title

اسنادی که سال انتشار آنها 1387 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | ف | ق | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ | ی
تعداد اسناد: 222.

آ

آذری, حسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، رینولدز, برنت (1387) ارزیابی نورونزایی سلولهای عصبی بنیادی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه آن با روش شمارش دستی. در: پنجمین کنگره بین المللی آسیا-اقیانوسیه و هشتمین کنگره سراسری ایران, 27-30 اردیبهشت 1387, تهران.

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1387) عوامل تنش زای پرستاران بخش اورژانس. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 November – 2 December 2007, Greece- Thesaloniki.

ا

اتحاد, غلامحسین ، براک, منوچهر ، صادقیه اهری, سعید ، حاجی سلمانی, طاهره ، عرب, روح اله ، پیری دوگاهه, هادی (1387) بررسي برخي از واكنش‌هاي جانبي ناشي از تزريق واكسن MMR در 210 كودك 6ـ1 ساله دراردبيل. در: اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اتحاد, غلامحسین ، عرب, روح اله (1387) تاثیر گونه های آویشن شیرازی بر کوکسی های گرام مثبت و باسیل های گرام منفی بیماریزا. Journal of Animal and Veterinary Advances ــ 7 (6). ص.ص.695-697. شاپا 1680-5593

اتحاد, غلامحسین ، عرب, روح اله ، حبیب زاده, شهرام ، دریانی, احمد ، مولوی, پرویز (1387) ارزیابی یافته کلینیکی آزمایشگاهی و درمانی تب مالت در میان کودکان بستری شده در بیمارستانهای اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (2). ص.ص.150-154. شاپا 1815-8846

اتحاد, غلامحسین ، نعمتی, علی ، دریانی, احمد ، نقی زاده باقی, عباس (1387) صبحانه ژیاردیا در موفقيت های تحصيلی دختران استان اردبيل - ايران. در: کنگره آسیایی بیماریهای گرمسیری(انگلی), 1387, تايلند.

اتحاد, غلامحسین ، نعمتی, علی ، دریانی, احمد ، نقی زاده باقی, عباس ، حضرتی, صادق (1387) مقایسه وضعیت تغذیه ای بین دانش آموزان سالم و آلوده به ژیاردیا در مدارس ابتدایی اردبیل، ایران. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

احدی, محمد تقی ، چینی فروش, میرمهدی ، علوی, سبحانعلی ، اژدرنژاد, شروين (1387) مطالعه وفور فاسيوليازيس و ديكرو سليازيس در جمعيت گوسفندي اردبيل و بررسي آثار هيستو پاتولزژيكي ديكروسليازيس در كبد. در: همايش سراسری و اولين كنگره منطقه ای انكل شناسی وبيماريهای انگلی, 7-9 خرداد 1387, كرج، موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازی رازی.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, پوران ، اوجاقی, حبیب (1387) مقایسه اثرات رمی فنتانیل و آلفنتالین بر فشار داخل چشمی حین القاء و نگهداری بیهوشی در بیماران تحت عمل جراحی کاتارکت. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, پوران ، کهنمویی, فریبا (1387) بررسی مقايسه ای اثر بيهوشي عمومي با تيوپنتال سديم، پروپوفول و آنستزي اسپاينال بر آپگار نوزاد در عمل جراحی سزارين. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، پورفرضی, فرهاد (1387) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشی و لوله‌گذاری تراشه در افراد مسن. Research Journal of Biological Sciences - RJBS ــ 3 (6). ص.ص.553-556. شاپا 1815-8846

اخوان اکبری, قدرت ، محمدیان اردی, علی ، اخوان اکبری, پوران (1387) بررسي مقايسه ا ي سطح آنزيم هاي کبدي در پرسنل اتاق عمل با کادر درماني خارج از اتاق عمل دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اخوان اکبری, قدرت ، محمدیان اردی, علی ، عابدی, علی (1387) مقايسه سيستم درجه بندي RTS و ISS از نظر پيش آگهي در بيماران مولتيپل تروما در مرکز تروماي فاطمي اردبيل در سال 86-1385. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اخوان اکبری, قدرت ، کهنمویی, فریبا ، فتح اله پور, سمانه (1387) بررسي مقايسه اي اثرات شياف ايندومتاسين، ديكلوفناك و استامينوفن بر ميزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحي سزارين در بيمارستان علوي اردبيل در سال 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان اکبری, پوران ، اخوان اکبری, قدرت (1387) بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مردان همسردار از برنامه های تنظیم خانواده1383. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 10 . ص.ص.18-25. شاپا 6799-2228

ادریسی, محمد ، رزاقی اصل, نیما ، مجیدی, بهروز (1387) برهمکنش مفنامیک اسید با یون های کبالت 2+ در محیط آبی: آنالیز کلاسیک و سطح پاسخ. Turkish Journal of Chemistry ــ 32 (1). ص.ص.505-519. شاپا 1300-0527

ادهم, داود ، صافی زاده, حسین ، امیری, محمد ، دادخواه, بهروز (1387) بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سالتحصیلی 87-1386 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (3). :229-234. شاپا 1735-2452

اسدی, عبدالله (1387) نگاهی اجمالی به نماز وآثار آن بر جسم وروح نمازگزار. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسدی, عبدالله ، نقی زاده باقی, عباس (1387) بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رعایت ارزش های اخلاقی اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه , 11-12 اردیبهشت 1387, قم.

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1387) بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، مطلبی, ناصر ، رضایی, عادل ، بهروز, معین (1387) درمان های دارویی در هلیکوباکتر پیلوری. در: سیزدهیمن کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, 11-13 اردیبهشت 1387, دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

امانی, داور ، طاهری پناه, ربابه ، فیض اله زاده, صادق (1387) بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسمهای ناحیه پروموتور ژن TGF-β1 در بیماران پره اکلامپسی و مقایسه آن با گروه کنترل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

امانی, داور ، فرجادیان, شیرین ، قادری, عباس (1387) بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن TGF-B در جمعییت نرمال جنوب ایران. International Journal of Immunogenetics ــ 35 (2). ص.ص.145-151. شاپا 1744-3121

امانی, مجتبی ، یوسفی, رضا ، موسوی موحدی, علی اکبر ، پینتوس, فرانسیسکو ، مورا, آنا ، فلوریس, جیووانی ، کورگانف, بوریس ایوان ، صبوری, علی اکبر (1387) تغییرات ساختاری و توده ای شدن آنزیم آمین اکسید از حاوی مس در حضور تری فلورو اتانل. Protein and Peptide Letters ــ 15 (5). ص.ص.521-527. شاپا 0929-8665

امانی, محمد ، خوش باطن, علی ، عسگری, علیرضا ، نوروززاده, علی (1387) اثر دريافت اسكوربيك اسيد بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. [ طرح تحقیقاتی]

