title

اسنادی که سال انتشار آنها 1397 است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به: F | H | آ | ا | ب | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد: 345.

F

Ferro, Ana ، Morais, Samantha ، Rota, Matteo ، Pelucchi, Claudio ، Bertuccio, Paola ، Bonzi, Rossella ، Galeone, Carlotta ، Zhang, Zuo-Feng ، Matsuo, Keitaro ، Ito, Hidemi ، Hu, Jinfu ، Johnson, Kenneth C ، Yu, Guo-Pei ، Palli, Domenico ، Ferraroni, Monica ، Muscat, Joshua ، ملک زاده, رضا ، Ye, Weimin ، Song, Huan ، Zaridze, David ، Maximovitch, Dmitry ، Aragonés, Nuria ، Castaño-Vinyals, Gemm ، Vioque, Jesus ، Navarrete-Muñoz, Eva M ، پاک سرشت, محمدرضا ، پورفرضی, فرهاد ، Wolk, Alicja ، Orsini, Nicola ، Bellavia, Andrea ، Håkansson, Niclas ، Mu, Lina ، Pastorino, Roberta ، Kurtz, Robert C ، درخشان, محمدحسین ، Lagiou, Areti ، Lagiol, Pagona ، Boffetta, Paolo ، Boccia, Stefania ، Negri, Eva ، Vecchia, CCarlo La ، Peleteiro, Bárbara ، Lunet, Nuno (1397) سیگار کشیدن و سرطان معده: متاآنالیز داده های منتشر شده در مقابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شده از داده های فردی (پروژه آنالیز تجمیعی سرطان معده). European Journal of Cancer Prevention ــ 27 (3). ص.ص.197-204. شاپا 0959-8278

Ferro, Ana ، Morais, Samantha ، Rota, Matteo ، Pelucchi, Claudio ، Bertuccio, Paola ، Bonzi, Rossella ، Galeone, Carlotta ، Zhang, Zuo-Feng ، Matsuo, Keitaro ، Ito, Hidemi ، Hu, Jinfu ، Johnson, Kenneth C ، Yu, Guo-Pei ، Palli, Domenico ، Ferraroni, Monica ، Muscat, Joshua ، ملک زاده, رضا ، Ye, Weimin ، Song, Huan ، Zaridze, David ، Maximovitch, Dmitry ، Fernández de Larrea, Nerea ، Kogevinas, Manolis ، Vioque, Jesus ، Navarrete-Muñoz, Eva M ، پاک سرشت, محمدرضا ، پورفرضی, فرهاد ، Wolk, Alicja ، Orsini, Nicola ، Bellavia, Andrea ، Håkansson, Niclas ، Mu, Lina ، Pastorino, Roberta ، Kurtz, Robert C ، درخشان, محمدحسین ، Lagiou, Areti ، Lagiou, Pagona ، Boffetta, Paolo ، Boccia, Stefania ، Nagri, Eva ، La Vecchia, Carlo ، Peleteiro, Bárbara ، Lunet, Nuno (1397) مصرف الکل و سرطان معده: متاآنالیز داده های منتشر شده در مقابل تجزیه و تحلیل داده های فردی (پروژه آنالیز تجمیعی سرطان معده). Cancer Epidemiology ــ 54 (2018). ص.ص.125-132. شاپا 1877-7821

H

Hmwe Kyu, Hmwe ، Abate, Degu ، Hassen Abate, Kalkidan ، Abay, Solomon ، زندیان, حامد ، J L Murray, Christopher (1397) سال های زندگی تطبیق یافته با ناتوانی در سطح جهانی، منطقه ای و ملی برای 359 بیماری و جراحت و امید به زندگی برای 159 کشور و منطقه. The Lancet ــ 392 (10159). ص.ص.1859-1922. شاپا 0140-6736

آ

آذرکلاه, آنیتا ، مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، اسدی, سحر (1397) بررسی قدرت تشخیص آزمون MCMI شنیداری در افراد بی سواد و کم سواد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آذرکلاه, آنیتا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مولوی, پرویز ، صابری, شبنم (1397) تعیین فراوانی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آرمون, عسگر ، کامران, عزیز ، پیرزاده, اکبر ، مهدوی, عبدالله ، صاحبقران, محمد (1397) شناسایی و تبیین عوامل موثر بر طرحی و استقرار نظام نو آوری در حوزه آموزش علوم پزشکی. در: نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری, 10-12اردیبهشت 1397, تهران - ایران.

آقامحمدی, دلشاد ، دادخواه, بهروز ، آقامحمدی, معصومه ، نصیری, الهامه (1397) همکاري بین حرفه اي: نگرش پرستاران و پزشکان بخشهاي مراقبت ویژه اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (1). ص.ص.18-29. شاپا 2228-6799

ا

ابراهیمی, محسن ، فیروزی, امیدرضا ، میری, رامین ، رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد (1397) - بررسی نحوه اتصال 9-هیدروکسی آریستولوکیک اسید، دیکلوفناک و ایندومتاسین به آنزیم فسفولیپاز A2. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences ــ 10 (2). ص.ص.400-410. شاپا 1913-2751

احدی, عادل ، براک, منوچهر ، امانی, فاطمه (1397) مقايسه اثربخشي 7٪، 5٪ هيپرتونيک سالين و 0.9٪ نرمال سالين در برونشيوليت حاد: يک مطالعه کنترل شده تصادفي. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (5). ص.ص.819-823. شاپا 2319-2003

احدی, عادل ، براک, منوچهر ، شرقی, افشان ، میرزا رحیمی, مهرداد ، میرزائی, مریم (1397) بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی کودکان مبتلابه کالاآزار بستری شده در بیمارستان بوعلی طی سال های 1390 تا1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احدی, عادل ، میرزا رحیمی, مهرداد ، علایی, سعید ، احمدآبادی, فرزاد (1397) ارزش پیشگویی کنندگی شمارش ائوزینوفیل خون محیطی روز اول نوزادی در بروز هیپربیلیروبینمی نوزادی. International Journal of Scientific Reports ــ 4 (5). ص.ص.99-103. شاپا 2156-2454

احدی, عادل ، میرزا رحیمی, مهرداد ، قربانپور, شبنم (1397) بررسی عوارض و فالواپ نوزادان پره ترم بستری شده در بیمارستان بوعلی در طول سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عطالو, ابوالفضل ، بدیهی, پوریا (1397) مقایسات اثرات داروهای ضد تشنج روی سرعت حرکت حسی عصبی در کودکان دچار تشنج. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-6. شاپا 2334-2307

احمدآبادی, فرزاد ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عطالو, ابوالفضل ، بدیهی, پوریا (1397) بررسی اثرداروهای ضد تشنج فنی توئین،فنوباربیتال، توپیرامات، کاربامازپین و والپروات سدیم بر روی سرعت هدایت عصبی در کودکان تشنجی تحت درمان 2 تا 15 سال به تفکیک سن و جنس. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، کاظمی, ژیلا (1397) بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پنتاوالان در بین کودکان سنین کمتر از 1 سال در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان, هما ، حسینی اصل, سید سعید ، عباسقلیزاده, حسن ، سقا, محسن (1397) تاثیر سلنو-ال-متیونین، سدیم سلنیت و کادمیم کلرید بر فعالیت تلومرازی سلول های لوله عصبی جنین جوجه. در: Molecular Analysis for Personalised Therapy (MAP), Sep 14-15 , 2018, Paris - France.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، قاضی, احمد ، میرزارحیمی, تیبا ، میرزایی, مینا (1397) بررسی مقایسه ای تاثیر انفوزیون کتورولاک و استامینوفن وریدی در کاهش میزان درد و مصرف مخدر پس از عمل بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام های تحتانی. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 8 (3). ص.ص.31-43. شاپا 2228-6659

اخوان اکبری, قدرت ، باباپور, بهزاد ، علیپور, محمد رضا ، کیهان منش, رعنا ، احمدی, مهدی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثر رژیم غذایی پرچرب بر قوس فیدبک منفی NF-kB-microRNA146a در رتهای حساس شده با اوآلبومین. Biofactors ــ online . شاپا 0951-6433

اخوان اکبری, قدرت ، عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود ، کامران, عزیز ، رضاپور, ساحل (1397) بررسی مقایسه ای اثر ایبوپروفن وریدی و پتدین در پیش گیری از لرز بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1397-1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان اکبری, قدرت ، عیسی زاده فر, خاطره ، محمدیان اردی, علی ، عزتی, سارا (1397) بررسی مقایسه ای اثر پاراستامول وریدی و مپریدین در پیش گیری از لرز بعد از عمل جراحی شکم با بیهوشی عمومی در بیمارستان فاطمی اردبیل درسال 1396-1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان اکبری, قدرت ، قاضی, احمد ، محمدیان اردی, علی ، میرزارحیمی, تیبا (1397) مقایسه اثر بخشی وریدی مورفین و بوپرنورفین زیرزبانی برای بهبود درد بعد از جراحی اندام تحتانی (زیر زانو). Asian Journal of Medical Principles and Clinical Practice ــ 1 (2). ص.ص.1-9.

اخوان اکبری, قدرت ، قاضی, احمد ، محمدیان اردی, علی ، میرزارحیمی, تیبا ، اسمعیلی, صبا (1397) بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد پس از اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی به روش بی حسی نخاعی. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 8 (4). ص.ص.24-36. شاپا 2228-6659

اخوان اکبری, پوران ، ازگلی, گیتی ، سیمبر, معصومه ، بشارت, محمد علی (1397) پيش گويي كننده هاي غير زيستي ميل جنسي در زنان داراي اختلال علاقه و برانگيختگي جنسي. مجله دانشكده پزشكي اصفهان ــ 36 (470). ص.ص.201-208. شاپا 1027-7595

اخوان اکبری, پوران ، ازگلی, گیتی ، سیمبر, معصومه ، بشارت, محمد علی (1397) درک و احساسات زنان نسبت به از دست رفتن میل جنسی : یک مطالعه کیفی در ایران. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery ــ 6 (2). ص.ص.167-174. شاپا 2322-2476

ادهم, داود ، رسولی اقدم, زهرا ، عباسقلی زاده, ناطق (1397) بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1395. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (2). ص.ص.152-158. شاپا 2382-9710

اسکندری, نرگس ، اخوان امجدی, مرجان ، مسجودی, مرضیه ، گلعذار, سمیرا ، اخوان اکبری, پوران ، الله قلی, لیلا ، امیری فراهانی, لیلا ، پورمحسن, معصومه ، خلجی نیا, زهره ، ظاهری, فرزانه ، فتح نژاد کاظمی, آزیتا ، هاشمی, معصومه (1397) نشانه‌شناسی و معاینات بالینی برای دانشجویان مامایی. حیدری, تهران. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۳۲-۸۶-۶

اشرفی حافظ, اصغر ، ناصر زاده, پروانه ، اشتری, خدیجه ، مرتضویان, امیرمحمد ، سلیمی, احمد (1397) حفاظت از آسیب کبدی و کلیوی نانو ذرات اکسید منگنز - توسط ویتامین D. Regulatory Toxicology and Pharmacology ــ 98 . ص.ص.240-244. شاپا 0273-2300

اشرفی حافظ, اصغر ، ناصر زاده, پروانه ، مرتضویان, امیرمحمد ، مهروی, بیتا ، اشتری, خدیجه ، صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد (1397) مقايسه تأثير MnO2-NP ها و MnO2-MP ها بر کمپلکس هاي ميتوکندري در ارگان هاي مختلف. Toxicology Mechanisms and Methods ــ online . شاپا 1537-6516

اعتماد, کوروش ، خزائی, ظاهر ، رحیمی پوردنجانی, سجاد ، شاهسوند, معصومه ، اعجم, فاطمه ، ریاحی, سید محمد ، زارع, زهرا ، ایرانپور, سهراب ، درویشی, ایسان ، سهرابی وفا, ملیحه (1397) ارزیابی اثرات درمانی مداخلات بر روی الگوی رشد بدن شیرخوارن باکم کاری تیروئید مادرزادی. Biomedical Research and Therapy ــ 5 (4). ص.ص.2194-2207. شاپا 2198-4093

اعظمی, احد ، حبیب زاده, افشین (1397) کوتاهی یکطرف استخوان متاکارپال سوم در بیماری با توبروس اسکلروزیس. European journal of rheumatology ــ online . شاپا 2147-9720

افخمی اردکانی, مهدیه ، حق پرست, محمد ، نورالهی, سمیه ، رفاهی, سهیلا (1397) طراحی slab phantom برای کاربردهای دزیمتری پستان. Journal of Cancer Research and Therapeutics ــ 14 (5). ص.ص.1126-1129. شاپا 0973-1482

اقوامی, مریم ، سلیمی, احمد ، عشقی, پیمان ، زارعی, محمد هادی ، فرزانه, شبنم ، ستاری, فاطمه ، زرقی, افشین ، پوراحمد, جلال (1397) هدف قرار دادن مسیر آپوپتوز میتوکندریایی توسط مهار کننده COX-2 سنتز شده در سلول های سرطانی. Future Medicinal Chemistry ــ online . ص.ص.1-14. شاپا 1756-8919

الماسی, علی ، امیریان, فرهاد ، محمدی, میترا ، یاری, احمدرضا ، درگاهی, عبداله ، احمدی دوست, قباد (1397) ارزیابی کارایی جاذب ارزان قیمت گرانول پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (2). ص.ص.113-118. شاپا 2251-9203

الماسی, علی ، درگاهی, عبداله ، امران, عبدالطیف ، فضل زاده دویل, مهدی ، سلطانیان, محمد ، هاشمیان, امیرحسین (1397) تاثیر اضافه کردن مولاس به عنوان ماده قابل تجزیه بیولوژیک بر روی حذف فنل تحت شرایط بی هوازی. Environmental Engineering and Management Journal ــ 17 (6). ص.ص.1475-1482. شاپا 1582-9596

امانی, فیروز ، ذاکری, آناهیتا ، صادق نژاد, مهین ، عباسی, وحید ، محمدشاهی, جعفر (1397) اپیدمیولوژی سل در استان اردبیل طی سالهای 1390-1396. Journal of Health Science Research ــ 3 (1). ص.ص.33-38. شاپا 2456-2688

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, فائزه ، موسوی موحدی, علی اکبر (1397) دقت در استفاده از کالریمتری روبشی فوق حساس. در: 15th CBC Conference on Biophysical Chemistry, Oct 23-24 , 2018, Gorgan - Iran.

