرداد ، ملک پور, عظیم ، حیدری, حشمت اله (1393) تعیین کننده های تبعیت درمان پرفشاری خون: بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در بین بیماران روستایی. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 4 (6). ص.ص.922-927. شاپا 2141-9248

کاوه, مانیا ، محمد جعفری, اعظم ، سیفی, پریسا ، غائبی, الهام ، عرب زاده, امیر احمد (1382) معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز. نور دانش, تهران. شابک 1-61-7757-964

کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، آریانی, امید ، هوشمند, مسعود ، خاتمی, علیرضا (1393) جهش جدید بیماری شبه پلزئوس مرزباخر-گزارشی از ایران. Iranian Journal of Radiology ــ 11 (2). e6913. شاپا 1735-1065

ی

یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، دیندار اسکویی, امین (1390) بررسي فراواني اچ پيلوري در مبتلايان به ديس پپسي هاي فانکشنال با استفاده ازآنتي ژن باكتري در مدفوع. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، هوشيار, افشين ، سلیمیان, سینا (1391) بررسي ميزان پاسخ باليني ديس پپسي عملكردي همراه با هليكوباكترپيلوري به ريشه كني اين ارگانيسم. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، صالحی فر, آزیتا ، ملکی, نصراله ، حبیب زاده, شهرام ، طاووسی, زهرا (1394) استفاده موفقیت آمیز از کاتترهای وریدی مرکزی در درمان افیوژن پلورال بدخیم به عنوان یک گزینه جدید درمانی. Supportive Care in Cancer ــ 23 (8). ص.ص.2267-2271. شاپا 4355-0941

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.