title

بررسی وضعیت تغذیه و میزان بروز سوء تغذیه در بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل در ساعت 78-77

نعمتی, علی and رستمی, خلیل and مأذنی, محمد and اتحاد, غلامحسین (1380) بررسی وضعیت تغذیه و میزان بروز سوء تغذیه در بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل در ساعت 78-77. در: اولین همایش سراسری تحقیقات سرطان, 25-28 اردیبهشت 1380, ارومیه.

[img]
Preview
Text - Published Version
496kB

Official URL: http://umj.ir

Persian Abstract

مقدمه: در بیش از دو دهه نشان داده شد که سوء تغذیه در بیماران سرطانی بستری در بیمارستان شایع است بین بروز سوء تغذیه در بیماران سرطانی و افزایش میزان مرگ ومیر در اثر رشد میکروارگانیسمهای فرصت طلب و تاخیر در التیام زخم ارتباط مستقیم وجود دارد. سوء تغذیه در بیماران سرطانی که سرطانی که سرطانهای شش ، پروستات ، سر و گردن و یا معده دارند به کرات مشاهده می شود . مطالعات متعدد نشان داده است که سوء تغذیه در بیماران سرطانی از 30 تا 87 درصد متغیر است. روش کار: در این بررسی 9نفر (شش زن و سه مرد) بیمار سرطانی (ریه ، دستگاه گوارش) جهت مطالعه انتخاب شدند. هدف از این بررسی تعیین میزان بروز سوء تغذیه و خطر پیشرفت آن در بیماران سرطانی بستری در بیمارستان و اثر سوء تغذیه بر روی مرگ و میر بود. بررسی آنتروپومتری (اندازه گیری ذخایر چربی زیز پوست پشت عضله سه سز بازو و وزن) و برسی بیوشیمیایی (اندازه گیری آلبومین سرم و دفع اوره در ادرار 24 ساعته) در روز قبل از بستری ، روز سوم پس از عمل جراحی و روز ترخیص در بیماران انجام شد. از این بیماران قبل از بستری شدن با استفاده از یادآمد خوراک 24 ساعته و تکرار مصرف مواد غذایی بررسی غذایی بعمل آمد و نتایج آنها بوسیله برنامه های آماری Food Processor, Epi6 , cross Over آنالیز شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد در این بیماران آلبومین سرم ، وزن و ذخایر چربی زیر پوست پشت عضله سه سر بازو بطور معنی داری کاهش یافته است (05/0> p). همچنین در این افراد دفع اوره در ادرار 24 ساعته افزایش یافت و این افزایش در مقایسه با مقادیر آن در روز بستری ، معنی دار بود (01/0> p) که این امر نشان دهنده تعادل ازتی منفی در این بیماران است. بطور کلی 81 درصد بیماران سرطانی بستری سوء تغذیه داشتند. بررسی غذایی این بیماران قبل از بستری نشان داد که آنها مصرف سبزی و میوه منظمی نداشتند و برخی از بیماران سرطانی مری چای خیلی داغ مصرف می کردند. میزان کالری مصرفی این بیماران قبل از بستری شدن و در طول مدت بستری کمتر از مقادیر توصیه شده بود. بحث: با توجه به شایع بودن سوء تغذیه در بیماران سرطانی توصیه می شود که حمایت های تغذیه ای از این بیماران در طول مدت بستری در بیمارستان بوسیله Total Parenteral Nutrition (TPN) بعمل آید.

Title

Survey of nutritional status and malnutrition incidence in cancer patients hospitalized in Fathemi Hospital of Ardabil


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی نعمتی
Uncontrolled Keywords:سرطان ، سوء تغذیه ، بیماران جراحی شده
Subjects:QZ Pathology
WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:5156
Deposited By: Dr Mohammad Mazani
Deposited On:15 Oct 1392 09:46
Last Modified:15 Oct 1392 09:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...