title

اسنادی که موضوع آنها "WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک
تعداد اسناد در این سطح 170.

آ

آخربین, پیمان ، زاهد بابلان, عادل ، نقی زاده باقی, عباس (1392) بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران. در: بیست و یکمین همایش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان), 7-6 آذر 1392, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان).

آخربین, پیمان ، زاهد بابلان, عادل ، نقی زاده باقی, عباس (1392) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران. در: دومین کنگره سراسری زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی, 30-28 بهمن 1392, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر- دانشکده پرستاری و مامایی.

آخربین, پیمان ، زاهد بابلان, عادل ، نقی زاده باقی, عباس (1393) رابطه سبک رهبری خدمتگزار و يادگيری سازمانی با اشتياق شغلی پرستاران. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی ــ 11 (1). ص.ص.91-98. شاپا 1735-868X

آقامحمدی, معصومه (1380) بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل در مورد شيوه هاي مراقبت از پا قبل و بعد از آموزش 1381. [ طرح تحقیقاتی]

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1380) بررسی مشکلات پرسنل پرستاری بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.21-26.

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره ، عبدی, رضا (1389) نگرش پرسنل پرستاری بیمارستانهای اردبیل نسبت به دانشجویان پرستاری. Nurse Education Today ــ 31 (5). ص.ص.477-481. شاپا 0260-6917

آهنگرداودی, شبنم ، شهباززادگان, بیتا ، دادخواه, دلاور (1388) یادگیری فرد مدار در آموزش بالینی پرستاری. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

ا

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، آهنگرداودی, شبنم ، محمدی, راحله ، نیکجو, رويا ، مهری, سعید (1395) بررسي عوامل تنش زاي مرتبط با درمان در بيماران همودياليزي مركز آموزشي درماني بوعلي شهر اردبيل. فصلنامه افلاک ــ 9 (30-31). ص.ص.56-65. شاپا 2228-7787

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، اللهیاری, ایراندخت ، محمدی, راحله (1388) بررسی در خود ماندگی و نقش خانواده در درمان کودک مبتلا به در خود ماندگی. در: هفتمين همايش كشوري پرستاري كودكان, 16-12 مهرماه 1388, تهران.

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، تذکری, زهرا (1388) چالش ها و منافع آموزش بر بالین بیماران. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14مرداد ماه 1388, اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی ، عباس زاده, عباس ، برهانی, فریبا (1395) پرستاران بخش اورژانس به عنوان قربانیان دوم خطا: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. Advanced Emergency Nursing Journal ــ 39 (1). ص.ص.68-76. شاپا 1931-4485

اسدزاده, فيروزه ، مشعوفی, مهرناز ، فاخری, ساناز ، عبداللهی, فاطمه (1388) مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (1). ص.ص.33-39.

اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده ، صادقی, سعيد (1391) میزان انگیزه دانشجویان پرستاری نسبت به انتخاب رشته ی تحصیلی خود. مجله سلامت و مراقبت ــ 14 (1,2). ص.ص.9-14. شاپا 2228-6799

اسدزاده, فيروزه ، مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، فاخری, ساناز ، عبداللهی, فاطمه (1388) مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

اصلانی, محمدرضا ، علایی, واحد ، مشعوفی, مهرناز ، عابدزاده, ربابه ، بکروی, الناز ، اصلانی, حسن (1388) میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طب خون. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه (1385) بررسي مشكلات پرستاران در بكارگيري روش هاي كاهش درد ناشي از تزريقات در كودكان. مجله بیماریهای کودکان ایران ــ 16 (2). ص.ص.183-188. شاپا 2142-2008

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، درآباد, پروین ، علیزاده, هما (1392) کاربرد انفورماتیک پرستاری درارتقاءکیفیت مراقبت از نوزادان. در: Fifth Iranian Perinatology Congress, April 22-25, 2013, Shiraz University of Medical sciences.

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، مولایی, مهدی (1390) ابزارهاي ترياژكودكان در بحران. در: پنجمين كنگره بين المللي بهداشت،درمان و مديريت بحران درحوادث وبلايا, 3-5بهمن1390, تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران سالن همایشهای رازی.

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، حمیدی فر, رویا ، مستعلی زیبا, مهران ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1392) بررسی عوامل خطرزای بیماریهای فلبی و عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اللهیاری, ایراندخت ، وثوقی, نازیلا ، صمدی, نسرین ، پناهی, اكرم (1392) بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران بخش کودکان درباره تزریقات ایمن در اردبیل. در: Proceeding of the 11 th National congress of pediatric Nursing, oct 10-14,2013, Children's medical center, Pediatrics center of excellence Tehran,Iran.

