title

بررسی دیدگاههای دانشجویان پرستاری در مورد راه حلهای مشکلات آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1388

محمدی, راحله and مظاهری, عفت and ناصری, رقیه and ابراهیمی بلیل, فاطمه and کریم اللهی, منصوره (1388) بررسی دیدگاههای دانشجویان پرستاری در مورد راه حلهای مشکلات آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1388. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, مرداد ماه 1388- 15-14, اردبیل.

[img]
Preview
Image (TIFF) - Published Version
1MB

Persian Abstract

مقدمه:آموزش بالینی برای دانشجو فرصتی فراهم می نماید تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، روانی- حرکتی متنوعی که برای مراقبت از بیمار ضروری است تبدیل نماید. دانشجویان بعنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی بهترین منبع برای شناسایی مشکلات و ارائه راه حل برای مشکلات آموزش بالینی هستند.این مطالعه با هدف تعیین راه حل برای مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری شهر اردبیل در سال 1388 انجام شد. روشها: در این مطالعه توصیفی 106 دانشجوی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 30 گزینه ای در مورد راه حلهای مشکلات آموزش بالینی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که اکثریت دانشجویان یعنی 37 نفر از آنان (9/34%) معتقد بودند که جلوتر بودن زمان دروس تئوری نسبت به کار آموزی تاثیر خیلی زیادی در بهبود آموزش بالینی خواهد د اشت. هم چنین حدود 49 نفر از دانشجویان (2/46%) بیان کردند که دادن تکالیف آموزشی تاثیر زیادی در آموزش بالینی خواهد داشت.43 نفر از دانشجویان (6/40 %) از دانشجویان عنوان کردند که استفاده از دانشجویان دوره عرصه جهت کار دانشجویی و هم چنین داشتن طرح درس بالینی توسط مربی بطور متوسط میتواند روی مشکلات آموزش بالینی تاثیر بگذارد. در حدود 5/25% از دانشجویان عنوان کردند که در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی برای دانشجویان و کم کردن مدت و زمان کار آموزی تاثیری کمی در حل مشکلات آموزش بالینی دارد. نتیجه گیری: بهبود وضعيت آموزش باليني پرستاري، نياز به تأمين امكانات، تجهيزات محيط باليني و بازنگري ابزارها و فرايندهاي ارزشيابي باليني دارد. ارتقاي‌ عملكرد مربيان و جذب همكاري‌هاي حرفه‌اي مي‌تواند در بهبود وضعيت آموزش باليني مفيد واقع شود.

Title

Views of nursing students in clinical training solutions to the problems of medical sciences


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :راحله محمدی
Uncontrolled Keywords:دیدگاه، راه حل مشکلات آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1768
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:09 Aug 1389 00:31
Last Modified:02 Apr 1393 04:05

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...