امانی, مجتبی ، نیاپور, علی ، نجف زاده, نوروز (1397) کاربرد ATRA به عنوان داروی مکمل در درمان سرطان. در: The 3rd Conference on Protein and Peptide Sciences, Apr 25-26, 2018, Shiraz - Iran.

امین, محمد مهدی ، ابراهیم پور, کریم ، پرستار, سعید ، شوشتری یگانه, بهاره ، هاشمی, مجید ، منصوریان, مرجان ، پورصفا, پریناز ، فلاح, زهرا ، رفیعی, نسیم ، کلیشادی, رویا (1397) بررسی غلظت ادرار متابولیتهای فتالات با عوامل خطر قلبی عروقی و چاقی در کودکان و نوجوانان. Chemosphere ــ 211 . ص.ص.547-556. شاپا 0045-6535

اناری, حسن ، انتشاری مقدم, افسانه ، پورفرضی, فرهاد ، رمضانی, نگین (1397) بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در خوردگی های استخوان (bone erosion) در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با گرافی بیمارازنظرحضور اروزیون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، صالح زاده, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، سرخانلو, سپهر (1397) گزارش سری موردی از بیماران استئومیلیت چند کانونی راجعه مزمن و بررسی ارتباط اتیولوژیک آن با جهش های ژن MEFV. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتشاری مقدم, افسانه ، روایی, غلامرضا ، اعظمی, احد (1397) سطح ویتامین دی در بیماران SLE : ارتباط آن با شاخص فعالیت بیماری و انترفرون آلفا. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (10). ص.ص.1940-1945. شاپا 2003-2319

انتشاری مقدم, افسانه ، عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، ذاکری, آناهیتا (1397) اگاهی از اهدای عضو در شهر اردبیل. European journal of biomedical and pharmaceutical sciences ــ 5 (11). ص.ص.33-36. شاپا 2349-8870

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، حسنی, زینب (1397) مقایسه تأثیر منیزیوم سولفات با لیدوکایین در تغییرات همودینامیک به دنبال لوله گذاری تراشه و دمیدن گاز CO2 در بیماران تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. Biomedicine and Nursing ــ 4 (1). ص.ص.27-31. شاپا 2379-8211

انصاری مقدم, علی رضا ، آدینه, حسین علی ، زاربان, ایرج ، ایرانپور, سهراب ، حسین زاده, علی (1397) شیوع سندرم متابولیک در کشور های خاور میانه:متاآنالیز مطالعات مقطعی. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews ــ 12 (2). ص.ص.195-201. شاپا 1871-4021

انوش, کیوان ، میکائیلی خیاوی, حسام ، نعمتی, رحمن ، واحدی, حامد (1397) بررسی فراوانی رویش نابجا در مولر اول و کانین دائمی از سال 95 تا 97 در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب ، شرقی, افشان ، یاوری, صبا (1397) بررسی تاثیر(PRK(Photorefractive Keratectomy بر اصلاح آستیگماتیسم بیماران مراجعه کننده به مرکز جراحی نور در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اکرامی, فاطمه ، میر غفوروند, مژگان ، فرضی پور, شهلا (1397) مقایسه تصور ذهنی از بدن در آنهایی که به دنبال جراحی ترمیمی ژنیتال هستند با آنهایی که تمایل به جراحی ژنیتال ندارند. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences ــ 5 (4). ص.ص.332-337. شاپا 2148-9696

اکرامی, فاطمه ، میرغفوروند, مژگان ، فرضی پور, شهلا (1397) مقایسه سلامت ذهن و اعتماد به نفس در افراد متقاضی جراحی زیبایی با افرادی که متقاضی آن نیستند. Shiraz E-Medical Journal ــ 19 (12). ص.ص.1-3. شاپا 1735-1391

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, افشین ، پاکروی, حسین ، چایچی, پرستو ، شیدائی, شراره (1397) تظاهر غیر طبیعی کارسینوم پاپیلری تبروئید در استروما اوواری در یک دختر 10 ساله: گزارش موردی. international journal of surgery case reports ــ 51 . ص.ص.218-220. شاپا 2210-2612

ایزدی, وحید ، زمان زاده, وحید ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت (1397) بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1396. Journal of Family Medicine and Primary Care ــ 7 (2). ص.ص.406-413. شاپا 2249-4863

ب

بابالوئی, سمیه ، پروائی, واریا ، رفاهی, سهیلا ، ابرازه, ملیحه ، افخمی اردکانی, مهدیه (1397) بررسی میزان آگاهی پرستاران در اتاق عمل، ICU، CCUوPICU در مورد قوانین حفاظت پرتوی در رادیوگرافی پرتابل بیمارستانهای بندر عباس، ایران. Journal of Radiology Nursing ــ 32 (2). ص.ص.126-129. شاپا 1546-0843

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، آوازه, مرضيه ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس (1397) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بيماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل كار عليه پرستاران. journal of nursing management ــ 26 (5). ص.ص.563-570. شاپا 0966-0429

بابایی پویا, امین ، اسمعیلی, فاطمه ، جمالی, زهره (1397) ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان انسان در کارخانه ابزارسازی و ارائه پیشنهادات کنترلی. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ــ 12 (2). ص.ص.898-900. شاپا 1996-7195

باخرد, محمد ، کرمی, سعید ، کیوانلو, علی ، سپهری, ساقی (1397) سنتز مشتقات جدید 3،2،1-تریازول-متصل شده با فتالازین-4،1-دی اون در آب: مفاهیم آزمایشگاهی و محاسبات داکینگ مولکولی. ChemistrySelect ــ 3 (39). ص.ص.11042-11047. شاپا 2365-6549

باقری, ابوالفضل ، زمانی, الدوز ، جوادنژاد بیله سوار, کاوه (1397) تأثیر درمان با لیزر کم توان در بهبود درد درای ساکت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، قاسمی برقی, ودود ، خسروی, نازی زهرا (1397) تأثیر لیزر کم توان در کنترل درد بعد از جراحی افزایش طول کلینیکی تاج دندان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، احدی, عادل ، ابراهیمی, جسینعلی ، صادقیه اهری, سعید ، ریحانیان ماسوله, مریم (1397) بررسي اثر زينك گلوکونات در درمان كودكان 2 تا ٢٣ ماه مبتلا به برونشيوليت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان بوعلي شهر اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، فولادی, نسرین ، اخلاصی, ناهیده (1397) بررسی مقایسه ای ارتباط سطوح سرمی ویتامین D با سپسیس زودرس نوزادی و پیامد بیماری ( مطالعه ی مورد شاهدی). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ذاکری, آناهیتا ، جستان, مارینا ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, افشین ، خاتمی, فرناز (1397) تاثیر ویتامین سی بر روی فریتین سرم در بیماران همودیالیزی. Journal of Nephropathology ــ 7 (3). ص.ص.197-200. شاپا 2251-8363

بشردوست, بهمن ، علایی, رویا ، محمدی کبار, سوسن ، حسنی, صباح ، حبیب زاده, افشین (1397) بررسی اثر N-استیل سیستین خوراکی بر روی سطح کمی High sensitivity CRP سرمی و هموگلوبین در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز-یک مطالعه کارآزمایی بالینی. Journal of Nephropathology ــ 7 (4). ص.ص.268-272. شاپا 2251-8363

بشرپور, سجاد ، مظفری, سید صغری ، جعفری, عیسی ، مولوی, پرویز (1397) تاثیر ابعاد دموگرافیکی و شخصیتی در پیش بینی اضطراب وضعیتی در دانش آموزان دبیرستان. Journal of Research & Health ــ 8 (2). ص.ص.116-122. شاپا 2423-5717

بشرپور, سجاد ، نصری نصرآبادی, بهنام ، حیدری, فاضله ، مولوی, پرویز (1397) نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش بینی رفتارهای ارتقا دهندۀ سلامتی بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران ــ 6 (2). ص.ص.102-113. شاپا ۲۳۴۵-۳۲۶۵

بهاری جوان, نیکا ، جعفری امید, نرسی ، موسوی حصب, نگار ، رضایی شیرمرد, لیلا ، رفیعی تهرانی, مرتضی ، درکوش, فرید (1397) تهیه، بهینه سازی و ارزیابی آزمایشگاهی سیستم آهسته رهش پرامی پکسول با استفاده از نانوذرات پلی هیدروکسی بوتیرات والرات. Journal of Drug Delivery Science and Technology ــ 44 . ص.ص.82-90. شاپا 1773-2247

بیگم کیا, عشرت ، شربت خوری, میترا ، حیدری, زهرا ، توحیدی, فریده ، کامران رشانی, بهاره ، زهابیون, فرزانه (1397) اولین گزارش مولکولی Hydatigera krepkogorski (Schulz and Landa, 1934)در حفره شکمی ژربیل (Rhombomys opimus)در ایران. Veterinary Research Forum ــ 9 (4). ص.ص.367-371. شاپا 2008-8140

ث

ثریایی, صبا ، وحیدی, سوگند ، محمدزاده وردین, محمد ، حسینی اصل, سید سعید (1397) تاثیر سرکوب microRNA-1266-5p بر افزایش بقای سلولی و تغییرات چرخه سلولی در سرطان معده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 76 (8). ص.ص.562-567. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

ج

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، فریدون زاده, مریم (1397) مقایسه آزمایشگاهی خاصیت آنتی میکروبیال چهار نوع وارنیش سدیم فلوراید در ترکیب با زایلیتول و بدون زایلیتول. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry ــ 8 (4). ص.ص.309-313. شاپا 2231-0762

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، نقی زاده باقی, عباس ، رحیم زاده, سعید (1397) بررسی تأثیر کاربرد دو نوع دهان شویه بر میزان نیکل آزاد شده از آلیاژهای دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، زمانی, الدوز ، دادگر, لیلا (1397) بررسی وضعیت سلامت و شیوع علائم اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، نعمتی, رحمن ، نقی زاده باقی, عباس ، همتی, علی (1397) بررسی ارتباط خط میانی صورت و دندان‌ها با برخی از شاخص‌های آناتومیک صورت وحفره دهان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جلیل وند, فرانک ، قاسم زاده, عالیه ، حمدی, کبری ، نوالی, نازلی ، پیا, هلن ، فرزدی, لعیا (1397) اثر تزریق داخل رحمی فاکتور محرک گرانولوسیت بر میزان لانه گزینی و بارداری بالینی در بیماران با شکست لانه گزینی مکرر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 40 . ص.ص.16-21. شاپا 1608-5671

جهانی, زیبا ، حسینی اصل, سید سعید ، اخوان, هما (1397) بررسی ناهنجاريهاي کروموزومی در زوجهاي واجد سقطهاي مکرر خودبخودي در استان اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 18 (1). ص.ص.91-107. شاپا 2228-7280

ح

حاج محمدی, عمران ، سیگاری, پویان ، شادمان, عاطفه ، سعیدیان, فخرالسادات (1397) بررسی علل کشیدن دندان های دائمی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 97-1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، باباپور, بهزاد ، عبداله پور, آیسان (1397) اپيدميولوژي اندوكارديت عفوني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از 1395 - 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی, میثم (1397) بررسي موارد اسمیر مثبت سلی در نمونه خلط های گرفته شده در بیماران مبتلا به سرفه مزمن در پروتکل کشوری مراقبت از بیماران سلی طی دو سال اخیر در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسن پور, محمد ، صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، عیسی زاده فر, خاطره ، محمدی کبار, سوسن ، محمدزاده, علیرضا ، وکیلی, محمدرحیم (1397) مقایسه ای تاثیروازوپرسین ونوراپی نفرین برعملکردکلیوی بیماران تحت عمل. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 20 (8). ص.ص.1-6. شاپا 2074-1804

حسن پور, محمد ، نوروزی, ودود ، صادقیه اهری, سعید ، ایزدپناه, نسیم (1397) اندازه گیری سطح لاکتات خون در حین پمپ بای پس قلبی – ریوی در بیماران تحت عمل جراحی CABG با فشار خون متوسط شریانی 50 الی 70 میلی متر جیوه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسن پور, محمد ، نوروزی, ودود ، عروجی, پرستو (1397) ارتباط بین لاکتات خون و نسبت vo2/vco2 در بیماران تحت عمل جراحی CABG در اردبیل. International Journal of Scientific Reports ــ 4 (9). ص.ص.220-224. شاپا 2156-2454

حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، صدیق نمینی, هادی (1397) بررسی میزان موفقیت سنگ‌ شکنی برون‌اندامی در بیماران با سنگ‌های سیستم ادراری مراجعه‌کننده به کلینیک سپهر سلامت اردبیل در سال 96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، صدیق نمینی, هادی (1397) بررسی میزان موفقیت سنگ شکنی برون اندامی در بیماران با سنگ کلیه. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (5). ص.ص.1192-1196. شاپا 2349-3925

حسین خانی, علی ، محسنی راد, حامد (1397) مروری بر پیشگویی درمان ب ث ژ در کانسر مثانه غیر مهاجم به عضله بر اساس تست PPD. Advances in Biotechnology & Microbiology ــ 2 (9). ص.ص.1-2. شاپا 2474-7637

حسین زاده, زهرا ، رمضانی, علی ، حسین زاده, کمال الدین ، رزاقی اصل, نیما ، گران لو, فریده (1397) نگاهی به اهمیت شیمیایی و بیولوژیکی هسته پیرولیدینون. Current Organic Synthesis ــ 15 (2). ص.ص.166-178. شاپا 1570-1794

حسین زاده, زهرا ، رمضانی, علی ، رزاقی اصل, نیما (1397) ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار ضد سرطان. Current Organic Chemistry ــ 22 (23). ص.ص.2256-2279. شاپا 1385-2728

حسین پور, رباب ، ریاحی, لیلا (1397) رابطه قابلیت های گردشگری پزشکی درمانی با میزان جذب توریست در استان اربیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (2). ص.ص.159-171. شاپا 2382-9710

حسینی اصل, سید سعید ، اخوان, هما (1397) سطوح افزایش یافته mRNA و DNA ژن hTERT در بیماران مبتلا به سرطان معده در شمال غرب ایران. در: Molecular Analysis for Personalised Therapy (MAP), Sep 14-15 , 2018, Paris - France.

