title

اسنادی که سال انتشار آنها 1382 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: ا | ب | ت | ج | ح | د | ر | س | ص | ع | ق | م | ن | پ | چ | ک | ی
تعداد اسناد: 105.

ا

اسدی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز (1382) نگرش دانشجويان نسبت به روابط دختر و پسر از ديدگاه اسلام در دانشگاههاي شهر اردبيل سال 1382. [ طرح تحقیقاتی]

امانی, داور ، ذوالقدری, ژاله ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، قادری, عباس (1382) پلی مورفیسم ژنTGF-B1 (موقعییت G/A -800) در بیماران سقط مکرر خود به خود. در: کنگره Hippokaration, 4-6 ژوئن 2003, یونان- رودز.

امانی, داور ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، ذوالقدری, ژاله ، پزشکی, عبدالمحمد ، قادری, عباس (1382) پلی مورفیسم(موقییت 509 C/T -) ژن TGF-B در بیماران سقط مکرر خود بخود. در: کنگره Hippokaration, 4-6 ژوئن 2003, یونان- رودز.

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، اعظمی, احد (1382) بررسي روند تغييرات الگوي سوء مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد طي سالهاي82-1377. [ طرح تحقیقاتی]

امینی ثانی, نیره ، سزاوار, سید هاشم ، شمشیرگران, سید مرتضی (1382) امكان سنجي راه اندازي سيستم Surveillance عوامل خطر قلبي عروقي در اردبيل، 1383. [ طرح تحقیقاتی]

اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، علیزاده اجیرلو, محرم (1382) بررسی تطبيقی يافته های سونوگرافيک سيستم ادراری در مقايسه با علائم کلينيکی در 61 مورد بيماران DM مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان بوعلی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود (1382) بررسي میزان عقونت و مورتالیته ناشی از آن در بيماران بستري دربخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی شهرستان اردبیل سال 1379. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 5 (4). ص.ص.3-8.

انتظاری, مسعود (1382) بررسی میزان شیوع سپسیس و شوک سپتیک وسیر بالینی آن در بیماران بستری در ICUبیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1379. در: سومین همایش مراقبتهای ویژه پزشکی ایران, 30 مهرو2-1 آبان 1382, اصفهان.

انتظاری, مسعود (1382) بررسی میزان وقوع وعلل مرگ ومیر مغزی در بخش ICU بیمارستانهای فاطمی و علوی اردبیل در سال 1379 و 1380. در: سومین همایش مراقبتهای ویژه پزشکی ایران, 30 مهرو2-1 آبان 1382, اصفهان.

انتظاری, مسعود ، معتمدی, فریبا (1382) ميزان‌ رضايتمندي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ بخش‌ فوريت هاي‌ پزشكي‌ بيمارستان هاي ‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اردبيل،‌. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.20-27. شاپا 1735-2452

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، سقا, محسن ، مظاهری گرنگاه, نسرین (1382) بررسی نتايج ميل زدن مجرای اشکی و عوامل مرتبط با آن در اطفال مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی در بيمارستان علوی اردبيل از آبان 79 تا اسفند 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کلينيک تخصصی در دوره دو ساله گذشته از مهر 79 الی 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کليينک تخصصی شهر اردبيل طی سالهای 81-1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.1-7. شاپا 1735-2452

ایمانی, شهین ، ایوان بقاء, ریحانه (1382) یوگا درمانی در مامایی. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، صادقی خامنه, صدیقه ، کوشاور, حسین ، حسن زاده بشتیان, مریم (1382) بررسی ارتباط بین وضعیت قرار گیری مادر با نتایج آزمون بدون استرس در مادران حامله پرخطر بستری در مرکز آموزشی درمانی الزهرا ،تبریز در سال 1382. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، جنابی, انسيه (1382) بررسی میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی.یو.دی Cu- T380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز،1382. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، ملکوتی, جمیله (1382) بررسی اختلالات حسی – حرکتی مادران سزارینی بدنبال بی حسی موضعی. در: اولین همایش سراسری رویکرد های نوین پرستاری در اختلالات حسی – حرکتی از پیشگیری تا نوتوانی, 6-7 اسفند 1382, دانشکده پرستاری مامایی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، ملکوتی, جمیله (1382) بررسی دیدگاه ماماهای شاغل در مورد جایگاه حرفه مامایی. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

