title

اسنادی که سال انتشار آنها 1384 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ص | ظ | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | ک | ی
تعداد اسناد: 143.

آ

آستانه ای, فاطمه ، افشاری, مژگان ، مجتهدی, علیرضا ، مصطفی لو, سارا ، زمانی, محمد جعفر ، لاریجانی, باقر ، عبدالهی, محمد (1384) بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان توتال، فاکتور رشد اپیدرمی و نیتریک اکسید در خون و بزاق بیماران دیابتی وابسته به انسولین. Archives of Medical Research ــ 36 (4). ص.ص.376-381. شاپا 0188-4409

آقامحمدی, معصومه (1384) تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران ديابتي در مورد شيوه هاي مراقبت از پا، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.209-212. شاپا 1735-2452

آهنگرزاده رضایی, محمد ، رضایی, عباس ، موذنی, سید محمد ، هاتف سلمانیان, علی ، یاسودا, یوکو ، توچیکوبو, کونیو ، نجار پیرایه, شهین ، ارزنلو, محسن (1384) بیان زیرواحد B انتروتوکسین حساس به حرارت اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک در ساکارومایسس سروزیه. The Journal of Microbiology ــ 43 (4). ص.ص.354-360. شاپا 1225-8873

ا

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود (1384) بررسی نقش متخصص بیهوشی مقیم در کاهش مرگ ومیر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان علوی اردبیل درسالهای 1381 و1382. در: چهاردهمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی , 8-6 مهر1384 , تهران.

ارزنلو, محسن ، رضایی, عباس ، شاهرخی, نادر ، زواران حسینی, احمد ، یاسودا, یوکو ، توچیکوبو, کونیو ، آهنگرزاده رضایی, محمد (1384) بیان زیرواحد B سم کلرادر ساکارومیسس سرویزیه. Annals of Microbiology ــ 55 (2). ص.ص.145-155. شاپا 1590-4261

اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده (1384) تاريخ اخلاق و مقررات مامايي. كتاب تاريخ اخلاق و مقررات مامايي , اول . انتشارات نيك اموز -اردبيل, اردبيل. شابک 964-7875-69

اعظمی, احد ، عابدی, علی ، مهرگانی, رضا (1384) بررسي اپيدميولوژيک خودکشي از ابتداي سال 1379 تا پايان بهمن ماه 1384 در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، محمدی, محمدعلی ، معصومی, رحیم (1384) ميزان گرايش به استفاده از مواد مخدر در گروه سنی بالاتر از ده سال استان اردبيل، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (1). ص.ص.16-21. شاپا 1735-2452

امانی, داور ، حسن, زهیر محمد ، روانگرد, فاطمه ، فرازمند, سوسن ، کریم زاده, مجتبی (1384) بررسی ماکروفاژهای همراه تومور در کارسینومای مجرایی مهاجم در سرطان پستان انسان با روش فلوسایتومتری. Iranian Journal of Immunology ــ 2 (2). ص.ص.117-122. شاپا 1735-1383

امانی, داور ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، ذوالقدری, ژاله ، روانگرد, فاطمه ، نیکاوا, نوریو ، یوشییرو, کو- ایچیرو ، قادری, عباس (1384) بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ناحیه کد شونده ژن TGF-B و سقط مکرر خود به خود. Journal of Reproductive Immunology ــ 68 (1-2). ص.ص.91-103. شاپا 0165-0378

امانی, داور ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، ذوالقدری, ژاله ، روانگرد, فاطمه ، نیکاوا, نوریو ، یوشییرو, کو- ایچیرو ، قادری, عباس (1384) نبود ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن TGF-B1 و بیماری سقط مکرر خود بخود. در: سومین کنگره اروپایی ایمنولوزی تولید مثل , 11-15 سپتامبر 2005, انگلستان دانشگاه ESSEX.

امانی, داور ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، ذوالقدری, ژاله ، قادری, عباس (1384) پلی مورفیسم ناحیه پروموتر(800- ،509-) ژن TGF-beta و بیماری سقط مکرر خود بخود. در: The Sixth Royan international Research Award Reproductive Biomedicin & Stem Cell, 17-19 شهریور, تهران- ایران.

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، محمدی, سعداله ، اعظمی, احد (1384) الگوی تغييرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد، 82-1377. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.220-224. شاپا 1735-2452

امانی, مجتبی ، بابا احمدی, ابوذر (1384) ناكارآمدي عامل تأثيرگذار (IF) در ارزيابي مقالات علمی. رهیافت ــ (36). ص.ص.70-76. شاپا 2690-1027

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، لونگو, سیلویا ، مورا, آنا ، موسوی نژاد, سیده زهرا ، صبوری, علی اکبر (1384) قفل کنفورماسیونی و غیر فعال شدن حرارتی آنزیم آمین اکسیداز شیره افوربیا. در: 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, September 11–15, 2005, Tehran, Iran.

