title

اسنادی که سال انتشار آنها 1383 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | س | ص | ظ | ع | ف | م | ن | ه | پ | ک | ی
تعداد اسناد: 90.

ا

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز (1383) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه در افراد مسن. [ طرح تحقیقاتی]

اخوان اکبری, قدرت ، حیدری, عبدالرسول ، صدر عضدی, شکوه (1383) مقايسه اثر ميدازولام و ليدوكائين بر روي پاسخ هموديناميك به لوله گذاري تراشه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (3). ص.ص.7-12. شاپا 1735-2452

اعظمی, احد ، دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, شهرام ، اجری, فرامرز (1383) بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 ). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

افشاری, مژگان ، لاریجانی, باقر ، رضایی, علی ، مجتهدی, علیرضا ، زمانی, محمد جعفر ، آستانه ای, فاطمه ، مصطفی لو, سارا ، حسین نژاد, آرش ، حشمت, رامین ، عبداللهی, محمد (1383) عدم تاثیر آلوپورینول در کاهش استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی: آزمون بالینی دوسویه کور. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 58 (10). ص.ص.546-550. شاپا 0753-3322

امانی, داور ، ذوالقدری, ژاله ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، پزشکی, عبدالمحمد ، قادری, عباس (1383) بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ناحیه پروموتر ژن TGF-B با سقط مکرر خود به خود. Journal of Reproductive Immunology ــ 62 (1-2). ص.ص.159-166. شاپا 0165-0378

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، مشعوفی, مهرناز (1383) بررسي شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). ص.ص.7-11. شاپا 1735-2452

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، لونگو, س ، مورا, آنا ، موسوی نژاد, سیده زهرا ، صبوری, علی اکبر ، احمد, فیضان (1383) مطالعه مقایسه ای قفلهای کنفورماسیونی، تفکیک، غیر فعال شدن و پایداری آنزیمهای آمین اکسیداز شیره افوربیا و جوانه عدس. The Protein Journal ــ 24 (3). ص.ص.183-191. شاپا 1572-3887

اناری, حسن ، دوستکامی, حسین ، مهدوی, عبدالله ، عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، پریش, مسعود (1383) بررسي استفاده از دستگاه محرك عصبي محيطي براي تشخيص زودرس برگشت شلي عضلاني ناشي از ساكي نيل كولين. در: دومین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبتهای ویژه, 23-21 بهمن ماه 1383, سالن همایشهای رازی - تهران.

اهدایی وند, فرناز ، چینی فروش, میرمهدی ، امینی ثانی, نیره ، نیک نژاد, محمد تقی (1383) بررسی ميزان و انواع ديسپلازی سرويکس در 5000 مورد پاپ اسمير. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، غائبی, الهام (1383) بررسی ميزان عود ناخنک بدنبال جراحی ناخنک با کمک ميتومايسين C موضعی حين عمل در بيماران جراحی شده در بيمارستانهای علوی و سينای اردبيل از بهمن 79 تا شهريور 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، بشردوست, بهمن ، امینی ثانی, نیره ، علومی, بابک (1383) بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران ديابتی کلينيک ديابت بيمارستان بوعلی در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، مهاجری, سراج ، رستمی, خلیل ، ظریفی, مهران ، اعظمی, احد ، موسوی جولندان, نسیم (1383) بررسی شیوع آمپوتاسیون عضو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل از سال 1375 تا 1382. در: هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز, 18-20 مهرماه 1383, تهران - مرکز همایشهای رازی .

ایوان بقاء, ریحانه ، صادقی خامنه, صدیقه ، کوشاور, حسین ، حسن زاده بشتیان, مریم (1383) بررسی ارتباط بین وضعیت قرار گیری مادر با نتایج آزمون بدون استرس در مادران حامله پرخطر بستری در مرکز آموزشی درمانی الزهرا ،تبریز در سال 1382. [ طرح تحقیقاتی]

ب

بابایی, غلامرضا ، امانی, فیروز ، مشعوفی, مهرناز (1383) برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -1380. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (9). ص.ص.749-755. شاپا 1683-1764

براک, منوچهر ، صادقیه اهری, سعید ، عباسقلی زاده, ناطق ، شکیبا, آرش (1383) بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، فعالپور, زیبا ، خاتمی, فرناز ، امانی, فیروز (1383) بررسي اثر vit C بر روي سطح سرمي فريتين در بيماران همودياليز مزمن. [ طرح تحقیقاتی]