امانی, فیروز ، شمخالی, رعنا ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، محمدی, مینا (1392) بررسی آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی شهرستان خلخال نسبت به هپاتیت های ویروسی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایوان بقاء, ریحانه ، صحتی شفایی, فهیمه (1389) مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی. مهارتهای بالینی پرستاری و مامایی . انتشارات بشری, تهران. شابک 9789643991302

ایوان بقاء, ریحانه ، مشعوفی, مهرناز ، حسینی آهق, میر محمد ، وکیلی, زهرا ، محمودی کلی, مریم ، شهریور, فریده (1389) بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1388. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.57-66. شاپا 2228-7183

ب

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس ، آوازه, مرضيه (1393) خشونت محل کار علیه پرستاران از دیدگاه بیماران. نشریه روان پرستاري ــ 2 (1). ص.ص.43-54. شاپا 2501-2345

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس ، آوازه, مرضيه (1393) درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محل‌كار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبریز. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 20 (3). ص.ص.111-118. شاپا 1457-1027

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس ، آوازه, مرضيه (1393) درک بیماران از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی- درمانی تبریز. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 12-14 اسفند 1393, خوی - ایران.

بهنام موحد, مرتضی ، خاکی, مهران ، نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز (1395) بررسی تطابق سرفصل دوره کارشناسی پرستاری با نیازهای شغلی از دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

ت

تذکری, زهرا ، آخربین, کاظم ، عابدی, علی ، مولایی, بهنام ، کاظم زاده, رأفت (1387) همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.13-18. شاپا 6799-2228

تذکری, زهرا ، اهدایی وند, فرناز ، امانی, فیروز ، مردی, افروز ، کریم اللهی, منصوره (1386) عوامل مرتبط با سقط در زنان اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (6). ص.ص.550-552. شاپا 1815-8846

تذکری, زهرا ، بابایی, سودابه ، کریم اللهی, منصوره ، احمدیان عطاری, محمد مهدی ، بیات, فاطمه (1395) بررسی تا ثیر عصاره گل محمدی بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (3). ص.ص.207-216. شاپا 2228-6799

تذکری, زهرا ، درآبادی, پروین ، کاظم زاده, رأفت ، نهامین, مینا ، نیکجو, رويا ، سیدجوادی, مهری ، صالحی, حبیبه ، نصیری, الهام ، مهری, سعید (1393) ارزیابی دوره دکتری پرستاری ایران: کاربرد اگوی سیپ. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

تذکری, زهرا ، شفائی خانقاه, یوسف ، فرزانه, اسماعیل ، علیزاده, هما ، کریم اللهی, منصوره ، نمادی وثوقی, مریم ، موحد پور, آسیه ، محمدی, مرضیه (1394) بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی, 21-19اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

تذکری, زهرا ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، نمادی, مریم ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، اخوان اکبری, پوران (1388) کاغذ سفید چالش مهم: عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد شامل چه مواردی می شود؟. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 14-15 مرداد ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تذکری, زهرا ، مظاهری, عفت ، نم نبات, محبوبه ، ترابي زاده, كامليا ، فتحي, سولماز ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1389) ارزیابی دوره دكتری پرستاري ايران (کاربرد الگوی سیپ(CIPP)). مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (2). ص.ص.44-51.

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، زارع, مریم (1384) بررسی نظرات دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد OSPE وروش معمول رزشیابی بالینی. در: هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 21-24 آبان 1384, تبریز - ایران.

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، فرشباف, فرزانه (1382) مقايسه نظرات دانشجويان و مربيان پرستاري در مورد اجراي OSPE و روش ارزشيابي معمول در پراتيك. [ طرح تحقیقاتی]

تذکری, زهرا ، مهری, سعید ، مبارکی, نوشین ، داداشی, لیلی ، احمدی, یگانه ، شکری, فاطمه ، همرنگ, لاله (1394) عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل. مجله سلامت و مراقبت ــ 17 (2). ص.ص.128-136. شاپا 2228-6799

تذکری, زهرا ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، حسنخانی, هادی (1392) تبیین فرایند یادگیری مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری ایران: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 11 (1). ص.ص.51-63. شاپا 2008-6326

ج

جعفری عوری, مهدی ، آریاپور, سارا ، سیدجوادی, مهری (1394) راهنمای دارودرمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه. راهنماي دارودرماني در بيماران نيازمند مراقبت ويژه:پروتكلهاي دارودرماني در بخشهاي مراقبت ويژه براي پزشكان و پرستاران . خانیران, تهران. شابک 6-09-7988-600-978

جعفریان, نجیبه ، تذکری, زهرا (1377) تشخيص‌ها و اقدامات پرستاري. هانی, همدان. شابک 9-9-91874-964

ح

حبیبی, عقیل ، سوادپور, محمدتقی ، صحبت زاده, رزاق ، مولایی, بهنام (1388) مقايسه عوامل مرتبط با آموزش باليني اثر بخش از ديدگاه مدرسان و دانشجويان. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی آهق, میر محمد (1377) آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب). [ طرح تحقیقاتی]

حسینی آهق, میر محمد (1389) اصول یادگیری و روش آموزش به مددجو. اصول یادگیری و روش آموزش به مددجو . انتشارات بشری , تهران. شابک 978 - 964 - 399 - 224 - 8

حسینی آهق, میر محمد (1378) بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ به ارائه جزوه آموزشي بر ميزان استعمال سيگار در دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه خلخال. [ طرح تحقیقاتی]

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. در: سومین همایش کشوری آموزش پزشکی, 29 الی 31 فروردین ماه 1377, اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی - سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد (1388) کاربرد یادگیری بر مبنای مسئله در آموزش پرستاری بالینی. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 آبانماه 1388, اردبیل-هتل شورابیل.