اناری, حسن ، صالح زاده, فرهاد ، میرمحمدی, رامین ، منشاری, سیمین (1384) بررسي مقايسه اي نتايج ارزيابي در رفتگي مادرزادي هيپ به روش كلينيك و سونوگرافي و راديولوژيك در 100 شير خوار در شهرستان اردبيل در سالهاي 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، پوستی, علیرضا ، امانی, فیروز ، بهرامی نیا, عماد (1384) بررسي يافته هاي راديولوژيك عكس سينه در كودكان بالاي 2 سال مراجعه كننده با سرفه مزمن و ميزان تطابق آن با يافته هاي باليني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، یزدانبد, عباس ، دادخواه, بهروز ، نگهدار مغانلو, فرامرز (1384) بررسي متاستازهاي کبدي با سي تي اسکن و مقايسه آن با سونوگرافي در بيماران بستري بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت (1384) بررسي ميزان ترانسفوزیون غيرضروري خون و فرآورده‌هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382. در: چهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 8-6 مهر 1384, تهران.

انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز ، اعظمی, احد ، خراسانی مقدم, سولماز (1384) بررسي ميزان تزريق غير ضروري خون و فرآورده هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1384) شيوع درد پس از عمل جراحي در بيماران جراحي شده در بيمارستانهاي فاطمي و علوي اردبيل. در: پنجمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد ایران, 23-22 اردیبهشت 1384, تهران.

اهدایی وند, فرناز ، نیک نژاد, محمد تقی ، چینی فروش, میرمهدی ، امینی ثانی, نیره (1384) بررسي ديسپلازي سرويكس در 5000 نمونه پاپ اسمير در شهرستان اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (1). ص.ص.22-25. شاپا 1735-2452

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، غائبی, الهام (1384) میزان عود ناخنک به دنبال جراحی با میتومایسین C موضعی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). ص.ص.108-112. شاپا 2228-7280

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، محمدی, معصومه (1384) نتايج عمل داکريوسيستورينوستومي با بادکين تيوب در بيماران مبتلا به داکريوسيستيت در بيمارستانهاي سينا و علوي اردبيل از فروردين 80 تا اسفند 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، مظاهری گرنگاه, نسرین ، سقا, محسن (1384) بررسي نتايج ميل زدن مجراي اشكي- بيني و عوامل مرتبط با آن در اطفال مبتلا به انسداد مادرزادي مجراي اشكي در بيمارستان علوي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.213-219. شاپا 1735-2452

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، ولی زاده, زلیخا (1384) بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي افتاليمانئوناتاروم در نوزادان متولد شده و بستري در بيمارستانهاي علي اصغر و علوي و تامين اجتماعي از مرداد ماه 1383 تا مرداد ماه 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، زرخواه, لیلا (1384) بررسي نتايج درماني پركاري تيروئيد با يد راديواكتيو در كلينيك تخصصي غدد شهر اردبيل سال 1383-1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، پزشکی, محمد زکریا ، نوری زاده , رقیه (1384) مقایسه افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 1383. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، سروش برحقی, محمد حسین ، باباپور, جلیل ، فتحی, سپیده (1384) شيوع گاردنرلا واژيناليس و نيسرياگونوره و عوامل خطرساز و يافته هاي باليني آنها در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي ـ درماني تبريز،1383. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، سروش برحقی, محمد حسین ، باباپور, جلیل ، فتحی, سپیده (1384) شیوع گاردنرلا واژینالیس و نایسریا گونوره آ و عوامل خطرساز و یافته های بالینی آنها در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی تبریز 1383. [ طرح تحقیقاتی]

ب

بابایی, مسعود ، صمدی, فاطمه ، یزدانبد, عباس ، فلاح, مهدی ، نورایی, مهدی ، نصراله زاده, داریوش ، سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، شکوهی گوگانی, بهروز ، فولادی, رباب ، ملک زاده, رضا (1384) بررسی میزان بقاء پنج ساله بیماران مبتلا به سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی در استان اردبیل از سالهای 1379 تا 1383. [ طرح تحقیقاتی]

باقری, ابوالفضل ، متوسلی, صفا ، میر سمیعی, بیژن (1384) بررسی میزان فشار خون و نبض بیماران قبل وبعد از تزریق بی حسی موضعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، جعفری, منیژه (1384) ارتباط بين نماية تودة بدن مادر با نماية تودة بدن نوزاد هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان علوي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بزاز عطایی, امین ، داورنیا, بهنام ، صادقیه اهری, سعید ، حقیقی, سیما ، اعظمی, احد (1384) بررسی ميزان آگاهی و ديدگاه معلمين خانم و دانش‌آموزان بالای 17 سال دبيرستان‌های دخترانه استان اردبيل در مورد اهدای خون. فصلنامه پژوهشی خون ــ 2 (7). ص.ص.365-372. شاپا 8248-1735