امیرشاهرخی, کیوان ، دهپور, احمدرضا ، حاجتی, جمشيد ، ستوده, مسعود ، قاضی خوانساری, محمود (1387) تعديل ديابت نوع 1 ناشی از دوزهای کوچک استرپتوزوتوسين در موش سوری توسط متادون. Toxicology and Applied Pharmacology ــ 232 (1). ص.ص.119-124. شاپا 0041-008X

انتظاری, مسعود ، شکوهی فر, فرزاد (1387) بررسي هوشياري تحت بيهوشي عمومي در بيماران سزارين در بيمارستان علوي (اردبيل). [ طرح تحقیقاتی]

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، صداقت, مجتبی (1387) بررسی میزان تاثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد احياء قلبي ريوي. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، محمدیان اردی, علی ، خوشباطن, منوچهر (1387) مقایسه تاثیر اندانسترون و پتدین در پیشگیری از لرز بعد از عمل به دنبال بیهوشی عمومی. مجله آنستزیولوژی ومراقبتهای ویژه ایران ــ 2 (2). ص.ص.23-32. شاپا 2704-1027

انتظاری, مسعود ، محمدیان اردی, علی ، گروسی, لیدا (1387) بررسي مقايسه ائي اثر اندانسترون و پتيدين در پيشگيري از لرز بعد از عمل در بيماران جراحي زنان و زايمان با بي هوشي عمومي در بيمارستان علوي اردبيل در سال 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب ، معصومی, رحیم ، محمدی, معصومه (1387) نتایج عمل داکریوسیستورینوستومی با بادکین تیوب در بیماران مبتلا به داکریو سیستیت مزمن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). ص.ص.7-13. شاپا 7228-2228

ایرانپرور, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1387) بررسي نحوه مراقبت وعاقبت مادر، جنين، نوزاد در بيماران با ديابت بارداري مراجعه کننده به بيمارستانها و مراکز بهداشتي،درماني شهر اردبيل طي سالهاي 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایوان بقاء, ریحانه ، بانی, سهیلا ، حسن پور, شیرین ، ستارزاده, نیلوفر ، شهنازی, مهناز ، صحتی شفایی, فهیمه ، صدری مهر, فرناز ، صیدی, سیمین ، کمالی فرد, مهین ، فرشباف خلیلی, عزیزه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ملکوتی, جمیله ، هامونی, فریبا ، یاوری کیا, پریسا ، همت زاده, شهلا (1387) تنظیم خانواده: کتاب راهنمای جهانی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی. تنظیم خانواده: کتاب راهنمای جهانی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی . دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، قوجازاده, مرتضی ، نوروزی پناهی, لیلا (1387) نقش اسید های چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، فردی آذر, زهرا ، قوجازاده, مرتضی ، کامران پور, سيده بهاره (1387) مقایسه تاثیر روشهای داروئی و کمپرس یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی در مراجعین به مرکز آموزشی و درمانی الزهراء(س). [ طرح تحقیقاتی]

ایوان بقاء, ریحانه ، نوروزی پناهی, لیلا ، قوجازاده, مرتضی ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه (1387) نقش اسید های چرب بر افسردگی پس از زایمان. فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ــ 6 (1). ص.ص.9-16. شاپا 6326-2008

ب

بابایی, مسعود ، جعفرزاده, حمید ، صمدی, فاطمه ، ملک زاده, رضا ، سجادی, علیرضا ، رمضانی, رشید ، فلاح, مهدی ، پورفرضی, فرهاد ، هایوکا, ج ، دیده ور, رضا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، حکمت, شراره ، عقلمندی, سهیلا (1387) میزان بروز و مرگ و میر سرطان اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جامعه در ایران 1383 - 1385. در: COSA - IACR - ANZGOSA 2008 Joint Scientific Meeting, Sydney.

بشیری, ولی ، زینالی, کاظم (1387) بررسی فرضی وجود بعد فضایی اضافی در واپاشی های -B→πℓ+ℓ- and B→ρℓ+ℓ. Physical Review D ــ 79 (3). 033006-1. شاپا ISSN 1550-7998

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، قضائی عنبران, یاور (1387) مقايسه وبررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي ،آنتروپومتريکي وترکيب بدني در ورزشکاران استقامتي ونيمه استقامتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، نجفی, احسان (1387) مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بهادر, عباس ، علیخانی, محمد یوسف ، پیری دوگاهه, هادی ، طاهری کلانی, مروت ، قربان زاده, رقیه (1387) میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2007(باکتری شناسی). میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2007(باکتری شناسی), جلد 1 . انتشارات سماط, تهران. شابک 9-084-527-964-978

بهلولی, شهاب ، دهقان, محمد حسین ، عرب, روح اله (1387) اندازه گيري سطح داخل لنفوسيتي اسيد آسکوربيک با استفاده از روش کروماتوگرافي فاز مايع با کارکرد عالي (HPLC) به عنوان مارکر استرس اکسيداتيو درون سلولي و مقايسه آن با سطوح پلاسمائي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیلان, نعمت ، احدی, عادل (1387) بررسي پيآمد کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلينيک سرپايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. Pakistan journal of biological sciences ــ 11 (14). ص.ص.1860-1863. شاپا 1028-8880

ت

تبرائی, یاسر ، امانی, فیروز (1387) آمار حياتي مفاهيم و روشها. آمار حياتي . فانوس انديشه, دانشگاه علوم پزشكي قم. شابک ISBN:978-600-90198-90-2

تبرائی, یاسر ، رفاهی, سهیلا ، دهقان, محمد حسین (1387) فاکتورهای موثر در حفاظت شغلی صوتی در کارگران صنعتی. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (4). ص.ص.382-384. شاپا 1815-8846

تبرائی, یاسر ، رفاهی, سهیلا ، دهقان, محمد حسین ، مشعوفی, مهرناز (1387) تاثیر رادیاسیون بالای طبیعی زمینه روی نازائی اولیه زنان. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (5). ص.ص.534-536. شاپا 1815-8846

تذکری, زهرا ، آخربین, کاظم ، عابدی, علی ، مولایی, بهنام ، کاظم زاده, رأفت (1387) همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.13-18. شاپا 6799-2228

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II. در: کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات ماست پروبيوتيك بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستین کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز - ایران.

تذکری, زهرا ، هاشم پور آل هاشم, زهرا ، مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1387) تجربیات استرس زای غیر مترقبه در تغییر دوره دانشجوی پزشکی به مراحل تازه تر در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و بیمارستانهای وابسته (2005). در: International Society on Brain and Behaviour: 3rd International Congress on Brain and Behaviour ., 1387/1/28, یونان .