بهلولی, شهاب ، محمودیان, مسعود ، اسکلرن, جی جی ، گرانت, ام اچ ، تتی, جی ان ای (1383) متابولیسم بلوک کننده های کانال کلیسمی دی هیدروپیریدینی، مبودیپین و دیبودیپین توسط هپاتوسیت های ایزوله شده موش بزرگ آزمایشگاهی. Journal of Pharmacy and Pharmacology ــ 56 (11). ص.ص.1469-1475. شاپا 0022-3573

بهلولی, شهاب ، کیهانفر, فریبرز ، محمودیان, مسعود (1383) فارماکوکینتیک مبودیپین، آنتاگونیست جدید کلسیم، متعاقب تجویز تک دوز وریدی یا خوراکی در موش آزمایشگاهی. Biopharmaceutics and Drug Disposition ــ 25 (4). ص.ص.187-191. شاپا 0142-2782

ج

جامعی, سید بهنام الدین ، نجف زاده, نوروز ، عابدالهی, علی ، اعظمی طامه, ابولفضل (1383) بررسی مقایسه ای تکوین بازال گانگلیا در مهره داران. در: سمینار هسته های قاعده ای مغز, 1383, دانشگاه علوم پزشکی ایران.

جنابی, انسيه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه (1383) ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 9 (1). ص.ص.55-60. شاپا 1560-652x

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1383) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1384-1383. باغ اندیشه, اردبیل. شابک 964-8612-12-9

ح

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1383) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، رجبی اصل, رامین (1383) بررسی ميزان پاسخ به واکسن هپاتيت "ب" در پرسنل پرستاری بيمارستان بوعلی – علی اصغر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، شیخم, سوره (1383) بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، نقوی نیا, اشکان ، امانی, فیروز (1383) بررسي ميزان مرگ و مير شش ماهه در 200 بيمار مبتلا به سكته قلبي حاد. [ طرح تحقیقاتی]

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1383) دي فنيل اترهاي پلي برمه در محيط داخل، غلظت و ميزان تماس. در: 13th multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2005, Leeds University, UK.

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1383) كاليبراسيون سمپلرهاي غير فعال صفحات پلي اورتان فومبراي ارزيابي كمي دي فنيل هاي پلي كلره و بي فنيل اترهاي پلي برمه در هواي داخل. در: 13th multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2005, Leeds University, UK.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مهدوی, عبدالله ، صدیق, انوشیروان (1383) ارزشیابی برخی از شاخصهای و نشانگرهای بهداشتی درمانی کشور در دو مقطع اول انقلاب و سال 1379. فصلنامه اندیشه پاک بسیج اساتید استان اردبیل ــ 2 (3). ص.ص.7-23.

خ

خوشباطن, منوچهر ، حکمت دوست, آزیتا ، قاسمی, حمزه ، انتظاری, مسعود (1383) شيوع نشانه‌ها و علايم گوارشي در منطقه شمالغرب تبريز. Indian Journal of Gastroenterology ــ 23 (5). ص.ص.167-170. شاپا 0254-8860

خوشباطن, منوچهر ، قاسمی, حمزه ، حکمت دوست, آزیتا ، انتظاری, مسعود (1383) شيوع نشانه‌ها و علايم گوارشي در منطقه شمالغرب تبريز-ایران. در: چهارمین کنگره بین المللی گاستروانترولوژی وهپاتولوژی ایران, 17-15 آذر ماه 1383, تهران.

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1383) مایعات و الکترولیتها. مایعات و الکترولیتها . انتشارات افتاب روز, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. شابک 964-95241-1-8

درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، سجادی, علیرضا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، مک کول, کیل ، ملک زاده, رضا (1383) بروز بالای آدنوکارسینوم برخاسته از سمت راست کاردیای معده در شمال غرب ایران. Gut ــ 53 (9 ). ص.ص.1262-1266. شاپا 0017-5749

