title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health " and Year is 1398

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | ا | ب | ح | خ | ر | س | ص | ض | ع | م
Number of items: 25.

B

Burstain, Roy and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and simon h, Hay and ادهم, داود and فضل زاده دویل, مهدی (1398) بررسی توزیع مرگ 123 میلیون نوزاد و کودک در بین سال های 2000 تا 2017 در سطح دنیا. Nature ــ 574 (7778). pp. 353-358. شاپا 0028-0836

ا

ادهم, داود and عباسی, رضا and اباذری, مالک and قربانی, اسماعیل and عطائی, امین and مرادی اصل, اسلام (1398) مطالعه همه گیر شناسی تب مالت در اردبیل. Epidemiology International Journal ــ 3 (1). pp. 1-4. شاپا 2639-2038

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and سقفی پور, عابدین (1398) مدل زیست محیطی بیماری وست نایل در شمال غرب ایران. Oman Medical Journal ــ 34 (6). pp. 514-520. شاپا 1999-768X

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and ثقفی پور, عابدین and علیزاده, پریسا (1398) پیش بینی نقاط مهم آلوده به شپش سر مبتنی بر آنالیز همبستگی مکانی در شمال غرب ایران. veterinary world ــ 13 (1). pp. 40-46. شاپا 0972-8988

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and عباسقلی زاده, ناطق and عباسی, رضا and رمضان تاش, نجم الدین (1398) بررسي عوامل پيش بيني كننده سقط در شهرستان اردبيل در سال 1395. در: دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور, 11 اردیبهشت 1398, تهران - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and عباسقلی زاده, ناطق and عباسی, رضا and رمضان تاش, نجم الدین (1398) بررسي ميزان آگاهي از اهميت مراقبت پيش از بارداري زنان در سنين باروري شهر آبيبيگلو سال 1393. در: دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور, 11 اردیبهشت 1398, تهران - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

اباذری, مالک and عباسقلی زاده, ناطق and ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and رمضان تاش, نجم الدین and عباسی, رضا (1398) تاثیر آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره اول مقطع دبیرستان شهرستان اردبیل نسبت به ارتقا بهداشت دهان و دندان. در: دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور, 11 اردیبهشت 1398, تهران - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ب

باقری, فاطمه and شایقی, منصوره and وطن دوست, حسن and نیکپور, فاطمه and مرادی اصل, اسلام (1398) بررسی حساسیت پوستی زهر زنبور عسل و زنبورزرد بر روی خرگوش. Iranian Journal of Public Health ــ 48 (8). pp. 1546-1545. شاپا 2251-6085

بابایی پویا, امین and مرادی اصل, اسلام and موسویان اصل, زینب (1398) تجزیه و تحلیل وظایف پرستار بخش مراقبت ویژه نوزاد با استفاده از تکنیک های ارزیابی کمی و کیفی خطاهای انسانی. [ research project ]

ح

حمیدزاده اربابی, یوسف and هاشمی پرست, مینا and حسنخانی, هادی and اله وردی پور, حمید (1398) چالش های محلی برای اجرای برنامه های آموزش سلامت در خانه ها و مراکز بهداشتی روستایی: یک مطالعه کیفی. Family Medicine & Primary Care Review ــ 21 (1). pp. 30-34. شاپا 1734-3402

خ

خدادوست, محمود and ماجانی, خدیجه and عباسی قهرمانلو, عباس and ناصر بخت, مرتضی and قدوسی, ابراهیم and سروی, فاطمه and محمد زاده, آذر and متولیان, سید عباس and حاجبی, احمد (1398) شیوع مصرف قلیان در دانشجویان ایرانی: متاآنالیز مطالعات مشاهده ای. Iranian Journal of Public Health ــ 49 (1). pp. 1-13. شاپا 2251-6085

ر

رحیمی, گیتی and کامران, عزیز and شریفیان, الهام and زندیان, حامد (1398) پیش بینی کننده های رفتار بهداشت دست در پرستاران: یک مطالعه مقطعی نظری. Journal of Medical Science ــ 39 (6). pp. 278-283. شاپا 1011-4564

