title

Items where Author is "اجری خامسلو, مهدی"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 54.

Article

تقیلو, الهه and حیدرزاده, مهدی and مولائی, بهنام and اجری خامسلو, مهدی (1402) تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تضعیف روحیه-II در بیماران مبتلا به سرطان. BMC Psychology ــ 12 (1). شاپا 2050-7283

شهباززاده, فردین and رحمتی, صبا and اجری خامسلو, مهدی and حکیمی, محمد حسین and غریبی اصل, مهسا (1402) میزان رعایت شاخص های اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله اخلاق پزشکی ــ 17 (48). pp. 1-11. شاپا 2008-4374

نعمتی, رضا and خیری, رویا and اسلام زاده, نگین and فرخ نژاد افشار, پویا and اجری خامسلو, مهدی (1402) بررسی بهزیستی اجتماعی پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی تحلیلی. BMC NURSING ــ 22 (1). pp. 2-9. شاپا 1472-6955

سلیمانی, زینب and مظفری, ناصر and سوادپور, محمدتقی and اجری خامسلو, مهدی (1401) تاثیر موسیقی سفید بر روی درد بیماران غیر هوشیار با اسیب تروماتیک مغزی. Evidence Based Care Journal ــ 12 (4). pp. 36-43. شاپا 2008-2487

شمشیری, محمود and اجری خامسلو, مهدی and دشتی کلانتر, رجب and مولایی, بهنام (1401) راهبردهای مدیریتی در دوره پاندمی کرونا: تجارب مدیران بهداشتی از ایران، استان اردبیل. DISASTER MEDICINE AND PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS ــ . pp. 1-7. شاپا 1935-7893

قرداشخانی, سودا and اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and رجائی, سید محمد (1401) ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار خود گزارشی پایش مراقبت از پیری مغز سالم در بیماران ترخیص شده از واحد مراقبت های ویژه. international journal of Nursing knowledge ــ 34 (1). pp. 35-41. شاپا 2047-3087

شمشیری, محمود and دشتی کلانتر, رجب and کریمی پور, سکینه and مولایی, بهنام and الفبایی, اکرم and اجری خامسلو, مهدی (1401) تجربه پرسنل رادیولوژی در بحران کووید -19 : یک تحلیل محتوای کیفی. Journal of Radiology Nursing ــ 41 (2). pp. 112-116. شاپا 1546-0843

حبیبی, عقیل and اجری خامسلو, مهدی and میرزایی, علیرضا and بهاری, زهرا (1401) پیش‌بینی‌کننده‌های صلاحیت ایمنی بیمار در پرستاران اورژانس ایران: یک مطالعه همبستگی مقطعی. BMC Health Services Research ــ 22 (1). pp. 547-557. شاپا 1472-6963

شمشیری, محمود and اجری خامسلو, مهدی and دشتی کلانتر, رجب and مولایی, بهنام (1400) استراتژیهای مدیریت بحران در بحران پاندمی کووید-19: تجربیات مدیران سلامت از ایران، استان اردبیل. Disaster Medicine and Public Health Preparedness ــ 41 (2). pp. 1-7. شاپا 1935-7893

قرداشخانی, سودا and اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and رجایی صدیق, سید محمد (1400) سندرم پس از مراقبت های ویژه در کووید-19 بیمارانی ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه. Journal of Hospice & Palliative Nursing ــ 23 (6). pp. 530-538. شاپا 1522-2179

عباس زاده, عباس and برهانی, فریبا and اجری خامسلو, فرامرز and فرخ نژاد افشار, پویا and طباطبایی فر, سید محمد and اجری خامسلو, مهدی (1400) تبیین فرایند رویارویائی با خطاهای پرستاری در بخش اورژانس: یک مطالعه گرانند تئوری. International Emergency Nursing ــ 59 . p. 101066. شاپا 1755-599X