دهقان, محمد حسین ، اهدایی وند, فرناز ، رجائی فر, بهاره (1383) تعيين سطح ويتامين C در خانم های پره اکلامپتيک و حاملگی طبيعی مراجعه کننده به بيمارستان علوی در نيمه دوم سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، دریانی, احمد ، ملاجوادی, رئوف (1383) بررسی وضعيت درمانی و شيوع عوامل خطر در بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مراجعه کنندگان به مجتمع درمانی آموزشی بوعلی در سال 83-82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رحیمی, گیتی ، مردی, افروز ، خیرخواه, معصومه ، مشعوفی, مهرناز ، امانی (دانشجو), محمد (1383) بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستم نژاد, معصومه ، امانی, فیروز (1383) بررسي علل عدم موفقيت مادران شهر اردبيل در شيردهي انحصاري شيرخواران ، 80 – 1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.31-35. شاپا 1735-2452

رستمی, خلیل ، صادقی فرد, وحید ، حسین خانی, علی ، ناظری, علی (1383) بررسی شيوع عوارض حاد شکستگی لگن در بيماران بستری در بيمارستانهای اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی, خلیل ، یزدانبد, عباس ، محرمی, فرانک (1383) بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رفاهی, رقیه ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، جبارزاده, طاهره (1383) ارتباط بین هایپرهموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با شدت ضایعات اترواسکلروزیس. در: 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, September 11–15, 2005, Tehran, Iran.

س

ستوده, محمد باقر ، امانی, فیروز ، فرهمند, سحر (1383) بررسی شيوع اختلالات شنوايی در کودکان سنين دبستان در شهرستان اردبيل در سالتحصيلی 83-1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، نوری, فریدون ، نوری, فرهاد ، بهلولی, شهاب ، فرشیدی, حسین ، شمشیرگران, سید مرتضی (1383) مقایسه اثرکاپتوپریل خوراکی و نیترات زیر زبانی در کنترل حملات پرفشاری خون. مجله پزشکی هرمزگان ــ 8 (3). ص.ص.121-124. شاپا 2223-1735

سقا, محسن ، دریانی, احمد (1383) سرواپيدميولوژی توکسوپلاسموز در دختران مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت شهر اردبيل جهت انجام آزمايش های قبل از ازدواج. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (13). ص.ص.19-25. شاپا 1735-2452

سقا, محسن ، دریانی, احمد (1383) سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر اردبیل جهت انجام تستهای قبل از ازدواج، 1381. در: 12th International congress of Immunology and 4th Annual conference of FOCIS, 2004, Montreal. Quebec Canada.

سوادی اسکویی, داریوش ، عابدی, علی ، احسنی, مالک (1383) گزارش و بررسی پنجاه مورد بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک از سال 1377 تا 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، مولوی, پرویز ، محمدزاده, لیلا (1383) بررسی تاثير استرس های روحی روانی بر ابتلا به سکته مغزی در بيمارستان های آمورشی اردبيل در سال 82-81 (مطالعه مورد- شاهدی). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، زارع, لیلی (1383) بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سیدی, میرصادق ، پیل افکن, نسرین ، لطف اله زاده, رسول ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی, سعداله ، پیل افکن, پروین ، سیدی, شهناز (1383) بررسي كيفي علل تمايل به خوددرماني در ميان جمعيت شهري وروستايي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

ص

صادقی خامنه, صدیقه ، ایوان بقاء, ریحانه (1383) مراقبت در منزل از بیماران دیابتی. مراقبت در منزل از بیماران دیابتی . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, ص.ص.1-144. شابک 9749250425

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، ساقی لو, معصومه (1383) بررسی ميزان فراوانی اختلالات روانپزشکی در بين مراجعين به کمسيون روانپزشکی بيمارستان فاطمی از مهر 80 لغايت مهر 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، اعظمی, احد ، براک, منوچهر ، امانی, فیروز ، صدیق, انوشیروان (1383) علل موثر بر بازگشت به اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد خود معرف وابسته به بهزيستی تهران،1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.36-40. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید ، نعمتی, علی ، تذکری, زهرا ، کنشلو, فرزانه (1383) بررسی ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل از بيماريهای منتقله جنسی در سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صدرزاده رفیعی, امیرحسین ، رفیعی, رضا ، رحمانیان, مسعود ، جهانزاد, عیسی ، کیهانی, منوچهر ، حسینی اصل, سید سعید ، مهدی پور, پروین (1383) جهش های ژن P53 در بیماری هوچكین. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (12). ص.ص.1043-1048. شاپا 1683-1764