ب

براک, منوچهر ، آذری نمین, لیلا ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، صدیق, انوشیروان (1382) بررسي عوامل خطر ساز اختلال رشد شير خواران كمتر از دو سال شهرستان نمين. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (10). ص.ص.13-17. شاپا 1735-2452

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عباسقلی زاده, ناطق ، رسولی, صونا (1382) بررسی ويژگيهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی ، اقتصادی کودکان زير 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی بستری شده در بيمارستان حضرت علی اصغر(ع ) اردبيل در فاصله زمانی مهرماه سال 81 لغايت خرداد 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، آذری نمین, لیلا (1382) بررسی ريسک فاکتورهای FTT در شيرخواران زير دو سال مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمين از دی ماه 81 الی شهريور 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب ، کیهانفر, فریبرز ، غیائی, سعید ، محمودیان, مسعود (1382) کاربرد روش جدید کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی برای فارماکوکینتیک دیبودیپین در موش بزرگ آزمایشگاهی. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ــ 6 (3). ص.ص.346-351. شاپا 1482-1826

ت

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، فرشباف, فرزانه (1382) مقايسه نظرات دانشجويان و مربيان پرستاري در مورد اجراي OSPE و روش ارزشيابي معمول در پراتيك. [ طرح تحقیقاتی]

ج

جستان, مارینا ، ایرانپرور, منوچهر ، کشتکاری, سارا (1382) بررسی شاخص های اپيدميولوژيک استئوپنی و استئوپروز در مراجعين به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان حضرت رسول (ص) از بهمن ماه 81 تا شهريور 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1382) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 83-1382. معاونت آموزشی و پژوهشی - باغ اندیشه, اردبیل. شابک 964-5854-83-0

ح

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، عرب زاده, امیر احمد (1382) ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، عرب زاده, امیر احمد ، امانی, فیروز (1382) آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پیرامون بیماری ایدز. در: دوازدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 1-27 دی و بهمن 1382, ایران.

حسینی آهق, میر محمد ، حمیدزاده اربابی, یوسف (1382) درسنامه پرستاری بهداشت جامعه. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه . نشر و تبلیغ بشری و تحفه, تهران. شابک 964-7203-81-0

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، سزاوار, سید هاشم ، قلی زاده میمنت, پریسا (1382) بررسی شيوع اختلال عملکرد دياستولی ( اختلال شل شدگی ) بطن چپ در 50 مورد بيمار مبتلا به ديابت مليتوس تيپ II و بدون علائم قلبی در گروه سنی بالای 40 سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، سزائی, کیمیا (1382) بررسی شيوع اختلال عملکرد سيستولی و دياستولی (اختلال شل شدگی) بطن چپ توسط اکوکارديوگرافی در صد مورد بيمار مبتلا به نارسايی قلبی بستری در مجتمع آموزشی – درمانی بوعلی و علی اصغر(ع). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، فرزانه, علیرضا (1382) بررسی تغييرات نوار قلب در بيماران همودياليزی با مقايسه نوار قلب قبل و بعد از همودياليز در نيمه اول سال 1381 در مرکز همودياليز بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، سبزی وند, بابک (1382) بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، نیک نژاد, محمد تقی ، گسیلی, فرید ، موسوی, زهرا ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1382) بررسی فراوانی بلوک های هدایتی به دنبال سکته فلبی حاد در بیماران بستری شده در CCU بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (8). ص.ص.39-44. شاپا 1735-2452