حسینی آهق, میر محمد ، زهره, ونکی ، موسوی, غلام عباس (1375) تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. [ طرح تحقیقاتی]

حیدرزاده, مهدی ، قنواتی, آرش ، پاشایی مغوان, امینه ، کلاهدوزی پور, جعفر ، کرم, امان محمد ، رحیم زاده, عزیزه ، یوسفی, ایلناز (1394) كيفيت زندگي دربيماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 10 (2). ص.ص.54-62. شاپا 1735-7012

حیدرزاده, مهدی ، مهری, سعید ، آتش پیکر, سولماز (1393) ارتباط بين كيفيت زندگي و توانايي خود مراقبتي در بيماران همودياليزي. در: سومین کنگره آموزش بیمار وخودمراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

حیدری, حشمت اله ، کامران, عزیز ، نوین مهر, ناصر (1393) درک پرستاران از علل خطاهای دارويی: يک مطالعه کيفی. حیات ــ 20 (4). ص.ص.15-30. شاپا 1735-2215

حیدری, حشمت اله ، کامران, عزیز ، پیرزاده, آسیه (1391) بررسی موانع درک شده و رفتار پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد گزارش خطاهای دارویی. تحقیقات نظام سلامت ــ 8 (5). ص.ص.1-8. شاپا 1735 -2363

خ

خیرخواه, معصومه ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، تذکری, زهرا ، فرشاد, سیمین (1384) بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در ارتقاء آگاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.14-19. شاپا 6799-2228

د

دادخواه, بهروز ، محمدنژاد, سجاد ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1389) ویژگی استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1387. [ طرح تحقیقاتی]

دادخواه, بهروز ، محمدنژاد, سجاد ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، دادخواه, دلاور (1390) بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به خوددرمانی با دارو. [ طرح تحقیقاتی]

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1381) آگاهی،نگرش و عملکرد زنان شهر اردبیل در مورد خود آزمایی پستان 1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (3). ص.ص.14-20. شاپا 1735-2452

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1381) بررسي وضعيت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستانهاي استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1383) مایعات و الکترولیتها. مایعات و الکترولیتها . انتشارات افتاب روز, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. شابک 964-95241-1-8

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1393) نگرش پرستاران در مورد آموزش به بیمار. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 12-14 اسفند 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، محمد نژاد, سجاد ، دادخواه, دلاور ، نفتچی, پروانه ، مهدوی, عبدالله (1388) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، محمد نژاد, سجاد ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور (1388) ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (4). ص.ص.44-50.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مهدوی, عبدالله (1381) بررسی کیفیت پانسمان زخم های سوختگی در بخش سوختگی مرکز آموزشی-درمانی فاطمی اردبیل،1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (4). ص.ص.23-27. شاپا 1735-2452

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور ، آخربین, کاظم ، خلیق, شاهین ، مهدوی, عبدالله (1388) بررسی برآورده شدن انتظارات در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،1387. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، علی نیا, شاهرخ ، محمدی, محمدعلی (1393) احساس تنگنا و محدودیت اجتماعی بیماران ترومایی در تطابق با آمپوتاسیون: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم ــ دوره 2 (5). ص.ص.189-194.

دهقان نیری, ناهید ، ایمانی پور, معصومه ، عبدی, عاطفه ، جلالی نیا, سید فاطمه ، ذاکری مقدم, معصومه ، ورعی, شکوه ، علی اصغر پور, منصوره ، صالحی, تهمینه ، جولایی, سودابه ، تباری, فریبا ، پدرام, شادان ، شریعت, اسماعیل ، نگارنده, رضا ، مولایی, سمیه ، لطیفی, معصومه ، فولادی, نسرین ، صادقی, تابنده (1393) اصول وفنون پرستاری. اصول و فنون پرستاری . اندیشه رفیع, تهران. شابک 978-964-987-507-1

ر

رحیم آقایی, فلورا ، احسانی, مریم ، قلی پور, رقیه ، سیلانی, خاطره (1392) آموزش همتا و اثرات مثبت آن بر سلامت نوجوانان. Asian academic research journal of multidisciplinary ــ 1 (19). ص.ص.302-312. شاپا 2319-2801

رضا خانی مقدم, حامد ، مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، حبیبی, عقیل ، دادخواه, بهروز ، سوادپور, محمدتقی (1392) مقایسه کیفیت زندگی کارکنان ستادی و پرستاران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 15 (3). ص.ص.18-26. شاپا 2228-6799

ز

زاهد, عادل ، نقی زاده باقی, عباس ، آخربین, پیمان (1392) بررسي رابطه بين سبك رهبري و يادگيري سازماني با اشتياق شغلي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل.