ظ

ظریفی, مهران ، عابدی, علی ، سزاوار, سید هاشم ، تیمورزاده, بابک (1383) ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عباسقلی زاده, ناطق ، حبیب زاده, شهرام ، عرشی, شهنام ، یوسفی سادات, محرم ، عالی مراد, محرم ، صادقی, حسین ، جعفرزاده, حمید ، بشیری, جعفر ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه ، امینی ثانی, نیره ، محمدی, سعداله ، شمشیرگران, سید مرتضی ، یوسفی, عالیه ، ایرانپور, صفر ، خیرخواهی, الناز ، لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عدالتخواه, حسن ، مسعودی, لیلا (1383) تعيين اثرات درماني A.H.A موضعي بر روي اگزماي تماسي دست خانم هاي خانه دار در مقايسه با وازلين در سال 84-83 در اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عدالتخواه, حسن ، خلیل اللهی, حجت ، امینی ثانی, نیره ، شاکر, اطهر (1383) مقايسه اثر بلئومايسين داخل ضايعه اي و كرايوتراپي در درمان زگيل هاي دست و پا. فصلنامه بیماریهای پوست ــ 9 (38). ص.ص.313-318. شاپا 0021-082x

عدالتخواه, حسن ، عابدی, علی ، حمیده خو, طرلان (1383) بررسی برنامه آموزش پزشکی از ديدگاه فارغ التحصيلان و کارورزان رشته پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، صادقی بازرگان, همایون ، اوجاقی, حبیب ، سوادی اسکویی, داریوش ، حکمت, شراره ، جستان, مارینا ، مجیدپور, علی ، شاهی زاع, فرج (1383) گزارش اولین مورد نوریت اپتیک بدنبال واکسیناسیون سرخک - سرخجه. Vaccine ــ 22 (25-26). ص.ص.3240-3242. شاپا 0264-410X

عرشی, شهنام ، محمدی, محمدعلی ، نعمتی, علی ، جعفرزاده, حمید ، صادقی, همایون ، سلیمی, فرشید (1383) بررسي الگوي توزيع و مصرف روغن نباتي در شهرستان اردبيل و آگاهي و نگرش مردم در خصوص روغن مصرفي و غني سازي آن. [ طرح تحقیقاتی]

ف

فتحی, افشین ، پوستی, علیرضا ، حسینی, وحیده (1383) بررسی تاثير شير مادر در پيشگيری از عفونت ادراری کودکان زير 2 سال در سال 83 در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرضی, جبراییل ، مهدوی, عبدالله ، حبیبی, شفیع (1383) طراحی پرونده الکترونیک بیماران دیابتی. در: چهارمین کنفرانس منطقه ای سلامت الکترونیک, 17-19 شهریور 1383, تهران.

م

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1383) بررسی وضعیت ریزمغذیها در بیماران تحت درمان با همودیالیز مداوم. در: هشتمین کنگره تغذیه ایران, 1383 شهریور 16-19, تهران، ایران.

مشعوفی, مهرناز ، امانی, فیروز ، رستمی, خلیل ، مردی, افروز (1383) ارزيابي ثبت اطلاعات در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). ص.ص.43-49. شاپا 1735-2452

مشعوفی, مهرناز ، فشارکی, محمد (1383) بررسی مقایسه ای میزان آگاهی رؤسا،مدیران پرستاری بیمارستانهای دولتی وخصوصی استان اردبیل از شاخصهای آمار بیمارستانی در سال 1377. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی ــ 7 (17). ص.ص.18-25.

مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید (1383) بررسي وضعيت رواني اجتماعي افراد 6-16 سال شهر اردبيل وآپگار خانواده آنها در سال 1382. [ طرح تحقیقاتی]

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مهدوی, عبدالله (1383) بررسی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل،1381. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (4). ص.ص.52-57. شاپا 2228-7280

معصومی, رحیم ، اوجاقی, حبیب ، امینی ثانی, نیره ، موسوی, زینت السادات (1383) بررسی اپيدميولوژيک موارد جراحی شده کاتاراکت در بيمارستان علوی اردبيل از فروردين ماه 82 تا دی ماه 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

معصومی, رحیم ، سقا, محسن ، حسین زاده, رقیه (1383) بررسی ريسک فاکتورهای رتينوپاتی ديابتی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهدوی, عبدالله ، دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1383) بررسی آگاهی و نگرش افراد بالای 15 سال به بیماری هپاتیت ب در شهر اردبیل 1381. شکیبا ــ 4 (5). ص.ص.5-10.