ج

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، عبدلی, رضا (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويی گلوكزآمين و پردنيزولون با گلوكزآمين به تنهايی در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، پورفرضی, فرهاد ، نجات بخش, سعیده (1387) مقايسه اثر رژيم دودارويي گلوكزآمين و كلروكين با گلوكزآمين به تنهايي در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفرزاده, حمیده ، ایوان بقاء, ریحانه ، هاشمی, معصومه (1387) نقش گونه های مختلف لاکتوباسیل در درمان عفونتهای اوروژنیتال. در: کنگره سراسری دانشجویی ایده های نو در عرصه سلامت, 22 اسفند 1387, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

جعفری, محمدجواد ، قراری, نورالدین (1387) ارزیابی ریسک فرایند تونلکاری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن. Journal of Applied Sciences Research ــ . شاپا 1816-157X

ح

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، صالح زاده, فرهاد ، معصومی مقدم, ثمر ، بالاخانی, شهریار (1387) فاكتورهاي زمينه اي همراه با آبسه مغز در اردبيل. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases ــ 3 (4). ص.ص.199-203. شاپا 1735-5109

حبیب زاده, شهرام ، پورفرضی, فرهاد ، قاسمی, احمد ، امینی ملکی, طاهر (1387) بررسي ميزان افت تحصيلي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیبی, شفیع ، فرضی, جبراییل ، لطف اله زاده, رسول (1387) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رویکرد آنها به منابع الکترونیکی. [ طرح تحقیقاتی]

حبیبی, عقیل ، نیکپور, صغری ، سیدالشهدایی, مهناز ، حقانی, حمید (1387) بررسی رفتارهاي «ارتقاء دهنده سلامت» و کيفيت زندگی در سالمندان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). ص.ص.29-36. شاپا 1735-2452

مهریار حبیبی رودکنار (1387) توالی ژنی سازه سمپتیک فاکتور VII کنصل بخ برچسب هیستیدین (cds کامل). Gen Bank: EU770326.1.

حسین خانی, علی ، اخوان اکبری, قدرت ، فخری, فاطمه (1387) بررسي مقايسه اي ميزان افت هموگلوبين و هماتوكريت در جراحي پروستات به روش باز و آندوسكوپي از طريق اورترا در بيمارستان علوي از فروردين 1384تا اسفند 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، حاجی زاده, ابراهیم ، حبیب زاده, شهرام (1387) بقاي يك ساله بيماران بستري شده در CCU با سكته قلبي حاد در مركز آموزشي درماني بوعلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.376-380. شاپا 1735-2452

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر ، عرب, روح اله (1387) اثر کلامیدیا پنومونیه بر انفارکتوس میوکارد. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (2). ص.ص.204-208. شاپا 1815-8846

حسینیان, عدالت ، نصيری, الهام ، علیزاده, فریبا ، ملكی, اعظم (1387) بررسي مقايسه اي قطر دهليز چپ در بيماران با فيبريلاسيون دهليزي با اتيولوژي شناخته شده و ناشناخته. در: The 6th International Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries, January 2009, UAE University-Dubai.

حسینیان, عدالت ، پارسیان, زهرا ، ناصحی, سمیرا ، نصيری, الهام ، عزتی, لیلا (1387) برون ده بطن چپ در بيماران با تنگي دريچه ميترال. در: The 6th International Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries, January 2009, UAE University-Dubai.

حضرتی, صادق ، صدیق, انوشیروان ، اشرفی فرد, آذر (1387) بررسي مديريت پسماندها در بيمارستانهای شهر اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و دومين همايش علمي پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي شبكه همكاران شمال كشوري , 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حضرتی, صادق ، علیزاده, بابك ، علوی, كاظم (1387) بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه يك اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حلبیان, راحله ، عدالتی فتح آباد, مهدی ، مسروری, ناصر ، محمدی روشنده, آمنه ، ساکی, ساسان ، امیری زاده, ناصر ، حبیبی رودکنار, مهریار (1387) كلونينگ، بيان وتخليص فاكتور VII نوتركيب انساني به صورت فيوژن با برچسب هيستيديني ‏با استفاده ازفناوريGateway. Blood Transfusion(journal of the iItalian society of transfusion medicine and Immunoheamatology ــ 7 (4). ص.ص.305-312. شاپا ISSN 1723-2007

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مهدوی, عبدالله ، میرزانژاد اصل, حافظ ، معاضدی, کاظم ، مکائیلی, عزیز (1387) بررسی دیدگاههای اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد راهکارهای پر رونق نمودن نماز جماعت مسجد امام علی (ع) دانشگاه. در: اولین سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده پرستاری مامایی اردبیل- تالار نوعی اقدم.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، نعمتی, علی ، دهقان, محمد حسین ، امانی, فیروز ، آخربین, کاظم ، صدیق, انوشیروان (1387) ميزان انطباق رئوس مطالب تدريس شده با سرفصلهاي مصوب وزارتی در دانشکده پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1384. مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 ( 3). ص.ص.24-33.

خ

خانی, مسعود ، طاهری پناه, ربابه ، فیض اله زاده, صادق ، فرخی, بابک ، امانی, داور (1387) بررسی پلی مورفیسم ناحیه کد شونده(74G-->C & 788C-->T)ژن TGF-B در بیماران پره اکلامپسی و مقایسه آن با گروه کنترل. در: نهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران, 28-30 خرداد 1387, ایران -تهران مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

خلجی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ازهری, فرهاد (1387) بررسی ارتباط بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران در حال رشد شهرستان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور واحد تهران.

خلجی نیا, زهره ، رفاهی, سهیلا ، دهقان, محمد حسین (1387) ارزیابی تیپهای شخصیتی در زنان جوان با دیسمنوره. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (8). ص.ص.944-946. شاپا 1815-8846

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، پورناصری, شهناز ، مظفری, ناصر ، ادهم, داود (1387) ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان در مورد تحقيق و موانع تحقيق در اين دانشگاه ها، در سال 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). ص.ص.37-44. شاپا 1735-2452

داسگر, مریم ، سیاهکوهیان, معرفت ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، فراموشی, مهدی (1387) مقايسه ي سه پروتكل بر روي نوار گردان در تعيين نقطه ي شكست ضربان قلب در بين دانشجويان پسر فعال. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 15-14 اسفند 1387, دانشگاه رازی کرمانشاه.

درخشان, محمدحسین ، ملک زاده, رضا ، واتاب, اچ ، یزدانبد, عباس ، فایف, وی ، کاظمی, عباس ، رخشانی, ناصر ، دیده ور, رضا ، ستوده, مسعود ، ذولفقاری, علی اصغر ، مك كول, كل (1387) همراهی آتروفی معده، علائم ريفلاکس و زیرگروه هیستولوژیک نشان دهنده دو اتیولوژی متمایز براي سرطان کاردیای معده. GUT ــ 57 (3). ص.ص.298-305. شاپا 0017-5749

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، شریف, محمد ، قربانی, لیدا (1387) بررسی شیوع انگل های روده ای در سبزیجات مصرفی در اردبیل ، ایران. Food Control ــ 19 (8). ص.ص.790-794. شاپا 0956-7135

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، شریف, مهدی ، ضیایی, هاجر ، عمویی, افسانه ، گوهر دهی, شعبان (1387) گونه بلاستوسیتیس: یک انگل فراموش شده مشترک بین انسان و حیوان. در: کنگره آسیایی بیماریهای گرمسیری(انگلی), 1387, تايلند.

