title

اسنادی که موضوع آنها "WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ط | ظ | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 233.

آ

آصفی, حوا ، شاپوری, رضا ، دیلمی خیابانی, زهرا (1391) شناسایی باسیلوس سرئوس های انتروتوکسی ژنیک بر اساس ژن های کمپلکس NHE در لبنیات پر مصرف در زنجان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

آقامحمدی, معصومه (1384) تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران ديابتي در مورد شيوه هاي مراقبت از پا، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.209-212. شاپا 1735-2452

آقامحمدی, معصومه ، رستم نژاد, معصومه ، تذکری, زهرا ، آقامحمدی, دلشاد (1393) تشریح مفهوم سلامت از دیدگاه زنان دیابتی. در: The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, 6-9 May 2014, Isfahan.

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین ، کریم اللهی, منصوره (1391) سلامتی از دیدگاه بیماران زن مبتلا به دیابت. Nursing and Health Sciences ــ 14 (3). ص.ص.285-291. شاپا 1442-2018

آهی, محسن ، آذین, مهرداد ، شجاع ساداتی, سید عباس ، واشقانی فراهانی, ابراهیم ، نصرتی, محسن (1391) تولید اتانول ازهمی سلولز باگاس نیشکر با استفاده از مخمر پیکیا استیپیتیس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ا

ابراهیمی, زهرا ، خداوردی, ابراهیم ، شرفی, حکیمه ، شهبانی ظهیری, حسین ، فقیهی, شهاب ، اکبری نوقابی, کامبیز (1391) سنتز نانو ذرات نقره با رامنولیپید بدست آمده از سودوموناس آئروژینوزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اتحاد, غلامحسین ، دریانی, احمد ، نعمتی, علی (1389) اثر عفونت ژیاردیا در وضعیت تغذیه در دانش آموزان ابتدایی ، در شمال غربی ایران. Pakistan journal of biological sciences ــ 13 (5). ص.ص.229-234. شاپا ISSN: 1028-8880

اتحاد, غلامحسین ، نعمتی, علی ، دریانی, احمد ، نقی زاده باقی, عباس (1387) صبحانه ژیاردیا در موفقيت های تحصيلی دختران استان اردبيل - ايران. در: کنگره آسیایی بیماریهای گرمسیری(انگلی), 1387, تايلند.

اتحاد, غلامحسین ، نعمتی, علی ، دریانی, احمد ، نقی زاده باقی, عباس ، حضرتی, صادق (1387) مقایسه وضعیت تغذیه ای بین دانش آموزان سالم و آلوده به ژیاردیا در مدارس ابتدایی اردبیل، ایران. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

احمدآبادی, فرزاد (1392) سومین کنگره نورومتابولیک ایران(بیماریهای میتوکندریال). در: سومین کنگره نورومتابولیک ایران, آذر ماه 92, بیمارستان مفید تهران.

احمدآبادی, فرزاد ، کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس (1391) سامانه ثبت بیماریهای نورومتابولیک کشور. شهید بهشتی.

اخوان اکبری, پوران ، اقلیمی, مهسا ، اخوان اکبری, وحیده ، صالحی عالی, حبیبه ، حاجی آقامحمدی, پریسا (1396) وضعیت تغذیه و دریافت مکمل ها در زنان باردار ایرانی. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

اسدزاده, فيروزه (1378) بررسي ميزان آگاهي مادران در ارتباط با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و منحني رشد در مادران مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي سطح استان اردبيل سال 79- 78. [ طرح تحقیقاتی]

اسدی, عبدالله ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1390) توصیه هاي اسلامی در خصوص عسل و مقایسه آن با دستاوردهاي جدید تغذیه. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسلامی, لیلی ، عیسی زاده فر, خاطره ، کرمی, مریم ، اسلامی, لعیا ، رحمانی نیا, فرهاد ، نخستین روحی, بابک (1394) تأثیر دوازده هفته فعالیت فیزیکی منظم و ویتامین E در درمان بیماران استئاتوهپاتیت غیر الکلی: یک مطالعه پایلوت. govaresh ــ 20 (1). ص.ص.57-65. شاپا 2008-756x

اسماعیلی, حسین ، شریفی, علی اصغر (1391) شناسایی عامل گونه های باکتری سالمونلا در نشخوارکنندگان کوچک بوشهر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اسکندراوغلی, بهزاد ، دولت آبادی, هامون ، نخستین جاهد, محسن ، فتحی, افشین (1393) بررسی فراوانی و عوامل موثر بر مصرف مکمل های غذایی بین دانشجویان شهر اردبیل. در: ششمین کنگره سالانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا (1396) افزایش بیان ویسفاتین است همراه با میزان بیان فاکتور رونویسی NF-kB در تراشه رتهای نر نژاد ویستار چاقی حساس شده با اوآلبومین. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1011-7571

اعظمی, احد ، صادقیه اهری, سعید ، جعفرزاده, فرزانه (1396) بررسی موارد آلکاپتونوری در ساکنین روستای دیولق از توابع شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، ملکی, نصراله ، طاووسی, زهرا (1392) آلکاپتونوریک اوکرونوزیس: یک مطالعه بالینی از اردبیل، ایران. International Journal of Rheumatic Diseases ــ 17 (3). ص.ص.327-332. شاپا 1756-185X

الماسی, علی ، درگاهی, عبداله ، صادقی, احسان ، صفایی پور, نسرین (1392) بررسی کارایی گندزداهای مختلف میوه و سبزی موجود در بازار شهر کرمانشاه. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences ــ 15 (12). ص. 45. شاپا 6403-2228

امانی, فیروز ، سپاهی, سپیده ، فیضی, فاطمه ، لحنی, ژیلا ، اسکندراوغلی, بهزاد (1393) بررسی میزان آگاهی بیماران دیابتی از اصول خود مراقبتی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، نعمتی, علی ، رحیمی, الناز ، فرضی زاده, فاطمه ، دیده وری, المیرا ، نصیرپور, فاطمه ، احمدی, فاطمه ، مهاجری, مهسا ، تذکری, زهرا ، سوادپور, محمدتقی ، محمدنیا, علیرضا (1393) بررسی وضعيت مصرف غذاهای فوری (فست ‏فودها) در شهرستان اردبيل. مجله سلامت و بهداشت ــ 5 (2). ص.ص.127-137. شاپا 2228-7183

امینی, ابوالفضل (1391) بررسي مقايسه اي توانايي تخمير قند‏ها، ايجاد هموليز و محاسبه سرعت رشد در ايزوله ‏هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متي‏سيلين جدا شده از بيماران بستري و پرسنل درماني بيمارستان هاي گرگان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امینی ثانی, نیره ، براک, منوچهر ، شمشیرگران, سید مرتضی (1390) تاثير مكمل ياري با روي بر رشد شيرخواران نارس 6-1 ماهه در اردبيل. The Indian Journal of Pediatrics ــ 78 (10). ص.ص.1239-1243. شاپا 0019-5456

انتشاری مقدم, افسانه ، روایی, غلامرضا ، اعظمی, احد (1397) سطح ویتامین دی در بیماران SLE : ارتباط آن با شاخص فعالیت بیماری و انترفرون آلفا. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (10). ص.ص.1940-1945. شاپا 2003-2319

اکبری شهابی, شیدا ، آسمار, مهدی ، قائمی, ناصر ، مسیحا, علیرضا (1391) فعالیت ضد باکتریایی کارواکرول علیه سویه استاندارد L.monocytogene وگونه جدا شده از شیرخام در ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ایجادپناه ساروی, مریم ، حنیفی, حسین (1391) جداسازی باکتری تولید کننده اسید آمینه متیونین و ارتقاء میزان بازده آن. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد ، پیروز, فرید (1394) ارزيابي اثربخشي مكمل ويتامين D بر كنترل گليسميك بيماران ديابتیک تيپ 2 مبتلا به كمبود ويتامين D. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، افروزه, الناز (1396) مقایسه کارآیی 6 و 12 هفته تجویز کلیندامایسین و سیپروفلوکساسین در درمان استئومیلیت پای دیابتی فاقد اندیکاسیون جراحی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، مهاجری, سراج ، رستمی, خلیل ، ظریفی, مهران ، اعظمی, احد ، موسوی جولندان, نسیم (1383) بررسی شیوع آمپوتاسیون عضو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل از سال 1375 تا 1382. در: هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز, 18-20 مهرماه 1383, تهران - مرکز همایشهای رازی .