زاهد بابلان, عادل ، نقی زاده باقی, عباس ، آخربین, پیمان (1392) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی دانشجويان پرستاري. در: ششمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی-سلامت کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها, 17-19 اسفند 1392, تهران- بیمارستان امام خمینی.

س

سالاروند, شهین ، عابدی, حیدر علی ، کریم اللهی, منصوره (1387) آخرین علامت شکست در سالمندان مقیم خانه سالمندان. Research Journal of Medical Sciences ــ 2 (1). ص.ص.23-27. شاپا 1815-9346

سوادپور, محمدتقی ، حبیبی, عقیل ، مولایی, بهنام ، دهقانی, وحدت (1388) مشكلات آموزش باليني دوره كارآموزي در عرصه از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري شهرستان خلخال، 1388. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، محمدزاده, لیلا ، صادقی, همایون (1387) بررسی سلامت عمومی در بیماران دچار سانحه عروق مغز از طریق روش شناسی مقایسه ای. در: the third congress on Brain and Behavior, 27november- 1 december 2007, Greece, thesalonoiki.

ش

شمشیری, محمود ، محمدی, محمدعلی ، ارشادی فرد, سولماز (1397) مقایسه تأثیر دو روش یادگیری ویدئوکستِ سخنرانی و جزوه درسی بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیری, محمود ، محمدی, محمدعلی ، منصوریان, محمد رضا (1388) درک پرستاران از آموزش به بیمار، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن در بیمارستانهای علوم پزشکی گناباد. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شهباززادگان, بیتا ، فرمانبر, ربیع اله ، قنبری, عاطفه ، عطرکارروشن, زهرا (1388) بررسي تاثير يک دوره فعاليت منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر رشت. European Journal of Social Sciences ــ 13 (2). ص.ص.271-277. شاپا 1450-2267

شهباززادگان, بیتا ، فرمانبر, ربیع اله ، قنبری, عاطفه ، عطرکارروشن, زهرا ، ادیب, معصومه (1388) بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي، اقتصادي و عزت نفس سالمندان مقيم خانه سالمندان شهر رشت. دو فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي استان گيلان ــ 19 (62). ص.ص.21-27. شاپا 1028-364

شهباززادگان, بیتا ، فرمانبر, ربیع اله ، قنبری, عاطفه ، عطرکارروشن, زهرا ، ادیب, معصومه (1387) بررسي تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.387-393. شاپا 2452-1735

شهباززادگان, سمیرا ، سرداری, زهرا (1396) رابطه حرفه و هویت پرستاری با اجتماعی شدن حرفه ای. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

شهباززادگان, سمیرا ، شمشیری, محمود (1393) عدالت در سلامت به معنی برابری در سلامت نیست. در: International Conference on Road Map of Health in Islamic Republic of Iran, November 26-27, 2014, Shiraz, Iran.

شکری, کبری ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، حسینی آهق, میر محمد (1390) بررسی تاثیر آموزش پرستاران بر عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

ص

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، صمدی, رحیم (1391) راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي. راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي, 1 . نشرجامعه نگرودانشگاه علوم پزشكي اردبيل, تهران. شابک 9786001011825

صلحی, مهناز ، حضرتی, صادق ، شعبانی, مسعود ، نژاددادگر, نازیلا (1396) استفاده از الگوی پرسید در نیازسنجی آموزشی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت. فصلنامه پرستاری دیابت ــ 5 (4). ص.ص.268-279. شاپا 2345-5020

صمدزاده, سمیرا ، آقامحمدی, معصومه (1396) خشونت علیه دانشجویان پرستاری در محیط کار: یک تجربه ایرانی. International Journal of Nursing Education Scholarship ــ 15 (1). ص.ص.1-5. شاپا 1548-923X

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، امانی, فیروز ، تقی زاده, مینا ، عالی پور, مینا ، کیهانی آذر, الهام (1392) بررسی تاثیرمصرف گیاهان دارویی در تسکین علایم دیسمنوره در دانشجویان دختر دانشگاه های اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، رستم نژاد, معصومه ، مهرنوش, نسرین ، نمادی, مریم ، ناصری, رقیه ، نهامین, مینا (1392) بررسی تاثیر ماساژ رفلکسی پا بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان. Iranian Journal of Neonatology ــ 5 (1). ص.ص.19-22. شاپا 2251-7510