حسینیان, عدالت ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1382) شیوع هیپرتروفی بطنی در الکتروکاردیوگرام بیماران دیابت قندی. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، امانی, فیروز ، مهدوی, عبدالله ، دهقان, محمد حسین ، مردی, افروز (1382) بررسي تاثير محل نصب پوستر بهداشتي بر آگاهي مراجعين به مركز بهداشتي –درماني شهيد قنادي امامي اردبيل در سال 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (7). ص.ص.18-22. شاپا 1735-2452

حمیدزاده اربابی, یوسف ، نعمتی, علی ، عدالتخواه, حسن ، مولوی, پرویز ، امانی, فیروز ، آخربین, کاظم ، ساکن, محمد (1382) بررسي تطبيقي رئوس مطالب مدرسان دانشكده پزشكي‏‏، پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با سرفصلهاي وزارتي در نيمسال دوم سالتحصيلي 83- 82. [ طرح تحقیقاتی]

د

درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، شکوهی گوگانی, بهروز ، ملک زاده, رضا (1382) سرطان کاردیای معده؛ شایعترین نوع سرطان دستگاه گوارش فوقانی در اردبیل. در: 5th international gastric cancer congress, 7-4 ماه می سال 2003, Rome, Italy.

دریانی, احمد ، آبیار, بهزاد ، اتحاد, غلامحسین (1382) میزان شیوع عفونت اکسیوردر کودکان مهدکودک های شهر اردبیل. در: دومین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان , 1382, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، آبیار, بهزاد (1382) تعيين ميزان شيوع اکسيور در کودکان مهد کودکهای شهر اردبيل در سال 82- 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، قربانی, لیدا (1382) بررسي ميزان شيوع انگل هاي روده اي در سبزيجات مصرفي اردبيل در سال 1384-1383. [ طرح تحقیقاتی]

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، نصیرزاده, سولماز (1382) ميزان باروري كيست هاي هيداتيك در گوسفندان ذبح شده در كشتارگاه صنعتي شهر اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

ر

رحیمی, گیتی ، مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، فتحی بیطرف, سپیده (1382) تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1382) بررسی وضعیت خدمت رسانی به بیماران فوریتهای پزشکی 115 اردبیل 80-79. مجله علمي و پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (2). ص.ص.14-21.

رستمی, خلیل ، اعظمی, احد ، عباسقلی زاده, ناطق (1382) مطالعه علل پریتونیت چرکی در بیماران بستری بیمارستان آموزشی پورسینای رشت. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

رستمی, خلیل ، پورفرزان, ایرج ، یعقوب پور, رضا (1382) ميزان شيوع ترومای عروقی در بيماران ترومايی مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی در سال 1381 الی 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رفاهی, سهیلا ، خامنه, سعید ، عابدی, علی (1382) طراحي و ساخت دستگاه تست حساسيت بارورفلكس كاروتيدي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (4). ص.ص.23-27. شاپا 1735-2452

س

ستوده, محمد باقر ، پورفرزان, ایرج ، پیرزاده, اکبر ، فکری نوده, عسگر (1382) بررسی اپيدميولوژيک توده های گردنی جراحی شده در بيمارستان فاطمی شهرستان اردبيل از مهر ماه 81 تا خرداد ماه 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سجادی, علیرضا ، ملک زاده, رضا ، درخشان, محمدحسین ، سپهر, علیرضا ، نورایی, مهدی ، ستوده, مسعود ، یزدانبد, عباس ، شکوهی گوگانی, بهروز ، مشایخی, افشین ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، بابایی, مسعود ، موسوی, علیرضا ، محققی, محمدعلی ، علیمحمدیان , معصومه (1382) وقوع سرطان در اردبیل: نتایج یک سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جامعه از ایران. international journal of cancer ــ 107 (1). ص.ص.113-118. شاپا 0020-7136