ایرانپور, سهراب ، خیرآبادی, غلامرضا ، حیدری, مطهر ، مراثی, محمدرضا (1395) ارتباط بین مصرف کافئین در دوران بارداری و افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت. Journal of Caffeine Research ــ 17 (1). ص.ص.1-6. شاپا 2156-5783

ایوان بقاء, ریحانه (1381) بررسی ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و بهره هوشی کودکان 7-6 ساله. در: اولین همایش سراسری پرستار و ارتقاء سلامت کودکان, 27-28 آذر ماه 1381, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

ایوان بقاء, ریحانه ، نوروزی پناهی, لیلا ، قوجازاده, مرتضی ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه (1387) نقش اسید های چرب بر افسردگی پس از زایمان. فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ــ 6 (1). ص.ص.9-16. شاپا 6326-2008

ب

بابازاده, توحید ، مرادی, فاطمه ، درگاهی, عبداله ، زیبایی, نیره ، رضا خانی مقدم, حامد ، امیریان, طیبه (1394) تاثيرآموزش برآگاهي، نگرشو رفتار مادران دررابطه با تغذيه صحيح كودكان2 تا 6 سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 25 (128). ص.ص.105-109. شاپا 9260-1735

براک, منوچهر ، آذری نمین, لیلا ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، صدیق, انوشیروان (1382) بررسي عوامل خطر ساز اختلال رشد شير خواران كمتر از دو سال شهرستان نمين. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (10). ص.ص.13-17. شاپا 1735-2452

براک, منوچهر ، سيادتی, آرش ، میرزا رحیمی, مهرداد ، شعبانی, مسعود ، سپهرام, وحيد ، رحیمی, مهناز (1390) بررسي تاثير آموزش تغذيه سالم مبتني بر مشاهده تصويري و نقاشي بر ميزان آگاهي كودكان مهد كودكی 5 تا 6 ساله استان اردبيل. در: نخستين كنگره بين المللي و چهارمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت, 29-26 ارديبهشت سال 90, ایران -تبريز.

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، نوجوان طالش میکائیل, شاپور (1380) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران كودكان بستري در مركز آموزشي – درماني علي اصغر (ع) اردبيل در خصوص نحوه تغذيه كودك درهنگام اسهال در 6 ماه اول سال1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، احدی, پریسا (1392) تاثیر اسيد لينولئيك مزدوج بر میزان بهبود عفونت تنفسی در کودکان 5- 1 سال بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، هماپور, فرهاد (1386) بررسي شاخصهاي آنتروپومتريک در کودکان پيش دبستاني و ارتباط آن با برخي فاکتورهاي دموگرافيک و اقتصادي – اجتماعي در شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, افشین ، سید صادقی, میرسلیم (1395) درمان موفقیت آمیز اسیدوز متابولیک شدید ناشی از مسمومیت بافسفیدآلومینیوم: گزارش دو مورد. Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 11 (2). ص.ص.165-167. شاپا 1735-8582

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله ، قوامی, مریم ، دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, شهرام (1393) مرگ و میر و وضعیت تغذیه در بیماران تحت همودیالیز. Shiraz E Medical Journal ــ 16 (2). ص.ص.1-5. شاپا 1735-1391

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، توکلی ساری بگلو, علیرضا (1390) بررسی رابطه بین دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهریار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

ت

تذکری, زهرا ، دهقان, محمد حسین ، زارع, مریم ، فولادی, نسرین (1386) بررسی تاثیر پودر سبوس برنج بر میزان قند خون و لیپید سرم در بیماران دیابتیک تیپ 2. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.252-255. شاپا 1815-8846

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر (1381) بررسي تاثير سبوس برنج بر روي سطح گلوكز و پارامترهاي ليپدي افراد مبتلا به ديابت نوع II مراجعه كننده به كلنيك ديابت بيمارستان بوعلي شهر اردبيل 1382. [ طرح تحقیقاتی]

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر قند خون و چربي هاي پلاسما بيماران ديابتي نوع II. در: کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات ماست پروبيوتيك بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستین کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز - ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، نمادی وثوقی, مریم (1391) تغذيه و تغذيه‌درماني در پرستاري. تغذیه و تغذیه‌ درمانی در پرستاری . نشر جامعه نگر , ایران: تهران. شابک 9786001011702

تذکری, زهرا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، زارع, مریم (1378) بررسي اثرات رژيم غذايي بر قند خون بيماران ديابتي وابسته به انسولين. [ طرح تحقیقاتی]

ج

جاهد, غلامرضا ، گلستانی فر, حافظ ، وثوقی, مهدی ، پهلوان زاده, باقر ، درگاهی, عبداله (1391) بررسي آگاهي و نگرش سربازان وظيفه پادگان مالك اشتر اراك در زمينه بهداشت و ايمني مواد غذايي. مجله بهداشت مواد غذایی ــ 2 (2). ص.ص.91-98. شاپا 2397-0687

ح

حاتمی, زینب ، صالحی, میترا ، مصوری, نادر ، رضوی پور, رویا ، ع نم نم, مرضیه ، جام شهریاری, محمد (1391) بررسی حضور و فعالیت ضد میکروبی انتروسین A در میان باکتریهای انتروکوکوس فاسیوم بومی ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، گنجی, اکبر (1384) مطالعه برخي ابعاد اپيدميولوژيك حمله اخير حيوان گزيدگي اهالي روستاهاي مشكين شهر توسط يك گرگ آلوده به ويروس هاري اثبات شده. [ طرح تحقیقاتی]

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا (1388) بررسي ارتباط بين انواع سنگ هاي ادراري با تغذيه در بيماران مبتلا به سنگ ادراري مراجعه کننده به چند مرکز درماني- جراحي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا ، امانی, فیروز (1390) بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا ، حسین زاده, شهناز ، براک, منوچهر (1391) بررسی ارتباط بین انواع سنگ هاي ادراري با فاکتورهاي تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهاي ادراري شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (5). ص.ص.65-76. شاپا 2228-7280

حسینی جزنی, نیما ، زرتشتی, مینو (1391) تعیین فراوانی استافیلوکوکوس ارئوس مولد آنتروتوکسین و مقاوم به متی سیلین در انواع مختلف شیرینی های خامه ایی عرضه شده در قنادی های شهرستان ارومیه. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حضرتی, صادق ، مردی, افروز ، عالی جهان, راحله ، نعمتی, علی ، تذکری, زهرا ، نژاددادگر, نازیلا (1392) بررسی تاثیر مداخله آموزشی مرکز مشاوره تغذیه بر رفتار تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل،سال 90. در: ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری, 18-20 دی ماه 1392, تهران، تالار امام علی دانشگاه شهید بهشتی.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، نعمتی, علی (1389) مقایسه تاثیر روشهای آموزش حضوری و غیرحضوری رابطان و کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران. [ طرح تحقیقاتی]

حیدرزاده, مرجان ، پوراعتدال, زهره (1391) ردیابی اشرشیا کلی در همبرگرهای صنعتی ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حیدرزاده, مهدی ، آقامحمدی, معصومه (1396) رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کیفی. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ــ 14 (2). ص.ص.34-44. شاپا 2588-3038

