title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "فریدی, مهشید"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 2.

طرح تحقیقاتی

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، صادقی موحد, فریبا ، فریدی, مهشید (1381) بررسي اثرات درماني دسته هاي دارويي ضد افسردگي بر روي افسردگي ژنتيكي و واكنشي. [ طرح تحقیقاتی]

پایان نامه

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، صادقی موحد, فریبا ، فریدی, مهشید (1383) مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 3 / 4 / 1397ایجاد شده است.