title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1398

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | ا | ت | ح | د | ر | س | ش | ص | ع | ف | م | ن | و | ی
Number of items: 34.

B

Burstain, Roy and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and simon h, Hay and ادهم, داود and فضل زاده دویل, مهدی (1398) بررسی توزیع مرگ 123 میلیون نوزاد و کودک در بین سال های 2000 تا 2017 در سطح دنیا. Nature ــ 574 (7778). pp. 353-358. شاپا 0028-0836

ا

افشین, شیرین and رشتبری, یوسف and رماوندی, بهمن and فضل زاده دویل, مهدی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and شیرمردی, محمد and رحمان, رابیا (1398) نانوکامپوزیت مغناطیس شده کربن فعال جلبک های رشته ای برای حذف موثر سفالکسین از محیط آبی. Korean Journal of Chemical Engineering ــ 37 (1). pp. 80-92. شاپا 0256-1115

اسماعیلی, فاطمه and سالاری, مهدی and دهقانی, محمدهادی and درگاهی, عبداله and نظم آرا, شاهرخ and یزدانی, محسن and بهشتی, علیرضا (1398) ارتباط غلظت فرمالدئید در هوای محیط با CO، NO2، O3، دما و رطوبت: مدلسازی توسط RSM. Archives of Hygiene Sciences ــ 8 (1). pp. 9-16. شاپا 9203-2251

ت

تکدستان, افشین and صادقی, هادی and حضرتی, مریم and دوبرادران, سینا and سروشیان, آرمین and روانبخش, مریم (1398) سنتز زئولیت γ-Fe2O3 NaY به عنوان جاذب جامد برای تخریب سفتریاکسون از طریق فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته کاتالیزوری ناهمگن. Journal of the Iranian Chemical Society ــ 17 (3). pp. 725-734. شاپا 1735-207X

ح

حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and وثوقی, مهدی and رشتبری, یوسف (1398) سنتز نانو ذرات ZnO و nZVI با استفاده از عصاره پوست انار و نشاندن آن بر روی کربن فعال تولیدی از پوست انار و کاربرد آن برای حذف سفالکسین از محیط‌های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

درگاهی, عبداله and نعمت الهی, داوود and عسگری, قربان and شکوهی, رضا and انصاری, امین and سمرقندی, محمدرضا (1398) تجزیه الکتروشیمیایی علف کش 4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی با استفاده از راکتور الکترود سه بعدی با آند G/PbO2: بهینه سازی با تاگوچی و تعیین مکانیسم تجزیه. RSC Advances ــ 8 (69). pp. 39256-39267. شاپا 2069-2046

درگاهی, عبداله and انصاری, امین and نعمت الهی, داوود and عسگری, قربان and شکوهی, رضا and سمرقندی, محمدرضا (1398) بهینه سازی پارامترها و مکانیسم تجزیه برای تجزیه الکتروکاتالیتیک علف کش 4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید توسط الکترودهای دی اکسید سرب. RSC Advances ــ 9 (9). pp. 5064-5075. شاپا 2069-2046

دهقانی, محمدهادی and نوروزیان باقانی, عباس and فضل زاده دویل, مهدی and غفاری, حمیدرضا (1398) مواجهه و ارزیابی ریسک BTEX در هوای داخل سالن های ورزشی تهران، ایران. Microchemical Journal ــ 150 . p. 104135. شاپا 0026-265X

ر

رستمی, روح اله and زارعی, احمد and سرانجام, بهزاد and غفاری, حمیدرضا and حضرتی, صادق and پورعشق, یوسف and فضل زاده دویل, مهدی (1398) مواجهه و ارزیابی ریسک هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای در هوای داخل قهوه خانه های شهر اردبیل، ایران. Building and Environment ــ 155 . pp. 47-57. شاپا 0360-1323

رحمانی, کوروش and داداش خواه, زینب and عالیقدری, مرتضی and مختاری, سیداحمد and نظری, هادی (1398) ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهري برپایه مدل سازي LCAIWM1 (مطالعه موردي: شهر رشت). مجله مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (4). pp. 443-456. شاپا 2383-3211