خ

خادم حقیقیان, حسین ، فرساد نعیمی, علیرضا ، پورقاسم گرگری, بهرام ، علی عسگرزاده, اکبر ، نعمتی, علی (1389) اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (4). ص.ص.295-302. شاپا 2228-7280

خادم حقیقیان, حسین ، فرساد نعیمی, علیرضا ، پورقاسم گرگری, بهرام ، علی عسگرزاده, اکبر ، نعمتی, علی (1389) اثر مکمل دارچین روی گلوکز خون و سطوح لیپیدی بیماران دیابتی نوع دو. Journal of Paramedical Sciences ــ 2 (1). ص.ص.2-6. شاپا 2008-4978

خلیلی, محمد ، عظیمی, امیررضا ، ایزدی, وجیهه ، اقتصادی, شهریار ، میرشفیعی, عباس ، شهر آیین, محمدعلی ، متولیان, علباس ، نوروزی, عباس ، صنوبر, میثم ، اسکندری, غزاله ، فرهودی, مهدی ، امانی, فیروز (1393) آیا مصرف اسید لیپوئیک روی سایتوکاین بیماران مبتلا به ام اس تاثیر می گذارد ؟. Neuroimmunomodulation ــ 21 (6). ص.ص.291-296. شاپا 1423-0216

خوان یغما, مهسا ، محبی, سیدرضا ، قوام مصطفوی, پرگل ، ولی نسب, تورج ، رومانی, سارا ، میلانی زاده, سامان ، عظیم زاده, پدرام ، درخشانی, شقایق (1391) تایید وجود نوروویروس در بافت های مختلف صدف های خوراکی خلیج فارس توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

د

دادی پور, سکینه ، مدنی, عبدالحسین ، قنبرنژاد, امین ، صفری, علی ، امانی, فیروز ، حسینی, مرضیه ، یگانه, حمیده (1393) عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتنی بر جمعيت. فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران ــ 2 (2). ص.ص.77-86. شاپا 2345-346X

داراب پور, اسماعیل ، رعایایی اردکانی, محمد ، معتمدی, حسین ، کاشف, نسیم (1391) چرا برخی از گونه های جنس سودوآلتروموناس طی کشت ده روزه می میرند؟. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

درخشان, ونوس ، شرفی, حکیمه ، هوشمند, بهزاد ، ساجدی نژاد, ندا ، احمدیان, غلامرضا ، شهبانی ظهیری, حسین ، اکبری نوقابی, کامبیز (1391) لاكتوباسيلوس كروستروم : سويه پروبيوتيكي جديد جدا شده ازلبنيات سنتي ايران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

درگاهی, عبداله ، اسدی, فاطمه ، هاشمیان, امیرحسین ، شرفی, کیومرث ، امیریان, طاهره ، محمدی, میترا (1392) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ايمني مواد غذايي: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (3). ص.ص.1-8. شاپا 2345-6191

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، شریف, محمد ، قربانی, لیدا (1387) بررسی شیوع انگل های روده ای در سبزیجات مصرفی در اردبیل ، ایران. Food Control ــ 19 (8). ص.ص.790-794. شاپا 0956-7135

دهقانی, بهزاد ، رسولی, ایرج (1391) ارزيابي حفاظت فعال بر عليه سالمونلا انتريتيديس و سالمونلا تيفي در موش هاي ايمن شده با پروتئين InvH. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ر

رحیمی, ابراهیم ، شاکریان, امیر ، علیان, فروغ (1391) تعیین انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در شیر گاو، گوسفند، بز و شتر به روش الایزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

رحیمی, گیتی ، جعفری, ناصر ، خدابخش, مهنوش ، شیرزاد, زهره ، پیری دوگاهه, هادی (1393) بیان بین از حد آنزیمهای پردازشگر microRNA دروشا و دایسر در دیابت ملیتوس بارداری. Gynecological Endocrinology ــ 31 (2). ص.ص.156-159. شاپا 0951-3590

رحیمی, گیتی ، جعفری زارع, محمدعلی (1390) تاثیر ویتامین E در درمان دیسنمونوره. در: نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 17-20 آبان ماه 1390, سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

رحیمی, گیتی ، فیضی, ایرج ، نعمتی, علی ، شاکر, ایرج ، صادق زاده سادات, ابراهیم ، ملک زاده, ودود ، اسدی, عبدالله ، محمدنیا, علیرضا ، وکیلی, محمدرحیم (1395) بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران مراجعه کننده جهت ماموگرافی و نتایج آن در بیمارستان فاطمی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). ص.ص.95-101. شاپا 9710-2382

رستمی, خلیل ، نعمتی, علی (1377) بررسي ميزان سوء تغذيه بر اساس معيارهاي آنتروپومتریک و بيوشيميايي در بيماران جراحي (سينه اي – شكمي) بستري با محدوده سنی 50-20 سال در مرکز پزشکی - آموزشی و درمانی بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل 78-77. [ طرح تحقیقاتی]

رستمی, خلیل ، نعمتی, علی (1380) بررسی میزان سوء تغذیه براساس معیارهای تن سنجی و بیوشیمیائی در بیماران جراحی ( سینه ای- شکمی) بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). ص.ص.36-41. شاپا 1735-2452

رضا خانی مقدم, حامد ، سهیلی آزاد, علی اکبر ، رزاقی مقدم, مریم ، نعمتی, علی (1390) الگوی مصرف صبحانه و میان‏ وعده و عوامل موثر بر آن در بین دانش‏ آموزان ابتدایی مدارس شهر قزوین. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (4). ص.ص.60-67. شاپا 7183-2228

رضوی, مریم السادات ، عاصمی, ذات اله (1396) اثرات ويتامين D و اسيدهاي چرب امگا سه در روي بيو ماركرهاي التهابي ،و استرس أكسي داتيو و نتيجه حاملگي در بيماران مبتلا به ديابت حاملگي. [ طرح تحقیقاتی]

روفه گری نژاد, لیلا ، احسانی, محمدرضا ، میزانی, مریم ، قائمی, هادی ، علیزاده, آیناز (1391) ارزیابی زنده ماني باکتری پروبيوتيك بیفیدوباکتریوم لاکتیس در کره. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

س

سام, رامین ، جوشی, آمیت ، جیمس, سام ، جن, کونک ، امانی, فیروز ، هارت, پیتر ، شوارتز, ملوین (1394) نفروپاتی غشایی مانند لوپوس. Clinical and Experimental Nephrology ــ 19 (3). ص.ص.395-402. شاپا 7799-1437

سرخانی, الهام ، نجف زاده, نوروز ، تاتا, نسرین ، داستان, مریم ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن (1396) مکانیسم مولکولی متیل سولفونیل متان و آلیسین در مهار رشد سلولهای CD44± سرطان پستان. Journal of Functional Foods ــ 39 . ص.ص.50-57. شاپا 1756-4646

سقا, محسن ، نعمتی, علی (1378) بررسي ارتباط بين سن شروع قاعدگي با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران دانش آموزان شهر اردبيل در سال 79-78. [ طرح تحقیقاتی]

سلمانیان, صالحه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، لعل فام, میترا (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر hs – CRP سرمی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. در: دومین همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

سلکی, سارا ، دیداری, تینا ، عبداللهی, محمد (1391) اثرات لاکتوباسیلوس کازئی و ساکارومایسس بولاردی کشت یافته در آب پنیر در درمان و پیشگیری کولیت آزمایشی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سلیمی, سوسن ، نخستین, بابک ، عالی جهان, راحله ، حضرتی, صادق (1390) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بارداری ایمن و مادران , 26 بهمن 1390, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

سلیمی, فرشاد ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، ادیب, عبدالرسول ، عباسقلی زاده, ناطق (1396) بررسی باقیمانده بلانکیت در قند کله اي، شکر پنیر و نبات سنتی استان اردبیل در سال 94. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). ص.ص.204-210. شاپا 9710-2382