دوستی, جعفر ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین (1387) تاثيرات شدت و مدت تمرين روي ميزان تعريق و غلظت الكتروليت هاي پلاسما وادرار در مردان ورزشكار. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 14-15، اسفندماه 1387 , دانشگاه رازي كرمانشاه.

دوستی, جعفر ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، فراموشی, مهدی (1387) بررسی میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در پاسخ به دو برنامه تمرینی متفاوت. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 10-9 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رجب نژاد, محمدرضا (1387) لحظه شیرین حضور. هدی : فصلنامه فرهنگی اجتماعی مدرسه عالی شهیده بنت الهدی ــ 3 (9). ص.ص.8-12.

رجب نژاد, محمدرضا (1387) تاثیر تمدن اسلامی ایرانی در طب سنتی هند. در: کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل, 7-10 آبان 1387, دانشگاه مازندران.

رحمانی, فرناز ، اسداللهی, ملیحه ، سیدفاطمی, نعیمه ، ایوان بقاء, ریحانه (1387) ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان تبریز، 1386. در: همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما, 24-25 مهر 1387, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی.

رحمانی نیا, فرهاد ، بابایی, پروین ، بهلولی, شهاب ، نخستین روحی, بابک (1387) اثر مصرف حاد ویتامین C بر پراکسیداسیون چربی و واکنش های التهابی متعافب یک جلسه فعالیت هوازی شدید. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه گیلان.

رحیمی, گیتی ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1387) تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيري از بارداري با ضايعات سرويكس در نمونه هاي پاپ اسمير. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.149-155. شاپا 1735-2452

رستم نژاد, معصومه ، اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده ، کرومی, مرضیه (1387) بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل. در: اولین کنگره سراسری قصورات پزشکی و چالشهای مرتبط با ان , 4-6 دیماه 1387, بندر عباس .

رستمی مقدم, مجید (1387) درمان بيماري شامبرگ با پنتوكسيفيلين خوراكي. Journal of Pakistan Association of Dermatologists ــ 18 (2). ص.ص.97-99. شاپا 1560-9014

رستمی مقدم, مجید ، بهلولی, شهاب ، کلهر, محسن (1387) مقايسه اثر آزيترومايسين با داكسي سايكلين در درمان آكنه ولگاريس. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رفاهی, سهیلا ، آذرفام, پروین (1387) بررسی فاکتورهای موثر بر کیفیت تصاویر پرتونگاری مراکزآموزشی درمانی اردبیل. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، تبرائی, یاسر (1387) بررسی نازائی اولیه زنان ساکنین رامسر. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، تبرائی, یاسر (1387) حفاظت از سلامتی در برابر انفجار سلاحهای هسته ای. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، تبرائی, یاسر ، مشعوفی, مهرناز ، سعادتمند, مهیندخت (1387) اخلاق پزشکی قبل از تولد انسان ازنقطه نظر پرتوگیری دوران بارداری در سیستمهای تصویر برداری. در: دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران, 30-28 فروردین ماه 1387, سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما.

رفاهی, سهیلا ، رفاهی, رقیه ، مشعوفی, مهرناز ، امانی, مجتبی (1387) نقش نانو ذرات SPIO در تصویربرداری ام آر آی. در: دومین کنگره بین المللی نانوتکنولوژی , 9-7 آبانماه 1387, دانشکده شیمی دانشگاه تبریز.

رفاهی, سهیلا ، عالیقدری, مرتضی ، مشعوفی, مهرناز (1387) وجود رادیواکتیویته در تنباکو به عنوان خطر. در: اولین کنگره منطقه ای تنباکو وسلامت, 11-9 بهمن ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-کیش.

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، آذرفام, پروین (1387) کارآئی اسکن 99mTc-Tetrofosmin در تشخیص ندولهای تیروئید. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران, 7-5 تیر ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری.

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، تبرائی, یاسر ، جبارزاده, طاهره (1387) آگاهی دانشجویان پزشکی در مورد تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان. در: اولین کنگره حفاظت پرتوی در رادیوتراپی و رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای, 2-1 اسفند ماه 1387, بیمارستان امام خمینی تهران-تالارامام.

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، عالیقدری, مرتضی (1387) نقش تنباکو با رادیو اکتیویته متفاوت در سلامت انسان. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، داداشی, لیلا (1387) گزارش و مروری بر تومورهای طناب نخاعی. در: بیست و سومین کنگره رادیولوژی ایران, 11-8 آبانماه 1386, هتل المپیک تهران.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، مشعوفی, مهرناز (1387) معیارهای رادیولوژیکی برای تشخیص افتراقی کانسرهای مری. در: بیست و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوزی ایران, 6-3 اردیبهشت ماه 1387, هتل همای شیراز.

ز

زمان زاده, وحید ، حیدرزاده, مهدی ، عشوندی, خدایار ، ارگانی, حسن ، عابدی آذر, سیما (1387) تاثیر تمرینات بدنی بر کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 30 (1). ص.ص.51-55. شاپا 1608-5671

زوارقی, رسول ، ابراهیمی, کمال (1387) دانش نامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی. فصلنامه کتاب ــ 19 (4). ص.ص.193-210. شاپا 0503-2252

زینالی, کاظم ، بشیری, ولی (1387) بررسي واپاشي B → π ℓ+ℓ از ديد مدل استاندارد با نسل چهارم کوارک. [ طرح تحقیقاتی]

زینالی, کاظم ، بشیری, ولی (1387) بررسي واپاشی -B→ρl+l از ديد مدل استاندارد با نسل چهارم کوارک. [ طرح تحقیقاتی]

زینالی, کاظم ، بشیری, ولی (1387) بررسی واپاشی -B→ρl+l در مدل استاندارد با نسل چهارم کوارک. Physical Review D ــ 78 (3). 033001-1. شاپا ISSN 1550-7998

س

سالاروند, شهین ، عابدی, حیدر علی ، حسینی, حبیب اله ، صالحی, شایسته ، کریم اللهی, منصوره (1387) تجارب احساسی سالمندان مقیم خانه سالمندان. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

سالاروند, شهین ، عابدی, حیدر علی ، کریم اللهی, منصوره (1387) آخرین علامت شکست در سالمندان مقیم خانه سالمندان. Research Journal of Medical Sciences ــ 2 (1). ص.ص.23-27. شاپا 1815-9346

ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، نورایی, مهدی ، عابدی اردکانی, بهنوش ، یزدانبد, عباس ، توانگر, سید محمد ، میکاییلی, جواد ، مرآت, شاهین ، ملک زاده, رضا (1387) نقش مهم هلیکوباکتر پیلوری در الگوی گاستریت و کاردیت در ساکنان یک منطقه با شیوع بالای سرطان کاردیا. Digestive Diseases and Sciences ــ 53 (1). ص.ص.27-33. شاپا 0163-2116

سوادی اسکویی, داریوش ، مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، محمدزاده, لیلا ، صادقی, همایون (1387) بررسی سلامت عمومی در بیماران دچار سانحه عروق مغز از طریق روش شناسی مقایسه ای. در: the third congress on Brain and Behavior, 27november- 1 december 2007, Greece, thesalonoiki.