رحمانی, کوروش and عالیقدری, مرتضی and رفیعی رشت آبادی, زهرا (1398) استفاده از روش ارزیابی پایداری فناوری (SAT) برای انتخاب بهترین گزینه بی خطرسازی پسماند های عفونی بیمارستانی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سمرقندی, محمدرضا and نعمت الهی, داوود and عسگری, قربان and شکوهی, رضا and انصاری, امین and درگاهی, عبداله (1398) فرایند الکتروشیمیایی برای حذف علف کش 4،2-دی از محلول های آبی با استفاده از آندهای گرافیت و استیل ضد زنگ 316: بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ. Separation Science and Technology ــ 54 (4). pp. 478-493. شاپا 1520-5754

سمرقندی, محمدرضا and عسگری, قربان and شکوهی, رضا and درگاهی, عبداله and عرب کوهسار, ابوالفضل (1398) حذف آنتی بیوتیک اموکسی سیلین از محلول های آبی توسط بیوجاذب مخمر Saccharomyces cerevisiae. Desalination and Water Treatment ــ 152 . pp. 306-315. شاپا 1944-3986

سمرقندی, محمدرضا and عسگری, قربان and شکوهی, رضا and درگاهی, عبداله and مرادی گلرخی, مجتبی and فرجی, حسین and عرب کوهسار, ابوالفضل (1398) کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آنتی‫ بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی: مطالعه سینتیک، ایزوترم جذب و ترمودینامیک. سلامت و بهداشت ــ 10 (3). pp. 270-286. شاپا 2382-9710

ش

شکوهی, رضا and درگاهی, عبداله and اعظمی, رویا and ذوالقدرنسب, حسن and ملامحمدی, محمد (1398) نانوتیوب Magnetic Multi-walled Carbon به عنوان جاذب موثر در حذف سیپروفلوکسازین از محلول های آبی. مطالعه ایزوترم و سینتیک. International Journal of Chemical Reactor Engineering ــ . pp. 12-21. شاپا 2194-5748 (In Press)

ص

صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and دشتی, مریم (1398) بررسی تاثیر اشعهUV بر بیوآئروسل های باکتریایی و قارچی در هوای اتاق های عمل و ایزوله(مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صیدمحمدی, عبدالمطلب and قربانیان, زینب and عسگری, قربان and درگاهی, عبداله (1398) تجزیه آنتی بیوتیک CEX از محیط های آبی با استفاده از فرایند US/S2O8/NiO: بهینه سازی بهورش تاگوچی و مطالعه سینتیک. Desalination and Water Treatment ــ 171 . pp. 444-455. شاپا 1944-3986

ع

عبدیلی, ترکان and رحمانی, آیت and رحمانی, حسن and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1398) اکسیداسیون ناهمگن سولفاستامید با استفاده از اولتراسونیک و نانوفنتون در محیط های آبی: سنتیک واکنش و تست سمیت میکروبی. Desalination and Water Treatment ــ 166 (2019). pp. 158-167. شاپا 1944-3994

عمارلوئی, علی and فضل زاده دویل, مهدی and جنیدی جعفری, احمد and زارعی, احمد and مظلومی, سجاد (1398) ذرات معلق و بیوآئروسل ها در طی طوفان های گرد و غبار خاورمیانه در ایلام، ایران. Microchemical Journal ــ 152 (104280). pp. 1-7. شاپا 0026-265X

ف

فضل زاده دویل, مهدی and رستمی, روح اله and زارعی, احمد and سرانجام, بهزاد and غفاری, حمیدرضا and حضرتی, صادق and پورعشق, یوسف (1398) بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در هوای داخل قهوه خانه های شهر اردبیل. [ research project ]

فهیمی حمیدآباد, الناز and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1398) ارزیابی مدیریت پسماندهاي پزشکی (مطالعه موردي؛ بیمارستان هاي شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت ــ 10 (2). pp. 205-215. شاپا 9710-2382