سوری, رحمن ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، نعمتی, علی ، ترابی, فرناز ، شیخ الاسلامی وطنی, داریوش ، اسدی, عبدالله (1386) تاثیر فعالیت جسمانی در زمانهای متفاوت با وضعیت تغذیه ای گوناگون بر عوامل خطر قلبی و عروقی در زنان میانسال پرخطر. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.256-262. شاپا 1815-8846

سیاهکوهیان, معرفت ، فرهادی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین (1387) تاثير مصرف كربوئيدرات بر عملكرد سرعتي پس از تمرينات مداوم. Journal of Applied Sciences ــ 8 (4). ص.ص.723-726. شاپا 1812-5654

سید مرتضی, شمشیرگران ، جعفر, عطائی ، منوچهر, ايران پرور علمداری ، عبدالرسول, صفائيان ، نیره, امینی ثانی (1395) پیش گویی کننده های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابتی نوع 2، اردبیل، شمال غرب ایران. Primary Care Diabetes ــ 10 (4). ص.ص.244-250. شاپا 9918-1751

ش

شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1391) تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز. در: هشتمین كنگره بین‌المللی پزشكی ورزشی ایران , 13-15 اردبیهشت 1391, فدراسیون پزشكی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).

شرقی, افشان ، نعمتی, علی ، سید صادقی, میرسلیم (1388) بررسي تاثير کمک غذايي بر بهبود رشد کودکان زير 6 سال مبتلا به سوء تغذيه پروتئين انرژي تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني شهرستان نمين از سال 81 لغايت 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، کامران, عزیز ، فریدن, محمد (1390) بررسی عوامل خطر سوء تغذیه پروتئین انرژی در کودکان زیر6 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نمین. International journal of general medicine ــ 4 (4). ص.ص.607-611. شاپا 1178-7074

شفیعی, بهزاد ، احمدی, ملاحت ، دستمالچی ساعی, حبیب ، کاظمی, جلال (1391) مقایسه آزمون PCR و آزمون حلقه ای شیر در تشخیص بروسلا در شیر گاو. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شفیعی, یحیی (1391) بررسی ارتباط میانگین مصرف روزانه شیر و ماست با شیوع پوسیدگی دندان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شفیعی, یحیی ، جوادی, افشین ، رضویلر, ودود ، میرزائی, حمید ، شرقی, ابراهیم (1391) کشت‎ ‎و شمارش تفریقی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در حضور باکتری های مایه کشت در ماست پروبیوتیک ‏‏. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شمشیرگران, سید مرتضی ، ممقانیان, آ ، علی عسگرزاده, اکبر ، امینی ثانی, نیره ، ایرانپرور, منوچهر ، عطائی, جعفر (1396) تفاوت های سنی در عوارض مرتبط با دیابت و کنترل قند خون. BMC Endocrine Disorders ــ 17 (25). ص.ص.1-7. شاپا 1472-6823

شکری آل هاشم, سیده خدیجه ، ارزنلو, محسن ، امیر مظفری, نور ، رنجبر امید, مهسا ، پیری دوگاهه, هادی ، اکبری, معصومه (1391) مطالعه اثر ضد میکروبی آلیسین (ماده فعال موجود در عصاره سیر) بر لیزوله های سودوموناس آئروژینوزا. در: The 5th International Congress of Laboratory & Clinic, April, 23-26, 2012, Tehran.

شیخکانلوی میلان, حمید ، ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، محمودزاده, یاور (1396) تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمونهای استروژن و پروزسترون در موش صحرایی ماده. [ طرح تحقیقاتی]

شیخکانلوی میلان, حمید ، ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، محمودزاده, یاور (1395) تاثیر محافظت کبدی عصاره متانولی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر روی آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش صحرایی نر. [ طرح تحقیقاتی]

ص

صادقیه اهری, سعید ، احمدآبادی, فرزاد ، نعمتی, علی ، پورواحد, اشکان (1393) بررسی میزان مصرف شیر و فراورده های لبنی در کودکان مقطع دبستان ساکن شهرستان اردبیل و عوامل موثر بر آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، کریم اللهی, منصوره ، خیرجویی, اشکان (1393) بررسی میزان شیوع چاقی، مصرف سیگار، عادات غذایی و میزان فعالیت فیزیکی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و عوامل موثر بر آن در سال 1392 (مطالعه ای کمی و کیفی). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، بشردوست, بهمن ، امانی, فیروز ، محمدی, محمدعلی ، سیاهپوش, حسین ، عرب, روح اله (1386) کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (5). ص.ص.529-533. شاپا 1815-8846

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، صمدی, رحیم (1391) راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي. راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي, 1 . نشرجامعه نگرودانشگاه علوم پزشكي اردبيل, تهران. شابک 9786001011825

صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود ، صمدی, نسرین (1389) بررسي ارتباط بين چاقي و تصوير ذهني از جسم خويشتن در مبتلايان به ديابت نوع دو. در: دومين كنگره بين المللي سندرم متابوليك، چاقي و ديابت, 1389/02/15, زنجان.

صمدی, نسرین ، صمدی, میکائیل ، نعمتی, علی ، مهرنوش, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت (1393) بررسی الگوی مصرف میان وعده و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر اردبيل. در: اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي, 10-11اردیبهشت ماه 1393, مشهد مقدس- مجتمع جهاددانشگاهي.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، اللهیاری, ایراندخت ، دادخواه, بهروز (1394) بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، محمدغریبانی, مجید ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین (1393) تاثیر رفتارهای خود مراقبتی برتبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به دیابت نوع دو. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

ط

طل, آذر ، اعظم, کمال ، اسمعیلی شهمیرزادی, سیما ، شجاعی زاده, داوود ، محبی, بهرام ، اصفیاء, ابوالقاسم ، رضا خانی مقدم, حامد (1391) بررسی ارتباط بین توانمندی به منظور کنترل دیابت با اتخاذ رفتارهای خودمدیریتی و عوامل موثر بر آن در بیماران دیابتی نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی ــ 19 (98). ص.ص.11-17. شاپا 7051-2228

ظ

ظاهری, فرزانه ، اخوان اکبری, پوران ، هاشمی نسب, لیلا (1393) وضعیت ریزمغذی های معدنی آهن،روی، کلسیم و ید در زنان باردار ایرانی: مروری بر شواهد موجود. در: همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری, 29-17 آبان 1393, مشهد - ایران.

ع

عباسقلی زاده, ناطق ، مظلومی, سعید ، باقیانی مقدم, محمد حسین ، فلاح زاده, حسین ، افخمی اردکانی, محمد ، مظفری خسروی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز (1392) بهبود رفتارهای تغذیه ‏ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (3). ص.ص.207-216. شاپا 2228-7183

عباسقلی زاده, ناطق ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، صادقی, هادی ، آقازاده پیر, حمیده ، براک, منوچهر (1385) سلامت اجتماعی و عوامل تن سنجی در زنان اردبیلی، ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (7). ص.ص.725-728. شاپا 1815-8846

عباسی, وحید ، تبریزیان نمین, شروین ، ذاکری, آناهیتا (1397) بررسی شاخصهای آنتروپومتریک در بین دختران دانشجو در اردبیل ، 1396. International Journal of Contemporary Pediatrics ــ 5 (3). ص.ص.690-694. شاپا 2349-3291