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین ، وثوقی, نازیلا (1392) بررسی ارتباط بین شدت درد و شاخص های فیزیولوژیک نوزادان. در: Fifth Iranian Perinatology Congress, April 22-25, 2013, Shiraz University of Medical sciences.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، وکیلی, جعفر ، دادخواه, بهروز ، محمد غریبانی, مجید ، کاظم زاده, رأفت ، شیرزاد, فرشته ، قلیزاده, ژیلا (1393) ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و ارتباط آن با HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع II. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

صمدی, نسرین ، امانی, فیروز ، تقی زاده, مینا ، اللهیاری, ایراندخت ، قزلباش, سيما ، کاظم زاده, رأفت (1393) بررسی تاثیر مصرف ترکیب رازیانه، بابونه و زنجبیل بر شدت درد دیسمنوره اولیه دانشجویان ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 22 (6). ص.ص.159-164. شاپا 1563-4728

صمدی, نسرین ، روحی, سحر ، مستعلی زیبا, مهران ، اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, رحیم ، قمیصی, ‍‍ژینوس (1390) بررسی علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به اورژانس. در: سومین كنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل بامحوریت زیست پزشكی, 11/12/1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، صمدی, میکائیل ، نعمتی, علی ، مهرنوش, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت (1393) بررسی الگوی مصرف میان وعده و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اردبيل. در: اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي, 10-11اردیبهشت ماه 1393, مشهد مقدس- مجتمع جهاددانشگاهي.

صمدی, نسرین ، مسرت, الهام (1388) چالشهاي پيش روي آموزش باليني در پرستاری. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

صمدی, نسرین ، مسرت, الهام ، مستعلی زیبا, مهران ، وحدت, مهناز (1390) ارزيابي عملكرد پرستاران قبل، حين و بعد از آندوسكوپي. در: دومين كنگره علمي پژوهشي-دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 19آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت (1392) بررسی تاثیرماساژدرمانی برHRوSaO2 نوزادان. در: 11th National Congress of Pediatric Nursing, 10-14 October 2013, Children's Medical Center, Tehran.

صمدی, نسرین ، ورعی, شکوه ، غیاثوندیان, شهرزاد ، مهرنوش, نسرین (1397) آموزش در گروه های کوچک : رویکردی مجازی برای ارتقاء یادگیری دانشجویان. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 1397, تبریز - ایران.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، اللهیاری, ایراندخت ، دادخواه, بهروز (1394) بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، محمدغریبانی, مجید ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین (1393) تاثیر رفتارهای خود مراقبتی برتبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به دیابت نوع دو. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

ط

طهوری, هاله ، محمدیان, رباب ، رحمانی, آزاد ، سیدرسولی, الهه ، لک دیزجی, سیما ، حیدرزاده, مهدی (1395) دیدگاه مراقبت دهندگان خانوادگی در مورد رشد پس از سانحه در بیمارن مبتلا به سرطان. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 17 (2). ص.ص.755-758.

ع

عابدی, حیدر علی ، قویمی جهانخانملو, سمیرا ، کریم اللهی, منصوره ، قویمی, احسان (1393) تجربه عدم وجود حامی در زندگی والدین کودکان مبتلا به تالاسمی. مجله سلامت و مراقبت ــ 16 (1). ص.ص.40-48. شاپا 6799-2228

عدالتخواه, حسن ، جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان ، امانی, فیروز ، هاشمیلر, مازیار (1384) وضعيت تحصيلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی اردبيل. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 5 (2). ص.ص.206-208. شاپا ISSN: 1608-9359

علائی, واحد ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، اصلانی, محمدرضا ، هاشمی بی ریا, بتول (1391) تاثیر آموزش سوپروايزرین بالینی بر کیفیت مراقبت های پرستاری از بیماران تحت تهویه مکانیکی دربخش مراقبت های ویژه. مجله سلامت و مراقبت ــ 14 (3). ص.ص.40-34. شاپا 6799-2228

ف

فرخ نژاد افشار, پویا ، ملکوتی, سیدکاظم ، اجری خامسلو, مهدی (1396) وضعیت سلامت دهان سالمندان در پارک های تهران در سال 1396 چگونه بود؟. نشریه سالمند شناسی ــ 2 (3). ص.ص.57-63. شاپا 2476-7301

فلاحت پیشه, مریم ، حبیبی, مجتبی ، صادقی, منصوره سادات ، شمشیری, محمود (1394) پدیدارشناسی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی. سلامت اجتماعی ــ 2 (3). ص.ص.182-192. شاپا 3033-2383

ق

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، قزلباش, سحر (1389) کاربرد شیوه های یادگیری مبتنی بر حل مساله و تفکر انتقادی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 5-3 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. (ثبت شده )

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم (1389) آروماتراپي و مراقبت پرستاري در سرطان. در: سومین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سرطان, 17-15 دی ماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم ، قزلباش, سحر (1389) تاثیر عزت نفس در رشد تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 5-3 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.