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، کلانتری گوده کهریز, حسنعلی (1387) ارزیابی اعتبار مدل نیلز در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در دانشجویان پسر ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

سیاهکوهیان, معرفت ، فرهادی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین (1387) تاثير مصرف كربوئيدرات بر عملكرد سرعتي پس از تمرينات مداوم. Journal of Applied Sciences ــ 8 (4). ص.ص.723-726. شاپا 1812-5654

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، معمارباشی, عباس ، اسماعيل زاده, صمد (1387) مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP) و گلبول های سفید خون(WBC) در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، هدايت نژاد, ميثم (1387) بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

ش

شاهی, سلیم ، معصومی, رحیم ، سمیعی, الهه (1387) بررسي اثر داروي Tranexamic Acid در کاهش عود خونريزي اتاق قدامي در هايفماي تروماي بلانت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، لطیفی, نریمان ، کامران, عزیز (1387) اثرات دود سیگار بر وزن و سن تولد نوزادان - شهرستان نمین سال 1385. در: همایش منطقه ای سیگار و سلامت , 28-30 ژانویه 2009, کیش .

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، بابایی, ارسلان (1387) بررسي اپيدميولوژيک سوختگی های منجر به فوت در طی 10 سال گذشته در شهرستان اردبيل (طی سال های 85-86). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شعبانی, مسعود ، حصاری, حسین ، حسینی, شهنام (1387) سيلانت تراپي و ترميم بدون تروما. باغ رضوان, اردبیل. شابک ISBN 978-964-8358-70- 4

شهباززادگان, بیتا ، فرمانبر, ربیع اله ، قنبری, عاطفه ، عطرکارروشن, زهرا ، ادیب, معصومه (1387) بررسي تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.387-393. شاپا 2452-1735

شیران, محمد باقر ، متولیان, منیژه ، روانفر, رضوان ، بهلولی, شهاب (1387) تاثیر شارژ سطحی حباب در فنوفرزیس: کاربرد در دارو رسانی پیروکسیکام در عمق پوست. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics ــ 7 (1). ص.ص.15-19. شاپا 1735-2657

ص

صادقی موحد, فریبا ، شرقی, افشان ، میرزا آقاپور, لیلا (1387) بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيت در بيماران وسواسي- جبري مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان فاطمي اردبيل- 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی موحد, فریبا ، نریمانی, محمد ، رجبی, سوران (1387) بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (3). ص.ص.261-269. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید ، نقی زاده باقی, عباس ، سیف نژاد, شهرام (1387) بررسی عوامل ایجاد کننده فشار روانی (استرس) در مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اردبيل.

صادقیه اهری, سعید ، عرشی, سولماز ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، سیاهپوش, حسین (1387) تاثير عوارض ديابت نوع دوم در کيفيت زندگي بيماران ديابتي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.394-402. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید ، محمدی, محمدعلی ، عباسقلی زاده, ناطق ، عدالتخواه, حسن ، نقی زاده باقی, عباس (1387) بررسی وضعیت توسعه فردی و عوامل موثر برآن از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 86. [ طرح تحقیقاتی]

صالح زاده, فرهاد ، امامی, دینا ، ذولفقاری, علی اصغر ، یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، بشردوست, بهمن ، براک, منوچهر ، فیضی, ایرج ، عظیمی, هرمز ، جستان, مارینا ، خلفی, جعفر (1387) تب مديترانه اي فاميليال در شمال غربي ايران ،اولين گزارش جامع. Turkish Journal of Pediatrics ــ 50 (1). ص.ص.40-44. شاپا 0041-4301

صالح زاده, فرهاد ، جستان, مارینا ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1387) بررسي اثر درماني داپسون بر روي بيماران مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي FMF. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، عرشی, شهنام ، حبیب زاده, شهرام (1387) تغییر تست توبرکولین در کودکان سنین مدرسه در فاصله یک سال. International journal of tropical medicine ــ 4 (1). ص.ص.37-40. شاپا 1816-3319

صداقت, مجتبی ، انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1387) بررسی میزان تأثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد احیای قلبی ریوی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

صیاد رضایی, ایرج ، رستمی مقدم, مجید (1387) مقایسه اثر درمانی فلورویوراسیل موضعی با کرایوتراپی در درمان زگیل های کف پا. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (3). ص.ص.270-273. شاپا 1735-2452

ع

عابدی, علی ، خامنه, سعید ، محمدی نقده, مصطفی ، ابراهیمي, هادی ، صمدیخواه, جمشید (1387) ارزيابي حساسيت بارورفلكس كاروتيدي در بيماران مذكر با انفاركتوس قلبي. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (2). ص.ص.269-274. شاپا 1815-8846

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق ، مختاری, سیداحمد (1387) کيفيت آب در سرشاخه های اصلی تأمين کننده آب سد اردبيل. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

عالیقدری, مرتضی ، صادقی, هادی ، ادهم, داود ، عطایی, سید ناصر (1387) بررسي شاخص هاي سلامت محيط در بيمارستانهاي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسی, محمود ، رزاقی اصل, نیما (1387) تخریب سونوشیمیائی رنگ آبی آزویی بازی 41 توسط نانو دی اکسید تیتانیوم و پراکسید هیدروژن. Journal of Hazardous Materials ــ 153 (3). ص.ص.942-947. شاپا 0304-3894

عدالتخواه, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، اکبری قوچانی, مونا (1387) مقايسه تاثيرات درماني فلوتاميد و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانمها در سال 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، بی ریا, مهرداد ، سیف نژاد, شهرام ، شعبانی, مسعود ، امینی ثانی, نیره (1387) مطالعه مورد شاهدي تعيين عوامل موثر بر بروز سوختگي در کودکان زير 6 سال مناطق روستائي استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

علیخانی, محمد یوسف ، اصلانی, محمد مهدی ، پیری دوگاهه, هادی ، دهقان, محمد حسین (1387) مقایسه روش های معمول باکتریولوژیک با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخيص سريع مننژيت سلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.167-171. شاپا 1735-2452

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صفرزاده, مهران ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت (1387) سرواپیدمیولوژی توكسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمایشات قبل از ازدواج. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.408-413. شاپا 1735-2452

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، شیرین زاده, اکبر (1387) بررسي عفونت ادراري در بيماران ديابتيك سرپايي و بستري و مقايسه الگوي ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در افراد غير ديابتيك با عفونت ادراري در شهر اردبيل در سال 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عمرانی, قاسمعلی ، عالیقدری, مرتضی ، عتابی, فریده ، سلیمان پور, محمد (1387) بررسی جنبه های فنی،بهداشتی واقتصادی جمع آوری ودفع پسماندهای شهری استان اردبیل باتوجه به ضوابط واستانداردهای موجود. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران.