عدالتخواه, حسن ، نعمتی, علی ، رهنما طریقی, نازیلا (1393) تاثیر مقایسه ای مکمل اسید لینولئیک مزدوج و داکسی سایکلین با داکسی سایکلین و پلاسبو در درمان آکنه متوسط خانم ها. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، محمدی, محمدعلی ، نعمتی, علی ، جعفرزاده, حمید ، صادقی, همایون ، سلیمی, فرشید (1383) بررسي الگوي توزيع و مصرف روغن نباتي در شهرستان اردبيل و آگاهي و نگرش مردم در خصوص روغن مصرفي و غني سازي آن. [ طرح تحقیقاتی]

عطارپور یزدی, محمد مهدی (1391) فعالیت ضد باکتریایی عصاره لوز (بادام) در برابر استافیلوکوک اورئوس جدا شده از عفونت های مختلف. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

علی پناه مقدم, رضا ، حسین زاده, سارا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، ملک زاده, ودود (1396) مقایسه عادات غذایی و نیترات سرم در بیماران مبتلا به سرطان مري با افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.241-251. شاپا 2228-7280

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، بشردوست, بهمن (1394) بررسی ارتباط سطوح سرمی هپسیدین، وضعیت آهن و سطح هموگلوبین در بیماران با مرحله چهارم نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی. JPMA )Journal Of the Pakistan Medical Association) ــ 65 (4). ص.ص.354-357. شاپا 0030-9982

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مولوی, پرویز (1386) اساس بیوشیمیایی و ملکولی آترواسکلروز. موسسه فرهنگی انتشاراتی یاوریان, اردبیل. شابک 964-6563-26-0

علیمحمدی, حسین ، اتحاد, غلامحسین ، نعمتی, علی ، حضرتیان, تیمور (1381) خواص ارگانولپتيك و ميزان آلودگي باكتريايي پنيرهاي محلي و پاستوريزه در شهرستان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (1). ص.ص.33-38. شاپا 1735-2452

عیسی زاده فر, خاطره ، اسلامی, لیلی ، انتظاری, مسعود (1391) بررسی اپیدمیولوژیک عقرب‌گزیدگی در جنوب غرب ایران، در سال 1387 – مراقبت یک ساله. مجله اپيدميولوژی ايران ــ 8 (4). ص.ص.45-51. شاپا 1735-7489

ف

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، فرزانه, اسماعیل ، فتحی, افشین ، مولایی, بهنام ، ولیزاده, مهدی (1394) نوع مصرف مکمل های غذایی در بین دانشجویان و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 3 (1). ص.ص.224-229. شاپا 6032-2394

فتحی, افشین ، براک, منوچهر ، صادقیه اهری, سعید ، نقی زاده, محمد جواد ، شاهین, بهراد ، جباری مقدم, الهام (1393) بررسی تاثیر شیر مادر بر بهره ی هوشی کودکان اول ابتدایی در شهر اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرجی, حسین (1391) تعیین شیوع و نوع آلودگی کباب های کوبیده در کبابی های شهر بابل و امیرکلادرسال1388. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فرزانه, اسماعیل ، محمدجانی, بتول ، محمدی, فاطمه ، مطلبی, فاطمه ، مهربان, زهرا (1393) بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري (فست فود) در دانشجويان شهر خلخال. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، شفائی خانقاه, یوسف (1393) ارزیابی علایم بالینی و فاکتورهای موثر بر مسمومیت دارویی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 5 (1). ص.ص.530-535. شاپا 2251-7693

فرهودی, ایلناز ، آزاد, سعید (1396) تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر بهبود کنترل قند خون افراد دیابتی نوع 2 و تأثیر احتمالی آن بر میزان چربی خون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فضل آرا, علی ، زارعی, مهدی ، متقیان, ناهید (1391) طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فیضی, ایرج ، اسمعیل پور, سعید ، نعمتی, علی ، عیسی زاده فر, خاطره ، فیضی, فریده ، منتظری, وحید (1396) تأثیر مکمل -Lکارنیتین بر تراز ازته، BUN سرم، برخی سنجه‌های هماتولوژیک، مدت بستری و نتیجه عمل جراحی در بیماران سرطان مری. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (3). ص.ص.363-374. شاپا 7280-2228

فیضی, ایرج ، نوروزی, ودود (1397) کارایی اریتروپوییتین در درمان انمی در بیماران بستری در ای سی یو شهر اردبیل. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (9). ص.ص.1674-1677. شاپا 2319-2003

ق

قبادی مراللو, حسن ، متین, سمیه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1395) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج در وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 11 (1). ص.ص.2711-2720. شاپا 1176-9106

قزلباش, سحر ، قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم (1390) تاثیر ویتامین D در پیشگیری و کنترل فشار خون. در: اولین همایش بین المللی پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون, 7-5 مهر 1390, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

قنادی اصل, فاطمه (1379) ارزيابي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي – مراجعه كننده به بخش همودياليزاردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

ل

لطف الهی, لیدا ، ایراجیان, غلامرضا ، نوروزی, جمیله (1391) بررسي ميزان شيوع لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از مواد غذایی در ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

م

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) روی به عنوان آنتی اکسیدان در بیماران همودیالیزی. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، نعمتی, علی ، مشعوفی, مهرناز ، مهدوی, رضا (1391) مقایسه تاثیر روش های آموزش حضوری و غیرحضوری کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 3 (1). ص.ص.74-86. شاپا 2228-7183

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، عقیلی, سهیلا (1390) توصیه هاي تغذیه اي براساس مفاهیم اسلامی. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، اعلم الهدی, یاشار (1392) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکسی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، حیدری, کبری (1393) تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر روی استرس اکسیداتیو و التهاب در زنان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، شادمان فرد, علی (1390) اثر مصرف آب انار بر متغیرهای آنتی اکسیدانی و اکسیداتیو مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

متین, سمیرا ، باقری, امين ، متین, المیرا ، متین, سمیه (1389) ارتباط وضعیت تغذیه سالمندان با بیماریهای قلبی - عروقی و دیابت در شهر نمین در سال 1388. در: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, 21-22 مهر 1389, تهران- ایران.

متین, سمیه ، متین, سمیرا (1393) ارزيابي وضعيت تغذيه ای بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني دربیمارستان امام خمینی اردبیل. در: همایش کشوری تغذیه و سرطان, 30-28 بهمن 1393, یزد،ایران.

مجیدپور, علی ، طریقت, علی ، اتحاد, غلامحسین ، مأذنی, محمد ، خیرخواه, معصومه (1379) بررسی وضعیت تغذیه زنان در سنین باروری (50-19 ساله) در روستاهای شهرستان اردبیل در سال 1378. در: همایش سراسری بهداشت باروری, 25-26 آبان 1379, زنجان، ایران.

مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، سوادی اسکویی, داریوش ، عدالتخواه, حسن ، حبیب زاده, شاهین (1379) بررسي ميزان شيوع حيوان گزيدگي در استان اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، نعمتی, علی (1378) بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در جمعيت روستايي شهرستان اردبيل در سال 1378. [ طرح تحقیقاتی]

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1385) بررسی اثرات مکمل یاری روی بر وضعیت اشتها و خشکی دهان در بیماران همودیالیزی. در: نهمین کنگره تغذیه ایران, 1385 شهریور 13-16, تبریز، ایران.

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1383) بررسی وضعیت ریزمغذیها در بیماران تحت درمان با همودیالیز مداوم. در: هشتمین کنگره تغذیه ایران, 1383 شهریور 16-19, تهران، ایران.