مولوی, پرویز ، رسول زاده, بهزاد (1383) بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان اردبیل. آموزش در علوم پزشکی ــ 1 (5). ص.ص.43-47. شاپا 1028-6055

مولوی, پرویز ، رسول زاده, بهزاد (1383) بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر. اصول بهداشت روانی ــ 6 (22-21). ص.ص.49-55. شاپا 6918-1028

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، صادقی موحد, فریبا ، فریدی, مهشید (1383) مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، دادخواه, مینو (1383) ارتباط بین فرایندهای فرزند پروری با نوع بیماری روانی در بیماران روانی مراجعه کننده به درمانگاه روان بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 5 (6). ص.ص.5-9. شاپا 1735-2584

میرزا رحیمی, مهرداد ، پوستی, علیرضا ، براک, منوچهر ، معماری, احد (1383) بررسی اتيولوژی تشنج نوزادی در بيمارستان های علی اصغر و علوی اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نعمتی, علی ، علیمحمدی, حسین ، پناهپور, حمداله ، سزاوار, سید هاشم (1383) بررسي تاثيرچربي رژيم غذايي بر فاكتورهاي انعقادي افراد سالم. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). ص.ص.50-57. شاپا 1735-2452

نعیمی, سیروس ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، پزشکی, عبدالمحمد ، خلیلی آزاد, طاهره ، امانی, داور ، درودچی, مهرنوش ، قادری, عباس (1383) بررسی پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 در بیماران سندرم سقط خود بخودی. در: هفتمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران, 14-17 اردیبهشت, ایران-مشهد.

ه

هاشمیلر, مازیار ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، زرین قلم, آیدین (1383) بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

همایون زاده, هادی ، عابدالهی, علی ، نجف زاده, نوروز (1383) مورفومتری وآنالیز بازال گانکلیا به روش MRI. در: سمینار هسته های قاعده ای مغز, 1383, دانشگاه علوم پزشکی ایران.

پ

پرنیا, رحمان ، سوادی اسکویی, داریوش ، موسوی, سید عباس (1383) بررسی ميزان مرگ و مير بيماران بستری با خونريزی داخل مغزی بر حسب اندازه و محل خونريزی در بيمارستان علوی اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرزان, ایرج ، رستمی, خلیل ، پرنیا, رحمان ، صولت, داریوش (1383) بررسی يافته های راديوگرافيک در بيماران ترومائی قفسه سينه بستری شده در بيمارستانهای فاطمی و علوی از فروردين 1380 تا شهريور 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، اناری, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، فرهودیزاده, بابک (1383) بررسی علايم بالينی، آزمايشگاهی و راديولوژيکی ريکتز در بيماران زير 2 سال بستری در بيمارستان علی اصغر(ع) اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، رضوی, مریم السادات (1383) تعيين فراوانی علل شيوع ترومبوسيتوپنی در نوزادان و اطفال بستری در بيمارستان بوعلی – علی اصغر اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیشمن, آندره آ ، مهدی پور, پروین ، عطری, مرتضی ، هوفمن, ورا ، حسینی اصل, سید سعید ، شرنک, سیگفرید ، موندلوس, استفان ، پیترز, هارتموت (1383) بررسی موتاسیونهای BRCA1 و BRCA2 در خانواده های ایرانی با خطر بالای سرطان پستان. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology ــ 131 (8). ص.ص.558-552. شاپا 0171-5216

ک

کبودانیان اردستانی, سوسن ، امانی, مجتبی ، کریمی نیا, آمینا (1383) اثر حفاظتی رانیتیدین بر پاسخ اختصاصی سیستم ایمنی موشهای پرتو دیده. مجله علوم دانشگاه تهران ــ 30 (3). ص.ص.507-515. شاپا 1058-1016

کهنمویی, فریبا ، اهدایی وند, فرناز ، مهدوی, عبدالله ، صادقی, محمد (1383) بررسی تاثير بتامتازون با دوز پايين بر عوارض زودرس زخم جراحی در 60 بيمار کانديد سزارين الکتيو در بيمارستان علوی اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یزدانبد, عباس ، ناصری مقدم , سیاوش ، ملک زاده, رضا (1383) کانسر فوقانی گوارش در اردبیل, شمال غربی ایران: مقاله مروری. Archives of Iranian Medicine ــ 7 (3). ص.ص.173-177. شاپا 1029-2977

فهرست در تاریخ 7 / 10 / 1397ایجاد شده است.