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1384) اثرات شل کنندگی احتمالی تیموکینون بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی. Iranian Biomedical Journal ــ 9 (3). ص.ص.123-128. شاپا 1028-852X

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، طباطبایی, ای (1384) تاثیر ایتکوباسیون اپی تلیوم و ایزوپرنالین بر روی پاسخ دهی تراشه خوکچه هندی نسبت به متاکولین. Pharmacology ــ 76 (1). ص.ص.1-7. شاپا 0031-7012

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، کیانی, سحر (1384) اثر شل کنندگی تیموس ولگاریس بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Phytotherapy Research ــ 20 (1). ص.ص.28-33. شاپا 1099-1573

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سحر ، خویی, علیرضا ، اصلانی, محمدرضا (1384) پاسخ دهی تراشه به هیستامین و مهارکننده گیرنده هیستامینی بوسیله کلرفنیرامین در مدل حیوانی COPD. International journal of pharmacology ــ 1 (4). ص.ص.350-356. شاپا 1811-7775

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، امانی, فیروز ، خاتمی, فرناز (1384) بررسي اثر ويتامين ث بر روي سطح سرمي فريتين در بيماران همودياليز مزمن در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84- 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، اسلام نژاد نمین, خدیجه (1384) بررسي ارتباط بين سطح سرمي تروپونين قلبي 1 با Left ventricular mass index در بيماران همودياليزي بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، دوستکامی, حسین ، فعالپور, زیبا ، اسلام نژاد, خدیجه ، عابدی, علی (1384) ارتباط ميزان تروپونين I با LV Mass Index در بيماران همودياليزي بيمارستان بوعلي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (4). ص.ص.311-315. شاپا 1735-2452

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، تذکری, زهرا ، حیدرپور, فاطمه (1384) بررسي ميزان نوروپاتي در بيماران همودياليزي بستري در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل 84-1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب ، عابدی, علی ، بهلولی, مهدی (1384) شبيه سازي الگوي غلظت پلاسمايي داروها با استفاده از نرم افزارMicrosoft Access و Visual Basic جهت آموزش فارماكولوژي براي پزشكان و دانشجويان پزشكي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیات, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، رضایی, فاطمه السادات (1384) اثر تابش ليزر کم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد بر ماست سل هاي زخم پوستي در موش صحرايي. فصلنامه بیماریهای پوست ــ 8 (6). ص.ص.475-481. شاپا 0021-082x

ت

تذکری, زهرا ، فرشباف, فرزانه ، خیرخواه, معصومه ، زارع, مریم ، موحد پور, آسیه ، نمادی وثوقی, مریم ، رسولی, رحیمه ، علیزاده, فریبا ، عالی, عدیله (1384) بررسی علل و الگوی مسمومیت در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان بوعلی شهر اردبیل 1382. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.48-53. شاپا 6799-2228

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، زارع, مریم (1384) بررسی نظرات دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد OSPE وروش معمول رزشیابی بالینی. در: هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 21-24 آبان 1384, تبریز - ایران.

ج

جستان, مارینا ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، زند, سارا (1384) بررسي ميزان فراواني سندرم آنتي فسفو ليپيد در بيماران بستري مبتلا به حوادث ترومبوز اندام و ريه در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، یزدانبد, عباس ، غفاری, محمد (1384) بررسي ارتباط تغييرات راديولوژيك با شدت علائم باليني در بيماران مبتلا به استئوآرتريت مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جمشیدی, ارسلان ، حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1384) کایرالهای PCB در خاک، هوای بیرون و درون در West Midland انگلستان. در: 29th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants , 2005, Canada, Toronto.

جنابی, انسيه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه (1384) ارتباط میزان تداوم آی.یو.دی Cu-T380A با برخی مشخصات فردی استفاده کنندگان در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. مجله پژوهش در علوم بهداشتی ــ 5 (1). ص.ص.40-44.

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1384) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 85-1384. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل. شابک 9-12-8612-964

ح

حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، شکوهی, امیر (1384) مقايسه کارايي تاثير درماني و عوارض رژيمهاي درماني 8 هفته اي (کوتريموکسازول + ريفامپين) در برابر ( داکسي سايکلين + ريفامپين) در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد در شهرستان اردبيل سال 84-1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، گلمغانی, صغری ، عقیلی, سهیلا ، تفرجی, رقیه (1384) بررسی روند تغییرات پايان نامه های فارغ التحصيلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل طی سالهای 1382-1375. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 6 (7). ص.ص.8-15. شاپا 1735-2584

