title

اسنادی که سال انتشار آنها 1385 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | م | ن | ه | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد: 164.

ا

اتحاد, غلامحسین ، رفاهی, سهیلا ، نعمتی, علی ، پیرزاده, اکبر ، دریانی, احمد (1385) الگوهای حساسیت میکروبی و ضد میکروبی بیماران با عفونت مزمن گوش میانی در اردبیل. International journal of tropical medicine ــ 1 (2). ص.ص.62-65. شاپا 1816-3319

احمدآبادی, فرزاد (1385) پیش دستیاری پزشکی85. پیش دستیاری پزشکی, 11 . تیمورزاده, تهران. شابک 978-964-420-376-3

اخوان اکبری, قدرت (1385) گزارش دو مورد آپنه طولاني مدت پس از تزريق سوكسينيل كولين به دنبال عمل جراحي كاتاراكت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.84-88. شاپا 1735-2452

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز (1385) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه در افراد مسن. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیا, 12-10 آبان 1385, مشهد.

اخوان اکبری, پوران (1385) بررسي تاثير آموزش زوجين بر ميزان مشاركت كاركنان مرد كارخانجات مخابراتي شيراز در منتخبي از برنامه هاي تنظيم خانواده در سال 1383. در: اولين همايش سراسري انجمن متخصصين زنان مامايي و نازايي ايران شاخه خراسان, 23-26 مرداد 1385 , مشهد -بيمارستان امام رضا (ع).

اسدی, عبدالله (1385) بررسی روابط دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه هاي شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.113-114. شاپا 1735-2452

اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، عالی, سیامک (1385) بررسي ميزان تغييرات BMI در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، امانی, فیروز ، اجری, فرامرز (1385) خصوصيات بالينی و اتيولوژي بيماران مبتلا به افيوژن متوسط تا وسيع پریکارد در بيمارستان بوعلی اردبيل،‌ 1382-1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.227-237. شاپا 1735-2452

اعظمی, احد ، یزدانبد, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، صادقی, یگانه (1385) عوامل خطر سرطان مري و ارتباط آن با مكان هاي مختلف آناتوميك مري در درمانگاه گوارش ارس اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.126-131. شاپا 1735-2452

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه (1385) بررسي مشكلات پرستاران در بكارگيري روش هاي كاهش درد ناشي از تزريقات در كودكان. مجله بیماریهای کودکان ایران ــ 16 (2). ص.ص.183-188. شاپا 2142-2008

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه ، کاظم نژاد, انوشیروان ، ايزديار, مينا (1385) بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي. مجله بیماریهای کودکان ایران ــ 16 (4). ص.ص.455-461. شاپا 2142-2008

امانی, داور ، قادری, عباس ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، ذوالقدری, ژاله (1385) بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای ژن TGF-B با بیماری سقط مکرر خودبخود. در: هشتمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران, 26 الی 28 اردیبهشت 1385, دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، مورا, آنا ، کورگانف, بوریس ایوان ، احمد, فیضان ، صبوری, علی اکبر (1385) واسرشتگی حرارتی برگشت ناپذیر دو حالته آنزیم آمین اکسیداز شیره افوربیا. Biophysical Chemistry ــ 125 (2,3). ص.ص.254-259. شاپا 0301-4622

امیرشاهرخی, کیوان (1385) بررسی اثرات رسپتورهای اپیوئیدی در دیابت ناشی از دوزهای پائین استرپتوزوتوسین در موش سوری. در: Eleventh International Congress of Toxicology (ICTXI), July 15-19 2007, Canada, Montreal.

اناری, حسن ، بشردوست, بهمن ، صیادی فر, هومن (1385) بررسی استئوديستروفی رنال در بيماران همودياليزی بر اساس يافته های بالينی و آزمايشگاهی، سونوگرافی و راديوگرافی در بخش دياليز بيمارستان بوعلی شهر اردبيل در سال 85-84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، پوستی, علیرضا ، مهدوی, عبدالله ، فکری نوده, حسین (1385) ارزيابي يافته هاي راديولوژي سينه در نوزادان بستري شده به تشخيص ديسترس تنفسي در بيمارستانهاي علي اصغر و امام خميني اردبيل در سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت ، امانی, فیروز (1385) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه در افراد مسن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.220-226. شاپا 1735-2452

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت ، بالاپور, پرویز (1385) بررسی مقايسه اي تاثير متوکلوپراميد منفرد با تاثير متوکلوپراميد + دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي کاتاراکت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، خراسانی مقدم, سولماز (1385) بررسي ميزان ترانسفیوژن غيرضروري خون و فرآورده‌هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل نيمسال اول 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (4). ص.ص.345-350. شاپا 1735-2452

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، اخوان اکبری, قدرت (1385) تأثيرات تركيب متوكلوپراميد و دگزامتازون در کاهش میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي كاتاراكت. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیا, 12-10 آبان 1385, مشهد.

ایبارا, کاتالینا ، حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1385) دي فنيل اترهاي پلي برومه و بي فنيلهاي پلي كلره در گردوخاك خانگي بيرمينگهام انگلستان. در: Dioxin 2006, 20-25 2006 August, Norway.