حسینی اصل, سید سعید ، فضابخش, علی ، سقا, محسن (1397) کاهش فعالیت تلومرازی رده سلولی AGS با غلظت های متفاوت سدیوم سلنیت، کادمیم کلرید و سلنیوم-ال-متیونین مرتبط است. در: Molecular Analysis for Personalised Therapy (MAP), Sep 14-15 , 2018, Paris - France.

حکمت فر, سمیه ، ارزنلو, محسن ، نقی زاده باقی, عباس ، احمدیان شهانقی, میلاد (1397) مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده (زینک اکساید اوژنول تقویت شده، MTA و Cem Cement) مورد استفاده در پالپوتومی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، باقری, ابوالفضل ، جعفری کفاش, کریم ، زارعی, سارا ، حیدرزاده, زهره (1397) شیوع انومالی های دندانی در سیسنم دندانی دائمی در شهر اردبیل در سال 94-95. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology ــ 7 (2). ص.ص.64-68. شاپا 2322-1372

حکمت فر, سمیه ، پیرانه, هدیه ، جعفری کفاش, کریم (1397) اندازه گیری و تعیین رابطه pH و Titrable Acidity پنج نوع قطره‌ی آهن با میزان جذب یون آهن در دندان‌های شیری قدامی. Dental Research Journal ــ 15 (5). ص.ص.367-371. شاپا 1735-3327

حکیمی, سویل ، درگاهی, رقیه ، مبارکی, نوشین ، رنجبر, مینو ، محمدی, مرضیه ، نیکان, فریبا ، ندائی, حامد (1397) درجه بندی علایم مثانه اورکتیو در نژاد ایرانی. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences ــ 5 (4). ص.ص.366-370. شاپا 2148-9696

حکیمی, سویل ، رحیمی, سمیه ، مهاجر اقدم, علی رضا ، میر غفوروند, مژگان ، مبارکی, نوشین (1397) تاثیر رفتارهای خود مراقبتی و خود مراقبتی بر اساس مدل اوریم در کیفیت زندگی زنان کردی پست منوپوز. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences ــ 5 (3). ص.ص.209-214. شاپا 2148-9696

حیدرزاده, مهدی ، دادخواه, بهروز ، دوستکامی, حسین ، الیاس زاده, شهلا (1397) بررسی علایم پیش درآمد قلبی و ویژگی های روانسنجی دو مقیاس غربالگری علایم پیش درآمد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، ناصری, پریسا ، صادقپور, فاطمه (1397) بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بر رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، چوکلایی, هدی ، جبرئیل زاده, سجاد ، هاشمی, مرتضی ، کیانی, مهرداد ، کوهی, فرزاد (1397) تعيين خواص روان سنجی غير کلامی مقیاس درد در بیماران دریافت کننده تهویه مکانیکی. Journal of Holistic Nursing And Midwifery ــ 28 (3). ص.ص.171-178. شاپا 2251-8460

حیدرنژاد, زوها ، رحمانیان, امید ، فضل زاده دویل, مهدی ، حیدری, محسن (1397) جذب متیلن بلو بر روی کربن فعال تولید شده از تفاله خرما بوسیله اولتراسوند با فرکانس پایین. Journal of Molecular Liquids ــ 264 . ص.ص.591-599. شاپا 0167-7322

حیدری, زهرا (1397) بررسی انگلهای روده ای بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل، استان اردبیل. در: 2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infections on, Apr 17-19, 2018, Mashhad - Iran.

حیدری, زهرا ، محمدی قلعه بین, بهنام ، سید هاشمی, رقیه (1397) بررسي مقایسه ای نتایج ارزیابی عفونت های انگلی تک یاخته ای و کرمی با روش های مستقیم، تغلیظ و کشت در نمونه های مدفوع بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری کرجی, مریم ، فلاح عمرانی, وحید ، بدیرزاده, علیرضا ، محمدی قلعه بین, بهنام ، نیلفروش زاده, محمد علی ، ماسوری, لیلا ، منتخب یگانه, حسین ، زارع, مهراک (1397) عصاره آقطی پاسخ های سلولی را در لیشمانیوز جلدی تحریک می کند. Parasite Immunology ــ 41 (1). ص.ص.1-11. شاپا 0141-9838

خ

خادمی, فرزاد ، طاهری, رمضانعلی ، ممتازی بروجنی, امیر عباس ، فرنوش, غلامرضا ، جانسون, توماس ، صاحبکار, امیر حسین (1397) پتانسیل لیپوزوم های کاتیونی به عنوان سیستم های حویل/ادجوانتی برای واکسن های واکسن های زیرواحدی سل. Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology ــ online . شاپا 0303-4240

خادمی, فرزاد ، طاهری, رمضانعلی ، یوسفی اوروند, ارشید ، واعظ, حمید ، ممتازی بروجنی, امیر عباس ، سلیمان پور, سامان (1397) آیا پلیمرهای طبیعی کیتوزان سیستم های ادجوانتی/دلیوری مناسبی برای واکسن های ضدتوبرکلوزیس هستند. Microbial Pathogenesis ــ 121 . ص.ص.218-223. شاپا 0882-4010

خادمی, فرزاد ، ممتازی بروجنی, امیر عباس ، Reiner, Željko ، Banach, Maciej ، Al-Rasadi, Khalid ، صاحبکار, امیر حسین (1397) PCSK9 و عفونت: یک ارتباط بالقوه مفید یا خطرناک؟. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (4). ص.ص.2920-2927. شاپا 0021-9541

خادمی, فرزاد ، یوسفی اوروند, ارشید ، صاحبکار, امیر حسین ، قنبری, فهیمه ، واعظ, حمید (1397) عفونت های باکتریایی همزمان در افراد HIV / ایدز مثبت: مطالعه مروری و متا آنالیز. Folia Medica ــ 60 (3). ص.ص.339-350. شاپا 0204-8043

خادمی, فرزاد ، یوسفی اوروند, ارشید ، صاحبکار, امیر حسین ، محمدی قلعه بین, بهنام ، ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی (1397) مقاومت دارویی ایزوله های بالینی و محیطی گونه های بروسلا در ایران: یک متاآنالیز. Reviews in Medical Microbiology ــ 29 (4). ص.ص.166-172. شاپا 0954-139X

خادمی, فرزاد ، یوسفی اوروند, ارشید ، واعظ, حمید (1397) شیوع بیماری وبا در یمن: یک بحران بهداشتی منطقه ای یا جهانی؟. International Journal of Infection ــ 5 (2). ص.ص.1-2. شاپا 2383-1413

خاوندی زاده اقدم, سیما ، کاظم زاده, رأفت ، محفوظی, یلدا (1397) بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی زنان یائسه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 26 (1). ص.ص.43-51. شاپا 4728-1563

خدامرادی, مهدی ، قزوینی, حامد ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، شاه ویسی, کاوه ، فرنیا, وحید ، ژاله, حسین ، عبدلی, نسرین ، اکبرنژاد, زینب ، سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید (1397) جنیستئین از افزایش بیان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰدر هیپوکمپ موشهای فاقد تخمدان تشنجی جلوگیری می کند. Journal of Chemical Neuroanatomy ــ 89 . ص.ص.43-50. شاپا 0891-0618

خزلی, مهدی ، نریمانی, سجاد ، عباسقلی زاده, ناطق ، درویشی, هادی (1397) اثرات میانجی خودکارآمدی در مصرف میوه و سبزیجات در بین کارکنان پرستاری و مامایی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. Journal of Evolution of Medical and Dental science ــ 7 (17). ص.ص.2125-2128. شاپا 2278-4748

خسروی, رسول ، اسلامی, هادی ، زارعی, احمد ، حیدری, محسن ، نوروزیان باقانی, عباس ، صفوی, نوید ، مکمل, عادل ، فضل زاده دویل, مهدی ، ادهمی, شهین (1397) ارزیابی مقایسه ای جذب نیترات از محلول های آبی با استفاده از جاذ مونت موریلونت محلی سبز و قرمز. Desalination and Water Treatment ــ 116 . ص.ص.119-128. شاپا 1944-3994

خسروی, رسول ، زارعی, احمد ، حیدری, محسن ، احمد فاضلی, علی ، وثوقی, مهدی ، فضل زاده دویل, مهدی (1397) کاربرد نانو ذرات ZnO و TiO2 کوت شده بر روی خاک مونت موریلونت در حضور H2O2 برای حذف موثر سفالکسین از محلول های آبی. Korean Journal of Chemical Engineering ــ 35 (4). ص.ص.1000-1008. شاپا 0256-1115

خیام, لیلی ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، حاجی زاده, عاطفه (1397) نیازسنجی از بیماران بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در زمینه ی زیبایی دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خیام, لیلی ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، عظیمی, یاسمین (1397) بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان در مقطع بالینی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تعیین ارتباط آن با میزان رضایتمندی دانشجویان از وضعیت آموزشی دانشکده دندانپزشکی در سال تحصیلی 96-95. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

داداش پور, مهدی ، فیروزی امندی, اکرم ، پورحسن مقدم, محمد ، ملکی, محمدجعفر ، سوزن گر, نرگس ، جدی, فرهاد ، نوری, محمد ، ضرغامی, نصرت الله ، پیله ورسلطان احمدی, یونس (1397) سنتز بیومیمتیک نانوذرات نقره با استفاده از عصاره بابونه آلمانی و فعالیت ضد سرطانی بالقوه آنها در برابر سلول های سرطانی ریه انسان. Materials Science & Engineering: C ــ 92 . ص.ص.902-912. شاپا 0928-4931

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، انامی, کبری (1397) مقایسه تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و مراقبت ویژه بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، باریکانی, آمنه ، بادروح, افسانه (1397) مقایسه تأثیر آموزش گروهی و فردی بر وابستگی و انگیزه ترک سیگار در بیماران عروق کرونری بستری در بیمارستان بوعلی سینا قزوین. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, رقیه ، شرقی, افشان ، معمار, هاجر (1397) بررسی مقایسه ای سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی نوع 70 در مادران مبتلا به پره اکلامپسی عارضه دار و بدون عارضه. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دشتی, نقی ، حاجلو, نادر ، صادقی, گودرز ، نریمانی, محمد ، شریفی نیا, محمدحسین (1397) مقایسه کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، استرس و ذهن‌آگاهی در بیماران قلبی با ذکر زیاد خدا و ذکر کم خدا. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ــ 2 (3). ص.ص.123-129. شاپا 2174-2322

دلارام پور (1397) ژن متالو بتالاکتاماز دهلی نو سویه A1-35 کلبسیلا پنومونیه. GenBank: MH102400.1.

دلارام پور (1397) ژن متالو بتالاکتاماز دهلی نو سویهB1-38 کلبسیلا پنومونیه. GenBank: MH102401.1.