حبیب زاده, شهرام ، ایرانپرور, منوچهر ، راثی پور, ضیاء الدین (1384) بررسي نقش حضور فعال پرستار در هنگام ويزيت صبحگاهي در ميزان مصرف آنتي بيوتيك – مايع درماني وريدي و آنتي اسيد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1384) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (4). ص.ص.321-326. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، گنجی, اکبر (1384) مطالعه برخي ابعاد اپيدميولوژيك حمله اخير حيوان گزيدگي اهالي روستاهاي مشكين شهر توسط يك گرگ آلوده به ويروس هاري اثبات شده. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، عینی, تقی ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی, همایون ، مشعوفی, مهرناز ، یوسفی سادات, محرم ، سید حاتمی, سارا ، خدنگی, رامین ، اسکندری, بهناز ، صادقی, حسین (1384) ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود. [ طرح تحقیقاتی]

حسین خانی, علی ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، شیرین زاده دستگیری, احمد (1384) بررسي ميزان شيوع علل نفركتومي در بيمارستان علوي استان اردبيل در سال 84-1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، صمدی, حسین (1384) بررسي نوع ميكروب شايع و آنتي بيوگرام آن در بيماران بستري شده با سوندفولي در بيمارستان علوي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، عابدی, علی ، حنیفی, مریم (1384) بررسي اپيدميولوژي كريپتور كيديسم در بيمارستان علوي اردبيل از سال 1379 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی آهق, میر محمد (1384) تاریخ تحولات و اخلاق پرستاری. تاریخ تحولات و اخلاق پرستاری . نشر و تبلیغ بشری, تهران. شابک 964-5982-87-1

حسینی آهق, میر محمد (1384) جمعیت و تنظیم خانواده. جمعیت و تنظیم خانواده . نشر و تبلیغ بشری, تهران. شابک 964-5982-96-0

حسینی اصل, سید سعید ، عطری, مرتضی ، مدرسی, محمد حسین ، سلحاب, محمد ، مکبل, کفاه ، مهدی پور, پروین (1384) بيان ژنهاي hTR و hTERT در سرطان پستان انسان: ارتباط با پارامترهاي آسيب شناسي باليني. International Seminars in Surgical Oncology ــ 3 (20). ص.ص.1-5. شاپا 1477-7800

حسینی اصل, سید سعید ، مدرسی, محمد حسین ، عطری, مرتضی ، سلحاب, محمد ، مکبل, کفاه ، مهدی پور, پروین (1384) ارتباط ميان فعاليت تلومراز با بيان زير واحد RNA آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان. Journal of carcinogenesis ــ 5 (17). ص.ص.1-6. شاپا 1477-3163

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، قلی زاده میمنت, پریسا ، سيفی اسكی شهر, سولماز (1384) بررسي شيوع اختلال عملكرد دياستوليك بطن چپ در 50 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو و سن بالاي چهل سال،بدون علائم قلبي. در: Leiden International Medical Student Congress, 7-9 April 2005, Leiden,The Netherlands.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر (1384) بررسي ارتباط بين سابقه ابتلا به عفونت كلاميدياپنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد در شصت بيمار بستري در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، رسولی, زهرا ، وصال, شبنم ، صامع ملكی, رقیه (1384) مقايسه ميزان مرگ و مير 3 ماهه در دو گروه بيماران با سكته قلبي حاد:گروه دريافت كننده استرپتوكيناز و گروه بدون دريافت استرپتوكيناز. در: International Student Congress of Medical Sciences, June 2005, Groningen,The Netherlands.

حسینیان, عدالت ، پورحاجی شکر, نرگس (1384) بررسي تاثير ريسك فاكتورهاي آترواسكلروزيس بر مرگ و مير 6 ماهه بيماران با سكته قلبي حاد در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1384) غلظت های PCB و PBDE حاصل از نمونه برداری غیر فعال از محیط های داخل در مناطق شهری. در: 25th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants , Canada, Toronto.

خ

خیرخواه, معصومه ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، تذکری, زهرا ، فرشاد, سیمین (1384) بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در ارتقاء آگاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.14-19. شاپا 6799-2228

د

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، برمکی, نرگس (1384) بررسي ميزان شيوع بلاستو سيستيس هومينيس در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، قربانی, لیدا (1384) بررسي ميزان شيوع انگل هاي روده اي در سبزيجات مصرفي اردبيل در سال 1384-1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دریانی, احمد ، سقا, محسن ، شریف, مهدی ، دهقان, محمد حسین ، ضیایی, هاجر (1384) سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر اردبیل جهت انجام معاینات پزشکی قبل از ازدواج. International journal of tropical medicine ــ 1 (1). ص.ص.27-29. شاپا 1816-3319