سزاوار, سید هاشم ، بهلولی, شهاب ، رحیمی, عباس ، نوری, فرهاد (1382) مقايسه اثر کاپتوپريل خوراکی mg 50 با ايزوسوربايد زير زبانی mg 5 در درمان کريزهيپرتانسيون اورژانسی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، عباس زاده, لیلا ، حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، خدامرادزاده, مینایه (1382) بررسی وضیعت کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (9). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2452

ص

صحتی شفایی, فهیمه ، ایوان بقاء, ریحانه (1382) ماما و زایمان در منزل. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

صحتی شفایی, فهیمه ، ایوان بقاء, ریحانه ، ملکوتی, جمیله (1382) مامایی در بالین. مامایی در بالین- مباحث مربوط به دوران پس از زایمان . دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز. شابک 964061582x

صدرزاده, امیر حسین ، رفیعی, رضا ، رحمانیان, مسعود ، حسینی اصل, سید سعید ، شهبازی, مجید ، صادقی فر, امیر ، کیهانی, منوچهر ، جهانزاد, عیسی ، مهدی پور, پروین (1382) شیوع جهش های p53 در بیماری هوچکین. در: the First International Congress of Cancer Genetics, 13-16 Dec, 2003, Tehran - Iran.

صمدزاده, حمید ، شعبانی, مسعود ، دهقان, محمد حسین ، روح الهی, صالح ، امینی ثانی, نیره ، محمدپور, محمد ، حسینی, شهنام (1382) بررسي ميزان فلورايد ادرار كودكان 9-7 ساله شهرستان اردبيل در سه ماهه اول 1383. [ طرح تحقیقاتی]

ع

عباسقلی زاده, ناطق ، رستمی, خلیل ، اعظمی, احد ، براک, منوچهر (1382) بررسی علل ايجاد پريتونيت چركی در بيماران بستری در بيمارستان پورسينای رشت. مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (3,4). ص.ص.19-22.

عبدالهی, محمد ، مصطفی لو, سارا ، پورنورمحمدی, شیرین ، شادنیا, شاهین (1382) استرس اکسیداتیو و مهار کولین استراز در بزاق و پلاسما متعاقب تماس تحت مزمن با مالاتیون در موش صحرایی. Comparative Biochemistry & Physiology Part C Toxicology & Pharmacology ــ 137 (1). ص.ص.29-34. شاپا 1532-0456

عدالتخواه, حسن (1382) بررسي وضعيت تحصيلي، اشتغال بكار و ادامه به تحصيل دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال هاي 1374 تا 1379. [ طرح تحقیقاتی]

عدالتخواه, حسن ، امانی, فیروز ، رضائی فر, گیتی (1382) شيوع ملاسما در بين زنان شهر اردبيل در سال 1381. فصلنامه بیماریهای پوست ــ 7 (26). ص.ص.72-77. شاپا 0021-082x

عدالتخواه, حسن ، امینی ثانی, نیره ، صادق زاده, صمد (1382) مقايسه ميزان سرمي PSA در زنان مبتلا به هيرسوتيسم- ملاسما و زنان مبتلا به ملاسما. [ طرح تحقیقاتی]

عدالتخواه, حسن ، خلیل اللهی, حجت ، امینی ثانی, نیره ، شاکر, اطهر (1382) مقايسه اثر بلئومايسين داخل ضايعه اي و كرايوتراپي در درمان زگيل هاي دست و پا. [ طرح تحقیقاتی]

عرب زاده, آیدین ، عرب زاده, امیر احمد ، حبیب زاده, شهرام (1382) آگاهی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل پیرامون بیماری ایدز. در: Leiden International Medical Student Congress, April 7-9 , 2005, Leiden, Netherlands.

عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، مهربان, کمال (1382) بررسی ميزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان شهرستان پارس آباد در مورد بيماری مالاريا در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سیفی, پریسا (1382) بررسی اپيدميولوژيکی تب راجعه کنه ای در استان اردبيل در سال 1380 (هـ.ش). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قدرتی, محمدرضا ، اخوان اکبری, قدرت ، امانی, فیروز ، رحیمی, شهناز ، شهاب, نسرین (1382) مقايسه تاثير القاي بيهوشي با پروپوفول و تيوپنتال سديم بر آپگار نوزاد و هموديناميك مادر در عمل سزارين. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.52-58. شاپا 1735-2452

قدسی, م ، ناصری, ر ، حسینی اصل, سید سعید ، شهبازی, شیرین ، اخوان, هما ، محبی, محمد رضا ، مهدی پور, پروین (1382) غربالگری P53 در شجره نامه های واجد سرطان پستان در ایران. در: The First International Congress Cancer Genetics, 13-16 Dec, 2003, Iran, Tehran.

م

مجیدپور, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، صالحی, اسماعیل (1382) بررسی ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، عدالتخواه, حسن ، سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، شعبانی, مسعود ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، سوادی اسکویی, داریوش ، شمشیرگران, سید مرتضی ، حبیب زاده, شهرام ، مولوی, پرویز ، پورفرزان, ایرج ، محمدی, سعداله ، یزدانبد, عباس ، صالح زاده, فرهاد ، رحیمی, گیتی ، رستمی, خلیل ، پیرزاده, اکبر ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، یوسفی سادات, محرم ، محمدی, حکمت ، عیسی زاده, رئوف ، حامدی, رضا ، شفیعی, شفیع ، درخشنده, رقیه ، ادیانی, شهروز ، اقاجانی, علیرضا ، مینایه, خدامراد زاده ، بابایی, مسعود ، حاجی جباری, منصور ، بشرخواه, سعید ، نیرومند, بابک ، عبدالله زاده, فرشته ، حقی مقدم, علی ، باقری, منصور (1382) تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت در استان اردبيل: به عنوان يك تجربه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.8-21. شاپا 1735-2452

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین ، فقیه زاده, سقراط (1382) بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد پيشگيري و كنترل سل در مقايسه با بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت. مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران ــ 21 (2). ص.ص.137-142. شاپا 1073-1562

محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه ، جنابی, انسيه (1382) بررسی میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی.یو.دی Cu- T380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز،1382. [ طرح تحقیقاتی]

مردی, افروز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، نفتچی, پروانه ، آذری, مهناز (1382) بررسی تاثیر مکمل روی برشدت و طول مدت اسهال در کودکان زیر 5 سال بستری در بیمارستان علی اصغر شهر اردبیل. [ طرح تحقیقاتی]

مردی, افروز ، مولوی, پرویز ، تذکری, زهرا ، مشعوفی, مهرناز ، امینی ثانی, نیره (1382) تاثير ورزش بر افسردگي خفيف بعد از زايمان در مراجعين به مراكز بهداشتي - درماني شهر اردبيل، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (4). ص.ص.44-48. شاپا 1735-2452

مصطفی زاده, فریده ، رستم نژاد, معصومه ، مشعوفی, مهرناز (1382) مقايسة نگرش پرسنل بهداشتي و زنان باردار نسبت به دو روش زايمان سزارين و طبيعي در سال 1383. [ طرح تحقیقاتی]

مقدم‌نيا, سيدحسن ، رضایی طاویرانی, مصطفی ، رنجبر, بیژن ، گلزاری, سوسن ، خزاعی, معصومه ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1382) حدواسط جديد در ساختار آلبومين سرم انساني در اثر ايجاد تب. علوم پيراپزشکي ــ 1 (3). ص.ص.113-118. شاپا 1735-7802