دلیخون, مهدیه ، فضل زاده دویل, مهدی ، سروشیان, آرمین ، نوروزیان باقانی, عباس ، قلاکی, محمد ، آشورنژاد, قدیر ، برخورداری, عبداله (1397) ویژگی ها و اثرات بهداشتی فرم آلدئید و استالدئید در یک منطقه شهری ایران. Environmental Pollution ــ 242 (part A). ص.ص.938-951. شاپا 0269-7491

دهقانی, منصوره ، فضل زاده دویل, مهدی ، سروشیان, آرمین ، طباطبایی, حمیدرضا ، میری, محمد ، نوروزیان باقانی, عباس ، دلیخون, مهدیه ، محوی, امیرحسین ، رشیدی, مجید (1397) ویژگی ها و اثرات بهداشتی BTEX در یک محیط آلوده برای جمعیت شهری. Ecotoxicology and Environmental Safety ــ 155 . ص.ص.133-143. شاپا 0147-6513

دورمحمدی توسی, ترانه ، زارع دهنوی, علی ، حسین عسگردون, محمد ، انتشاری مقدم, افسانه ، دهقانی, عباس (1397) سالمونللا استئومیولیتیس در یک بیمار با sle. Clinical Infection and Immunity ــ 3 (3-4). ص.ص.76-79. شاپا 2371-4980

دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) دو شریان کرونری راست از یک استیوم. Erciyes Medical Journal ــ 40 (3). ص.ص.162-163. شاپا 2149-2247

دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) استنت گذاری موفق اوستیال در بیمار با شریان کرونری منفرد از سینوس راست والسالوا: گزارش موردی. Journal of Tehran University Heart Center ــ 13 (3). ص.ص.140-143. شاپا 1735-8620

دوستکامی, حسین ، صادقیه اهری, سعید ، ایرانی جم, عفت ، حبیب زاده, افشین (1397) دوز Eptifibatide بولوس در طی انتخابی Percutaneous مداخلات کرونری. Cardiology Research ــ 9 (2). ص.ص.107-110. شاپا 1923-2829

ذ

ذاکری, آناهیتا ، اصلانیان, رقیه ، عباسی, وحید ، محمدشاهی, جعفر (1397) بررسی میزان آگاهی درباره هپاتیت در بین دانشجویان علوم پزشکی اردبیل سال 2016. Journal of Community and Preventive Medicine ــ 2 (1). ص.ص.1-4. شاپا 2638-7719

ذاکری, آناهیتا ، امانی, فیروز ، عباسی, وحید (1397) اپیدمیولوژی سوختگی های ثبت شده در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل 1395. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 6 (7). ص.ص.2200-2204. شاپا 6071-2320

ذاکری, آناهیتا ، تبریزیان نمین, شروین ، اصلانیان, رقیه (1397) فراوانی دیابت بارداری در بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهر اردبیل. Journal of Health Science Research ــ 3 (1). ص.ص.1-4. شاپا 2456-2688

ذاکری, آناهیتا ، عباسی, وحید ، اصلانیان, رقیه (1397) رفتارهای مصرفی متیل فنیدات در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1396. Journal of Health Science Research ــ 3 (2). ص.ص.1-5. شاپا 2456-2688

ر

رحمانی کوکیا, نسیم ، علی پناه مقدم, رضا ، دلیرژ, نوروز ، مأذنی, محمد (1397) تاثیر میکرووزیکول‌های مشتق از سلول‌های مزانشیمی بنیادی روی افزایش لیز تومور و نیز تحریک سلول‌کشی لنفوسیت T توسط سلول‌های دندریتیک توسط این میکرووزیکول‌ها. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 19 (7). ص.ص.1895-1902. شاپا 1513-7368

رحیمی, گیتی ، فولادی, نسرین ، زینی زاده جدی, سمیه ، دماری یام, فرشته ، شهباززادگان, سمیرا (1397) بررسی ارزش تشخیصی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکم در میزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (1). ص.ص.22-31. شاپا 1680-2993

رحیمی, گیتی ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، چم حیدر, نوشین ، شهباززادگان, سمیرا (1397) مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگیهای ترم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (7). ص.ص.1-9. شاپا 1680-2993

رزاقی اصل, نیما ، میرزایی, سحر ، مهنام, کریم ، سپهری, ساقی (1397) شناسایی مهار کننده های جدید سیکلو اکسیژناز-2 با استفاده از روش غربالگری مجازی ساختاری و شبیه سازی دینامیک مولکولی. Journal of Molecular Graphics and Modelling ــ 83 . ص.ص.138-152. شاپا 1093-3263

رزاقی اصل, نیما ، کریمی, ادیبه ، عبادی, احمد (1397) پتانسیل یک ترکیب طبیعی بر علیه اختلالات عصبی: مطالعه مجازی آرتوفلاوانوکومارین به عنوان مهار کننده بتا-سکرتاز 1. Computational Biology and Chemistry ــ 77 . ص.ص.307-317. شاپا 1476-9271

رشتبری, یوسف ، حضرتی, صادق ، افشین, شیرین ، فضل زاده دویل, مهدی ، وثوقی, مهدی (1397) داده حذف سفالکسین با استفاده از کربن فعال پودری تولد شده بوسیله پوست انار. Data in Brief ــ 20 . ص.ص.1434-1439. شاپا 2352-3409

رضایی, ستار ، حاجی زاده, محمد ، زندیان, حامد ، فتحی, افشین ، نوری, بیژن (1397) کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران: مرور نظامند و متاآنالیز. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 32 (1). ص.ص.1-8. شاپا 1016-1430

رضایی, ستار ، سلیمی, یحیی ، ظهیریان مقدم, تلما ، میرزارحیمی, تیبا ، مهرتک, محمد ، زندیان, حامد (1397) کیفیت زندگی بعد از زایمان طبیعی و سزارین: مرور نظامند و متاآنالیز. International Journal of Human Rights in Healthcare ــ online . شاپا 2056-4902

رفاهی, سهیلا ، سعادتی, حکیمه ، بافنده, ندا ، بهروزكيا, ژاله (1397) مسائل عمومی مختلف در تصویربرداری اطفال چیست؟. در: 34th Iranian Congress of Radiology, May 1-4 , 2018, Tehran - Iran.

رهبر قاضی, رضا ، کیهان منش, رعنا ، اصلانی, محمدرضا ، احمدی, مهدی (1397) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و condition media باعث کاهش مولکول های چسبندگی التهابی در سلول های اندوتلیال ریوی رتهای مدل آسماتیک القا شده با اوآلبومین می شود. Microvascular Research ــ 121 . ص.ص.63-70. شاپا 0026-2862

ز

زاد فتاح, فیروز ، حکمت فر, سمیه ، رضوانی شهامت, مسعود (1397) بررسی تأثیر زمان دم بر میزان فلوراید آزاد شده از چای سیاه بسته بندی شده ایرانی و خارجی و چای سبز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، سبحانی, امید (1397) مقایسه‌ی زمان شکستن سه نوع فایل روتاری Protaper, Medin, Race در محیط آزمایشگاهی با لوبریکنت RC-prep و شستشو با هیپوکلریت سدیم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع نوقابی, جواد ، احمدآبادی, فرزاد ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، رحیمی درآباد, شرمین (1397) بررسی میزان مشکلات ادراری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع نوقابی, جواد ، نقی زاده باقی, عباس ، تیمورزاده, لادن (1397) مقایسه اثرات درمانی سیترات پتاسیم و پلی سیترات پتاسیم در شیرخواران و کودکان دارای سنگ های سیستم ادراری. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن (1397) اقدامات اولیه کرونری در انفارکتوس. در: The second Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes, Jun 27-29 , 2018, Tabriz - Iran.

زمانی, بیژن (1397) پرونده خانم 67 ساله. در: 3rd Congress of Clinical Cases in Complex CardiovascularTherapeutics, Apr 12-13, 2018, Shiraz - Iran.

زمانی, بیژن ، امانی, فیروز ، هادئی, فرانک (1397) مطالعه فراوانی گروه خونی های ABO در بیماران ACS. International Journal of Scientific Reports ــ 4 (5). ص.ص.109-113. شاپا 2156-2454

زمانی, بیژن ، امیرعجم, زهرا ، صادقیه اهری, سعید ، قدیمی, سعید (1397) بررسی عوامل موثر بر زمان Symptom-to-Balloon، تاریخچه‌ی پزشکی و پیش‌آگهی در بیماران STEMI تحت آنژیوپلاستی اولیه(PPCI) در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، عبدالهی, اصغر ، مردی, افروز (1397) تاثیر هپارین قبل از pci اولیه روی نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی دراز مدت و کوتاه مدت و مرگ ومیر بیماران با سندرم کرونری. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). ص.ص.748-752. شاپا 2003-2319

زندیان, حامد ، چمنیان, یلدا ، ظهیریان مقدم, تلما ، فرزانه, اسماعیل (1397) ارتباط یادگیری سازمانی و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی: مطالعه موردی استان اردبیل. Evidence Based Health Policy, Management & Economics ــ 2 (2). ص.ص.100-108. شاپا 2538-5070

س

سالم, مریم ، بایرامی, ابوالفضل ، میرزاپور, طوبی ، سقا, محسن (1397) بررسی تأثیرات غلظت هاي مختلف رتینوئیک اسید بر روي بقاي سلول هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ــ 21 (1). ص.ص.40-51. شاپا ۱۷۳۵-۵۳۳۸

سخاوت پور, زهره ، ریحانی, طیبه ، حیدرزاده, محمد ، موسوی, سید مهدی ، مظلوم, سید رضا ، دستورپور, مریم ، کریم اللهی, منصوره ، خانجانی, نرگس (1397) تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس: کارآزمائی بالینی تصادفی. Journal of Religion and Health ــ online . ص.ص.1-11. شاپا 0022-4197

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا ، مشهدی, زهرا (1397) بررسی مروری اثرات محرومیت از خواب بر یادگیری و حافظه: نقش هورمونهای جنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 17 (4). ص.ص.359-376. شاپا ۱۷۳۵-۳۱۶۵

سلیمی, احمد ، رازیان, مصلح ، پوراحمد, جلال (1397) تجزیه و تحلیل اثرات سمیتی از بوسپیرون، سیتیزین و اولانزاپین بر لنفوسیت های خون انسان: مدل In Vitro. Current Clinical Pharmacology ــ 13 (2). ص.ص.120-127. شاپا 1574-8847

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) آزمایشات حیوانی برای ارزیابی اختلال شناختی در موش نوزاد. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.545-554. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) در تجزیه و تحلیل Vivo از آپوپتوز در هیپوکامپ جنین. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.531-536. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) اندازه گیری پارامترهای سمیت میتوکندریایی در هیپوکامپ جنین. در: Teratogenicity Testing: Methods and Protocols. Humana Press, New York, ص.ص.537-544. شابک 978-1-4939-7882-3

سلیمی, احمد ، پوراحمد, جلال (1397) نقش ترکیبات طبیعی در پیشگیری و درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن. در: Polyphenols: Prevention and Treatment of Human Disease. Elsevier, London, ص.ص.195-203. شابک 978-0-12-813008-7

سهیلی, ستاره ، حکمت فر, سمیه ، اباذری, مالک ، لطفی, مهلا (1397) بررسی میزان پذیرش روش های هدایت رفتاری در والدین بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوزن گر, نرگس ، محمد رضا, صادقی ، جدی, فرهاد ، صومی, محمد حسین ، شیرمحمدی, مسعود ، صمدی, ناصر (1397) مقایسه تکنیک های تجزیه و تحلیل گسترده ژنوم برای بررسی متیلاسیون DNA در سرطان های انسانی. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (5). ص.ص.3968-3981. شاپا 0021-9541

سپهری, ساقی ، رزاقی اصل, نیما (1397) شناسایی و مقایسه اثر ترکیبات الگو به عنوان مهارکننده های جدیدCOX-2 به کمک تکنیک های محاسباتی طراحی دارو. [ طرح تحقیقاتی]

سید صادقی, میرسلیم ، محمدیان اردی, علی ، عیسی زاده فر, خاطره ، عرب زاده, امیر احمد ، حقوقی, سمیه (1397) مقایسه اثربخشی و عوارض ایبوبروفن وریدی و کتورولاک وریدی در کنترل درد بعد از جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ش

شرفی, کیومرث ، درگاهی, عبداله ، عزیزی, ناهید ، امینی, ژیلا ، غایب زاده, مهدی ، رضایی, زهرا ، مرادی, مسعود (1397) بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 20 (3). ص.ص.47-64. شاپا 1563-4809

شمشیری, محمود ، اباذری, مالک ، پورکار جدید, مرجان ، نصیری, الهامه (1397) بررسی وضعیت بی نزاکتی درک شده در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (2). ص.ص.131-138. شاپا 2228-6799

شمشیری, محمود ، محمدی, محمدعلی ، ارشادی فرد, سولماز (1397) مقایسه تأثیر دو روش یادگیری ویدئوکستِ سخنرانی و جزوه درسی بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شهباززادگان, سمیرا (1397) اهمیت NIDCAP. در: کنگره نوزادان ایران, 11-13 مهر1397, اصفهان - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) هرپس سیمپلکس نوزادی. در: پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران, 1-3 آذر 1397, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 97, تبریز - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) ویروس زیکا و بارداری. در: The 7th International Conference on Womens Health, Nov 21-22 , 2018, Shiraz - Iran.

شهباززادگان, سمیرا ، بهبودی مقدم, زهرا ، غیاثوندیان, شهرزاد ، شمشیری, محمود ، مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی (1397) تجربه به حاشیه رانده شدن مادران نابینا: یک مطالعه کیفی- پدیده شناسی هرمنیوتیک. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ــ 7 (1). ص.ص.23-34. شاپا 1735-4625

شهباززادگان, سمیرا ، شمشیری, محمود ، غیاثوندیان, شهرزاد ، بهبودی مقدم, زهرا (1397) چالش های مادران نابینا در ایران. Archives of Iranian Medicine ــ 21 (10). ص.ص.486-487. شاپا 1029-2977

شهباززادگان, سمیرا ، شهباززادگان, مژگان ، پیشوایی, ملیحه (1397) نابرابری جنسیتی دلیل مشکلات سلامت زنان شاغل. Journal of Research & Health ــ 8 (3). ص.ص.196-197. شاپا 2423-5717

شهباززادگان, سمیرا ، نیکجو, رويا (1397) شرایط اخلاقی نویسندگی در انتشار آثار پژوهشی. در: اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها, 1 آذر 30 آبان 1397, رشت - ایران.