عیسی زاده فر, خاطره ، صداقت, مجتبی ، انتظاری, مسعود (1387) آموزش احیای قلبی ریوی در دانشجویان پزشکی در بخش بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of medical education ــ 12 (2). ص.ص.37-41. شاپا 3998-1735

ف

فراموشی, مهدی ، بلبلی, لطفعلی ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، داسگر, مریم (1387) تاثيرسطوح مختلف ارتفاع بر عملكرد ريوي مردان ورزشكار. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 14-15 ، اسفندماه 1387, دانشگاه رازي كرمانشاه.

فیض اله زاده, صادق ، خانی, مسعود ، طاهری پناه, ربابه ، فرخی, بابک ، امانی, داور (1387) بررسی پلی مورفیسم ناحیه پروموتر (509C-->T & -800 G-->A-) ژن TGF-B در بیماران پره اکلامپسی و مقایسه آن با گروه کنترل. در: نهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران, 28-30 خرداد 1387, ایران -تهران مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

فیضی, ایرج ، عیدی, محمود ، انصاری, معروف (1387) ميزان مرگ و مير و عوامل مؤثر بر آن در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.420-423. شاپا 1735-2452

ق

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، بخشپوری, پریا (1387) بررسي فراواني پنوموني مايکوپلاسمايي در بيماران بستري شده باتشخيص پنوموني اكتسابي ازجامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه (1387) بررسی رفتارهای دلبستگی والدین در اولین برخورد با نوزاد. در: کنگره ملی سلامت خانواده, 4-6 دی ماه. 1387, تهران- مرکز همایش های بین المللی رازی.

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، مهدوی, عبدالله ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور ، ستاری, ذکراله ، مرادی, رضا (1387) بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، 1387. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام ، ارزنلو, محسن ، فلاح, اسماعیل ، کاظمی, عبدالحسن ، اصغرزاده, محمد (1387) شناسایی مولکولی گونه های کریپتوسپوریدیوم در نمونه های مدفوع حیوانات اهلی در شهر اردبیل، شمال غرب ایران. Journal of Animal and Veterinary Advances ــ 7 (3). ص.ص.246-250. شاپا 1680-5593

محمدی قلعه بین, بهنام ، ارزنلو, محسن ، پور عاشوری, هاجر (1387) بررسی حساسیت روش مولکولی (Nested-PCR) در مقایسه با روشهای رنگ آمیزی برای تشخیص پنوموسیستیس در مدل حیوانی. در: پنجمین کنگره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیماریهای عفونی و طب گرمسیری, 3-4/10/1387, دانشگاه علوم پزشکی فسا.

محمدیان اردی, علی ، صادقیه اهری, سعید ، سعیدیان, ژاله (1387) بررسي علل و انواع وهزينه هاي درماني آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطمي اردبيل طي سالهاي85-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محنتی, پریناز ، رفاهی, سهیلا (1387) ارزیابی حفاظت در برابر پرتو ها در مراکز رادیولوژی: مطالعه مقدماتی در شهر اردبیل. در: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, 9-8 خرداد ماه 1387, دانشگاه شهید بهشتی.

مختاری, سیداحمد ، غلامی, میترا ، عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, صادق (1387) بررسی تاثیر پارامترهای غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنيك از آب با استفاده از فن‌آوري اسمز معكوس. در: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, آبان ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

مردی, افروز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، بهبودی, صائمه ، عبدالهی, اصغر (1387) مقایسه بروز حاملگی مجدد و میزان تداوم مصرف امپول و آی- یو- دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. در: یازدهمین کنگره جهانی مامایی زنان نازایی, 9-6 آذر1387, پاریس - فرانسه.

مردی, افروز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، نفتچی, پروانه ، عبدالهی, اصغر (1387) تاثیر مکمل روی بر شدت و طول مدت اسهال در کودکان زیر 5 سال بستری در اردبیل. در: چهارمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان, 13-9 اسفند 87, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران.

مردی, افروز ، رحیمی, گیتی ، مشعوفی, مهرناز ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، فتحی بیطرف, سپیده ، عبدالهی, اصغر (1387) بررسی ارتباط بين ضايعات سرويکس با انواع روشهای پيشگيری از بارداری در نمونه های پاپ اسمير. در: یازدهمین کنگره جهانی مامایی زنان نازایی, 9-6 آذر1387, پاریس - فرانسه.

مردی, افروز ، عبدالهی, اصغر (1387) یک مطالعه مورد-شاهدی در مورد بیش فعالی کودکان و مصرف سیگار در مادران. در: اولین کنگره منطقه ای تنباکو وسلامت, 11-9 بهمن ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-کیش.

مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، مظاهری, عفت (1387) سلامت الکترونیک از دیدگاه رازداری پزشکی. در: دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران, 30-28 فروردین ماه 1387, سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما.

مصباحی, سپیده ، پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, سويل ، دهقان, محمد حسین (1387) ارزیابی رادیولوژیکی بدخیمیهای مری. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (8). ص.ص.940-943. شاپا 1815-8846

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه ، نسل سراجی, فرناز (1387) شیوع آنوریسم بری در جمیعت ایران، مطالعه ای بر روی اجساد. Turkish Neurosurgery ــ 18 (3). ص.ص.228-231. شاپا 5149-1019

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، توفیقی زواره, حسن ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده (1387) شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران با سابقه بستری بیمارستانی. Journal of Clinical Forensic Medicine ــ 15 (5). ص.ص.322-324. شاپا 1131-1353

مصطفی زاده, فریده (1387) آشنایی با کد بین المللی اخلاق مامایی. در: دومين كنگره بين المللي اخلاق پزشكي در ايران, 28-30 فروردين 1387, تهران-سالن همايشهاي بينالمللي صا وسيما.

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز (1387) بررسی میزان آگاهی مربیان مامایی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل نسبت به مزایای روش یادگیری مبتنی برشواهد در سال 1386. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (2). ص.ص.42-50.

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، دیده براه, خدیجه ، کاظم زاده, رأفت (1387) پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به بیماری صرع مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی علوی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.7-12.