ملک زاده, رضا ، ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، مرآت, شاهین ، یونسی, علی ، توانگر, سید محمد ، عابدی اردکانی, بهنوش ، ستوده منش, رسول ، پورشمس, اکرم ، اصغری, علی عسگر ، دولتشاهی, شهاب ، علیزاده, زیاد ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، میرمومن, شهرام ، فلشر, دیوید (1382) شیوع ضایعات پیش سرطانی در اردبیل, استانی با شیوع بالای آدنوکارسینوم معده. Journal of Clinical Pathology ــ 57 (1). ص.ص.37-42. شاپا 0021-9746

ملک زاده, رضا ، مرآت, شاهین ، درخشان, محمدحسین ، سیاوشی, فریده ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، ستوده منش, رسول ، ستوده, مسعود ، فره وش, محمد جعفر ، ناصری مقدم, سیاوش ، پورشمس, اکرم ، دولتشاهی, شهاب ، عابدی اردکانی, بهنوش ، بابایی, مسعود ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی (1382) میزان پایین ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با رژیمهای چهار و هفت روزه در جمعیت ایرانی. Journal of Gastroenterology and Hepatology ــ 18 (1). ص.ص.13-17. شاپا 0815-9319

ملکوتی, جمیله ، ایوان بقاء, ریحانه (1382) جایگاه ماما در خانواده خود: حمایت یا عدم حمایت. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

ملکوتی, جمیله ، ایوان بقاء, ریحانه (1382) نقش ماما در تامین و بهبود سلامت زنان یائسه و مراقبت از آنان. در: اولین همایش سراسری پرستار و مردمان سالم در سال 2010, 26 و 27 بهمن ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

مهدوی, عبدالله (1382) بررسی ميزان احساس تنهايی سالمندان تحت پوشش سازمان بهزيستی. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (2). ص.ص.69-74.

مهدوی, عبدالله ، مظفری, ناصر (1382) بررسی صحت داده های مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1380. فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری و مامایی اردبیل ــ 5 (3و4). ص.ص.49-55.

مهدی پور, پروین ، عطری, مرتضی ، جعفری مجرد, الهام ، حسینی اصل, سید سعید ، جاویدروزی, مازیار (1382) گذر از شجره نامه ها: تاريخچه خانوادگي بدخيمي ها در بيماران مبتلا به سرطان پستان اوليه. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 4 (3). ص.ص.192-185. شاپا 1513-7368

مهدی پور, پروین ، عطری, مرتضی ، حسینی اصل, سید سعید (1382) مدیریت تحقیقات در سرطان پستان: داده های سرطان پستان و غربالگری ژنتیکی در بیماران ایرانی. در: The first International Congress of Cancer Genetics, 13-16 Dec, 2003, Tehran - Iran.

مولوی, پرویز ، رسول زاده, بهزاد ، قمری گیوی, حسین (1382) بررسي عوامل مؤثر در كاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

مولوی, پرویز ، قمری, حسین ، تمدن, علیرضا ، عباسی رنجبر, ویدا (1382) بررسی شيوع ريسک فاکتورهای خودکشی در بين اقدام کنندگان به آن در شهرستان اردبيل در نيم سال اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کاغذیان, هومن (1382) ایمنی تن و روان در سایه سار قرآن. ایمنی تن و روان در سایه سار قرآن . انتشارات حیان- اباصالح, تهران. شابک 946-460-524-1

مولوی, پرویز ، کاغذیان, هومن ، پوریاک, زهرا (1382) سایکونرواندوکرینو ایمونولوژی و سرطان. در: سمینارسراسری سرطان ها, 23 الی 25 مهرماه 1382, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