دهقان, محمد حسین ، اهدایی وند, فرناز ، راست پور, عباس (1384) اندازه گيري سطح راديكالهاي آزاد سرم در بيماران مبتلا به پره اكلامپسي و افراد حامله نرمال، مراجعه كننده به بيمارستان علوي در نيمسال دوم سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، امانی, فیروز ، شادمان, عاطفه (1384) بررسي ميزان حساسيت و اختصاصي بودن ايجاد آريتمي هاي ريپرفيوژن جهت پيشگويي عملكرد بطن چپ در بيماران با سكته قلبي قدامي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رحیمی, گیتی ، خیرخواه, معصومه ، اعظمی, احد ، کاوه, مانیا (1384) بررسي علل ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي علوي و تامين اجتماعي استان اردبيل در فاصله سالهاي 1383-1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، خیرخواه, معصومه ، محمد جعفری, اعظم (1384) تأثير ويتامين E در كاهش درد ناشي از ديس منوره. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رضایی طاویرانی, مصطفی ، ساکی, کوروش ، مهدوی, سمیه ، امانی, مجتبی ، امین, شادی (1384) اثرات زیستی تلفن همراه و بهینه سازی استفاده از آن. طاق بستان , دانشگاه علوم پزشکی ایلام. شابک 964-510-039-9

رفاهی, رقیه ، رهباني نوبر, محمد ، افراسیابی, عباس ، رفاهی, سهیلا (1384) ارتباط هیپر هموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با وسعت ضایعات آترواسکلروتیک کرونری، بیمارستان شهید مدنی تبریز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 63 (4). ص.ص.308-315. شاپا ISSN: 1683-1764

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، پورعیسی, مسعود ، نظری, حسین (1384) ارزیابی بروز و پیامد هیدرونفروزیز جنینی توسط سونوگرافی در دانشگاه تبریز (83-80). در: نهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران, خردادماه 1384, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تالار امام علی.

ز

زندکریمی, مجید ، شفاعتی, علیرضا ، فروتن, سید محسن ، حسنی علیائی, ناهید ، اسلام پرست, آمنه (1384) جداسازی انانتیومرهای ترامادول به وسیله سیکلودکسترینهای پر سولفاته با کاپیلاری الکتروفورز. Daru ــ 13 (4). ص.ص.143-147. شاپا 1560-8115

س

سبحانی, علیقلی ، مهران نیا, کبری ، پاسبخش, پریچهر ، سرگلزایی, فریدون ، نیاپور, علی (1384) آناتومي اندام ها (براي دانشجويان پزشكي، علوم توانبخشي، علوم ورزشي و علاقمندان شركت در آزمون ورودي دوره هاي تكميلي). آناتومی اندام ها . موسسه انتشارات امید, قم- ایران. شابک 964-6423-61-2

ستوده, محمد باقر ، عابدی, علی ، جعفری زارع, محمدعلی (1384) بررسي سيماي اپيدميولوژي 24 مورد بيماري منير در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ستوده, محمد باقر ، چینی فروش, میرمهدی ، جامعی, امیر (1384) بررسي علل لنفادنوپاتي هاي گردني در بيوپسي هاي انجام شده از عقده هاي لنفاوي گردني از سال 1381 تا 1384 در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سیلانی, خاطره ، آقامحمدی, معصومه ، رستمی, خلیل ، نوروزی, ودود (1384) تاثير مايع درماني وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.251-255. شاپا 1735-2452

ص

صادقی, همایون ، عدالتخواه, حسن (1384) مطالعه وضعیت شاخص هاي بهداشت و سلامت در عشاير استان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). ص.ص.150-159. شاپا 1735-2452

صادقی موحد, فریبا ، نریمانی, محمد ، رجبی, سوران (1384) بررسي تأثير آموزش مهارت هاي مقابله اي در بهبود وضعيت رواني و تحصيلي دانشجويان. [ طرح تحقیقاتی]

صادقیه اهری, سعید ، ایرانپرور, منوچهر ، صافی زاده, حسین ، عرشی, سولماز (1384) بررسي كيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع دوم مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، جهانگیری, سپیده (1384) فوتوتراپي با پوشش آيينه اي (MCTP) در درمان زردي نوزادان. [ طرح تحقیقاتی]

ظ

ظریفی, مهران ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، معصومی مقدم, ثمر (1384) مقايسه كارآيي و تأثير درماني كلاريترومايسين در مقايسه با اريترومايسين خوراكي به همراه سفالوسپورين تزريقي در بيماران بستري شده با تشخيص تشديد بيماري مزمن انسدادي ريه در زمينه عفونت باكتريال در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عدالتخواه, حسن ، امینی ثانی, نیره ، صادق زاده, صمد (1384) بررسي غلظت آنتي ژن اختصاصي پروستات تام سرم در بيماران مبتلا به ملاسما و هيرسوتيسم ملاسما در خانمهاي 15-45 سال ، در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان ، امانی, فیروز ، هاشمیلر, مازیار (1384) وضعيت تحصيلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی اردبيل. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 5 (2). ص.ص.206-208. شاپا ISSN: 1608-9359

عدالتخواه, حسن ، مسعودی, لیلا (1384) تعيين اثرات درماني A.H.A موضعي بر روي اگزماي تماسي دست خانم هاي خانه دار در مقايسه با وازلين در سال 84-83 در اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطری, مرتضی ، پیروزپناه, سعید ، حسینی اصل, سید سعید ، مهدی پور, پروین (1384) تاثیر تاریخچه خانوادگی، سن و عوامل کلینیکوپاتولوژی بر تشخیص متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیه. در: UICC World Cancer Congress 2006, July 8-12, 2006, Washington, DC, USA.