ایرانپرور, منوچهر ، ادیانی, یوسف ، طالبی, نعمت (1385) بررسي مقايسه اي روش هاي تشخيصي در عود بعد از عمل جراحي گواترندولر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، امینی ثانی, نیره ، بشردوست, بهمن ، شمشیرگران, سید مرتضی ، خدامرادزاده, مینایه ، علومی, بابک (1385) شیوع و ریسک فاکتورهای میکروآبومینوری در تایپ دو دیابت در بیماران دیابتی درمانگاه دیابت اردبیل. International Journal of Endocrinology and Metabolism ــ 4 (1). ص.ص.8-12. شاپا 1726-913X

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، اسلام پناه, سولناز (1385) بررسي ارزيابي کيفيت مراقبت 100 بيمار ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل فروردين 84 لغايت شهريور 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایوان بقاء, ریحانه ، حسینی, محمد باقر ، قوجازاده, مرتضی ، امیر شاهی, مهربانو (1385) تداوم تغذيه با شير مادر و موانع آن در شيرخواران نارس مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني الزهراء تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 5 (1). ص.ص.21-28. شاپا 1735-7624

ایوان بقاء, ریحانه ، سروش برحقی, محمد تقی ، باباپور, جلیل ، فتحی, سپیده (1385) گاردنرلا واژيناليس و عوامل خطرساز و يافته هاي باليني آنها در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي ـ درماني تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 4 (4). ص.ص.41-51. شاپا 1735-7624

ایوان بقاء, ریحانه ، فردی آذر, زهرا ، کامران پور, سيده بهاره ، قوجازاده, مرتضی (1385) مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیو تومی در مراجعین به بیمارستان آموزشی الزهراء(س) شهر تبریز. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار) ــ 13 (3). ص.ص.145-151. شاپا 1606-7487

ایوان بقاء, ریحانه ، یاوری کیا, پریسا ، ستارزاده, نیلوفر (1385) آموزش مشاركتي در مامايي. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 16و17 آبان ماه 1385, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز .

ب

ببری, شیرین ، سعادتی, حکیمه ، احمدی اصل, ناصر ، شیخ زاده, فرزاد (1385) اثر ورزش هوازي بر تثبيت حافظه در موش هاي سفيد آزمايشگاهي نر جوان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 28 (4). ص.ص.17-21. شاپا 1608-5671

برادران نخجوانی, یحیی ، بیرامی, علی (1385) وضعیت سلامت دهان ودندان در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. Journal of Indian society of Pedodontics and Preventive Dentistry-JISPPD ــ 25 (1). ص.ص.7-9. شاپا 4388-0970

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1385) اثر شل کنندگی زعفران بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Journal of Pharmacy and Pharmacology ــ 58 (10). ص.ص.1385-1390. شاپا 2042-7158

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سارا ، اصلانی, محمدرضا (1385) پاسخ دهی تراشه به ایزوپرنالین و مهار کننده گیرنده آدرنرژیکی بتا- دو در خوکچه های هندی حساس شده و در معرض دود سیگار. Respirology ــ 11 (5). ص.ص.572-578. شاپا 1440-1843

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، حیدرپور, فاطمه (1385) بررسي شيوع و شدت نوروپاتي و ارتباط آن با كفايت دياليز در بيماران همو دياليزي در بيمارستان بوعلي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (3). ص.ص.259-262. شاپا 1735-2452

بوستانیان, فاطمه ، صفریان, شاهرخ ، صبوری, علی اکبر ، امانی, مجتبی ، هلی, حسین ، موسوی موحدی, علی اکبر (1385) مهار سوبسترایی د آمینو اسید اکسیداز توسط یون نیکل. در: This paper was presented at 31th FEBS Congress, 24-29 June 2006, Istanbul ,Turkey.

ت

تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، کریم اللهی, منصوره (1385) تاثیر موسیقی بر فشار خون بیماران در بخش آندوسکوپی بیمارستان بوعلی- اردبیل. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 12 (1). ص.ص.10-12. شاپا 1735-9066

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، محرابی, یداله (1385) بررسی تأثیر مصرف سبوس برنج بر روی سطح گلوکز و فراسنج‌های لیپیدی افراد مبتلا به دیابت نوع دو. مجله‌ي غدد درون‌ ريز و متابوليسم ايران ــ 8 (2). ص.ص.169-174. شاپا 1683-4844

تذکری, زهرا ، فولادی, نسرین ، عابدی, علی ، آذرکلاه, آنیتا (1385) چگونگی تاثير آموزش در کارگاه های مهارت بالينی بر فرآيند گذر دانشجو از مرحله يادگيری به عمل در دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تذکری, زهرا ، مولوی, پرویز ، هاشم پور آل هاشم, زهرا (1385) بررسي عوامل تنش زاي شغلي پزشکان طرحي در طول دوره گذر در مراکز بهداشتي-درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ج

جنابی, انسيه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه (1385) میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آیودی TCu380A. Contraception: an international reproductive health journal ــ 74 (6). ص.ص.483-486. شاپا 0010-7824

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1385) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 86-1385. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل. شابک 964-8612-12-9

ح

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1385) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.7-13. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، بالاخانی, شهریار (1385) بررسي 24 بيمار مبتلا به آبسه مغزي در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسام, موسی ، مختاری, سیداحمد ، اسماعیل زاده, نادیا ، قیطانچی, زهرا (1385) تحلیلی بر وضعیت آلاینده های هوای شهر تبریز در سال 1384. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

حسن زاده بشتیان, مریم ، ایوان بقاء, ریحانه ، صادقی خامنه, صدیقه ، کوشاور, حسین (1385) ارتباط بین وضعیت قرار گیری مادر با نتایج آزمون بدون استرس در مادران حامله پر خطر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ــ 10 (3). ص.ص.54-58. شاپا 1561-3666

حسینی اصل, سید سعید ، اخوان, هما (1385) ژنتیک. ژنتیک . انتشارات پوران پژوهش, تهران. شابک 978-964-2547-60-9

حسینی اصل, سید سعید ، عطری, مرتضی ، مدرسی, محمد حسین ، مهدی پور, پروین (1385) تلومراز و سرطان پستان. در: The Second International Congress on Cancer Genetics: Tumors of the Upper Body, 30Nov-2Dec, 2006, Tehran, Iran.