مولوی, پرویز ، کاغذیان, هومن ، پوریاک, زهرا (1382) کاربرد طب جایگزین در کنترل درد. در: سمینارسراسری سرطان ها, 23 الی 25 مهرماه 1382, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، امانی (دانشجو2), محمد (1382) بررسی رابطه بين آنمی فقر آهن و تب – تشنج در کودکان 9 ماهه تا 5 ساله در بيمارستان علی اصغر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، پوستی, علیرضا ، رئیسی, سید فرهاد (1382) بررسي وضعيت شاخصهاي نسخه نويسي پزشكان عمومي در شهرستانهاي استان اردبيل در طي شش ماه اول سال 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نعمتی, علی ، سقا, محسن ، نوزاد, حجت اله ، دهقان, محمد حسین (1382) ارزيابـي وضعيت مصرف صبحـانه در دختران دانـش آموز شهر اردبيل، 79-1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). ص.ص.39-46. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، مجیدپور, علی ، سقا, محسن (1382) بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در جمعيت روستايي اردبيل، 1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (2). ص.ص.51-58. شاپا 1735-2452

نوزاد, حجت اله ، رحمانی, تورج ، امانی, فیروز (1382) بررسي اثر اولتراسوند و استرچ بر کوتاهي عضلات همسترينگ مردان 30-20 سالة سالم. [ طرح تحقیقاتی]

پ

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، قره آغاجی, ناهیده (1382) سندروم روبرت اس سی جنینی تشخیص داده شده در مادران با دریافت داروی مبندازول و گلیبنکلامید. Acta Medica Iranica ــ 41 (3). ص.ص.147-149. شاپا 0044-6025

پورفرزان, ایرج ، رستمی, خلیل ، عبادی, جهانگیر (1382) بررسی علل پنوموتوراکس در بيماران بستری شده در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان اردبيل از 1/9/81 الی 1/9/82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، جوان مجیدی, شیرین (1382) بررسی ميزان دانش تخصصی کارورزان نسبت به کنترل بيماری های اسهالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مظاهر, مرضیه (1382) بررسی ميزان مصرف بی رويه آنتی بيوتيک در گاستروانتريت در بيماران بستری شده در بيمارستان علی اصغر (ع) اردبيل در نيمه اول سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، فاضلی, بهارک (1382) بررسی علل اپيستاکسی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی از مهر81 تا تير 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، مهدوی, عبدالله ، نیک سیرت, مهدی (1382) بررسی علل تانسيکتومی در بيماران بستری شده در بيمارستان فاطمی اردبيل ( شهريور 81- شهريور 82). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، مهدوی, عبدالله ، چرختاب, جلوه (1382) بررسی جسم خارجی مری در بیماران بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل، 1377-80. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). ص.ص.13-17. شاپا 1735-2452

چ

چینی فروش, میرمهدی ، امانی, فیروز (1382) بررسي نتايج ESR و CRP در تشخيص آپانديسيت حاد در بيمارستان فاطمي اردبيل در سال 83. [ طرح تحقیقاتی]

ک

کاوه, مانیا ، محمد جعفری, اعظم ، سیفی, پریسا ، غائبی, الهام ، عرب زاده, امیر احمد (1382) معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز. نور دانش, تهران. شابک 1-61-7757-964

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1382) بررسي ميزان بروز فلبيت وارتباط آن با عوامل مساعد كننده فلبيت در بيماران تحت مايع درماني وريدي بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1381. در: همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی, 24-23 آذر 1382, کرمانشاه - ایران.

ی

یزدانبد, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1382) مطالعه ضایعات شایع در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستان بوعلی اردبیل. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، حبیب زاده, شهرام ، اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، ملک زاده, رضا (1382) تومور ناحیه گاستروازوفاژیال در شمال غرب ایران براساس تقسیم بندی WHO/IARC. در: 6th International Gastric Cancer Congress , May 4-7, 2005, Yokohama, Japan.

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، شکوهی گوگانی, بهروز ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد ، ملک زاده, رضا ، مک کول, کیل (1382) بروز بالای SCC مری برخاسته از سمت راست مری در شمال غرب ایران. در: 4th iranian international congress of gastroenterology & hepatology, 5-7-2004 Dec , Tehran Azad Islamic University.

فهرست در تاریخ 7 / 10 / 1397ایجاد شده است.