ایمانی, نفیسه and اعیادی, نسترن and حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and داوری, مهناز (1400) بررسی درماتیت دست در بین پرستاران ایران در طول بحران کووید 19: مقایسه بخش های کروناو غیر کرونا. Nursing Practice Today ــ 8 (4). pp. 257-264. شاپا 2383-1154

اجری خامسلو, مهدی and علیاری, شهلا and پیشگویی, امیرحسین and جعفری گلستان, نسرین and فرخ نژاد افشار, پویا (1399) مفهوم خطا و ماهیت اشکار سازهای خطا های پرستاری در بیمارستان های نظامی. BMJ MILITARY HEALTH ــ 167 (1). pp. 48-20. شاپا 2633-3767

کریم اللهی, منصوره and تذکری, زهرا and فلاح تبار, رقیه and اجری خامسلو, مهدی (1399) ادراکات خانواده های بیماران مبتلا به کمادر بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی. Journal of Client-Centered Nursing Care ــ 7 (1). pp. 9-16. شاپا 2476-4131

عبداللهی, رضا and ایرانپور, سهراب and اجری خامسلو, مهدی (1399) ارتباط بین تاب اوری و شجاعت اخلاقی حرفه ای در بین پرستاران. Journal of Medical Ethics and History of Medicine ــ 14 (2021). pp. 1-11. شاپا 2008-0387

فرخ نژاد افشار, پویا and فروغان, مهشید and اجری خامسلو, مهدی and بهرام نژاد, فاطمه and راشدی, وحید (1399) بررسی روایی و پایایی ابزار دلبستگی به مکان در بین سالمدان ایرانی. Elderly Health Journal ــ 6 (2). pp. 98-102. شاپا 2423-6179

کهنسال سابقی, مسعود and حسینی سوته, سیده زینب and شمشیری, محمود and اجری خامسلو, مهدی (1399) تبیین عوامل موثر بر موفقیت در آزمون آسکی دانشجویان پرستاري: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. مجله سلامت و مراقبت ــ 22 (3). pp. 185-195. شاپا 2228-6799

فرخ نژاد افشار, پویا and فروغان, مهدی and پیروزی, فرشته and اجری خامسلو, مهدی (1399) بهزیستی اجتماعی در بین مردان بازنشسته نیروهای مسلح و همسران آنها. BMJ MILITARY HEALTH ــ 166 (E). E38-E42. شاپا 2633-3767

رنجبر روغنی, آرش and نعمتی, رضا and فتحی, یگانه and شیخنواز جاهد, ساینا and اجری خامسلو, فرامرز and اجری خامسلو, مهدی (1399) آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به کوید-19. پرستاري ايران ــ 33 (126). pp. 45-57. شاپا ۲۰۰۸-۵۹۳۱

فرخ نژاد افشار, پویا and بهرام نژاد, فاطمه and فروغان, مهشید and اجری خامسلو, مهدی and راشدی, وحید (1399) بررسی روایی وپایایی مقیاس آسایش اجتماعی درسالمندان ایرانی درسال1395. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences ــ 12 (2). pp. 20-25. شاپا 8701-2008

عباس زاده, عباس and برهانی, فریبا and فرخ نژاد افشار, پویا and اجری خامسلو, مهدی (1398) ماهیت خطا در بخش اورژانس و نقش اشکارساز ها: یک مطالعه کیفی. Journal of Patient Safety and Quality Improvement ــ 7 (4). pp. 137-143. شاپا 2345-4490

اجری خامسلو, مهدی and علیاری, شهلا and پیشگویی, امیرحسین and جعفری گلستان, نسرین and فرخ نژاد افشار, پویا (1397) عوامل موثر بر گزارش دهی خطای پرستاری: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 8 (4). pp. 215-219. شاپا 2141-9248

فرخ نژاد افشار, پویا and پیروز, فرشته and اجری خامسلو, مهدی (1397) بررسی بهزیستی اجتماعی از نظر بازنشستگان نیروهای نظامی: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 8 (4). pp. 209-214. شاپا 2141-9248