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، صمدیان, ایلناز (1385) بررسي يافته هاي اکوکارديوگرافي بيماران باريتم فيبريلاسيون دهليزي دائم و گذرا بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، باباپور, بهزاد ، صادقیه اهری, سعید ، رسولی, زهرا (1385) بررسي مقايسه اي شيوع آريتمي هاي قلبي در بيماران با سکته قلبي حاد قدامي و تحتاني بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، جامه, سعيده ، رفیعی, خورشید ، سیدجوادی, مهری (1385) بررسي مقايسه اى ميزان مرگ و مير هفته اول بيماران با سكته قلبى حاد با موج Q و بدون موج Q. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، طالبی حقگو, ساسان (1385) بررسي كسر جهشي بطن چپ در 150 بيمار با سكته قلبي حاد و مقايسه آن در سكته قلبي حاد قدامي و تحتاني در بيماران بخش C.C.U بيمارستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، سیدجوادی, مهری ، جامه, سعيده ، رحیمی, ناهیده (1385) بررسي ميزان شيوع سكته قلبي حاد بطن راست در مقايسه با سكته قلبي حاد تحتاني بطن چپ در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: seventeenth Europen Students Congress, october 2006, Berlin.

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، غریبانی, مجید محمد (1385) بررسي مقايسه اي قطر دهليز چپ در بيماران با ريتم فيبريلاسيون دهليزي با علت مشخص و بدون علت مشخص بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، صدری, سید فرشاد ، پارسیان, داوود (1385) بررسی میزان کارآیی تست سرمی CK- MB در مقایسه با تست سرمی CPK توتال در تشخیص بیماران با سکته قلبی حاد. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

حضرتی, صادق ، استوارت, هاراد (1385) PBDE وPCB در محيط داخل و فاكتورهاي تاثير گذار بر غلظت آنها. در: International Symposium on halogenated organic pollutants:Dioxin 2006, 2006, Oslo, Norway.

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1385) علت تغییرات غلظت PCB وPBDE در هوای داخل. Environmental Science and Technology ــ 40 (24). ص.ص.7584-7589. شاپا 0013-936X

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1385) کالیبراسیون نمونه بردارهای پاسیو برای اندازه گیری کمی PCB و PBDE فاکتورهای تاثیر گذار در میزان نمونه برداری. Chemosphere ــ 67 (3). ص.ص.448-455. شاپا 0045-6535

حمیدزاده اربابی, یوسف (1385) آموزش بهداشت در بلايا و حوادث غير مترقبه. در: سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه, 23- 21 آذر ماه, مکان همایش های بین المللی رازی - تهران.

خ

خرمی زاده, محمد رضا ، حسین زاده, شهناز ، صفوی فر, فرناز ، سعادت, فرشید ، عالی زاده, نسترن ، فلک, رضا ، جدلی, زهره ، پزشکی, محمد (1385) القائ آپوپتوز و تعدیل فعالیت متالو پروتئیناز 2 در اثر واکنش الیگو داکسی نوکلئوتید CpG با TLR9. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY ــ 6 (3). ص.ص.107-114. شاپا 1502 -1735

خرمی زاده, محمد رضا ، حسین زاده, شهناز ، پزشکی, محمد ، سعادت, فرشید (1385) بررسی اثرات الیگودزوکسی نوکلئوتیدها روی سلول های مدل سرطانی. در: هشتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران, 26-28 اردیبهشت1385, علوم پزشکی تهران.

خرمی زاده, محمد رضا ، حسین زاده, شهناز ، پزشکی, محمد ، سعادت, فرشید ، جدلی, زهره ، صراف نژاد, عبدالفتاح ، صفوی فر, فرناز ، فلک, رضا ، برهمه, آذر ، میرشفیعی, عباس (1385) نقش CpG در مدل سلولی سرطان روده. در: دومین همایش بین المللی ژنتیک سرطان, 9 لغایت 11 آذز ماه سال 1385, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1385) وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،1383. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.31-36. شاپا 2228-7280

داودی, ستاره ، امیرزرگر, علی اکبر ، حاجی عبدولباقی, محبوبه ، احمدی نژاد, زهرا ، سود بخش, عبدالرضا ، جعفری, سیروس ، پیری دوگاهه, هادی ، مالک نژاد, پرویز (1385) پلی مرفیسم ژن سیتوکین های Th-1 دربروسلوز انسانی. International Journal of Immunogenetics ــ 33 (5). ص.ص.355-359. شاپا 1744-3121