محمدی, رضا ، روحی لنگرودی, میلاد ، سرلک, زهرا ، مرتضویان, سید امیرمحمد (1391) اثرات جایگزینی جزئی یا کامل شیر گاو با شیر سویا و نوع ترکیب کشت آغازگر تجاری روی ویژگیهای میکروبی و بیوشیمیایی دوغ سویای پروبیوتیک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی, رضا ، روزی طلب, ابوالفضل ، روحی لنگرودی, میلاد ، مرتضویان, سید امیرمحمد ، سرلک, زهرا (1391) اثرات نوع کشت آغازگر تجاری و جایگزینی جزئی یا کامل شیر گاو با شیر سویا روی ویژگیهای میکروبی بیوشیمیایی ماست سویای میوه ای پروبیوتیک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمودزاده, یاور ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن (CCl4) در موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (1). ص.ص.58-68. شاپا 7280-2228

محمودی, رزاق ، زارع, پیمان ، شادفر, سینا ، احسانی, علی (1391) مطالعه اجزاء بیوشیمیایی و اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی موسیر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مراثی, محمدرضا ، ایرانپور, سهراب ، اسماعیل زاده, احمد ، خیرآبادی, غلامرضا (1393) ارتباط بین الگوي تغذیه در دوران بارداري و افسردگی پس از زایمان. مجله اپيدميولوژی ايران ــ 10 (1). ص.ص.45-55. شاپا 7489-1735

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز (1385) بررسي ارتباط بين BMI با سرطان پستان در بيماران با تشخيص مثبت سرطان پستان در بيمارستانهاي اردبيل. در: دومین کنگره سراسری سرطان پستان, 19-18 آبانماه 1385, تالارامام بیمارستان امام خمینی تهران.

مردی, افروز ، تذکری, زهرا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز (1385) بررسی ارتباط بین BMI با سرطان پستان در بیمارستانهای اردبیل. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

معاضدی, کاظم ، اسدی, عبدالله ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1390) خواص خرما از دیدگاه اسلام در مقایسه آن با علم تغذیه. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملازاده, لیلا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین روی مالون‌دی‌آلدئید و ظرفیت کل‌آنتی‌اکسیدانی سرم مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، مهری پیرایواتلو, آرش (1396) ارزیابی تاثیز آندروگرافولید روی فعالیت سرمی آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز و سطوح سرمی مالون‌دی‌آلدئید در مدل موش صحرایی دچار اضافه باری ثانویه آهن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (4). ص.ص.456-464. شاپا 2228-7280

مهاجری, مهسا ، نعمتی, علی ، خادم حقیقیان, حسین ، ایرانپور, فریده ، مبینی, شکریه (1394) ارتباط تنوع رژیم غذایی با وضعیت تغذیه در دانش آموزان دبستان های شهر اردبیل. سلامت و بهداشت ــ 1 (6). ص.ص.69-76. شاپا 2382-9710

مهاجری, مهسا ، نعمتی, علی ، خیروری, ثریا ، اوستا, لیلی ، ایرانپور, فریده ، کریم زاده, شهین (1393) بررسی ارتباط کلسیم و منیزیم دریافتی با فشار خون بالا و شاخصهای تن سنجی در بیماران مبتلا به سندروم پرینزمتال آنژین و افراد سالم در سال 92. مجله علوم پزشکی جیرفت ــ 1 (2). ص.ص.77-84.

مهدوی, رضا ، نعمتی, علی ، فیضی, ایرج ، امانی, مجتبی ، علیمحمدی, حسین ، مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، شادمان فرد, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، پیرزاده, اصغر ، غیورنهند, موسی (1390) تاثیر مصرف مکمل اسیدهای چرب 3ω روی استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.166-175. شاپا 2228-7280

مهری پیرایواتلو, آرش ، علی پناه مقدم, رضا ، منافی, فریده ، مأذنی, محمد ، ملک زاده, ودود ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1395) تاثیر عصاره آندروگرافولید روي گلوکز خون و برخی پروفایل لیپیدي در موشهاي صحرایی دچار اضافه باري ثانویه آهن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). ص.ص.399-408. شاپا 2228-7280

موسی زاده, توکل ، ایرانپرور, منوچهر ، متولی, رویا (1391) بررسی تطبیقی خود پنداره، مکان کنترل و مکانیسم دفاعی در بیماران دیابتی و افراد سالم در شهرستان اردبیل 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 12 (4). ص.ص.403-407. شاپا 2228-7280

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، روحی زاده, محمد (1391) مقایسه اثربخشی رژیم اريتروپویتين نوترکيب تزريقي همراه آهن خوراکی با رژیم آهن خوراکی به تنهایی بر خونسازي نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستري در بخش NICU. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، عباسقلی زاده, ناطق ، فیروزی, الهام (1380) بررسي ارتباط دور بازو با وضعيت تغذيه در كودكان زير پنج سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1386) ارزیابی وضعیت آنتروپومتریک پسران کمتر از شش سال اردبیل. در: همايش كشوري سلامت مادر و كودك, 5 و 6 ارديبهشت 1386, دانشگاه علوم پزشكي بيرجند.

نعمتی, علی (1384) ارزیابی وضعیت تغذیه زنان یائسه. مجله طب و تزکیه ــ 14 (56). ص.ص.24-29. شاپا 2397-1608

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین (1391) تاثير مکمل ياری اسيدهای چرب 3ω بر وضعيت تغذيه ای آهن در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمی درمانی. در: سومین کنگره عناصر کمیاب ایران, 1391/12/10, دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین (1385) مراقبت تغذيه گروه هاي آسيب پذير در هنگام زلزله. در: سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه, 23- 21 آذز ماه, مکان همایش های بین المللی رازی - تهران.

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین ، مأذنی, محمد ، خامنه, سعید (1380) اثر مواد غذايي كربوهيدرات دار با گلايسميك اينديكس متفاوت روي كارايي ورزشكاران. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 35 (50). ص.ص.75-82. شاپا 1608-5671

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، عباسقلی زاده, ناطق ، اسدی, عبدالله ، چینی فروش, میرمهدی ، فیضی, ایرج ، دریانی, احمد (1387) رژيم غذايي، صبحانه، آلودگي به ژيارديا و موفقيت تحصيلي كودكان اردبيل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.620-624. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، براک, منوچهر ، دهقان, محمد حسین ، علیمحمدی, حسین ، اتحاد, غلامحسین ، نقی زاده باقی, عباس ، آروین, جلال ، علی پناه مقدم, رضا ، عباسقلی زاده, ناطق (1386) رابطه بین کمبود آهن و کم خونی با موفقیت تحصیلی، وزن و قد دختران دانش آموز 12 ساله استان اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.267-263. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، براک, منوچهر ، متین, سمیرا (1393) ارتباط مصرف غذاهاي فوري و آماده با شاخص ها آنتروپومتریک در بین كودكان 12-7 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, علی ، براک, منوچهر ، نقی زاده باقی, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، هماپور, فرهاد ، حضرتی, صادق ، سپهرام, وحيد ، شكيبا, بهرام (1387) رابطه بين شاخص هاي آنتروپومتريك و تفاوتهاي اجتماعي – اقتصادي در كودكان 6 ساله مناطق شهري اردبيل. Journal of Applied Sciences ــ 8 (20). ص.ص.3748-3752. شاپا 1812-5654

نعمتی, علی ، تذکری, زهرا ، نمادی وثوقی, مریم ، وثوقی, نازیلا ، زارع, مریم ، مردی, افروز ، ادهم, داود ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، کاظم زاده, رأفت (1393) تاثیر مقایسه ائی مداخله آموزش تغذیه حضوری و غیرحضوری مادران بر رشد شیرخواران در ایران. International Journal of MCH and AIDS ــ 3 (1). ص.ص.74-80. شاپا 2161-8674

نعمتی, علی ، رستمی, خلیل ، مأذنی, محمد ، اتحاد, غلامحسین (1380) بررسی وضعیت تغذیه و میزان بروز سوء تغذیه در بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل در ساعت 78-77. در: اولین همایش سراسری تحقیقات سرطان, 25-28 اردیبهشت 1380, ارومیه.