رمضان تاش, نجم الدین and ادهم, داود and اباذری, مالک and مرادی اصل, اسلام (1398) بررسی اپیدمیولوژیکی حیوان گزیدگی و هاری در بندر آستارا در سال 1396. International Journal of Zoology and Animal Biology ــ 2 (2). pp. 1-5. شاپا 2639-216X

س

سیگاری, پویان and اباذری, مالک and صالحی, یاسمن (1398) بررسی میزان رضایت و دلایل نارضایتی بیماران از بخش جراحی دانشکده‌ی دندانپزشکی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صمد زاده, رسول and حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and شکراللهی, محسن and مرادی اصل, اسلام (1398) اپیدمیولوژی مکانی بیماری سل بر مبنای سیستم جی آی اس در استان اردبیل. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ــ 13 (3). pp. 965-969. شاپا 1996-7195

ض

ضیاپور, آرش and شارما, مانوج and نژاددادگر, نازیلا and مردی, افروز and سعادت طوافیان, صدیقه (1398) ارزیابی نیازهای آموزشی دختران نوجوان 14-11 ساله درباره بهداشت دوران بلوغ در اردبیل. Archives of public health ــ 78 (5). شاپا 2049-3258

ع

عطائی, امین and مرادی اصل, اسلام and میرزایی, ابراهیم and دارسرایی, فاطمه (1398) اپیدمیولوژی مرگ به دلیل سوانح و حوادث و سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس ناشی از آن در استان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 10 (1). pp. 50-57. شاپا 9710-2382

عباسی قهرمانلو, عباس and مشیری, اسماعیل and افراشته, سیما and غلامی, علی and صفیری, سعید and محمدبیگی, ابوالفضل and انصاری, حسین (1398) هم وقوعی اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک در یک برنامه غربالگری جمعیت محور: آنالیز کلاس پنهان. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 491-496. شاپا 1016-1430

عباسقلی زاده, ناطق and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and ادهم, داود (1398) تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 6 (2). pp. 398-403. شاپا 3925-2349

عسگرنژاد نوری, باقر and نعمتی, ولی and عباسقلی زاده, ناطق (1398) تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی(مطالعه موردی: شهر اردبیل). سلامت و بهداشت ــ 10 (1). pp. 34-49. شاپا 2382-9710

م

مردی, افروز and بهبودی مقدم, زهرا and غفوری, فائزه and رفاهی, سهیلا (1398) بررسی میزان فعالیت، میل و رضایت جنسی در زنان سالمند در ایران. Journal of Biostatistics and Epidemiology ــ 5 (1). pp. 50-57. شاپا 2383-4196

مردی, افروز and بهبودی مقدم, زهرا and نفتچی, پروانه and حسین پور, رباب (1398) بررسی میزان فعالیت، میل و رضایت جنسی در زنان سالمند ایرانی. در: 1th International Healthprofessional Day Conference, 23-25 آبان 1398, turkey -erzurum.

مرادی اصل, اسلام and راثی, یاور and حنفی بجد, احمدعلی and ثقفی پور, عابدین (1398) پراکندگی مکانی و میزان آلودگی لیشمانیایی پشه خاکیهای ناقل در استان اردبیل. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ــ 9 (5). pp. 181-187. شاپا 2221-1691

مرادی اصل, اسلام and حبیب زاده, شهرام and آرش, هاجر (1398) یک مورد بیماري تب خونریزي دهنده کریمه-کنگو در اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (2). pp. 249-253. شاپا 1735-2452

مرادی اصل, اسلام and خیاط زاده, سیمین and درستی, عباسعلی and علیزاده, صابر and پورفتحی, جواد and عطائی, امین (1398) بررسی وضعیت پراکندگی مکانی لیشمانیوز احشایی در استان آذربایجان شرقی. تصویر سلامت ــ 10 (2). pp. 120-128. شاپا 2008-9058

This list was generated on 13 / 5 / 1400.