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، نصیرزاده, سولماز (1385) ميزان باروري كيست هاي هيداتيك در گوسفندان ذبح شده در كشتارگاه صنعتي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دریانی, احمد ، برمکی, نرگس ، اتحاد, غلامحسین ، شریف, محمد ، نعمتی, علی ، ضیایی, هاجر (1385) مطالعه مقطعی بلاستوسیتیس هومینیس در کودکان ابتدایی شمال غرب ایران. International journal of tropical medicine ــ 1 (2). ص.ص.53-57. شاپا 1816-3319

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، فاتحی, غلامحسین (1385) شیوع انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه ST در بیماران با تشخیص اولیه آنژین صدری ناپایدار بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل,1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.37-43. شاپا 1735-2452

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، امانی, فیروز ، شادمان, عاطفه (1385) حساسيت و اختصاصي بودن آريتمي هاي ريپرفيوژن در پيشگويي عملكرد بطن چپ در بيماران با سكته قلبي قدامي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.137-141. شاپا 1735-2452

دوستکامی, حسین ، مظاهری, عفت (1385) بررسي نحوه پذيرش بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل، 1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.240-244. شاپا 7280-2228

دوستکامی, حسین ، مظاهری, عفت ، رفاهی, سهیلا ، فولادی, نسرین (1385) اولین کنگره نارسایی قلب ایران. در: First Iranian Heart Failure Summit, Feb 28-Marc 2, 2007, Tehran - Iran.

ر

رستمی مقدم, مجید ، امانی, فیروز ، زایدی خیاوی, الناز (1385) بررسي ميزان تاثير ماتريسکتومي با فنول 88 درصد در 30 بيمار مبتلا به بيماري ناخن فرو رفته مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان امام خميني (ره) شهر اردبيل در سال 85-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رضایی طاویرانی, مصطفی ، مقدم‌نيا, سيدحسن ، رنجبر, بیژن ، امانی, مجتبی ، مرعشی, سید امیر (1385) مطالعه کنفرماسیونی آلبومین انسانی در دماهای پایین تر از واسرشتگی با کالریمتری روبشی افتراقی، دو رنگ نمایی چرخشی و طیف سنجی (UV)یو وی. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 39 (5). ص.ص.530-536. شاپا 1225-8687

رضواني پور, مظفر ، حق پرست, عباس ، شیخکانلوی میلان, حمید (1385) نقش مهار کننده گیرنده GABAA بر اثر ضد دردی مورفین در هسته میخی شکل. International journal of pharmacology ــ 2 (4). ص.ص.400-405. شاپا 1811-7775

رفاهی, رقیه ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، مشعوفی, مهرناز (1385) ارتباط بین ضد عرقها با سرطان پستان. در: دهمین همایش علوم داروئی ایران, 2 شهریور-30مرداد 1385, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، اتحاد, غلامحسین ، رفاهی, رقیه (1385) کاربرد کرایو تراپی در پزشکی و طب ورزش. در: اولین کنفرانس انسان، پرتو و زندگی, 9-7 آبانماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، داداشی, لیلا ، آذرفام, پروین (1385) دانسیتومتری استخوان روشی برای تشخیص استئوپروزیس. در: اولین کنفرانس انسان، پرتو و زندگی, 9-7 آبانماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، پورعیسی, مسعود ، نظری, حسین (1385) بررسی میزان شیوع و outcome هیدرونفروزیس جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی. در: نهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران, 19-16 خردادماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، رفاهی, رقیه (1385) اثرات PARABENS روی سلامتی. در: دهمین همایش علوم داروئی ایران, 2 شهریور-30مرداد 1385, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، فیضی, ایرج ، نعمتی, علی ، رفاهی, رقیه (1385) مشخصات دموگرافیک زنان مراجعه کننده برای ماموگرافی در بیمارستان فاطمی اردبیل(1383). در: کنگره سرطانهای زنان, 15-13 بهمن ماه 1385, سالن ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، فیضی, ایرج ، نعمتی, علی ، شاکر, ایرج (1385) ارزیابی نتایج ماموگرافیهای بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 2005. در: دومین کنگره سراسری سرطان پستان , 19-18 آبانماه 1385, تالار امام خمینی بیمارستان امام خمینی تهران.

رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، مشعوفی, مهرناز (1385) ارتباطات با تلفن همراه و خطرات احتمالی آن. در: اولین همایش سراسری تکنولوژی، ارتباطات و بهداشت روان, 2-1 تیر ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، مردی, افروز ، تذکری, زهرا (1385) دقت تشخیصی سونوگرافی در تشخیص کیستهای تراتومای تخمدانی. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

ز

زارع, مریم ، امین پور, آزاده ، میرزازاده, مجید ، آذر, میهن ، تذکری, زهرا ، محرابی, یدا.. ، کلانتری, ناصر (1385) مقايسه تاثير دو نوع آب آشاميدني با درجه سختي متفاوت بر عناصر ادراري در مردان مبتلا به سنگ كلسيمي و غير مبتلا. فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ــ 1 (3). ص.ص.1-7. شاپا 1735-7756

زارع بوانی, میترا ، پزشکی, علی ، جمشیدی, شهرام ، رضائیان, مصطفی (1385) مطالعه عفونت ژیاردیا در گربه ها. Iranian Journal of Public Health ــ 35 (3). ص.ص.77-80. شاپا 0304-4556

زنوزی, آزاده ، همايونفر, نسرین ، جعفرزاده, حمید (1385) تغذیه با شیر مادر در شیرخواران نیازمند مراقبت ویژه. تغذیه با شیر مادر در شیرخواران نیازمند مراقبت ویژه . باغ رضوان , اردبیل . شابک 2- 36- 8358 -964