م

محمدی, راحله ، اللهیاری, ایراندخت ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1389) بررسی شاخص های رشد جسمی افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر اردبیل. در: همایش مراقبتهای پرستاری در بیماریهای مزمن کودکان, تیرماه 1389- 22-23, تبریز.

محمدی, راحله ، رستم نژاد, معصومه ، سیدجوادی, مهری ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت (1389) آگاهی وعملکرد مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی ازتب بستری در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (2). ص.ص.15-21.

محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، سیدجوادی, مهری (1389) ارتباط بین شیر مادر و تسکین درد در نوزادان. در: کنگره ملی سلامت و کودک و شیر مادر, 18-20 اسفند ماه 1389, تهران-انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر.

محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، کریم اللهی, منصوره (1388) بررسی دیدگاههای دانشجویان پرستاری در مورد راه حلهای مشکلات آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1388. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, مرداد ماه 1388- 15-14, اردبیل.

محمدی, راحله ، نصیر زاده, مریم ، جعفری, آرزو ، اللهیاری, ایراندخت ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1389) آگاهی و عملکرد مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بوعلی اردبیل. در: هشتمین همایش کشوری پرستاری کودکان, 22-18 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی.

محمدی, محمدعلی ، اعتباری اصل, زهرا (1397) ارتباط كيفيت خدمات آموزشي با مسئوليت پذيري از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (4). ص.ص.321-331. شاپا 2228-6799

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر (1393) بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل:ارتقاء کیفیت آموزش بالینی, 16 - 18 اسفندماه 93, سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، صادقیه اهری, سعید ، آخربین, کاظم ، خلیق, شاهین ، اللهیاری, ایراندخت (1388) بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، صادقیه اهری, سعید ، شبانی, زهرا ، باباپور, حامد ، خلیق, شاهین ، آخربین, کاظم (1388) امکانات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی اردبیل در سال 1387. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, محمدعلی ، شبانی, زهرا ، بابل پور, حامد ، اللهیاری, ایراندخت (1388) امکانات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (2). ص.ص.36-43.

محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، دادخواه, بهروز ، اعتباری اصل, فرزانه ، اعتباری اصل, زهرا (1396) بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان اردبیل. سلامت ومراقبت ــ 19 (3). ص.ص.108-116. شاپا 6799-2228

مسرت, الهام ، صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین ، زالی, محمدرضا (1389) انفورماتيك پرستاري:رويكردي جديد در اصلاح الگوي مراقبت در سرطان. در: 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010, Istanbul Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center (ICEC) Istanbul, Turkey.

مسرت, الهام ، صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین ، محمدی, راحله ، زالی, محمدرضا (1390) پرستاري از راه دور: گزینه اي مناسب جهت بهبود فرایند آموزش به بیمار. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (3). ص.ص.47-52. شاپا 2228-6799

مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا ، مظاهری, عفت ، مصطفی زاده, فریده (1388) مستندسازی توسط پرستار بعنوان عاملی جهت ارتقاء آموزش بالینی. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 آبانماه 1388, اردبیل.

مشعوفی, مهرناز ، موحد پور, آسیه ، رفاهی, سهیلا ، امانی, ملاحت ، شرقی, افشان (1388) بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

مظاهری, عفت (1380) بررسي مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1380. [ طرح تحقیقاتی]

مظاهری, عفت (1386) بررسی وضعیت روانی اجتماعی افراد 6-16 سال شهر اردبیل و آپگار خانواده های آنان در سال 1382. در: سومین همایش آسیایی سلامت خانواده , Janury 2007 14 , تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران .

مظاهری, عفت ، آهنگران, زینب ، ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، پورقهرمان, شهلا ، عالی, عدیله (1388) بررسی وضعیت آموزش به بیماران قلبی بستری در بخش قلب مرکزآموزشی در مانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: اولین همایش سراسرس آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 15-14 مرداد ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظاهری, عفت ، ایمانپور, سارا ، احمدزاده, الهام (1387) بررسی وضعيت آموزش به بيماران قلبی در بيماران بستری در مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل 1382. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل , شهریور1387 9-10, اردبیل .

مظاهری, عفت ، فلاح میرآقایی, نیکزاد (1389) بررسي نحوه مراقبت از راههاي هوايي مصنوعي در بيماران تحت تهويه مكانيكي در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهراردبيل در سال 1387. [ طرح تحقیقاتی]

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1385) موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه علمی دنا ــ 1 (1). ص.ص.75-82. شاپا 1735-8450

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، ناصری, رقیه (1389) بررسی رفتارهای موثر آموزش بالینی مربیان از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 ( 3). ص.ص.62-56.

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، ناصری, رقیه ، فولادی, نسرین ، رفیعی, خورشید (1387) عوامل خطر زای بیماریهای قلبی و عروقی در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ــ 10 ( 4). ص.ص.1-6. شاپا

مظاهری, عفت ، مستعلی زیبا, مهران (1390) تاتو (خالکوبی) تهدیدی پنهان برای سلامتی نوجوانان. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با محوريت زيست پزشكی, 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1388) بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد رفتارهای موثر آموزشی مربیان در آموزش بالینی در سال 1387. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, مرداد ماه 1388 - 14 لغایت 15, اردبیل - دانشکده پرستاری و مامایی.