فرخ نژاد افشار, پویا and ملکوتی, سیدکاظم and اجری خامسلو, مهدی (1396) وضعیت سلامت دهان سالمندان در پارک های تهران در سال 1396 چگونه بود؟. نشریه سالمند شناسی ــ 2 (3). pp. 57-63. شاپا 2476-7301

اجری خامسلو, مهدی and عباس زاده, عباس and برهانی, فریبا and فرخ نژاد افشار, پویا (1396) عوامل مؤثر بر خطاي پرستاري در بخش اورژانس: يك مطالعه كيفي. حیات ــ 23 (1). pp. 17-32. شاپا 1735-2215

اجری خامسلو, مهدی and عباس زاده, عباس and برهانی, فریبا (1395) پرستاران بخش اورژانس به عنوان قربانیان دوم خطا: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. Advanced Emergency Nursing Journal ــ 39 (1). pp. 68-76. شاپا 1931-4485

ذوالفقاری, میترا and اجری خامسلو, مهدی and ذاکری مقدم, معصومه and اجری خامسلو, الهام (1393) تاثیر موسیقی ترجیحی برمعیارهاي فیزیولوژیک درد بیماران غیر هوشیار بستري در بخش مراقبت ویژه: کارآزمائی بالینی تصادفی. مجله پرستاری مامایی شهید بهشتی ــ 24 (86). pp. 1-8. شاپا 2538-399X

ذوالفقاری, میترا and افشار, پویا and اسدی, احمد علی and اجری خامسلو, مهدی (1391) بررسي تأثير راه كارهاي تعديل عوامل محيطي بر كيفيت خواب بيماران بستري در واحد مراقبت كرونری. حیات ــ 18 (4). pp. 61-68. شاپا 1735-2215

Conference or Workshop Item

اجری خامسلو, فرامرز and اجری خامسلو, مهدی (1401) هیگرومای کیستیک غول آسا در یک نوزاد: گزارش موردی. در: The 42st KSCCM Annual Congress. Acute and Critical Care Conference 2022, May 6th-7th 2022, south korea.

احدی, عادل and اجری خامسلو, فرامرز and اجری خامسلو, مهدی (1401) تترالوژی فالوت به همراه فقدان دریچه پولمونر: گزارش موردی. در: The 42st KSCCM Annual Congress. Acute and Critical Care Conference 2022, May 6th-7th 2022, south korea.

اجری خامسلو, مهدی and ذوالفقاری, میترا and ذاکری مقدم, معصومه and اجری خامسلو, فرامرز and سلیمانی, زینب (1400) تاثیر موسیقی ترجیحی بر معیار های رفتاری درد در بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه. در: The41stKSCCM Annual Congress · Acute and Critical Care Conference 2021, Apr 30 to May 1, 2021, Korean.

اجری خامسلو, فرامرز and اجری خامسلو, مهدی and احمدآبادی, فرزاد (1400) استفراغ مکرر, علامتی در یک کودک دچار حلقه فوق دریچه ای میترال : گزارش موردی. در: The 41st KSCCM Annua congress. Acute and Critical Care Conference 2021, April 30 to May 1 , 2021, South Korea.

کوهی, ساجده and باقریان, سهیلا and اجری خامسلو, مهدی (1399) پیامد های کووید 19 بر دوران بارداری و زایمان- مطالعه مروری. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقریان, سهیلا and کوهی, ساجده and اجری خامسلو, مهدی (1399) پیامد های کووید 19 بر نوزادی. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قرداشخانی, سودا and حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی (1399) سندرم پس از مراقبت های ویژه ی خانواده(PICS-F): با تاکید بر "علایم و عوامل خطر". در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنسال سابقی, مسعود and حسینی سوته, سیده زینب and محرم زاده, حبیبه and اجری خامسلو, مهدی (1399) ریسک فاکتورهای افسردگی در سالمندان: یک مطالعه مروری. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی سوته, سیده زینب and کهنسال سابقی, مسعود and اجری خامسلو, مهدی (1398) بررسی تاثیر آموزش بر خود مراقبتی در بیماران دیابتی: یک مطالعه مروری. در: همایش استانی آموزش به بیمار و خود مراقبتی, 22 خرداد 1398, دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر.

