title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "فروغی پرور, فائزه"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 2.

مقاله

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، محمدپور, ایرج ، قباخلو, نفیسه ، فروغی پرور, فائزه (1393) شناسائی آمیب های آزاد زی بیماریزا در آب های سطحی شهر شیراز، ایران. Journal of health sciences and surveillance system ــ 2 (4). ص.ص.164-167. شاپا 2345-2218

موضوع کنفرانس یا کارگاه

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، معتضدیان, محمد حسین ، حبیبی, پروانه ، کمرلوئی, سکینه ، قباخلو, نفیسه ، فروغی پرور, فائزه (1389) جداسازي، کشت و شناسائي مرفولوژيکي آميبهاي آزاد بيماريزا در آبهاي سطحي شهر شيراز. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی در ایران, 27-29 مهر ماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

فهرست در تاریخ 3 / 4 / 1397ایجاد شده است.