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز (1389) ويژگيهاي تدريس اثربخش ازديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی ــ 11 (1). ص.ص.63-71.

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مهدوی, عبدالله (1388) ویژگی های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1386. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مولایی, بهنام ، مهدوی, عبدالله ، دادخواه, دلاور (1388) نحوه ارزشیابی دانشجویان در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملکوتی, جمیله ، ایوان بقاء, ریحانه (1385) تعیین عوامل انگیزشی درونی و بیرونی در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه مدرسین مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی تبریز. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 16و17 آبان ماه 1385, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز -سالن همایش.

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین (1389) نقش پرستار درارائه مراقبت خانواده محور. در: سومين همايش سراسری سلامت نوزادان و پريناتولوژی ایران, 9-11 تیر1389, زنجان مرکز همایشهای بین المللی روزبه.

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین (1388) چالشهای پيشاروی آموزش الكترونيكی به عنوان شيوه جديد آموزشي. در: سومين كنگره آموزش درپرستاري ومامايي (رویکردهاوچالشها), 13-15بهمن 1388, تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران سالن همایشهای رازی.

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین ، مسرت, الهام (1387) روشهای غیردارویی کاهش درد در نوزادان. در: ششمین کنگره مراقبت های پرستاری ومامایی دستاوردهاوتازه ها, 87/11/12, تهران.

مولایی, بهنام ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، حبیبی, عقیل ، سوادپور, محمدتقی (1388) مهارتهاي ارتباطي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، 1388. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولایی, بهنام ، کریم اللهی, منصوره (1388) بالندگي : پيامد كارآموزي در بخش روان. در: همايش سراسري آموزش باليني در پرستاري و مامايي, 14- 15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، عرب, روح اله ، درخشانی, فاطمه (1386) هم بستگی بین نوبت کاری و مشکلات روانشناختی در کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

ن

ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، جوانشیر, ماهرخ (1388) بررسی دیدگاه دانشجویان در رابطه با شیوه ارزشیابی عملکرد دانشجویان پرستاری توسط مربیان در محیط های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1388. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, مرداد ماه 1388- 15-14 , اردبیل.

نصیری, الهامه ، تبری, رسول ، سلامی کهن, کبری ، کاظم نژاد, احسان (1392) بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه. مجله بالینی پرستاری و مامائی ــ 2 (3). ص.ص.8-18. شاپا 4703-2322

نم نباتی, محبوبه ، زمان زاده, وحید ، ولی زاده, لیلا ، تذکری, زهرا ، نکویست, کریستین (1395) تئوری اداره گذر نوزادان از بخش مراقبتهای ویژه تا خانه ( مطالعه کیفی). International Journal of Pediatrics ــ online . ص.ص.4059-4069. شاپا 2345-5047

نم نباتی, محبوبه ، فتحی آذر, اسکندر ، ولیزاده, سوسن ، تذکری, زهرا (1389) سخنرانی یا آموزش مبتنی بر حل مسأله: مقایسه دو روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در درس کودکان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ــ 10 (4). ص.ص.474-482. شاپا 9359-1608

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا (1386) دیدگاه پرستاران تازه دانش‌آموخته درباره وضعیت حمایتی آنها در طول دوره گذر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 7 (2). ص.ص.389-395. شاپا 9359-1608

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا ، حبیبی, عقیل ، ابوطالبی دریاسری, قاسم ، کاظم زاده, رأفت (1393) ارزيابی صلاحیت بالینی پرستاران تازه دانش آموخته از دیدگاه خود و سرپرستاران. مجله سلامت و مراقبت ــ 16 (1و2). ص.ص.66-73. شاپا 2228-6799

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا ، حبیبی, عقیل ، وثوقی, نازیلا (1393) ارزيابی صلاحیت بالینی پرستاران تازه دانش آموخته از دیدگاه خود و سرپرستاران. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

نيكجو, رويا ، محمدی, راحله ، اعتباری اصل, فرزانه ، فرضی پور, شهلا ، اعتباری اصل, زهرا (1397) ارتباط بین سلامت معنوی و شادكامی در دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی ــ 12 (43). ص.ص.10-1. شاپا 2008-4374

ه

همايونفر, نسرین ، فولادی, نسرین ، رستم نژاد, معصومه ، درگاهی, رقیه ، صالحی عالی, حبیبه ، فتحي, سولماز (1389) وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (3). ص.ص.46-51.