س

سیدجوادی, مهری ، حسینیان, عدالت ، جامه, سعيده ، قاسمی, معصومه (1385) بررسي ميزان شيوع انواع مختلف سكته حاد قلبي در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل در طي دو سال گذشته. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

ش

شرقی, افشان ، کاربخش, مژگان ، نبئی , بهروز ، میثمی, علی پاشا ، فرخی, علیرضا (1385) افسردگي در مادران كودكان مبتلا به تالاسمي يا بدخيمي هاي خوني مركز طبي كودكان -1382. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health ــ 2 (27). ص.ص.1-5. شاپا 1745-0179

ص

صادقی موحد, فریبا (1385) روانپزشكی. روان پزشکی . انتشارات ياوريان , دانشگاه علوم پزشكي اردبيل . شابک 964-6563-14-7

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، دست برهان, مریم (1385) بررسي دوازده ساله تب روماتيسمي حاد در بيماران بستري در بيمارستان‌های بوعلي و علي‌اصغر(ع) از سال 1373 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، صادقی, زهرا (1385) ارزيابي ده ساله بروسلوزيس در اطفال در بيمارستان بوعلی – علی اصغر شهرستان اردبيل از سال1373تا1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، حاجی زاده, طاهره (1385) بررسي مقاديرآلفا فتوپروتئين (αFP) و هيپر بيلي روبينمي در 100 نوزاد مبتلا به زردي بستري شده در بيمارستانهاي علي اصغر (ع) و امام خميني (ره) شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، شاددل, لیلا (1385) بررسي يكساله نوع سوش و نتايج آنتي‌بيوگرام در كشت‌هاي ادرار مثبت در آزمايشگاههاي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، کاظمی, فرانک (1385) بررسي آنتي بادي ضد هسته اي (ANA) در کودکان مبتلا به ليشمانيوز احشايي در اردبيل 1384-1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, فاطمه ، بابایی, مسعود ، یزدانبد, عباس ، فلاح, مهدی ، نورایی, مهدی ، نصراله زاده, داریوش ، سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، شکوهی گوگانی, بهروز ، فولادی, رباب ، ملک زاده, رضا (1385) میزان بقای سرطان های معده و مری در استان اردبیل، واقع در شمال غربی ایران. Archives of Iranian Medicine ــ 10 (1). ص.ص.32-37. شاپا 1029-2977

ع

عالیقدری, مرتضی ، حسنی, امیرحسام ، قنبری, محسن (1385) بررسي غلظت فلزات سنگين در منابع آب آشاميدني شهر اردبيل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران.

عالیقدری, مرتضی ، صادقی, هادی ، زعفری, سمیه (1385) بررسي وضعيت بهداشتي آرايشگاههاي زنانه شهر اردبيل در سال 85-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، صادقی, هادی ، آقازاده پیر, حمیده ، براک, منوچهر (1385) سلامت اجتماعی و عوامل تن سنجی در زنان اردبیلی، ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (7). ص.ص.725-728. شاپا 1815-8846

عدالتخواه, حسن ، امینی ثانی, نیره ، زینی زاده جدی, سمیه (1385) مقايسة شيوع و تعداد فريكل، لنتيگو و انواع خالها در خانمهاي ملاسمايي و غير ملاسمايي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، محبی پور, علیرضا ، اقتداری, فاطمه (1385) مقايسه اثر كرايوتراپي و الكتروكوتري بر گرانولوم پيوژنيك. فصلنامه بیماریهای پوست ــ 9 (36). ص.ص.127-131. شاپا 0021-082x

عدالتخواه, حسن ، گلفروشان, فریده ، عظیمی, حمیده ، محمدی, پرویز ، رازی, احد (1385) شيوع انواع گونه هاي درماتوفيتي در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان 7 تير تبريز. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.47-52. شاپا 1735-2452

عزیزی, رسول ، ستاره شناس, رویا ، حسینی, كمال ، شفائی خانقاه, یوسف (1385) گزارش يك مورد تومور جدار شكم از منشاي اوراكوس (Urachus) با پاتولوژي كارسينوماي سلول ترانزيشنال (TCC). مجله علوم پزشكی رازی ــ 13 (50). ص.ص.107-112. شاپا 2228-7043

علی پناه مقدم, رضا ، رهباني نوبر, محمد (1385) بررسي غلظت پراكسيدهاي ليپيدي سرم به عنوان عامل خطر بيماري هاي عروق كرونري در مردان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.149-155. شاپا 1735-2452

عوض پور, موید ، غلامی, میترا ، مختاری, سیداحمد (1385) ارزیابی کیفیت آب سد مخزنی ایلام، شناخت منابع آلوده کننده و رفتارسنجی آلاینده ها. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

غ

غلامی, میترا ، مختاری, سیداحمد ، عامری, احمد ، علیزاده فرد, محمدرضا (1385) کاربرد فن آوری اسمز معکوس برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی. Desalination ــ 200 (1-3). ص.ص.725-727. شاپا 0011-9164

ف

فتحی, افشین ، صالح زاده, فرهاد ، معینی منش, المیرا (1385) بررسي سندرم کاوازاکي و پورپوراي هنوخ شوئن لاين در بيمارستهاي آموزشي شهرستان اردبيل از سال 1373 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرضی, جبراییل ، آقا جعفری, علیرضا ، مهدوی, عبدالله ، گل محمدی, فرید (1385) نقش مدیریت فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندهای نظام سلامت. در: دومین همایش دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور, 2-3 دی 1385, شیراز - ایران.