شکوهی, رضا ، پورعشق, یوسف ، پرستار, سعید ، احمدی, ستار ، شبانلو, امیر ، رحمانی, زهرا ، بهرامی اصل, فرشاد ، ونایی تبار, محمد (1397) مقایسه کارایی فرایندهای فتوکاتالیتیکی UV/ZrO2 و UV/H2O2/ZrO2 در حذف فورفورال از محلول های آبی. Applied Water Science ــ 8 (6). ص.ص.1-8. شاپا 2190-5487

شکوهی, مجید ، شوره ای, حامد ، سلطانی, ملیحه ، ابطحی ایوری, سید حسین ، سلیم نژاد, رامین ، مقیمیان, مریم (1397) اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی شاهتره بر آسیب های بیضه ناشی از تورشن / دتورشن در موش های صحرایی بالغ. Andrologia ــ online . ص.ص.1-9. شاپا 1439-0272

شیخ محمدی, امیر ، دهاژین, زهره ، محسنی, سید محسن ، سرخوش, مریم ، آذر پیرا, حسین ، عطافر, زهرا ، ابطحی, مهرنوش ، رضایی, سهیلا ، سردار, مهدیه ، مسعودی, حسن ، فرجی, مجید ، نظری, شهرام ، حسینی پویا, رکسانه ، الماسیان, محمد (1397) سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت SiO2 @ Fe3O4 @ MBT به عنوان یک جاذب جدید مغناطیسی برای جذب آرسنات از محلول های آبی: مطالعات مدل سازی، بهینه سازی و جذب. Journal of Molecular Liquids ــ 255 . ص.ص.313-323. شاپا 0167-7322

ص

صادقپور, فاطمه ، حیدرزاده, مهدی ، ناصری, پریسا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار (1397) هوش هیجانی عامل پیش بینی کننده رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز. Illness Crisis & Loss ــ online . ص.ص.1-12. شاپا 1054-1373

صادقی, محمدرضا ، جدی, فرهاد ، سوزن گر, نرگس ، صومی, محمدحسین ، شیرمحمدی, مسعود ، خاضع, وحید ، صمدی, ناصر (1397) محور Nrf2 / P-glycoprotein با ویژگی های بالینی پاتولوژیکی در سرطان کولورکتال همبستگی دارد. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 104 . ص.ص.456-464. شاپا 0753-3322

صادقی موحد, فریبا ، علیزاده گورادل, جابر ، پوراسمعیلی, اصغر ، مولایی, مهری (1397) اثربخشی تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم برنگرانی، اضطراب و افسردگی در بیمارنا مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دارودرمانی یکسویه کور و کنترل - ساختگی. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ــ 12 (2). ص.ص.1-5. شاپا 1735-8639

صادقی موحد, فریبا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مولوی, پرویز ، شادروان, هاله (1397) بررسی نوع آمیختگی افکار ، روش کنترل فکر و میزان نشخوار فکری در بیماران دارای اختلال هراس مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال 96-1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، نقی زاده باقی, عباس ، جعفری مزرعه, زهرا (1397) بررسی فراوانی انواع اختلالات قامت در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مراجعه کننده به کانون حرکات اصلاحی شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، کریم اللهی, منصوره ، مجیدزاده دولت آبادی, ویدا (1397) بررسی تجارب زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت اردبیل از ازدواج زودرس: یک مطالعه کیفی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، اعظمی, احد ، حسینی اصل, سید سعید ، انتشاری مقدم, افسانه ، نصیری, بابک (1397) ارتباط تغییرات MEFVژن و فنوتیپ آنها در بیماری های پریودیک شامل نقرس و پالیندرومیک روماتیسم و سینویت عود کننده هیپ. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صبور, سحر ، ارزنلو, محسن ، واعظ, حمید ، رحیمی, گیتی ، صاحبکار, امیر حسین ، خادمی, فرزاد (1397) شیوع واژینوز باکتریایی در زنان باردار و غیر باردار ایرانی : مطالعه مروری و متاآنالیز. Archives of Gynecology and Obstetrics ــ 297 (5). ص.ص.1101-1113. شاپا 0932-0067

صدری دمیرچی, اسماعیل ، جعفری کفاش, کریم ، کیانی, عارفه ، بالاخانی طول گیلانی, آذر (1397) پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی دردانشجویان دندان پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد ــ 13 (2). ص.ص.101-113. شاپا ۲۲۵۱-۷۰۶۵

صرامی, سمیه ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، عبدی, عصمت ، یزدانبد, عباس (1397) تکرارهای متعدد موتیف C انتهای کربوکسیلی CagA هلیکوباکترپیلوری پیش گویی کننده خطر سرطان معده در ایران. گوارش ــ 23 (3). ص.ص.146-151. شاپا 7186-1560

صمدی, نسرین ، ورعی, شکوه ، غیاثوندیان, شهرزاد ، مهرنوش, نسرین (1397) آموزش در گروه های کوچک : رویکردی مجازی برای ارتقاء یادگیری دانشجویان. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 1397, تبریز - ایران.

صور آذر, گلثوم ، توسلی, حبیب ، فرضی پور, شهلا ، جعفری, بهبود ، نعمتی عطار, مسعود (1397) مقایسه روش تشخیصی کشت با معیار آمسل در تشخیص عفونت گاردنرلا واژینالیسواژن در بیماران داراي عفونت دستگاه تناسلی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). ص.ص.62-69. شاپا 2228-7280

صیدی, عنایت اله ، سلیمی, احمد ، راسخ, حمید رضا ، محسنی فر, ژاله ، پوراحمد, جلال (1397) سمیت سلولی انتخابی لوتئولین و کومپفرول در هپاتوسیت های سرطانی گرفته شده از مدل کارسینوما موش صحرایی: مشارکت هدف قرار دادن میتوکندری ها از طریق رادیکال های فعال اکسیژن. Nutrition and Cancer ــ 70 (4). ص.ص.594-604. شاپا 0163-5581

ع

عالیقدری, مرتضی ، رحمانی, کوروش ، اشرفی فرد, آذر (1397) بررسی استراتژی های بهینه ی مدیریت پسماند شهری اردبیل با آنالیز SWOT و ماتریس QSPM. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی ، رحمانی, کوروش ، لک, سعید (1397) ارزیابی‌اثرات زیست‌محیطی فرآیند تغییر و تبدیل پسماند شهری تبریز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی ، رحمانی, کوروش ، محمدی, ندا (1397) مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق ، مرادی اصل, اسلام ، ادهم, داود ، سودی, رقیه ، گنجی, اکبر ، بریج, حسن ، صالح زاده, مهدی (1397) بررسی میزان شیوع شپش در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان مشگین شهر. Αmrican Journal Of Pediatrics ــ 4 (4). ص.ص.94-99. شاپا 2472-0887

عباسپور, سیما ، کیوانلو, علی ، باخرد, محمد ، سپهری, ساقی (1397) واکنشهای کلیک همراه با کمپلکس سالوفن مس II برای سنتز سریع 3،2،1-تریازولها برپایه ساختار 4،1-نفتوکینون، ارزیابی ضد باکتریایی و مطالعات داکینگ مولکولی. Chemistry & Biodiversity ــ online . شاپا 1612-1872

عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، فرجی الموتی, آمنه (1397) تاثیر متفورمین بر شدت و نتایج استروک. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). ص.ص.744-747. شاپا 2003-2319

عباسی, وحید ، تبریزیان نمین, شروین ، ذاکری, آناهیتا (1397) بررسی شاخصهای آنتروپومتریک در بین دختران دانشجو در اردبیل ، 1396. International Journal of Contemporary Pediatrics ــ 5 (3). ص.ص.690-694. شاپا 2349-3291

عباسی, وحید ، تبریزیان نمین, شروین ، عطالو, ابوالفضل ، اصلانیان, رقیه ، ذاکری, آناهیتا (1397) آگاهی زنان باردار از بیماری ام اس. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (12). ص.ص.5025-5030. شاپا 2394-6032

عباسی, وحید ، ذاکری, آناهیتا ، امانی, فیروز ، مولایی, بهنام (1397) ارزیابی هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (4). ص.ص.776-779. شاپا 2349-3925

عباسی, وحید ، ذاکری, آناهیتا ، انتشاری مقدم, افسانه (1397) ارزیابی هوش هیجانی در کارکنان بیمارستان های شهر اردبیل. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-4. شاپا 2334-2307

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، فیض الله زاده, هادی (1397) بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی درباره صرع: شمال غرب ایران. International Journal of Contemporary Pediatrics ــ 5 (5). ص.ص.1729-1732. شاپا 2349-3283

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، شرقی, افشان ، تقوی طلب, فاطمه (1397) بررسی سیر بالینی و پیش اگهی 3 ماهه بیماران استروک ایسکمیک مغزی تحت درمان با rTPA و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، صدیق نیا, پرهام (1397) مقایسه لووتیراستام و سدیم والپرات در پیشگیری از میگرن: یک کارازمایی بالینی تصادفی شده. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (8). ص.ص.1460-1463. شاپا 2003-2319

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، لطیفی نوید, حمید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس (1397) نشانگرهاي زیستی باکتریایی و بافتی سرطان معده: یافته هاي جدید و دیدگاههاي آینده: مقاله مروري. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 76 (6). ص.ص.365-373. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

عرب زاده, امیر احمد ، زندیان, حامد ، پورفرزان, ایرج ، علائی, رضا ، حق شناس, نگین ، صادقیه اهری, سعید ، سید صادقی, میرسلیم (1397) بررسی فراوانی لاپاراتومی در بیماران با ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی در بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (2). ص.ص.230-239. شاپا 2228-7280

عطالو, ابوالفضل ، عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، صدیق نیا, پرهام (1397) مقایسه تاثیر دو داروی لوتیراستام با سدیم والپرات در پیشگیری از میگرن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطالو, ابوالفضل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، شرقی, افشان ، عزتی وند, حامد (1397) بررسی فراوانی، ويژگی های دموگرافيک، اتيولوژيک و يافته های بالينی و پاراکلينيکی بيماران مراجعه کننده با ترومبوز سينوس وريدی مغزی به مرکز آموزشی و درمانی علوی شهر اردبيل در طول 5 سال از سال 1392 تا 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطالو, ابوالفضل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عباسی, وحید ، احمدآبادی, فرزاد ، زرنثار, سمیه (1397) بررسی تشخیص های افتراقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اردبیل با ضایعات هایپرسیگنال. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-4. شاپا 2334-2307

علی پناه مقدم, رضا ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، مأذنی, محمد ، منافی, فریده ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدنیا, علیرضا (1397) بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان آنزیم پاراکسوناز 2 در موش صحرایی نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 28 (160). ص.ص.1-7. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

علیخانی, رادین ، رزاقی اصل, نیما ، رمضانی, علی ، حسین زاده, زهرا (1397) شاخص های ساختاری و کنفورماسیونی مورد نیاز ترکیبات اُکسادیازولی سیتوتوکسیک به عنوان عوامل باند شونده به اهداف شیمی درمانی. Journal of Molecular Structure ــ 1164 . ص.ص.9-22. شاپا 0022-2860

علیمحمدی, حسین ، قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، درختی, فروغ ، فولادی, نسرین (1397) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. در: یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی, 30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397, تهران - ایران.

عیسی زاده فر, خاطره ، قاضی, احمد ، انتظاری, مسعود ، حضرتی نوین, محمد (1397) بررسی مقایسهای دگزامتازون و اوندانسترون با دگزامتازون و متوکلوپرامید بر روی تهوع، استفراغ و لرز بیماران تحت کله سیستکتومی الپاروسکوپیک. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 8 (3). ص.ص.19-30. شاپا 2228-6659

عینی, ساناز ، نریمانی, محمد ، عطادخت, اکبر ، بشرپور, سجاد ، صادقی موحد, فریبا (1397) اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزي. مجله پزشکی ارومیه ــ 29 (1). ص.ص.1-11. شاپا ۱۰۲۷-۳۷۲۷

عینی, ساناز ، نریمانی, محمد ، عطادخت, اکبر ، بشرپور, سجاد ، صادقی موحد, فریبا (1397) مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. پایش ــ 17 (3). ص.ص.275-287. شاپا 1680-7626

ف

فانی خیاوی, رسول ، مهرتک, محمد ، مجاوری خیاوی, فرهاد (1397) بررسی نقش هویت سازمانی بر شفافیت سازمانی و عملکرد مالی تعاونی روستایی استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، شرقی, افشان ، عطالو, ابوالفضل ، شرین کار, رضا (1397) بررسی فراوانی ، ویژگی های دموگرافیکی و یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به خونریزی زیر عنکبوتیه (SAH) مراجعه کننده به بیمارستان علوی طی سال های 1391 الی 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، صادقیه اهری, سعید ، عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، چشمی, عرفان (1397) بررسی اتیولوژی و روند درمانی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل طی سالهای ۹۶-۹۷. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، مظهری, نهاله (1397) بررسی فراوانی بتا تالاسمی مینور در استان اردبیل طی سال های 97-1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، بیک محمدی, سیما (1397) بررسی موارد مسمومیت با سرب در افراد معتاد به مواد مخدر مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، صادقی موحد, فریبا ، امانی, فیروز ، متاعی, کاوه (1397) بررسی عوامل موثربراقدام به خودکشی ناموفق در بین زنان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)اردبیل در طی یک دوره 9 ماهه در سال 96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، قبادی مراللو, حسن ، اکبری فرد, مهدیه ، نخعی, سمانه ، امیرآبادی زاده, علیرضا ، اخوان اکبری, قدرت ، Keyler, Daniel E ، مهرپور, امید (1397) عوامل پیش آگهی در مسمومیت حاد آلومینیوم فسفید: رویکرد پیش بینی ریسک. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology ــ 123 (3). ص.ص.347-355. شاپا 1742-7843