علایی, فاطمه ، شهابی, مرضیه ، محمدی, راحله ، علوی مجد, حمید (1384) بررسی رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی ــ 15 (51). ص.ص.31-39. شاپا 1605-8941

ف

فتحی, افشین ، اصلانی, محمد مهدی ، حبیب زاده, شهرام ، جعفرزاده, مجید ، کاظمی اصل, سید محمد ، موسوی, سید فضل الله ، غادریانی, احیا ، احد نژاد, افسانه ، نیک بین, وجیهه السادات ، اخباری, محمدرضا ، خمسه, سمیه ، خمسه, حسنعلی (1384) بررسي شيوع اسهالهاي ناشي از عوامل باکتريايي بيماريزا در کودکان زير 5 سال استان اردبيل وتعيين مقاومت دارويي آنها. [ طرح تحقیقاتی]

فتحی, افشین ، براک, منوچهر ، صادقیه اهری, سعید ، نوخواه, محرم (1384) بررسي تأثير شير مادر بر بهره هوشي کودکان اول ابتدايي در سال تحصيلي 84-83 در شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتحی, افشین ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1384) بررسي تاثير كلاريترومايسين در مقايسه با آموكسي سيلين در درمان سينوزيت حاد باكتريال در افراد زير 16 سال در سال 1383 در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرازمند, سوسن ، امانی, داور ، حسن, زهیر محمد (1384) مطالعه جمعیت سلولهای NK در خون محیطی و بافت تو مور بیماران مبتلا به سرطان پستان. Iranian Journal of Immunology ــ 2 (3). ص.ص.152-157. شاپا 1735-1383

فیضی, ایرج ، پورفرزان, ایرج ، همراز, صمد (1384) بررسي ميزان شيوع سندرم کمپارتمان داخل شکمي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي بيمارستان دکتر فاطمي اردبيل از اول آذر ماه 1383 لغايت اول آذر ماه 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قبادی, آرزو ، حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، رسولی, رحیمه (1384) ارتباط بين شيوع فيريلاسيون دهليزي با محل دريچه ميترال و قطر دهليز چپ در بيماران با تنگي ميترال. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

ل

لاریجانی, باقر ، افشاری, مژگان ، مجتهدی, علیرضا ، آستانه ای, فاطمه ، حسینی نژاد, آرش ، حشمت, رامین ، رضایی, علی ، زمانی, محمد جعفر ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1384) اثر آنتی اکسیدانت کارودیلول و آلوپورینول در بیماران دیابت تیپ 2. در: 65th Scientific Sessions (2005) American Diabetes Association, June 10-14 , 2005, San Diego, California - USA.

م

مالک نژاد, پرویز ، بنکدار هاشمی, فرهاد ، فتح اله زاده, بهرام ، جعفری, سیروس ، پیری دوگاهه, هادی (1384) آزمایش اوره آز مستقیم و رنگ آمیزی آکریدین اورنج بر روی محیط های کشت BACTECجهت تشخیص سریع احتمالی بروسلوز. Iranian J Publ Health ــ 34 (3). ص.ص.52-55. شاپا 2251-6085

مجیدپور, علی ، حبیب زاده, شهرام ، عباسقلی زاده, ناطق ، شریفی, معصوم (1384) بررسی ميزان آگاهی بهورزان شهرستان اردبيل از کيست هيداتيد در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، عباسقلی زاده, ناطق ، صالحی, اسماعیل (1384) ميزان شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.266-270. شاپا 1735-2452

محمدپوراصل, اصغر ، رستمی, فاطمه ، ایوان بقاء, ریحانه ، ترابی, سیده شیوا (1384) شيوع بارداري ناخواسته و تحليل چند متغيره عوامل مرتبط با آن در شهر تبريز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ــ 15 (4). ص.ص.201-206. شاپا 1023-5922

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز (1384) ارزیابی فرآیند آموزش مداوم از نظر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های اردبیل. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.271-277. شاپا 7280-2228

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، دوستکامی, حسین (1384) بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.1-7. شاپا 6799-2228

مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، مشعوفی, مهرناز ، سهندی فر, سهیل (1384) بررسی وضعيت سلامت روان جانبازان در يکی از بيمارستانهای اردبيل، 1384. در: سومین کنگره سراسری طب نظامی, 15-13 اسفند ماه 1384, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله.