فلاحی, غلامحسین ، ایزدیار, مینا ، فتحی, افشین (1385) نتایج درمانی هپاتیت C با داروی اینترفرون به همراه آمانتادین در بیماران تالاسمی ماژور ، بیمارستان مرکز طبی کودکان ، سالهای 80 و 81. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 64 (10). ص.ص.39-43. شاپا 1683-1764

م

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره (1385) بهبود آسیبهای اکسیداتیو در بیماران همودیالیزی مزمن بدنبال تجویز روی. [ طرح تحقیقاتی]

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، رهباني نوبر, محمد ، قربانی حق جو, امیر ، مهدوی, رضا ، رزاقي, رضا ، رحیمی اردبیلی, بابک ، قائم مقامي, سيدجمال (1385) اثر تجويز روي بر استرس اكسيداتيو بيماران همودياليزي مزمن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.291-299. شاپا 1735-2452

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) روی به عنوان آنتی اکسیدان در بیماران همودیالیزی. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

علیرضا محمدنیا (1385) سیستم اولتراسونیک کنترل آفات سوسک کلرادو سیب زمینی و سن گندم. 38412021-34538.

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1385) بررسی اثرات مکمل یاری روی بر وضعیت اشتها و خشکی دهان در بیماران همودیالیزی. در: نهمین کنگره تغذیه ایران, 1385 شهریور 13-16, تبریز، ایران.

محمدپوراصل, اصغر ، رستمی, فاطمه ، ایوان بقاء, ریحانه ، ترابی, سیده شیوا (1385) بررسی عوامل موثر بر بارداری ناخواسته و مقایسه پیامد بارداری های ناخواسته با بارداری های برنامه ریزی شده. [ طرح تحقیقاتی]

محمدپوراصل, اصغر ، رستمی, فاطمه ، ترابی, سیده شیوا ، ایوان بقاء, ریحانه (1385) شیوع بارداری نا خواسته و مقایسه پیامد بارداری نا خواسته با بارداری برنامه ریزی شده. در: سومین سمینار دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 2 اسفند 1385, تالار همایش بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، سزاوار, سید هاشم ، مظفری, ناصر (1385) تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.156-162. شاپا 7280-2228

محمدی قلعه بین, بهنام ، فلاح, اسماعیل ، اصغرزاده, محمد ، کاظمی, عبدالحسن ، دریانی, احمد ، امانی, فیروز ، امانی, سعیده ، آقازاده, مینا ، عبدالهی, رسول ، عرب, روح اله (1385) شیوع کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت در بیمارستان های اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.176-182. شاپا 2228-7280

محمدیان اردی, علی ، جهانگیری, سیف اله ، نقی زاده باقی, عباس ، پورفرضی, فرهاد (1385) مطالعه مهارت هاي مديريت زمان به وسيله مديران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مدیریت سلامت ــ 9 (2). ص.ص.59-66. شاپا 2008-1200

مردی, افروز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، بهبودی, صائمه (1385) مقايسه بروز حاملگي مجدد و ميزان تداوم مصرف آمپول دپومدروکسي پروژسترون استات (DMPA) و وسيله داخل رحمي (IUD) در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل در سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا (1385) بررسی میزان آگاهی زنان از خودازمایی پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل،83. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز (1385) بررسي ارتباط بين BMI با سرطان پستان در بيماران با تشخيص مثبت سرطان پستان در بيمارستانهاي اردبيل. در: دومین کنگره سراسری سرطان پستان, 19-18 آبانماه 1385, تالارامام بیمارستان امام خمینی تهران.

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز (1385) بررسی ارتباط بین BMI با سرطان پستان در بیمارستانهای اردبیل. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، آقامحمدی, معصومه ، مشعوفی, مهرناز (1385) نقش مشاوره تلفنی در حل مشکلات روانی و تربیتی خانواده. در: اولین همایش سراسری تکنولوژی، ارتباطات و بهداشت روان , 2-1 تیر ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

مردی, افروز ، شمشیری, ریتا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، تذکری, زهرا ، آذری, مهناز (1385) بررسی الگوهای باروری در زنان دیالیزی شهر اردبیل سال 84. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مشعوفی, مهرناز ، رستمی, خلیل ، مردی, افروز (1385) بررسي فرآيند مستندسازی مدارک پزشکی پرونده های بالينی توسط پزشکان در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.73-77. شاپا 1735-2452

مشعوفی, مهرناز ، موحد پور, آسیه ، رفاهی, سهیلا ، فیضی, ایرج ، تذکری, زهرا (1385) بررسی نحوه ثبت اطلاعات در پرونده های بيماران بستری توسط کادر پرستاری. مجله علمی دانشکده پرستاری ومامائی همدان ــ 14 (1). ص.ص.31-38.

مصطفی زاده, فریده ، رستم نژاد, معصومه ، مشعوفی, مهرناز ، افضلي فرد, حبيب (1385) بررسي كيفيت زندگي مبتلايان به كمردرد مزمن مراجعه كننده به مراكز فيزيوتراپي شهر اردبيل در سال 1383. فصلنامه علمی-پزوهشی دانشكده پرستاري و مامايی خرم آباد ــ 2 (2-3). ص.ص.15-20.