نعمتی, علی ، رفاهی, سهیلا ، براک, منوچهر ، جعفری, منیژه ، اتحاد, غلامحسین (1386) ارتباط برخي از شاخص هاي تن سنجي مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان علوي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (1). ص.ص.84-89. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، سقا, محسن ، خیرخواه, معصومه (1380) بررسی تاثیر ورزش مدارس بر سن شروع اولین قاعدگی و دریافت مواد مغذی در دختران دانش آموز شهر اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.52-57.

نعمتی, علی ، سقا, محسن ، نوزاد, حجت اله ، دهقان, محمد حسین (1382) ارزيابـي وضعيت مصرف صبحـانه در دختران دانـش آموز شهر اردبيل، 79-1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). ص.ص.39-46. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، شکاری, حمایت ، اثنی عشری, الهام (1380) بررسي پايداري و ميزان ويتامين C در آبليمو و برخي ميوه ها در درجه حرارت هاي متفاوت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). ص.ص.40-47. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، رحیمی, گیتی (1390) دانش و الگوی تغذیه ای در زنان استان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (3). ص.ص.34-41. شاپا 2228-7183

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا (1386) ارزیابی وضعیت تغذیه زنان در سنین باروری در استان اردبیل، ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (1). ص.ص.116-119. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، عباسقلی زاده, ناطق (1385) اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی. اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی . یاوریان, اردبیل. شابک 964-6563-1-7

نعمتی, علی ، علیمحمدی, حسین (1380) بررسي وضعيت تغذيه زنان در سنين باروري در روستاهاي شهرستان اردبيل در سال 1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). ص.ص.29-35. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، علیمحمدی, حسین ، نقی زاده باقی, عباس (1386) اثر مصرف كره بر فاكتورهاي انعقادي مردان سالم. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (1). ص.ص.135-132. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، علیمحمدی, حسین ، پناهپور, حمداله ، سزاوار, سید هاشم (1383) بررسي تاثيرچربي رژيم غذايي بر فاكتورهاي انعقادي افراد سالم. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). ص.ص.50-57. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، فیضی, ایرج ، تذکری, زهرا ، میربابازاده, سیدسجاد (1393) بررسی مقایسه ایی عادات تغذیه ای در بیماران مبتلا به سرطان سینه زیر و بالای 40 سال شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, علی ، مأذنی, محمد ، رستمی, خلیل ، درایه, سیمین (1378) بررسی وضعیت تغذیه و میزان بروز سوء تغذیه در بیماران جراحی شده (شکمی، سینه ای) در بیمارستان فاطمی اردبیل. در: پنجمین کنگره تغذیه ایران, 1378 شهریور 22-25, تهران، ایران.

نعمتی, علی ، مجیدپور, علی ، سقا, محسن (1382) بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در جمعيت روستايي اردبيل، 1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (2). ص.ص.51-58. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، مشعوفی, مهرناز ، غیورنهند, موسی (1390) تاثیر آموزش های حضوری و غیر حضوری تغذیه به مادران بر رشد شیرخواران شهرستان اردبیل. در: اولین کنگره بین المللی وچهارمین کنگره ملی ارتقاء سلامت, 26-29اردیبهشت 90, ایران- دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، فیضی, ایرج ، امانی, مجتبی (1390) اثر مکمل اسیدهای چرب ω3 بر فاکتورهای التهابی بیماران سرطان معدی در حین شیمی درمانی. Research Journal of Biological Sciences ــ 6 (6). ص.ص.281-285. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، فیضی, ایرج ، امانی, مجتبی ، حضرتی, صادق ، نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، امانی, فیروز (1391) اثر مصرف مکمل اسیدهای چرب 3ω روی استرس اکسیداتیو و MMP2 / 9 در بیماران مبتلا به سرطان معده در طول شیمی درمانی. Journal of Animal and Veterinary Advances ــ 11 (11). ص.ص.1858-1863. شاپا 1680-5593

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، فیضی, ایرج ، نقی زاده باقی, عباس (1391) بررسی اثر مکمل روغن ماهی بر عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان معده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.333-342. شاپا 2228-7280

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، نقی زاده باقی, عباس (1391) مطالعه مورد شاهد از الگوی رژیم غذایی و سایر عوامل خطر برای سرطان معده. Health Promotion Perspectives ــ 2 (1). ص.ص.20-27. شاپا 2228-6497

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1387) ارزيابي وضعيت تغذيه در زنان يائسه اردبيل. Journal of Biological Sciences ــ 8 (1). ص.ص.200-196. شاپا 1727-3048

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1387) قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبیل. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین (1387) بررسي عوامل تن سنجي دانش آموزان دختر 19-7 اردبيل و مقايسه آن با استاندارد NCHS. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.202-208. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، علیمحمدی, حسین ، اتحاد, غلامحسین ، صادقی, هادی (1387) اثر مصرف روغن آفتابگردان بر فاكتورهاي انعقادي مردان سالم. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.650-653. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، نچواک, سیدمصطفی ، جعفریان, کوروش ، فیضی, ایرج (1393) تاثیر مکمل اسیدهای چرب امگا سه بر وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی. Journal of Nutritional Sciences and Dietetics ــ 1 (1). ص.ص.2-8. شاپا 2383-4218

نعمتی, علی ، پناهپور, حمداله (1380) بررسي تاثير چربي رژيم غذايي روي فاكتورهاي انعقادي در افراد سالم. [ طرح تحقیقاتی]

نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، شادمان فرد, علی ، نعمتی, علی (1393) اثر آب انار بر استرس اکسیداتیو در فعالیت جسمانی شدید. Materia Socio Medica ــ 27 (1). ص.ص.48-52. شاپا 1512-7680

نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی (1387) بررسي قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبيل و مقايسه آن با استاندارد NCHS و مطالعات مشابه در ايران. مجله علم و فن آوری ــ 8 (1و2). ص.ص.128-118.

نوری آذری, زهره ، آقامحمدی, معصومه ، اباذری, مالک (1397) بررسی عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعهکننده به درمانگاه دیابت اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (4). ص.ص.280-291. شاپا 6799-2228

نوری زاده, عزت ، قاسمی گرمی, کریم اله ، شکوهی گوگانی, بهروز (1385) بررسی نقش بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار. در: اولین همایش ملی بیوتکنولوژی - پیوند علوم - آینده روشن, 26-24 آبان ماه 1385, کرمانشاه - دانشگاه رازی.

نچواک, سیدمصطفی ، آهنی کمانگر, شیدا ، نعمتی, علی ، صادقیه اهری, سعید (1393) بسامد مصرف میوه جاتو سبزیجات و نمایه هاي استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به سندرم داون. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 4 (2). ص.ص.184-192. شاپا 2228-7280

نچواک, سیدمصطفی ، آهنی کمانگر, شیدا ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، جعفریان, کوروش ، ملک زاده, ودود (1395) بررسي شاخص هاي تن سنجي و فعاليت فيزيكي در دانش آموزان استثنايي. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). ص.ص.18-25. شاپا 9710-2382

نیاپور, نازیلا ، توحیدفر, مسعود ، باقی زاده, امین ، نیاپور, علی ، قطب زاده, سپیده (1391) مقایسه تاثیر متقابل سویه آگروباکتریوم و واریته در تراریزش کلزا. در: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, شهریور 1391 13-15, مشهد، ایران.

نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی ، سقا, محسن ، رجبی, کبری (1391) عسل از دیدگاه قرآن و کاربرد درمانی آن در پزشکی نوین. در: اولین همایش ملی علمی، پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب , شهریور 1391 20 و21, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ه

همايونفر, نسرین ، جعفرزاده, حمید ، پیران, سهیلا ، عزتی, فرحناز ، فریور, خلیل ، شهلازاده, هاله ، سپهرام, وحيد ، نهان مقدم, نگین ، اعلایی, شهناز ، راوری, محمود ، فریور, خلیل ، کلانتری, ناصر ، عزالدين زنجانی, ناهيد ، ظهوری, علی (1389) مراقبت های ادغام یافته تغذیه شیرخوار با شیر مادر. مراقبت های ادغام یافته تغذیه شیرخوار با شیر مادر . باغ رضوان, اردبیل. شابک 978-964-8358-79-7

و

وفایی, مجید ، حبیب زاده, شهرام ، نظری, سیمین دخت (1393) بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده از مکمل های خوراکی آهن در شیر خواران 24-6 ماهه شهر اردبیل بر اساس مدل آموزشی پرسید. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده, آیدین ، خورشیدی حسینی, مهدی ، سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، بلبلی, لطفعلی (1386) مقایسه سه معادله برآورد درصد چربی بدن از طریق اندازه گیری ضخامت چربی زیر جلدی با روش مقاومت بیوالکتریکی در پسران نوجوان منطقه قفقاز. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.625-629. شاپا 1815-8846

پ

پاک سرشت, محمدرضا ، فورمن, دیوید ، ملک زاده, رضا ، یزدانبد, عباس ، وست, روبرت ، گرین وود, دارین ، کربتری, جین ، کید, جانت (1390) عادات غذایی و خطر سرطان معده در شمال غرب ایران. Cancer Causes Control ــ 22 (5). ص.ص.725-736. شاپا 0957-5243

پورفرضی, فرهاد ، ویلن, آنا ، کالدور, جان ، ملک زاده, رضا (1388) نقش تغذیه و سایر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان معده در ایران - مطالعه مبتنی بر جامعه. international journal of cancer ــ 125 (8). ص.ص.1953-1960. شاپا 0020-7136

پورفریدون, زهرا ، دولت آبادی, سمیه ، فرهادیان, علی (1391) ارزیابی محصولات غذایی پروبیوتیک و اثرات آنها بر مجاری گوارشی انسان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ک

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شریفی راد, غلامرضا ، عبدلی, رحیم ، علیزاده, امین الله (1393) ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتار تغذیه ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). ص.ص.11-1. شاپا 1735 -2363

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شریفی راد, غلامرضا ، مهکی, بهزاد ، شرقی, افشان (1392) سدیم دریافتی، آگاهی تغذیه ای و ادراکات بیماری افراد روستایی مبتلا به پرفشاری خون کنترل شده و کنترل نشده. International Journal of Hypertension ــ 2014 (2014). ص.ص.1-7. شاپا 2090-0392

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شفائی خانقاه, یوسف ، شریفی راد, غلامرضا (1394) اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ــ 33 (321). ص.ص.1-13. شاپا 854x-1735

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، مهکی, بهزاد ، شریفی راد, غلامرضا (1393) ارزیابی سایکومتریک ابزار طراحی شده برای اندازه گیری ادراکات تغذیه ای بیماران پرفشاری خون. Journal of Education and Health Promotion ــ 3 (1). ص.ص.1-8. شاپا 2277-9531

کامران, عزیز ، سوادپور, محمدتقی ، شکارچی, علی اکبر ، ایرانپور, سهراب ، شریفی راد, غلامرضا ، درگاهی, عبداله (1393) شیوع و پیشگویی کننده های اضافه وزن و چاقی در نوجوانان. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (3). ص.ص.120-125. شاپا 2251-9203

کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا ، محبی, سیامک ، محکی, بهزاد ، ایرانپور, سهراب ، عبدلی, رحیم ، امین اله, علیزاده (1392) روانسنجی ابزار سنجش آگاهی تغذیه ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون. تحقیقات نظام سلامت ــ (13). ص.ص.1774-1785. شاپا 1735 -2363

کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، چعفری, نرگس ، جبداری, ساینا ، علائی, محمد رضا ، غفرانی, محمد ، تفدیری, محمد مهدی ، تنکابنی, سید حسن (1392) کمبود بیوتینیداز،یک بیماری نورومتابولیک برگشت پذیر(بررسی یک گروه کودکان ایرانی). Iranian Journal of Child Neurology ــ 7 (4). ص.ص.47-52. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، احمدآبادی, فرزاد ، جبداری, ساینا (1392) متیل مالونیک اسیدمی: تشخیص و یافته های تصویربرداری دراین بیماری نورومتابولیک(مطالعه یک گروه بیماران ایرانی). Iranian journal of child neurology ــ 7 (3). ص.ص.63-66. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، نژاد بیگلری, حبیبه ، جبه داری, ساینا ، احمدآبادی, فرزاد (1393) گانگلیوزیدوزیس GM2(تاس ساکس و ساندهوف) تشخیص و نمای تصویر برداری، بررسی موارد در ایران. Iranian journal of child neurology ــ 8 (3). ص.ص.55-60. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرگس ، احمدآبادی, فرزاد ، شریعتمداری, فخرالدین ، نعمتی, حمید ، احدی, عادل ، کریمی دردشتی, ساناز ، میرزا رحیمی, مهرداد ، زارع نوقابی, جواد ، دست برهان, زهرا (1393) بررسی تغییرات MRI مغز در بیماران مبتلا به PKU مراجعه کننده به بیمارستان مفید. Iranian Journal of Child Neurology ــ 8 (2). ص.ص.53-56. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرگس ، نژاد بیگلری, حبیبه ، خیاط زاده, سیمین ، جبه داری, ساینا ، احمدآبادی, فرزاد ، لطفی, عذرا (1395) تشخیصهای نورومتابولیک در بیماران ارجاعی باتاخیر تکاملی(2016). Iranian journal of child neurology ــ 10 (3). ص.ص.73-81. شاپا 4668-1735

کریم زاده, پروانه ، نجم آبادی, حسین ، طبرستانی, سپیده ، احمدآبادی, فرزاد ، آهنگری, اف ، فدایی, ام ، فرخ آشتیانی, تی (1397) جهش جدید PEX12:گزارش موردی یک دختر ایرانی با اختلال پروکسیزومال کودکی:ALDکاذب. research in pediatrics &neonatology ــ 1 (5). ص.ص.1-3. شاپا 2576-9200

کریم زاده, پروانه ، پیرزاده, زهرا ، احمدآبادی, فرزاد ، جعفری, نرجس ، جبه داری, ساینا ، نعمتی, حمید ، غفرانی, محمد ، تقدیری, محمدمهدی ، تنکابنی, سید حسن ، شربت دارعلایی, محمد (1393) گلوتاریک اسیدوری تیپ 1،تشخیص و یافته های تصویر برداری در یک گروه بیماران ایرانی. International Journal of Developmental Disabilities ــ 60 (3). ص.ص.1-6. شاپا 2047-3869

گ

گندمی نصر آبادی, حسن ، عباس زاده, سپیده ، یمرلی, آی ناز ، طیار, نسرین (1391) مقاومت برخی میکروب های بیماریزای غذایی به اسانس، عصاره آبی، اتانولی و متانولی گیاه آفسنطین(Artemisia absinthium). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

گودرزی, فریبا ، اسدی, اسداله ، زهری, صابر ، لطفی نوید, سعید (1391) بررسی اثر ضد میکروبی نایسین بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ی

یزدانی, افشین ، آقامحمدی, معصومه ، حسین زاده, سعید (1391) یافتن حس آرامش: یک مطالعه پدیدارشناسی از نقش قران و باورهاي مذهبی در زندگی بیماران دیابتی. در: اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 19-20 شهریور 1391, اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب.

یعقوبی, محسن ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، صفرزاده, صمد (1393) تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (1). ص.ص.79-87. شاپا 2228-7280

یوسفیان, مهزاد ، گلزارپورصادقی, سیده روشنک ، سکاکی, مهران (1397) تاثیر مکمل ویتامین دی در تسریع فرایند شکنندگی در بیماران با سکته مغزی. Electronic Journal of General Medicine ــ . ص.ص.1-5. شاپا 2516-3507

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.