مصطفی زاده, فریده ، عظیمی, فرزانه ، ایمان پرور, میترا (1387) آشنايی با مانورKristeller (fundal pressur). نشریه تخصصي زنان و مامايي ايران -فصلنامه علمي-خبری ــ 3 (3). ص.ص.13-18.

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، حاجی آقامحمدی, پریسا ، کاظم زاده, رأفت (1387) بررسي علل عدم انجام آزمايش پاپ اسمير از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني شهر اردبيل سال 86-1385. مجله علمي و پزوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.10-17.

مظاهری, عفت ، ایمانپور, سارا ، احمدزاده, الهام (1387) بررسی وضعيت آموزش به بيماران قلبی در بيماران بستری در مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل 1382. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل , شهریور1387 9-10, اردبیل .

مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید (1387) بررسي وضعيت روانی اجتماعی خانواده های دانش آموزان شهر اردبیل. در: کنگره ملی سلامت خانواده , دی1387 4-6, تهران .

مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید ، پور عاشوری, هاجر (1387) بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 16-6 سال شهر اردبيل. در: همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور, 9-10 شهریور1387 , اردبیل .

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، آهنگران, زینب ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، خلیق, شاهین (1387) گرایشات معنوی و سلامت جسمی وروحی. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 30آذر 1387 , اردبیل - دانشکده پرستاری و مامایی.

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، ناصری, رقیه ، فولادی, نسرین ، رفیعی, خورشید (1387) عوامل خطر زای بیماریهای قلبی و عروقی در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ــ 10 ( 4). ص.ص.1-6. شاپا

مظلومی, سجاد ، بابائی, علی اکبر ، فضل زاده دویل, مهدی ، ابوئی, احسان ، بدیعی نژاد, احمد ، حاج پورسوق, خداداد (1387) بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز. طلوع بهداشت ــ 7 (1 و 2). ص.ص.64-71. شاپا 5127-1728

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین ، مسرت, الهام (1387) روشهای غیردارویی کاهش درد در نوزادان. در: ششمین کنگره مراقبت های پرستاری ومامایی دستاوردهاوتازه ها, 87/11/12, تهران.

مولایی, بهنام ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مولوی, پرویز ، محمدزاده, بهزاد ، مظفری, ناصر (1387) رابطه اضطراب ومقابله مذهبی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال تحصیلی 1387_89. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1387) بررسي فرآيندهاي فرزند پروري والدين بيماران رواني مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در سال 1379. [ طرح تحقیقاتی]

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه (1387) تعامل اخلاق و رازداری. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه (1387) سیرتحول علم اخلاق پزشکی و مقوله های مرتبط. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، سعیدلوی دیزجی, معصومه ، عرب, روح اله ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه (1387) بررسی علایم شاخص در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (3). ص.ص.315-320. شاپا 1735-2452

مولوی, پرویز ، مشعوفی, مهرناز ، محمدنیا, حسین (1387) بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد داراي اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتياد استان اردبيل در سال 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، رنجبر, عباس ، محمدنیا, هما (1387) بررسی عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی در اردبیل. در: the third congress on Brain and Behavior, 27november- 1 december 2007, Greece, Thesaloniki.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، فریدی, م ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، عرب, روح اله ، درخشانی, فاطمه (1387) مقایسه انواع مختلف داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی واکنشی. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, november - 2 December 200728, Greece- Thesaloniki.

میرزا رحیمی, مهرداد ، دوستکامی, حسین ، پورعلی, رقیه (1387) بررسي علل سوفلهاي قلبي در بخش نوزادان بيمارستانهاي امام خميني (ره) و علوي اردبيل از مهرماه1385 تا مهرماه 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، شرقی, افشان ، مهاجری, شیوا (1387) بررسي مقايسه اي اثر پيراستام با پلاسبو در کنترل حملات ريه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، عابدی, علی ، شهنازی, فاطمه ، سعادتی, حکیمه ، انتشاری مقدم, افسانه (1387) علل و ميزان مرگ و مير نوازدان در NICU و بخش نوزادان بيمارستان های اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.424-430. شاپا 1735-2452

میرزانژاد اصل, حافظ (1387) سیستیک اکینوکوکوزیس در کبد یک دختر بچه 6 ساله : گزارش موردی. Research Journal of Medical Sciences ــ 3 (1). ص.ص.16-18. شاپا 1815-9346

ن

نجف زاده, نوروز (1387) پیشرفت در سلولهای بنیادی ناحیه بالج انسان، موش و رت. در: 5th Asian-pacific international Congress of Anatopmy , 8th Iranian congress of Anatomical Sciencesw, May 16-19, 2008, Iran University of Medical Sciences.

نخستین روحی, بابک ، بابایی, پروین ، رحمانی نیا, فرهاد ، بهلولی, شهاب (1387) تاثیر ویتامین ث بر روی اکسیداسیون لیپید، آسیب عضلانی و التهاب بعد از ۳۰ دقیقه فعالیت در ۷۵٪ VO2max. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 48 (2). ص.ص.217-24. شاپا 0022-4707

ندافی, کاظم ، حسنوند, محمد صادق ، حیدری, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی ، قادرپوری, منصور (1387) بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 1385 و 1386. در: يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ایران, آبان 1387, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان.

نظری, رباب ، ایوان بقاء, ریحانه ، خالقی, شهناز (1387) نقش نماز بر ابعاد سلامت جسمانی و روانی انسان. در: باورهای دینی و دانشگاه , 30 آذر 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده پرستاری مامایی اردبیل- تالار نوعی اقدم.

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، عباسقلی زاده, ناطق ، اسدی, عبدالله ، چینی فروش, میرمهدی ، فیضی, ایرج ، دریانی, احمد (1387) رژيم غذايي، صبحانه، آلودگي به ژيارديا و موفقيت تحصيلي كودكان اردبيل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.620-624. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، براک, منوچهر ، نقی زاده باقی, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، هماپور, فرهاد ، حضرتی, صادق ، سپهرام, وحيد ، شكيبا, بهرام (1387) رابطه بين شاخص هاي آنتروپومتريك و تفاوتهاي اجتماعي – اقتصادي در كودكان 6 ساله مناطق شهري اردبيل. Journal of Applied Sciences ــ 8 (20). ص.ص.3748-3752. شاپا 1812-5654

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1387) ارزيابي وضعيت تغذيه در زنان يائسه اردبيل. Journal of Biological Sciences ــ 8 (1). ص.ص.200-196. شاپا 1727-3048

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1387) قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبیل. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین (1387) بررسي عوامل تن سنجي دانش آموزان دختر 19-7 اردبيل و مقايسه آن با استاندارد NCHS. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.202-208. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، علیمحمدی, حسین ، اتحاد, غلامحسین ، صادقی, هادی (1387) اثر مصرف روغن آفتابگردان بر فاكتورهاي انعقادي مردان سالم. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.650-653. شاپا 1815-8846

نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی (1387) بررسي قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبيل و مقايسه آن با استاندارد NCHS و مطالعات مشابه در ايران. مجله علم و فن آوری ــ 8 (1و2). ص.ص.128-118.