مظاهری, عفت ، تذکری, زهرا ، قدرتی, محمدرضا ، سزاوار, سید هاشم (1384) احیای قلبی و ریوی. یاوریان, اردبیل. شابک 964-8478-25-2

معصومی, رحیم ، اوجاقی, حبیب ، امینی ثانی, نیره ، جعفرزاده, سارا (1384) بررسي شيوع آمبليوپي ، انواع و علل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهدی پور, داوود ، حسینیان, عدالت ، صداقت, فاطمه (1384) بررسي مقايسه اي الكتروكارديوگرام برون ده بطن چپ و اندازه دهليز چپ در بيماران با فيريلاسيون گذرا و دائم. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

مهدی پور, پروین ، حسینی اصل, سید سعید ، صوابی, آرزو ، عزتی زاده, وحید ، حبیبی, لاله ، الوندی, احسان ، پیروزپناه, سعید ، عطری, مرتضی (1384) بررسی جهش بنیان گذار در ژنهای BRCA1 و BRCA2 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان. در: The Second International Congress on Cancer Genetics: Tumors of the Upper Body , 30Nov-2Dec, 2006, Tehran, Iran.

موسوی موحدی, علی اکبر ، امانی, مجتبی ، کیانی بختیاری, ابوالفضل (1384) آموزگاران علم و معنا. رهیافت ــ (35). ص.ص.66-73. شاپا 2690-1027

موسوی موحدی, علی اکبر ، قرنفولی, محسن ، جلیلی, سیف اله ، احمد, فیضان ، چمنی, جمشید خان ، حکیم الهی, غلامحسین ، صادقی, مهدی ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر (1384) رابطه بین فعالیت Rnase A با فاصله بین Nε2-His12 وNδ1- His119 تحت اثر افزایش نمکهای پایدار کننده و ناپایدار کننده. The Protein Journal ــ 25 (2). ص.ص.117-125. شاپا 1572-3887

ن

نعمتی, علی (1384) ارزیابی وضعیت تغذیه زنان یائسه. مجله طب و تزکیه ــ 14 (56). ص.ص.24-29. شاپا 2397-1608

نقوی نیا, اشکان ، حسینیان, عدالت (1384) بررسي تاثير هايپرتروفي بطن چپ بر مرگ و مير 6 ماهه 250 بيمار با سكته قلبي حاد. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

نوبخت, ملیحه ، نجف زاده, نوروز ، جامعی, سید بهنام الدین (1384) تاثیر تاموکسیفن روی جنبه های مورفولوژیکی و فراساختار هیپوکمپ در حال تکامل موش صحرایی. در: Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2005-June , poland - poznan.

نوروزی, ودود ، فیضی, ایرج ، امانی, فیروز ، زمانی, پونه (1384) بررسي كيفيت كنترل درد پس از عمل جراحي آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ه

هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، جعفریانی, مریم (1384) بررسي اتيولوژي سكته هاي مغزي افراد كمتر از 55 سال بستري در بخش نورولوژي بيمارستان علوي شهرستان اردبيل در سال 84-83 هجري شمسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هاشمیلر, مازیار ، شاکر, ایرج ، یوسفیان, مهزاد (1384) بررسي اپيدميولوژي باليني ترومبوزهاي وريدي مغز در بيماران بستري در بيمارستان علوي در سال 1384ـ1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هونگ, جون ، موسوی موحدی, علی اکبر ، قورچیان, هدایت اله ، امانی, مجتبی ، امانلو, مسعود ، چیلاکا, فردیناندو چیمکا (1384) تفکیک حرارتی و قفلهای کنفورماسیونی سوپراکسیداز دیسموتاز. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 38 (5). ص.ص.533-538. شاپا 1225-8687

پ

پازوکی, حمیدرضا ، همایونفر, همایون ، بنایی, شکوفه (1384) بررسي اثر 5- آمينوساليسيليك اسيد(5-ASA) در آسيب ناشي از ايسكمي و رپرفيوژن در كليه موش صحرايي. مجله علوم پزشکی رازی د ــ 12 (48). ص.ص.63-68. شاپا 7043-2228

پزشکی, علی ، رضائیان, مصطفی ، زارع بوانی, میترا (1384) بررسی میزان عفونت ناشی از ژیاردیا در گربه. در: پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی در ایران, 24 تا 26 آبان 1384, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

پزشکی, علی ، کوه زارع, احمد ، کیا, عشرت بیگم (1384) بررسي بيماران مبتلا به كيست هيداتيك جراحي شده در بيمارستان ميلاد تهران (طي سالهاي 1383-1380). در: پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی در ایران, 24 تا 26 آبان 1384, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