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، رستم نژاد, معصومه (1385) بررسي نگرش پرسنل بهداشتی و زنان باردار نسبت به دو روش زايمان سزارين و طبيعی در سال 1383 در شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (4). ص.ص.403-408. شاپا 1735-2452

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1385) موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه علمی دنا ــ 1 (1). ص.ص.75-82. شاپا 1735-8450

مظاهری, عفت ، مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا (1385) بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران بستری دربخش قلب مرکزآموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: هفتمین همایش سراسری چاقی وبیماریهای ناشی از آن , 26آذر1385 , شیراز- دانشکده پرستاری و مامایی. (ثبت شده )

مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، فولادی, نسرین ، سزاوار, سید هاشم ، تذکری, زهرا (1385) بررسي ميزا ن موفقيت احياء قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در مجتمع آموزشي درماني بو علي، علي اصغر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیائ, 1385, مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

معصومی, رحیم ، اوجاقی, حبیب ، بنازاده, عیسی (1385) تعيين فراواني علل عمده اختلالات بينائي در افراد بالغ بالاي 40 سال مراجعه کننده به درمانگاه چشم بيمارستان علوي از مهرماه سال 1384 لغايت مهرماه سال 1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملکوتی, جمیله ، ایوان بقاء, ریحانه (1385) تعیین عوامل انگیزشی درونی و بیرونی در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه مدرسین مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی تبریز. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 16و17 آبان ماه 1385, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز -سالن همایش.

مهدوی فرد, صفدر ، جلالی, بمانعلی (1385) مقایسه آزمون فروکتوزامین با هموگلوبین گلیکوزیله در پایش دیابت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ــ 10 (3). ص.ص.81-85. شاپا 2423-5814

مهدی پور, پروین ، حسینی اصل, سید سعید ، صوابی, آرزو ، حبیبی, لاله ، الوندی, احسان ، عطری, مرتضی (1385) فراواني پايين جهش بنيان گذار 185delAG در ژن BRCA1 در بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان. Journal of Cancer Molecules ــ 2 (3). ص.ص.123-127. شاپا 1816-0735

مهدی پور, پروین ، محمدی, جواد ، حبیبی, لاله ، پیروزپناه, سعید ، خیراللهی, مجید ، حسینی اصل, سید سعید ، عطری, مرتضی (1385) ژنهای مستعد کننده در یک جمعیت سرطان پستان ایرانی:BRCA1 ، BRCA2 ، ATM و AR. در: The Second International Congress on Cancer Genetics: Tumors of the Upper Body, 30Nov-2Dec, 2006, Tehran, Iran.

مولوی, پرویز ، قمری, حسین ، سعیدلوی دیزجی, معصومه (1385) بررسي علايم شاخص در بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرني در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1385) میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20 november 2005, Greece- Thesaloniki.

ن

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، جامعی, سید بهنام الدین ، رستگار , طیبه (1385) اثرات تاموکسیفن روی سلولهای پیرامیدال ناحیه CA1 هیپوکمپ موش صحرایی در دوره های قبل و بعد از تولد. در: هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران, 1385, دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، جامعی, سید بهنام الدین ، طباطبایی, پروانه ، محمدزاده, فرزانه ، رستگار , طیبه (1385) اثرات تاموكسيفن بر فراساختار و تعداد سلولهاي هيپوكامپ جنين و نوزاد موش صحرايي. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ــ 13 (53). ص.ص.185-195. شاپا ISSN:1023-0920

نریمانی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، کابلی, توفیق (1385) بررسی ارتباط ویژگیهای فردی مدیران ادارات تربیت بدنی و روسای هیات های ورزشی استان اردبیل با سبک های حل تعارض سازمانی آنها. کارشناسی ارشد (پایان نامه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین (1385) مراقبت تغذيه گروه هاي آسيب پذير در هنگام زلزله. در: سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه, 23- 21 آذز ماه, مکان همایش های بین المللی رازی - تهران.

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، عباسقلی زاده, ناطق (1385) اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی. اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی . یاوریان, اردبیل. شابک 964-6563-1-7

نعیمی, سیروس ، فتوحی قیام, علی رضا ، مجتهدی, زهرا ، صمصامی دهقان, عالم تاج ، امانی, داور ، قادری, عباس (1385) بررسی پلی مورفیسم های ناحیه پروموتر ژن اینتر لوکین IL-18 و سقط مکرر خود به خود. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology ــ 128 (1-2). ص.ص.5-9. شاپا 0301-2115

نقی زاده باقی, عباس ، اسدی, حسن ، حمیدی, مهرزاد (1385) تعیین ملاکهای ارزیابی مدیران کل تربیت بدنی استانهای کشور. در: هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1385, تبریز.

نوروزی, ودود ، فیضی, ایرج ، امانی, فیروز ، زمانی, پونه (1385) بررسي كنترل درد پس از آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي اردبيل ، 1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (4). ص.ص.417-420. شاپا 1735-2452

نوری زاده, عزت ، شکوهی گوگانی, بهروز (1385) استراتژی های افزایش کیفیت آزمایشگاه های تشخیص میکروب شناسی بالینی. در: همایش آزمایشگاه و بالین- آزمایشگاه و طب داخلی (اولین همایش جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران), 24-21 دی ماه 1385, تهران- محل دائمی نمایشگاه های تهران.