فرضی پور, شهلا ، امانی, فیروز ، کاظمی, معصومه (1397) بررسي سطح ويتامين D در زنان باردار و تأثير آن بر پارگي زودرس غشاهاي جنيني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، امانی, فیروز ، میکاییلی خیاوي, حسام ، پارسای, سهیل (1397) همبستگی عرض بافت کراتینیزه و شاخص های پریودنتال در اطراف پروتزهای ثابت متکی به ایمپلنت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، نقی زاده باقی, عباس ، لک پور, سالار (1397) مقایسه وضعیت پریودنتال در بیماران چاق و نرمال دیابتی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فلاحی زاده, سعید ، کرمی, نصرالله ، منگلی زاده, نظام الدین ، هاشمی, مجید ، پرستار, سعید ، پارسه, ایمان (1397) بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394. مجله تحقیقات نظام سلامت ــ 14 (2). ص.ص.153-158. شاپا 1735-2363

فولادوند, تیرزاد ، پیرزاده, اکبر ، عیسی زاده فر, خاطره ، علیپور, علی رضا (1397) بررسی ﻋﻼﺋﻢ و نشانه های بالینی سینوزیت مزمن و ارزش گذاری آن ها در تشخیص و افتراق سینوزیت مزمن از بیماری های با ﻋﻼﺋﻢ مشابه در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوش،حلق و بینی مرکز آموزشی درمانی فاطمی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، محمدی, احسان (1397) بررسی توان پیش بینی کنندگی تئوری انگیزش محافظت در پیوستگی به رژیم درمانی در بیماران با سرطان پستان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، براری, سمیه ، علیمحمدی, حسین ، همايونفر, نسرین ، نعمتی, علی (1397) بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395. مجله سلامت ومراقبت ــ 20 (3). ص.ص.252-260. شاپا 6799-2228

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دانشیان, آیدا ، علیمحمدی, سارا (1397) عوامل واسطه ای در تشخیص زودرس سرطان پستان : از اولین تغییرات در سلامتی تا تشخیص بیماری. Asian Pacific journal of cancer prevention ــ 19 (10). ص.ص.2751-2755. شاپا 1513-7368

فیضی, ایرج ، نوروزی, ودود (1397) کارایی اریتروپوییتین در درمان انمی در بیماران بستری در ای سی یو شهر اردبیل. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (9). ص.ص.1674-1677. شاپا 2319-2003

ق

قاسمی برقی, ودود ، موسوی, سحر ، یگان زاد, سعید (1397) بررسی وضعیت استتیک بافت نرم در دندان های قدام ماگزیلا در روش جایگذاری همزمان ایمپلنت و روکش متعاقب خارج کردن دندان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی, جعفر ، سید صادقی, میرسلیم ، امینی, کیوان ، عرب زاده, امیر احمد ، مسنن طباطبایی, سید محمد (1397) بررسي تاثیر استامینوفن وریدی بر درد شکمي و علائم تحریک پریتوان در مقایسه با مورفین سولفات وریدی در بیماران مبتلا به شکم حاد جراحي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، اوستا, لیلی ، صادقیه اهری, سعید ، پرهام, پرستو (1397) بررسی رابطه بین سطح (H-FABP) یا Heart-type fatty acid binding protein با یافته های اکو کاردیو گرافی مبتنی بر شاخص های عملکرد بطن راست در بیماران COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، جانبازی, حمید ، متین, سمیه ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، انصارین, خلیل (1397) نسبت شریان پولموناری به آئورت: آیا با کیفیت زندگی بیماری انسدادی مزمن ریه ارتباط دارد؟. The Clinical Respiratory Journal ــ 8 (12). ص.ص.2390-2396. شاپا 1752-699X

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، قلیزاده, الهام (1397) بررسی رابطه بین شدت انسداد راههای هوایی و امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی در بیماران COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قدیمی, سعید ، زمانی, بیژن ، امیرعجم, زهرا ، صادقیه اهری, سعید ، اباذری, مالک ، مراد اوغلی, فرشته (1397) بررسی عوامل خطر برای بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به STEMI و ارتباط آن با زمان ارجاع. در: The second Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes, Jun 27-29 , 2018, Tabriz - Iran.

قربانی, اسماعیل ، محمدی بوانی, مولود ، جعفرزاده, شهلا ، عابدین, ثقفی پور ، جسری, ناهید ، مرادی اصل, اسلام ، امیدی اسکوئی, علیرضا (1397) پراکندکی عقرب گزیدگی در استان اردبیل ، در شمالغرب ایران. International Journal of Pediatrics ــ 6 (9). ص.ص.8241-8251. شاپا 2345-5047

قهفرخی, شمس ، محمدی قلعه بین, بهنام ، رزاقی ابیانه, مهدی ، امانی قیوم, سعیده (1397) بررسی فراوانی و تایپینگ ملکولی پنوموسیستی سژایرووس یدر مونه های بالینی لاواژ ریوی بیماران مبتلا به توبرکلوز در شهرستان اردبیل با استفاده از تکنیک های Nested-PCR ، RFLP ، CSGE. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه تربیت مدرس.

ل

لیلی, مصطفی ، فضل زاده دویل, مهدی ، باتانگار, آمیت (1397) سنتز سبز نانو ذرات اهن صفر ظرفیتی از عصاره برگ گزنه و آویشن و کاربردشان برای حذف آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول های آبی. Environmental Technology ــ 39 (9). ص.ص.1158-1172. شاپا 0959-3330

م

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 23 (2). ص.ص.70-80. شاپا 1560-652x

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، چینی فروش, میرمهدی ، بنایی, شکوفه ، رضاقلی زاده, لطف اله ، محمدنیا, علیرضا (1397) اثر حفاظت کلیوی عصاره متانولی گیاه بابونه گاوي(Tanacetum parthenium) بر آسیب کلیوی القا شده با تتراکلریدکربن در موش صحرایی. Avicenna Journal of Phytomedicine ــ 8 (4). ص.ص.370-379. شاپا 2228-7930

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، امانی, مجتبی ، حیدری, کبری ، علی پناه مقدم, رضا (1397) تأثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در افراد مونث جوان متعاقب ورزش وامانده ساز. Journal of the Pakistan Medical Association ــ 68 (12). ص.ص.1748-1754. شاپا 0030-9982

مبارکی, نوشین ، صادقیه اهری, سعید ، محمدشاهی, جعفر ، پیروزان, پریسا (1397) بررسی فراوانی عفونت مایکوپلاسما هومینیس در خانم های باردار مراجعه نموده با پارگی زودرس غشاهای جنینی(PPROM)واثرات نوزادی آن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مبارکی, نوشین ، قاضی, احمد ، شرقی, افشان ، رضوی, مریم السادات ، ثقفی راد, سمیه (1397) بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتا نیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مبارکی, نوشین ، قاضی, احمد ، شرقی, افشان ، رضوی, مریم السادات ، ثقفی راد, سمیه (1397) بررسی مقایسه ای اثر بخشی رمی فنتانیل به تنهایی و ترکیب با دگزامتازون در کنترل درد زایمان. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 9 (1). ص.ص.39-51. شاپا 2228-6659

مبارکی, نوشین ، کهنمویی, فریبا ، امانی, فیروز ، انعام زاده, فرناز (1397) بررسی مقایسه ای اثر بخشی پاراستامول و پتیدین در کاهش درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

متولی, رویا ، شهباززادگان, سمیرا (1397) بررسی مقایسه ای تأثیر رازیانه و ژلوفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (7). ص.ص.36-42. شاپا 1680-2993

متین, سمیرا ، متین, سمیه (1397) نقش درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در مهار متالوپروتیداز ماتریکسی 9 در سرطان معده. در: The Second International Congress on Updates of Prevention Diagnosis and Treatment of GI Cancers, Agu 15-16 , 2018, Tabriz - Iran.

متین, سمیه ، نعمتی, علی ، قبادی مراللو, حسن ، علی پناه مقدم, رضا ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) اثر اسید لینولئیک کونژوگه بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکس 2 و 9 در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 13 . ص.ص.1449-1454. شاپا 1176-9106

محمدی, راحله ، مشفقی, شهره ، سرداری, زهرا (1397) بررسی مشکلات اجتماعی مادران کودکان فلج مغزی. در: سی امین همایش بین الملل بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان, 26-29 مهر1397, تهران - ایران.

محمدی جوبنی, بهاره ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1397) مکانیسم مولکولی و اثرات سمی آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترنس بر روی سلولهای CD44 و CD117 مثبت جدا شده از سلولهای ملانوما. Phytomedicine ــ online . شاپا 0944-7113

محمدی قلعه بین, بهنام ، امیرشاهرخی, کیوان ، نیاپور, علی ، آذری راد, محمد (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی پاراکوات (Paraquat) روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور به روش شمارش سلولی و MTT. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام ، حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، تیمورپور, رقیه ، امانی قیوم, سعیده (1397) کلونیزه شدن پنوموسیستیس جیرووسیی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در دو گروه دریافت کننده و غیر دریافت کننده کورتیکوستروئیدها:با رویکرد انتقال از طریق هوا. Iranian Journal of Pathology ــ 13 (2). ص.ص.136-143. شاپا 1735-5303

محمدی کبار, سوسن ، حسینی نیا, سعید ، محمدی کبار, یوسف ، برومند داشقاپو, محمد (1397) بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت بی در بیماران دیالیزی شهرستان اردبیل. Journal of Renal Injury Prevention ــ 8 (1). ص.ص.6-10. شاپا 2345-2781

محمدی کبار, سوسن ، حسینی نیا, سعید ، ملکی, نصراله ، شرقی, افشان ، ششگلانی, آرش (1397) بررسي ميزان بروز و فاكتورهاي خطر و پيش آگهي نارسايي حاد كليه در بيماران با وضعيت بحراني. Iranian Journal of Public Health ــ 47 (11). ص.ص.1717-1724. شاپا 2251-6085

محمدی کبار, سوسن ، شرقی, افشان ، بشردوست, بهمن ، ایرانپرور, منوچهر ، فکری نوده, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) اثرات درمانی سولامر بر قند خون، HbA1c، پروفایل چربی و hs-CRP در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابت. Journal of Nephropathology ــ 7 (2). ص.ص.65-68. شاپا 2251-8363

محمدیان اردی, علی ، عرب زاده, امیر احمد ، عیسی زاده فر, خاطره ، معصوم زاده, مهدیه (1397) بررسی اثربخشی و عوارض داروهای ایبوپروفن و استامینوفن وریدی در کنترل درد بعد از جراحی لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محنتی, پریناز ، دیوبند, بهارک ، رفاهی, سهیلا ، یوسفی سوته, محمد (1397) طراحی و ساخت محافظ سیلیکونی نانو بیسموت جهت بکارگیری در آزمون‌های سی تی اسکن قفسه سینه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

محنتی, پریناز ، ملک زاده, رضا ، یوسفی سوته, محمد ، دیوبند, بهارک ، رفاهی, سهیلا (1397) حفاظت پرتویی بیماران در روش پرتونگاری کامپیوتری با محافظهای کامپوزیتی جدید. در: کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان, 19-20 اردیبهشت 1397, رفسنجان - ایران.

محنتی, پریناز ، ملک زاده, رضا ، یوسفی سوته, محمد ، رفاهی, سهیلا (1397) ارزیابی کارآیی شیلد های جدید کامپوزیت بیسموت در کاهش دوز تابش به پستان در طی سی تی اسکن قفسه سینه. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine ــ 49 (4). ص.ص.1187-1189. شاپا 0378-603X

محنتی, پریناز ، یوسفی سوته, محمد ، ملک زاده, رضا ، دیوبند, بهارک ، رفاهی, سهیلا (1397) بررسی کارایی محافظ بیسموتی جدید در کاهش دوز در تصویربرداری پزشکی و تاثیر آن در کیفیت تصویر. در: کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان, 19-20 اردیبهشت 1397, رفسنجان - ایران.

