title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "یوسف زاده اسمردی, فاطمه"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 1.

طرح تحقیقاتی

یوسف زاده اسمردی, فاطمه (1380) بررسي شيوع و عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور مغان. [ طرح تحقیقاتی]

فهرست در تاریخ 4 / 12 / 1397ایجاد شده است.