م

میری, محمدرضا and خسروی, رسول and تقی زاده, علی اکبر and فضل زاده دویل, مهدی and صمدی, زهرا and اسلامی, هادی and غلامی, عیداله and قهرمانی, اسماعیل (1398) مقایسه کربن فعال اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسید روی در حذف موثر متیلن بلو. Desalination and Water Treatment ــ 148 . pp. 312-323. شاپا 1944-3994

محمدی, ندا and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1398) مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. مجله مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (3). pp. 281-292. شاپا 2383-3211

موسوی, سید علیرضا and درگاهی, عبداله and عزیزی, فرناز (1398) بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393. علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 21 (7). pp. 255-265. شاپا 2008-3516

مقدمی اصل, سمیه and وثوقی, مهدی and صادقی, طیبه and مختاری, سیداحمد (1398) حذف رنگ راکتیو بلو 52 با استفاده از الکتروکوآگولاسیون و UV/پرسولفات از محلولهای آبی. Health Scope ــ 9 (1). شاپا 2251-8959 (In Press)

معتمدی, سید وحید and درگاهی, عبداله and وزیری, یاسر and عباسی, مرتضی and پورصادقیان, محسن (1398) بررسی آموزه‌های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم. نشریه اسلام و سلامت ــ 4 (1). pp. 46-52. شاپا 2177-2383

مختاری, سیداحمد and وثوقی, مهدی and مقدمی اصل, سمیه (1398) بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون واکسیداسیون پیشرفته UV/Na2S2O8در حذف رنگ راکتیو آبی52 ازمحیط‌هاي آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

ندافی, کاظم and نبی زاده, رامین and رستمی, روح اله and غفاری, حمیدرضا and فضل زاده دویل, مهدی (1398) فرم آلدئید و استالدئید در هوای داخل قهوه خانه ها: اندازه گیری مواجهه و ارزیابی اثرات بهداشتی. Building and Environment ــ 165 (106392). شاپا 0360-1323

ندافی, کاظم and نبی زاده, رامین and رستمی, روح اله and ابراهیمی کلان, محمد and حسنوند, محمد صادق and فضل زاده دویل, مهدی (1398) کیفیت هوای داخل در قهوه خانه ها: میزان مواجهه با ذرات معلق. Environmental Science and Pollution Research ــ 26 (26). pp. 26605-26616. شاپا 0944-1344

ندافی, کاظم and نبی زاده, رامین and نوروزیان باقانی, عباس and فضل زاده دویل, مهدی (1398) بیوآئروسل ها در قهوه خانه ها: گونه، غلت ها و فاکتورهای تاثیرگذار بر غلظت شان. Environmental Science and Pollution Research ــ 26 (20). pp. 20297-20307. شاپا 0944-1344

و

وثوقی, مهدی and افشین, شیرین and رشتبری, یوسف and رماوندی, بهمن and فضل زاده دویل, مهدی and مختاری, سیداحمد and شیرمردی, محمد and رحمان, رابیا (1398) نانوکامپوزیت مغناطیس شده کربن فعال جلبک های رشته ای برای حذف موثر سفالکسین از محیط آبی. [ research project ]

وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and عالی پور, مریم (1398) کاربرد گرافن اکسید مغناطیسی شده در حذف رنگ کاتیونی بنفش 16 از محلولهای آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یگانه بادی, مجتبی and وثوقی, مهدی and صادقی, هادی and مختاری, سیداحمد and مهرعلی پور, جمال (1398) استفاده از فرایند H2O2/TiO2 در تجزیه کاتکول: سینتیک، هم افزایی و بهینه سازی از طریق روش سطح پاسخ. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ــ . شاپا 0306-7319 (In Press)

یونسیان, مسعود and رستمی, روح اله and زارعی, احمد and فضل زاده دویل, مهدی and جانجانی, حسنا (1398) مواجهه با غلظت های بالای PM2.5 و PM10 در شهر تهران و ریسک های بهداشتی مربوط به آنها در طی سال های 2016-2017. Microchemical Journal ــ 150 . p. 104174. شاپا 0026-265X

This list was generated on 8 / 5 / 1400.