مختاری, سیداحمد ، وثوقی, مهدی ، صادقی, هادی ، افشین, شیرین (1397) بررسی کارایی کامپوزیت کربن فعال تهیه‌شده از جلبک رشته‌ای مغناطیس شده با نانو مگنتیت Fe3O4 در حذف رنگ بازیک بلو 41 از محلول‌های آبی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مرادی اصل, اسلام (1397) لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در استان اردبیل. کتاب لیشمانیوز احشایی . آموزشی تالیفی ارشدان, تهران. شابک 978-600-995-199-4

مرادی اصل, اسلام ، ادهم, داود ، سلیمانزاده, حسین ، ثقفی پور, عابدین ، اقبالی, هادی (1397) تاثیر تغییرات آب و هوایی بر توزیع مکانی عقرب گزیدگی در استان اردبیل. Shiraz E-Medical Journal ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1735-1391

مرادی اصل, اسلام ، ادهم, داود ، میرزانژاد اصل, حافظ ، اقبالی, هادی ، سلیمان زاده, حسین ، رفیع نژاد, جواد ، اباذری, مالک ، اکبرزاده, تاج الدین (1397) 1390- تحلیل مکانی مار گزیدگی در استان اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های 94. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ــ 6 (2). ص.ص.81-86. شاپا 2345-2455

مرادی اصل, اسلام ، اسدالهی, جواد ، ابراهیم زاده, زلیخا ، محمد اوغلی, حسن (1397) بررسی اپیدمیولوژیک سوانح جاده‫ای شهرستان مشگین شهر استان اردبیل 1394. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 3 (2). ص.ص.120-125. شاپا 2423-7450

مرادی اصل, اسلام ، حضرتی, صادق ، وطن دوست, حسن ، امدادی, داريوش ، قربانی, اسماعیل ، قاسمیان, امیر ، رفیعی, مهدی ، پناه, اصغر ، شکری, اکبر (1397) بررسی فون و زیستگاه هاي لاروي پشه ها (دوبالان: کولیسیدهها) در شمال غرب ایران. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (3). ص.ص.259-266. شاپا 2382-9710

مرادی اصل, اسلام ، راثی, یاور ، ادهم, داود ، حنفی بجد, احمدعلی ، ثقفی پور, عابدین ، رفیع زاده, ساینا (1397) پراکندگی مکانی پشه خاکی های(لارسیوس گروپ ) ناقلین اصلی لیشمانیوز اصلی در شمال غرب ایران. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ــ 8 (9). ص.ص.425-430. شاپا 2221-1691

مرادی اصل, اسلام ، وطن دوست, حسن ، تلمادره ای, زکیه ، محبعلی, مهدی ، عبائی, محمد رضا (1397) بررسی خاصیت دور کنندگی سم فلومترین بر روی ناقلین تب خونریزی دهنده کریمه کنگو. Eastern Mediterranean Health Journal ــ online . شاپا 1020-3397

مردی, افروز ، بهبودی مقدم, زهرا ، شهبازی, شیرین ، عبادی, عباس (1397) عوامل موثر بر مصرف کنتراسپتیوها از دیدگاه زنان نوجوان. در: 16th International Congress of Obstetrics and Gynecology, Oct 9-12, 2018, Tehran - Iran.

مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1397) ارتباط بین ترکیبات ارگانوفسفره و بیماریهای نورودژنراتیو بر اساس شواهد و مکانیسم ها. Toxicology ــ 409 . ص.ص.44-52. شاپا 0300-483X

معاضدی, کاظم ، پرزور, پرویز ، پیرانی, ذبیح ، عدل, حدیث السادات ، احدی, هما (1397) بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور. سلامت و بهداشت ــ 9 (5). ص.ص.589-598. شاپا 2382-9710

مقصودی, محمدرضا ، باباپور, بهزاد ، شهباززادگان, بیتا ، مقصودی, ساقی (1397) گزارش دو مورد ترومبوز وریدی مغز در نوزادان. Acta Medica Iranica ــ 56 (6). ص.ص.410-414. شاپا 0044-6025

ملک زاده, ودود ، منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نوروزی, فیروز ، محمدزاده وردین, محمد ، امانی, فیروز (1397) آندروگرافولید، یک مهار کننده جدید ژن هپسیدین. Journal of Clinical and Diagnostic Research ــ 12 (5). BF01-BF04. شاپا 2249-782X

ملک زاده, ودود ، منافی, فریده ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا (1397) ایجاد مدل مسمومیت کبدي ناشی از اضافه بار آهن و بررسی تاثیر آن روي سطوح سرمی هپسیدین در موش صحرایی نر نژاد اسپراگو. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی ــ 10 (2). ص.ص.65-71. شاپا 8701-2008

ممی زاده, رضا ، حسین زاده, زهرا ، رزاقی اصل, نیما ، رمضانی, علی (1397) آنالیز محاسباتی برخی از ترکیبات طبیعی خوراکی به عنوان عوامل افزاینده حساسیت سلول های توموری در برابر داروهای ضد سرطان. Structural Chemistry ــ 24 (4). ص.ص.1-13. شاپا 1040-0400

مهدوی, عبدالله ، ابراهیمی, کمال ، مهرتک, محمد ، آرمون, عسگر (1397) نقش لاگ بوک های الکترونیکی در پیاده سازی آموزش پزشکی پاسخگو. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 1397, تبریز - ایران.

مهدوی, عبدالله ، مهرتک, محمد ، شاهی, مهربان ، ابراهیمی, کمال (1397) انتولوژی: فلسفه معماری در ساختار و سازماندهی سیستم های نوین اطلاعات سلامت. در: دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران, 26-29 تیر1397, تهران - ایران.

مهدوی راد, مینا ، نجف زاده, نوروز ، تاتا, نسرین ، جعفری, علیرضا (1397) نانوکامپوزیتهای نقره و اکسید روی باعث سمیت سلولی و القاء توفق سیکل سلولی در سلولهای سرطان ملانوما و سرطان معده می شود. Pharmaceutical Chemistry Journal ــ 52 (2). ص.ص.112-116. شاپا 0091-150X

مهرتک, محمد ، دادفر, ابراهیم ، شربتی موییلی, بهروز (1397) بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در کارکنان ثبت احوال استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد ، دادفر, ابراهیم ، علیزاده, محمدهادی (1397) تعیین شاخص‌های کلیدی وفادارسازی مشتریان بر اساس گروه‌بندی مشتری در مدل بانکداری جامع در شعب بانک تجارت استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد ، مهدوی, عبدالله ، ولی زاده, سمیرا (1397) رابطه منبع کنترل با فرسودگی شغلی کارکنان فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان‫های دانشگاهی شهر اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (4). ص.ص.414-422. شاپا 9710-2382

مهرتک, محمد ، همتی, امیر ، بخش زاده, آرمان (1397) سواد سلامت و ارتباط آن با تبعيت از رژيم دارويى، تغذيه و ورزش در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم. فصلنامه سواد سلامت ــ 3 (2). ص.ص.137-144. شاپا 2476-4827

مهرنوش, نسرین ، کریم اللهی, منصوره ، علیپور بازکیانی, هاجر (1397) بررسی عملکرد پرستاران بخش‌های ویژه در تغذیه لوله‌ای و برخی عوامل موثر بر آن در شهر اردبیل در سال 96. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، امانی, فیروز ، صمدی, پویا (1397) ارزیابی مشکلات و عملکرد پروتزهای کامل دندانی در سطح شهرستان اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، جعفری کفاش, کریم ، سلطانی, محمد (1397) مقایسه ی تأثیر چهار نوع طرح خط خاتمه تراش بر تطابق لبه ای کوپینگ های تمام سرامیک Zirconia. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسویان اصل, زینب ، بابایی پویا, امین (1397) ارزیابی شرایط کاری در کارگاه مبل سازی با روش KIM و ارائه اقدامات اصلاحی. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention ــ 3 (1). ص.ص.1-5. شاپا 2476-5279

موسویان اصل, علویه زینب ، بابایی پویا, امین ، برون, راضیه (1397) ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در صنعت فولاد با استفاده از دو تکنیک SPAR-H و CREAM. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ــ 12 (2). ص.ص.901-905. شاپا 1996-7195

موسویان اصل, علویه زینب ، نعمتی اجودی, علی ، بابایی پویا, امین (1397) ارزیابی ایستگاه کار و اقدامات اصلاحی در یکی از صنایع فولاد ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (3). ص.ص.208-215. شاپا 2251-9203

مولوی, پرویز ، محمدی, محمدرضا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، خالقی, علی ، مصطفوی, علی (1397) شیوع شناسی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در استان اردبیل: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت عمومی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (2). ص.ص.240-251. شاپا 2228-7280

مولوی, پرویز ، میکاییلی, نیلوفر ، قاسمی نژاد, محمدعلی ، کاظمی, ژیلا ، پوردنیا, میثاق (1397) اضطراب اجتماعی و افشای خودخواهانه آنلاین خوش خیم و مضر. The Journal of Nervous and Mental Disease ــ 206 (8). ص.ص.598-605. شاپا 0022-3018

مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، صادقی موحد, فریبا ، سلمانی اقدم, نیکو (1397) بررسی تحلیلی مداخله های درمان شناختی رفتاری در بیماران دوقطبی تحت درمان دارویی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مکبر, هاله ، نجف زاده, نوروز ، محمدزاده وردین, محمد (1397) میر-124 با سرکوب بیان ژن های Ptbp1 و Sox9 باعث تمایز نورونی در سلولهای بنیادی بالج می شود. Journal of Cellular Physiology ــ online . ص.ص.1-10. شاپا 0021-9541

میرزا رحیمی, مهرداد ، احمدآبادی, فرزاد ، نقی زاده باقی, عباس ، بابایی کورنده, معصومه (1397) بررسی مقایسه ای تغییرات EEG در تشنج نوزادی با EEG سه ماهگی در نوزادان مراجعه کننده با تابلوی تشنج به بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، انتشاری مقدم, افسانه ، خادمی, سپیده (1397) مرگ میر نوزادی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل و فاکتورهای موثر. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology ــ 7 (11). ص.ص.4531-4535. شاپا 2320-1770

میرزانژاد اصل, حافظ (1397) آنالیز ریسک فاکتورهای بیماری سیستیک اکینوکوکوزیس در منطقه مغان (یک منطقه اندمیک) استان اردبیل - ایران. در: The19th International and Iranian Congress of Microbiology, Sep 4-6 , 2018, Tehran - Iran.

میری, رامین ، فاطمه, بهلولی ، رزاقی اصل, نیما ، عبادی, احمد (1397) مدل سازی مولکولی ایندنو [1و2-b] کینولین-9و11-دی اُن ها به عنوان عوامل سیتوتوکسیک. Iranain Journal of Pharmaceutical Research ــ 17 (4). ص.ص.1249-1262. شاپا 1735-0328

ن

ناصر زاده, پروانه ، مرتضوی, سید علیرضا ، اشتری, خدیجه ، سلیمی, احمد ، فرخی, مهدی ، پوراحمد, جلال (1397) بررسی اثرات سمی فیبرین ابریشم بر روی لنفوسیت های و مونوسیت هاانسانی. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology ــ 32 (6). ص.ص.1-7. شاپا 1095-6670

ناصری اصل, منصور ، جنتی, علی ، امینی, ابوالقاسم ، ادهم, داود (1397) نظام ارجاع در مناطق روستایی ایران: پیشنهادات تکمیلی. Cadernos de Saude Publica ــ 34 (3). ص.ص.1-12. شاپا 0102-311X

نجف زاده, نوروز ، گل محمدی, محمد قاسم ، محمدزاده وردین, محمد ، محبی, الهام (1397) بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب رتینوئیک اسید تمام ترانس وداکاربازین برروی سلولهای سرطانی CD117مثبت مشتق ازرده مقاوم ملانوما A375. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مولوی, پرویز ، آذرکلاه, آنیتا ، مولایی, بهنام ، بخشی, پریسا (1397) مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خانواده (PMT) با آموزش فرایند توجه (APT) در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه تحت درمان دارویی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مولوی, پرویز ، آقاجانی, شبنم (1397) بررسی ویژگی های فرزندپروری والدین بیماران دارای اختلال شخصیت هیستریونیک در مراجعین درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در سال96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مولوی, پرویز ، صادقیه اهری, سعید ، غریبی, آذین (1397) بررسی نوع و شدت ترس و اضطراب در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نریمان صالح فام, لیدا ، بسطامی, میلاد ، یزدانبد, عباس (1397) نقش تومور ساپرسوری یا آنکوژنی miR-100 در سرطان، با تمرکز بر سرطان مری. گوارش ــ 23 (3). ص.ص.129-140. شاپا 2008-756x

نریمانی, سجاد ، فرمانبر, ربیع اله ، مظفری, ناصر ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، عباسقلی زاده, ناطق (1397) ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ 1395. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (S2). ص.ص.182-195. شاپا 2382-9710

نریمانی, شیما ، گله دار, سعیده ، انوری زاده, وحید (1397) بررسی خطاهای حین کار در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندانپزشکی اردبیل در سال های تحصیلی 96-1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نصیری, ستاره ، شیخ حسنی, شهرزاد ، موسوی, اعظم سادات ، مدرس گیلانی, میترا ، اخوان, ستاره ، وکیلی, محمدرحیم (1397) تومور تروببلاستی و کریوکارسینوما از سزارین قبلی بخش اسکار: گزارش مورد. Iranian Journal of Medical Sciences ــ online . ص.ص.1-6. شاپا 0253-0716

نظری, شهرام ، کامران, عزیز ، جدی, زهرا ، ناصری, خالده ، جوانمردی, زهرا ، صادقی, طیبه ، محسنی, سید محسن ، رحمتی نیا, معصومه ، علیزاده متبوع, سودابه (1397) حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ــ 20 (2). ص.ص.59-77. شاپا 1735-1448

نوروزی, سمیرا ، حیدری, محسن ، علیپور, ولی ، رحمانیان, امید ، فضل زاده دویل, مهدی ، محمدی مقدم, فاضل ، نورمرادی, حشمت الله ، گودرزی, بابک ، دیندارلو, کاووس (1397) آماده سازی، ویژگی ها و ارزیابی جذب کروم شش ظرفیتی بوسیله کربن فعال شده با هیدروکسید سدیم تولیدی از تفاله فشرده خرما. Bioresource Technology ــ 258 . ص.ص.48-56. شاپا 0960-8524