پوراصلانی, الناز ، نساجی , ناهید ، امانی, فیروز ، صادقی, هادی ، گلمغانی, صغری (1384) وضعیت بهداشت محیط نانوایی های شهر اردبیل در سال 1382. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 6 (7). ص.ص.5-7. شاپا 1735-2584

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، نظری, حسین (1384) ارزیابی میزان بروز و پیامد هیدرونفروز جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی جنین. Acta Medica Iranica ــ 43 (5). ص.ص.336-338. شاپا 0044-6025

پورعیسی, مسعود ، نامی, فیروزه ، رفاهی, سهیلا (1384) شیوع آنانسفالی و آنومالیهای همراه آن در تبریز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 63 (6). ص.ص.438-442. شاپا 1683-1764

پوستی, علیرضا ، براک, منوچهر ، هاشمیلر, مازیار ، مسنن, آیلا (1384) بررسي انديكاسيونهاي شروع درمانهاي ضد تشنج در تشنجهاي ناشي از تب در بيمارستان علي اصغر در پاييز و زمستان 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، ستوده, محمد باقر ، عبدلی, شهناز (1384) بررسي عوارض شنوايي دسفرال در بيماران مبتلا به تالاسمی بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) در بهار سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1384) ارتباط كاهش شنوايي با افت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.225-228. شاپا 1735-2452

پیروزپناه, سعید ، عطری, مرتضی ، طباطبایی فرد, محمد ، حسینی اصل, سید سعید ، مهدی پور, پروین (1384) خطر خانوادگی سرطان معده در بیماران بقا یافته از سرطان پستان اولیه. در: UICC World Cancer Congress 2006, July 8-12, 2006, Washington, DC, USA.

ک

کریم اللهی, منصوره ، آقامحمدی, معصومه (1384) مشخصات دموگرافیک بیماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاههای روانپزشکی بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. در: the second congress of Brainand Behavior, 16-19 november 2005, Greece, Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1384) بررسي ميزان بروز فلبيت و ارتباط آن با عوامل مساعد كننده آن در بيماران بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1381. تحقیقات پرستاری ومامایی ــ (29). ص.ص.1-7.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1384) بررسی مشخصات فردی اجتماعی زنان و کودکان خود سوخته شهر اردبیل در بیمارستان دکتر فاطمی. در: the third congress on Brain and Behavior, 16-19 november 2005, Greece, Thesaloniki.

کهنمویی, فریبا ، اهدایی وند, فرناز ، مصطفی زاده, فریده ، اخوان اکبری, قدرت ، صادقی, محمد (1384) تاثير بتامتازون بر عوارض زودرس زخم جراحي پوستي بيماران سزارين انتخابي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.260-265. شاپا 1735-2452

کهنمویی, فریبا ، محمدی, محمدعلی ، ابراهيمي, افشار (1384) تاثير مايع درماني وريدي و خوراکي در افزايش طول مدت حاملگي در مادران اوليگوهيدرآمينوس مراجعه کنند به بيمارستان علوي در سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، اسدزاده, فيروزه ، افشین مهر, ملینا (1384) بررسي شيوع و برخی از عوامل موثر بر حاملگي هاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). ص.ص.167-171. شاپا 1735-2452

ی

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امینی ثانی, نیره ، جلالی, سارا ، مهامی, سوسن (1384) بررسي اپيدميولوژيك و پاتولوژيك كانسر هاي دستگاه گوارش فوقاني ( مري و معده ) در كلينيك فوق تخصصي گوارش در استان اردبيل از سال 79 تا 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، ظریفی, مهران ، صلواتی, سعید (1384) بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك در ديواره راست و چپ ناحيه كارديا و EG Junction از لحاظ بروز ميزان ضايعات پيش سرطاني و التهابي در 100 مورد از مراجعه كنندگان به كلينيك ارس در استان اردبيل از سال 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، صمدی, فاطمه ، ملک زاده, رضا ، بابایی, مسعود ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد (1384) ميزان بقاي چهار ساله بيماران مبتلا به سرطان هاي دستگاه گوارش فوقاني در استان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). ص.ص.180-184. شاپا 1735-2452

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، ملک زاده, رضا (1384) متاستاز حالب بعنوان اولین تظاهر سرطان معده بدون علامت. Archives of Iranian Medicine ــ 8 (2). ص.ص.147-149. شاپا 1029-2977

یوسفی, رضا ، کبودانیان اردستانی, سوسن ، صبوری, علی اکبر ، کریمی نیا, آمینا ، زینالی, مجید ، امانی, مجتبی (1384) مطالعه هیدروفوبیسیته سطحی و سینتیک تودهای شدن کال پروتکتین انسانی در حضور کلسیم. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 38 (4). ص.ص.407-413. شاپا 1225-8687

فهرست در تاریخ 7 / 10 / 1397ایجاد شده است.