نوروزی پناهی, لیلا ، ایوان بقاء, ریحانه ، قوجازاده, مرتضی ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، ابراهیمی, مهرانگیز (1387) نقش اسیدهای چرب امگا – 3 بر افسردگی پس از زایمان. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 10-9 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ه

هلی, حسین ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، جباری, علی ، فلوریس, جیووانی ، مورا, آنا (1387) مراکز الکترواکتیو آنزیم های آمین اکسیداز شیره افوربیا و جوانه عدس. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry ــ 72 (1). ص.ص.29-36. شاپا 0916-8451

پ

پاکزاد, پرویز ، امانی, داور ، غیاثی, شهلا (1387) بررسي اثر توام رتينوييك اسيد و ليزر بر ميزان رشد سلولي و القا (MCF آپوپتوز در رده سلولي سرطان پستان انساني( 7. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

پزشکی, علی ، زارع بوانی, میترا ، رضائیان, مصطفی ، رضائی, ساسان (1387) مطالعه شباهت ژنتیکی ژیاردیای گربه و انسان با روش PCR-RFLP. در: XVIIth International congress for Tropical Medicine and Malaria, September 29-October 3, 2008, Jeju , Korea.

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، جاوید مجد, مریم ، مردی, افروز (1387) اثر تحریک صوتی روی زمان بررسی پروفایل بیوفیزیکی. Acta Medica Iranica ــ 46 (1). ص.ص.1-4. شاپا 0044-6025

پورفرزان, ایرج ، شرقی, افشان ، واردی, نوشین (1387) مقايسه‌ي اثر آمپي سيلين با مترونيدازول به علاوه جنتامايسين در پيشگيري از عفونت زخم بعد از آپاندكتومي در آپانديسيت بدون عارضه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، ویلن, آنا ، کالدور, جان ، ملک زاده, رضا (1387) شیوه زندگی و سرطان معده در ایران: نتایج مطالعه مبتنی بر جامعه. در: COSA - IACR - ANZGOSA 2008 Joint Scientific Meeting.

پیرزاده, اکبر ، انتظاری, مسعود ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1387) بررسي روش هاي سنتي پيشگيري از گرفتگي صدا در مداحان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.371-375. شاپا 1735-2452

پیرزاده, اکبر ، انتظاری, مسعود ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1387) بررسي روش هاي سنتي پيشگيري از گرفتگي صدا در مداحان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، محمدی, سعید (1387) طراحی یک محیط کشت جدید برای جداسازی باکتری بروسلا. در: اولین همایش علمی - پژوهشی دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 9-10 شهریور ماه 1387, اردبیل - ایران.

پیری دوگاهه, هادی ، علیقلی, مرضیه ، دهقان, محمد حسین ، مالک نژاد, پرویز (1387) تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي سويه هاي بروسلا ملي تنسيس جدا شده از خون بيماران با روش MIC. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). ص.ص.20-28. شاپا 1735-2452

چ

چینی فروش, میرمهدی ، دلداده مقدم, مریم ، باقری, امين ، متین, سمیرا (1387) بررسي شيوع سني وجنسي سينوس پيلونيدال در 48 بيمار مورد جراحي قرارگرفته شده در بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 80-86. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

چینی فروش, میرمهدی ، دلداده مقدم, مریم ، باقری, امين ، متین, سمیرا (1387) بررسي شيوع سني وجنسي هموروئيد در 62 بيمار مورد جراحي در بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 80-86. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

چینی فروش, میرمهدی ، مهاجری, سراج ، شیرین زاده, بابک (1387) بررسی شیوع تومور کارسینوئید آپاندیس در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان فاطمی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (3). ص.ص.241-245. شاپا 1735-2452

ک

کردی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، پرواسی, يونس (1387) بررسی افسردگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکاردانشگاه محقق اردبيلي. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1387) تجربه بیماران از نماز در بیمارستان. پژوهش در پرستاری ــ 3 (10و11). ص.ص.63-73. شاپا 1735-9074

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1387) نیازهای معنوی بیماران مسلمان ایرانی. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1387) نیازهای معنوی تجربه شده بیماران مسلمان در ایران. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

کریما, اویس ، امانی, مجتبی (1387) دوره ‏‏ی پسـادکتـرا. رهیافت ــ 18 (42). ص.ص.54-63. شاپا 2690-1027

کریمی فر, محمدحسن ، غلامی, محمد رضا ، معین, عباسعلی ، شکری, سعید ، نیاپور, علی (1387) تشریح استخوان و مفاصل. تشریح استخوان و مفاصل, 1 . موسسه انتشارات عقیل, تهران- ایران. شابک 978-600-5050-38-7

کلاهدوزی پور, جعفر ، عبدالله زاده, فرحناز ، زمانزاده, وحید ، واحدی الوانق, سهیلا ، لطفی, مژگان ، حیدرزاده, مهدی (1387) مقایسه تأثیر کلرهگزیدین گلوکنات 2% و الکل اتیلیک 70 % در پیشگیری از فلبیت. افق دانش ــ 14 (4). ص.ص.48-54. شاپا 1735-1855

گ

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) الگوی توزیع و فراوانی سلولهای بنیادی و پیش ساز عصبی در طول محور بطنی مغز موش بالغ. در: پنجمین کنگره بین المللی آناتومی آسیا-اقیانوسیه و هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایران, 27-30 اردیبهشت 1387, تهران.

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) روشی جديد و کار آمد براي توليد نوروسفر بیشتر از بطن طرفي مغزموش بالغ. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.179-186. شاپا 1735-2452

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) سلولهای بنیادی عصبی بالغ درونزاد جمعیت کوچکی از سلولهای نگهدارنده لیبل را در مغز موش بالغ تشکیل میدهند. در: چهارمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان, تهران.

گلمرادی پیله رود, رويا ، نقی زاده باقی, عباس ، احدی عالی, سيمين (1387) بررسي عوامل استرس زا و رابطه آن با سلامت عمومي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

گلمغانی, صغری ، گلمغانی, ملکه ، عقیلی, سهیلا ، جعفری, ایراندخت (1387) باورهاي ديني و بهداشت روان. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گلمغانی, صغری ، گلمغانی, ملکه ، عقیلی, سهیلا ، جعفری, ایراندخت (1387) تاثير نماز در بهداشت روان. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، ادیبان, وحید (1387) بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و يافته هاي تشخيصي در بيماران مبتلا به کوليت اولسروز در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 7 / 10 / 1397ایجاد شده است.