هینکل, جانیک ال ، محمدی, بتول ، نریمانی, سجاد ، ماله میر, سحر (1397) پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث، چاقی، کبد، غدد، دیابت و مجاری صفراوی. اندیشه رفیع, تهران. شابک 978-964-987-818-8

و

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی, قاسم ، اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، آذری, مهناز (1391) ارتباط درمانی در پرستاری كودكان. در: دهمین همایش کشوری پرستاری كودكان, 22-26 مهر1391, تهران مرکزطبی کودکان.

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی دریاسری, قاسم ، فراهانی, بهناز ، محمدنژاد, اسمعیل ، سجادی, اعظم (1390) بررسي توان خود مراقبتي بيماران مبتلا به ديابت. مراقبت های نوین ــ 32 (4). ص.ص.197-204. شاپا 2228-6918

ولی زاده, لیلا ، آوازه, مرضيه ، بابایی, نصیب ، حسینی, محمد باقر ، اصغری جعفرآبادی, محمد (1393) مقایسه مراقبت خوشه‌ای سه و چهار پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. در: چهارمین همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی, 12-14 اسفند 1393, یزد - ایران.

ولیزاده, سوسن ، تذکری, زهرا ، محمدی, عیسی ، حسنخانی, هادی ، فولادی, مرجان (1391) تجارب مراقبت معنوی دانشجویان پرستاری ایران. Journal of Hospice & Palliative Nursing ــ 14 (4). ص.ص.269-274. شاپا 1522-2179

وکیلی, زهرا ، ایوان بقاء, ریحانه (1388) عوامل انگیزش درونی و بیرونی موثر در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی خلخال. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پدرام رازی, شادان ، بصام پور, شیوا سادات ، فقیه زاده, سقراط ، الفبایی, اکرم (1395) بررسی تاثیر تحریکات چند حسی بر وضعیت حافظه بیماران دچار سکته مغزي ایسکمیک در فاز حاد. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (4). ص.ص.280-291. شاپا 2228-6799

ک

کامران, عزیز ، زیبایی, محمد ، میرکریمی, کمال ، شهنازی, حسین (1391) طراحی و ارزیابی فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1389. Journal of Education and Health Promotion ــ 1 (3). ص.ص.14-8. شاپا 2277-9531

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، ملک پور, عظیم ، بی ریا, مهرداد ، دادخواه, بهروز (1391) وضعيت و راهکارهای بهبود آموزش بالينی پرستاری از ديدگاه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. پژوهش در پرستاری ــ 7 (27). ص.ص.25-31. شاپا 1735-9074

کامرانی, فرهاد ، سیدجوادی, مهری ، عابدسعیدی, ژیلا ، عزتی, ژاله ، علوی مجد, حمید ، حسینیان, عدالت (1389) مقایسه ی شاخصهای فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش مراقبتهای ویژه ی قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی ــ 20 (70). ص.ص.31-35. شاپا 8941-1605

کریم اللهی, منصوره (1391) بررسی تجارب دانشجویان پرستاری از کارآموزی در بخش روان. در: 2nd global congress for qualitative health research, 28-30 June 2012, Italy- Milan.

کریم اللهی, منصوره (1391) تجارب دانشجويان کارشناسي پرستاري از کارآموزي در بخش روانپزشکي. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ــ 19 . ص.ص.738-745. شاپا 1365-2850

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1382) بررسي ميزان بروز فلبيت وارتباط آن با عوامل مساعد كننده فلبيت در بيماران تحت مايع درماني وريدي بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1381. در: همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی, 24-23 آذر 1382, کرمانشاه - ایران.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1380) بررسی عوامل خطرسرطان دهان در کارگران کارخانه سیمان اردبیل. در: اولین همایش بین المللی سرطان ایران, 20-22 شهریور1380, مشهد - ایران.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1384) بررسی مشخصات فردی اجتماعی زنان و کودکان خود سوخته شهر اردبیل در بیمارستان دکتر فاطمی. در: the third congress on Brain and Behavior, 16-19 november 2005, Greece, Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1387) تجربه بیماران از نماز در بیمارستان. پژوهش در پرستاری ــ 3 (10و11). ص.ص.63-73. شاپا 1735-9074

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1388) مراقبت معنوی در پرستاری ایران : یک مطالعه گراندد تئوری. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1387) نیازهای معنوی تجربه شده بیماران مسلمان در ایران. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1386) پیش زمینه های دیسترس معنوی تجربه شده توسط بیماران مسلمان ایرانی. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (5). ص.ص.491-499. شاپا 1815-8846

کریم اللهی, منصوره ، مولایی, بهنام (1390) تجارب دانشجویان کارشناسی پرستاری از کارآموزی در بخش روان : یک مطالعه پدیده شناسی. [ طرح تحقیقاتی]

کریم اللهی, منصوره ، مولایی, بهنام ، جوانشیر, ماهرخ (1388) اضطراب: تجربه بالینی دانشجویان پرستاری در بخش روان. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 آبانماه 1388, اردبیل.

فهرست در تاریخ 27 / 12 / 1397ایجاد شده است.