نوری زاده, عزت ، شکوهی گوگانی, بهروز ، لطیفی نوید, سعید (1385) مطالعه اثر سايتوپاتيك آنزيم اوره‌آز هليكوباكتر پيلوري بر كشت سلول HeLa. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد ــ 13 (62). ص.ص.63-68. شاپا 1028-3188

نوری زاده, عزت ، قاسمی گرمی, کریم اله ، شکوهی گوگانی, بهروز (1385) بررسی نقش بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار. در: اولین همایش ملی بیوتکنولوژی - پیوند علوم - آینده روشن, 26-24 آبان ماه 1385, کرمانشاه - دانشگاه رازی.

نوری زاده, عزت ، قاسمی گرمی, کریم اله ، شکوهی گوگانی, بهروز ، لطیفی نوید, سعید (1385) مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی و الکلی گیاهان شیرین بیان و آویشن بر رشد هلیکوباکتر پیلوری در شرایط in-vitro. در: هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران, 4-2 خرداد ماه 1385, اصفهان. (ثبت شده )

نوری زاده , رقیه ، ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، پزشکی, محمد زکریا (1385) افسردگي، اضطراب و پشيماني بعد از عمل زنان سترون شده در مراكز بهداشتي- درماني تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 2 (2). ص.ص.27-34. شاپا 1735-7624

نیکپور, صغری ، حبیبی, عقیل ، سیدالشهدایی, مهناز ، حقانی, حمید ، حاجی کاظمی, افتخارالسادات (1385) رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمندان غرب تهران. Middle east journal of age and aging ــ 3 (3). ص.ص.3-7. شاپا 1449-8677

ه

هاراد, استوارت ، حضرتی, صادق ، ایبارا, کاتالینا (1385) غلظت بی فنیل های پلی کلره در هوای داخل/دی فنیل اتر پلی برمه در هوای داخل و گردوخاک داخل ساختمانها در بیرمینگهام انگلستان: مواجهه انسانی. Environmental Science and Technology ــ 40 (15). ص.ص.4633-4638. شاپا 0013-936X

هاراد, استوارت ، رن, جیان زیانگ ، حضرتی, صادق ، رابسون, متیو (1385) ترکیبات کایرال بی فنیل های پلی کلره 95 و 149 در هوای داخل، گیاهان و نمونه های غذا و مدفوع. Chemosphere ــ 63 (8). ص.ص.1368-1376. شاپا 0045-6535

پ

پزشکی, علی (1385) انگل شناسی. انگل شناسی . انتشارات سنجش اول-انتشارات کانون فرهنگی آموزش, تهران. شابک 964-393-214-1

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1385) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین حجم ضایعه مغزی را در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی کاهش می دهد. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 32 (1). ص.ص.12-17. شاپا 0253-0716

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، پزشکی, رضا ، آقازاده, علی (1385) ایندکس مایع آمنیوتیک به عنوان روش جدید و صحیح در ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک. Acta Medica Iranica ــ 44 (2). ص.ص.101-104. شاپا 0044-6025

پورفرزان, ایرج ، فیضی, ایرج ، رحیمی, پروانه (1385) بررسي ميزان مرگ و مير و عوامل موثر بر آن در بيماران بستري در ICU بيمارستان فاطمی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، تذکری, زهرا ، جعفری زاویه, فرزانه (1385) نقش درمانهاي سرپايي در شدت و نوع اختلالات الکتروليتي در 100 کودک مبتلا به گاستروآنتريت بستري شده در بيمارستان امام خميني شهر اردبيل سال 85-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، کهنمویی, فریبا ، عابدی, علی ، سامع ملکی, رقیه (1385) بررسي ارزش پيشگويي کننده اندکسهاي پاندرال (PI) ، وزن و شاخص توده بدن (BMI) در سرانجام نوزادان بستري شده در بخش نوزادان بيمارستان علوي در نيمه اول سال 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کریم اللهی, منصوره ، امانی, فیروز ، تذکری, زهرا (1385) بررسی عوامل تنش زا وروشهای سازگاری در پرستاران بیمارستانهای اردبیل. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20november 2005 , Greece- Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین (1385) الگوهای فرزند پروری والدین بیماران روانی. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20 november 2005, Greece- thesaloniki.

کهنمویی, فریبا ، صادقیه اهری, سعید ، پناه علی, اصغر (1385) مقايسه ميزان اثربخشي متفورمين 1500mg با سيپروترون کمپاند درتنظيم اختلالات سيکل قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک(PCOS ). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گ

گل محمدی, محمد قاسم ، بلکمور, دانیل ، ریتز, رادنی لی (1385) سلولهای بنیادی عصبی در گروههای مجزایی در مغز پستانداران بالغ واقع شده اند. در: Australian Neuroscience Society-26th Annual meeting, 31 ژانویه تا 3 فوریه, استرالیا-سیدنی.

ی

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، اسفرم مشگین شهر, صادق (1385) بررسي مقايسه اي درمانهاي اندوسکوپيک با درمان دارويي زخمهاي خونريزي دهنده حاد دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري شده در بيمارستان 23 مسکو از سال 2003-1998. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، ملک زاده, رضا ، صلواتی, سعید (1385) مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.306-310. شاپا 1735-2452

فهرست در تاریخ 7 / 10 / 1397ایجاد شده است.