اجری خامسلو, مهدی and مولایی, بهنام and فرخ نژاد افشار, پویا and کهنسال, مسعود (1397) چالشهای اخلاقی استفاده از ربات ها در ارائه مراقبت به بیماران سالمند: یک مطالعه مروری. در: ششمین کنگره اخلاق پرستاری, 8 و 9 اسفند ماه سال 1397, کرمان، بم.

اجری خامسلو, مهدی and نظری, زینب and شمشیری, محمود (1396) ابزار های ارزیابی درد مورد استفاده در ای سی یو جراحی قلب باز. در: ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران, 27Feb- 2 March, 2018, Rajaie conference center, Tehran.

ایمانی, زکیه and رنجبر فروغی, معصومه and اجری خامسلو, مهدی (1396) موانع استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های تامین اجتماعی شهر تبریز. در: 5th International Society for Evidence-Based Healthcare Congress,, 29 Jun 2019, Kish Island, Iran.

Thesis

اجری خامسلو, مهدی and حبیبی, عقیل and نریمانی, سجاد and شهباززاده ملاباشی, فردین (1402) بررسی وضعیت پدیده قربانیان دوم خطا و عوامل مرتبط در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1401. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and حیدرزاده, مهدی and احمدی, میرحسین (1402) بررسی ارتباط خستگی ناشی از شفقت با آسیب اخلاقی در پرستاران بخش های داخلی جراحی بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل درسال۱۴۰۱. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and اجری خامسلو, مهدی and اسلام زاده, نگین (1401) طراحی و ساخت اپلیکیشن ارتباطی آوا برای مددجویان مبتلا به آفازی بروکا. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and مظفری, ناصر and اجری, مسعود and موسی زاده, اسماعیل (1401) طراحی و تولید تشک بادی جهت سنجش وزن بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and وثوقی, نازیلا and احدی, پریسا and رضوانی, مریم (1401) بررسی ارتباط تاب‌آوری باکیفیت خواب در مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی بوعلی اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه and اجری خامسلو, مهدی and محسن زاده, سیده نرگس (1401) بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، بارکاری و استرس شغلی با خستگی پرستاران بخش های کرونای اردبیل در سال 1400. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and بابایی پویا, امین and معبودی ایزدی, مینا (1400) بررسی فراوانی سندرم ساختمان بیمار و عوامل محیطی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های شهر اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and مظفری, ناصر and سلیمانی, زینب (1400) بررسی تأثیرموسیقی سفید بردرد بیماران با اختلال هوشیاری در بخش مراقبت ویژه مغز و اعصاب مرکز آموزشی –درمانی فاطمی درسال1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and قرداشخانی, سودا (1400) بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار خودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغز(HABC-M SR) در بیماران ترخیص شده از ICU مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and اجری خامسلو, مهدی and اسدی فر, زهرا (1400) بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی and اجری خامسلو, مهدی and اعتباری اصل, فرزانه (1399) بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار اخلاقی در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره and اجری خامسلو, مهدی and نجفی, مژگان (1399) بررسی هشیاری پرستاری در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and ایرانپور, سهراب and عبدالهی درشکی, رضا (1399) بررسی ارتباط بین شجاعت اخلاقی حرفه ای و حمایت سازمانی با تاب آوری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اجری خامسلو, مهدی and نصیری, الهامه and ایرانپور, سهراب and اسدی, اسما (1399) بررسی تاثیر خنده درمانی بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 4 / 12 / 1402.