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، امانی, فیروز ، خواجوی, سحر (1397) مقایسه تاثیرAcute Normovolemic Hemodilution بر میزان خونریزی در 48 ساعت اول بعد از عمل جراحی Coronary Artery Bypass Grafting. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، خواجوی, سحر (1397) بررسی تاثیر ANH (acute normovolemic hemodilution)بر میزان خونریزی در 48 ساعت اول بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (6). ص.ص.1417-1421. شاپا 3925-2349

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، فولادی, ساناز (1397) ارتباط بین فشار PACO2 و PECO2 در طول CBP. International Journal of Medicine in Developing Countries ــ 3 (1). ص.ص.1-4. شاپا 1658-7820

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، فولادی, نسرین ، فولادی, ساناز (1397) بررسی ارتباط بین فشار شریانی دی اکسید کربن و فشار دی اکسید کربن خروجی از اگزوز اکسیژناتور در دستگاه کاردیو پولموناری بایپس تمام اعمال جراحی قلب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوروزی, ودود ، محمدیان اردی, علی ، عیسی زاده فر, خاطره ، رسولی, سونا (1397) بررسی مقایسه ای کاهش مصرف مخدرها با مصرف استامینوفن وریدی در جراحی هایC D گذاری ستون فقرات به روش کنترل درد توسط بیمارPCA. International Sugery Journal ــ 5 (12). ص.ص.3883-3887. شاپا 2349-3305

نوروزیان باقانی, عباس ، رستمی, روح اله ، ارفعی نیا, حسین ، حضرتی, صادق ، فضل زاده دویل, مهدی ، دلیخون, مهدیه (1397) غلظت BTEX در هوای داخل سالن های آرایشگاه زنانه : ارزیابی خطر، سوح و فاکتورهای تاثیر گذار بر روی غلظت شان. Ecotoxicology and Environmental Safety ــ 159 . ص.ص.102-108. شاپا 0147-6513

نیاپور, علی ، بهلولی, شهاب ، شریفی پاسندی, مرضیه ، محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 28 (165). ص.ص.13-23. شاپا 9279-1735

نیسی, عبدالکاظم ، افشین, شیرین ، رشتبری, یوسف ، بابایی, علی اکبر ، امیدی خانی آبادی, یوسف ، اسدی, انور ، شیرمردی, محمد ، وثوقی, مهدی (1397) کارایی راکتور دسته بندی توالی برای حذف مواد آلی در پساب فاضلاب نفت. Data in Brief ــ 19 . ص.ص.2041-2046. شاپا 2352-3409

نیسی, عبدالکاظم ، ایدنی, اسماعیل ، وثوقی, مهدی ، حضرتی, صادق ، بابایی, علی اکبر ، تکدستان, افشین ، امیدی خانی آبادی, یوسف (1397) پاسخ به نظرات آلودگی هوا، نشانگر بیولوژیکی و عملکرد ریه کودکان. Environmental Science and Pollution Research ــ 25 (27). ص.ص.27669-27671. شاپا 0944-1344

نیکجو, رويا ، کاظم زاده, رأفت ، اسدزاده, فيروزه ، فتحی, رزاق ، مصطفی زاده, فریده (1397) تاثیر آروماتراپی بر علائم یائسگی. journal of the national medical association ــ 110 (3). ص.ص.265-269. شاپا 0027-9684

ه

هاشمی, رضا ، مرشدی, محمد ، اصغری جعفرآبادی, محمد ، الطافی, داور ، حسینی اصل, سید سعید ، عارف حسینی, رفیع (1397) اثرات ضد التهابی ویتامین D3 بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Neurology: Genetics ــ 4 (6). ص.ص.1-9. شاپا 2376-7839

همایون فر, مهدی ، رضایی دیزگاه, مراد ، مهرابیان, فردین ، رشیدی, فاطمه ، همایونفر, نسرین (1397) ارزیابی کارکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد DEA و در حضور عوامل ناپسند، پیش و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان ــ 27 (107). ص.ص.1-9. شاپا ۲۰۰۸-۴۰۴۸

هینکل, جانیک ال ، محمدی, بتول ، نریمانی, سجاد ، ماله میر, سحر (1397) پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث، چاقی، کبد، غدد، دیابت و مجاری صفراوی. اندیشه رفیع, تهران. شابک 978-964-987-818-8

و

واعظ, حمید ، خادمی, فرزاد ، صالحی ابرقوئی, امین ، صاحبکار, امیر حسین (1397) سودوموناس آئروژینوزا های تولید کننده متالو بتالاکتاماز در ایران: بررسی سیستماتیک و متا آنالیز. Le Infezioni in Medicina ــ 26 (3). ص.ص.216-225. شاپا 1125-9390

واعظ, حمید ، صالحی ابرقوئی, امین ، رشکی قلعه نو, زهرا ، خادمی, فرزاد (1397) مقاومت چند دارویی سودوموناس آئروژینوزا در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز. Journal of Global Infectious Diseases ــ 10 (4). ص.ص.212-217. شاپا 0974-777X

والدینی اصل, فرناز ، حضرتی, صادق ، ارزنلو, محسن ، فضل زاده دویل, مهدی (1397) بررسی نوع وتراکم بیوآئروسول های باکتریایی در هوای داخل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 139. بهداشت و ایمنی کار ــ 8 (1). ص.ص.15-28. شاپا ۲۲۵۱-۸۰۷X

وحیدی, سوگند ، ثریایی, صبا ، محمدزاده وردین, محمد ، حسینی اصل, سید سعید (1397) تاثير سركوب ژن تلومراز ترانس كريپتاز معكوس بر كاهش بقاء و تغييرات چرخه سلولي سرطان معده. گوارش ــ 23 (3). ص.ص.152-158. شاپا 2008-756x

وفایی, مجید ، میرزا رحیمی, مهرداد ، انتشاری مقدم, افسانه ، موسوی, سحر (1397) ارزیابی نتایج سی تی اسکن مغزی و اندیکاسیون های آن قبل از پونکسیون کمری در کودکان مشکوک به مننژیت بستری شده در بیمارستان شهر اردبیل. International Surgery Journal ــ 5 (11). ص.ص.3585-3588. شاپا 2349-2902

وفایی, مجید ، میرزا رحیمی, مهرداد ، صادقیه اهری, سعید ، انتشاری مقدم, افسانه ، مریخی, هادی (1397) بروز ترومبوسیتوپنی بدنبال فتوتراپی در نوزادان هایپربیلیروبینمی در شهر اردبیل. International Journal of Contemporary Pediatrics ــ 5 (6). ص.ص.2274-2277. شاپا 2349-3283

ولی زاده حقی, هاله ، فضلعلیزاده, شیدا ، شرقی, افشان ، معراجی, مریم السادات (1397) مقایسه تغییر رنگ دو نوع کامپوزیت فلوابل بعد از کاربرد دو دهانشویه مختلف. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، فراستی, فریس ، امانی, مجتبی (1397) تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید تمام تذانس و گاما سکرتاز موجب مهار رشد و آپوپتوزیس در رده سلولهای سرطان معده انسان می شود. Cytotechnology ــ 70 (2). ص.ص.865-877. شاپا 0920-9069

پرستار, سعید ، ابراهیمی, افشین ، محمدی, حامد ، منگلی زاده, نظام الدین ، پارسه, ایمان ، رفیعی, نسیم ، باقری, ریحانه ، هاشمی, مجید (1397) حذف BPA از محلول های آبی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن و بهینه سازی آن. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). ص.ص.264-276. شاپا 3211-2383

پروائی, وریا ، رفاهی, سهیلا ، مهدیه, افخمی اردکانی ، فرهود, باقر (1397) اختلاف دزیمترها/دتکتورهای مورد استفاده در دزیمتری میدان کوچک. Journal of Medical Signals & Sensors ــ 8 (3). ص.ص.195-203. شاپا 2228-7477

پناهپور, حمداله ، محمدیان اردی, علی ، مرادی خانکندی, علیرضا (1397) بررسی اثرات درمان با پاراستیامول (استامینوفن) برادم مغزی و آسیب سد خونی – مغزی ناشی از وقوع سکته موضعی مغز در موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهی, مرضیه ، تذکری, زهرا ، کریم اللهی, منصوره (1397) چالش‫های والدین دختران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (2). ص.ص.165-176. شاپا 6799-2228

پورقاسمیان, مهدی ، مهدی زاده, مهشید ، حاج فتحعلی, عباس ، حبیب زاده, افشین ، حسینی, محمد حسین (1397) نقش پروفیلاکسی فلوکوتازول و رژیم انتخابی بر اساس ریسک بروز عفونت قارچی در بیمار در کاهش میزان عفونت بعد از پیوند مغز استخوان. Asian Pacific journal of cancer prevention ــ 19 (6). ص.ص.1543-1546. شاپا 1513-7368

پورمحمد, پیروز ، علی پناه مقدم, رضا ، امانی, فیروز ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود (1397) تاثیر نانوذرات اکسید روي بر سطوح پروفایل لیپیدي خون در موشهاي نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). ص.ص.34-42. شاپا 2228-7280

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، حبیب زاده, شهرام ، نقی زاده باقی, عباس ، طهماسبی, سحر (1397) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقابل نیتروفورانتوئین و فسفومایسین. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، تیمورپور, رقیه ، مرادی, باقر ، یوسفی پور, مهدی ، قلوبی, آیدا ، باغانی, اکرم ، مشکات, زهرا (1397) بررسی پاسخ های ایمنی حاصل از DNAواکسن کد کننده Ag85a-Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانی. Jundishapur Journal of Microbiology ــ online . شاپا 2008-3645

ک

کریم اللهی, منصوره ، موسوی, سیده عاطفه ، جویباری, لیلا ، ثناگو, اکرم ، تذکری, زهرا (1397) مفهوم هنر پرستاري در تجارب زیسته بیماران تحت جراحی قلب باز: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله سلامت ومراقبت ــ 20 (1). ص.ص.82-95. شاپا 6799-2228

کریم زاده, پروانه ، نجم آبادی, حسین ، طبرستانی, سپیده ، احمدآبادی, فرزاد ، آهنگری, اف ، فدایی, ام ، فرخ آشتیانی, تی (1397) جهش جدید PEX12:گزارش موردی یک دختر ایرانی با اختلال پروکسیزومال کودکی:ALDکاذب. research in pediatrics &neonatology ــ 1 (5). ص.ص.1-3. شاپا 2576-9200

کریمیان, فاتح ، وطندوست, حسن ، راثی, یاور ، ملکی رواسان, ناصح ، چوبدار, نیره ، کوشا, مونا ، ارزمانی, کوروش ، مرادی اصل, اسلام ، ویسی, ارشد ، علیپور, حمزه ، شیرانی, منوچهر ، عشاقی, محمدعلی (1397) معرفی زیر گونه جدید از باکتری ولباچیا از ناقلین لیشمانیوز جلدی در ایران. Pathogens and Global Health ــ 112 (3). ص.ص.152-160. شاپا 2047-7724

کهنمویی, فریبا ، حسینی اصل, سید سعید ، ایرانپرور, منوچهر ، شرقی, افشان ، نسل سراجی, فرناز (1397) بررسی ارتباط میان سطح سرمی MicroRNA-27a با دیابت حاملگی و ماکروزومی نوزاد. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کیهان منش, رعنا ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، حسن پور, مهدی ، احمدی, مهدی (1397) تحویل سیستمیک سلول های مزانشیمال در دوزهای تکراری عمل می کند به عنوان تاثیرگذار اساسی در بازگرداندن تعادل INF/IL-4 در رتهای آسماتیک. Life sciences ــ 212 . ص.ص.30-36. شاپا 0024-3205

کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا ، ابراهیمی, هادی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثرات چاقی ناشی از رژیم غذایی بر روی پاسخ دهی تراشه به متاکولین، سطوح ویسفاتین تراشه، و تغییرات هیستولوژیک ریه در رتهای ویستار ماده حساس شده با اوآلبومین. Inflammation ــ 41 (3). ص.ص.846-858. شاپا 0360-3997

گ

گازر, روح اله ، اسکندری, مژگان ، شرف شاه, علیرضا ، بهادری, محمد هادی ، گل محمدی, محمد قاسم ، کشاورز, پروانه (1397) ارزیابی بیان ژن EGFR در جنین های دو سلولی و بلاستوسیست موش آزمایشگاهی بدنبال انجماد سریع یا ویتریفیکیشن. Avicenna Journal of Medical Biotechnology ــ 10 (2). ص.ص.120-122. شاپا 2008-2835

گله دار, سعیده ، اباذری, مالک ، نگهدار, پریسا (1397) مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای کانال ریشه AH26 ,MTA Fillapex و Endofill. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یزدانبد, عباس ، بسطامی, میلاد ، صالح فام, نریمان (1397) بررسی بیان ژنmiR-100 در سلول های تک هسته ای خون محیطی مبتلایان سرطان سلول سنگ فرشی مری و افراد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یوسفی اوروند, ارشید ، تفقدی, محسن ، سلیمان پور, سامان ، خادمی, فرزاد (1397) پروتئین HspX به عنوان یک کاندید واکسن برای میکوباکتریوم سل: یک مرور کلی. Frontiers in Biology ــ online . ص.ص.1-4. شاپا 1674-7984

یوسفیان, مهزاد ، گلزارپورصادقی, سیده روشنک ، سکاکی, مهران (1397) تاثیر مکمل ویتامین دی در تسریع فرایند شکنندگی در بیماران با سکته مغزی. Electronic Journal of General Medicine ــ . ص.ص.1-5. شاپا 2516-3507

فهرست در تاریخ 8 / 10 / 1397ایجاد شده است.