title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy " and Year is 1401

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | خ | د | ر | س | ع | م | ن | و | گ
Number of items: 23.

ا

امانی, مجتبی and اصلانی, محمدرضا and جدی, فرهاد and عابدی, علی and بردبار آذر, محمدعلی (1401) اثر کروسین بر میزان بیان ژن های Nrf2،IL-17 و NF-kB در ریه موش های حساس شده با اوآلبومین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ابراهیمی, حسینعلی and سقا, محسن and سروی بیگ باغلو, ساره (1401) بررسی افزایش جذب رپاگلینید بارگذاری شده در نانوذرات لیپیدی جامد پوشش دار شده با کیتوزان با استفاده از مدل کشت سلول های اپیتلیال روده caco- 2 cells. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امیرشاهرخی, کیوان and نیاپور, علی (1401) متیل سولفونیل متان از طریق مهار استرس اکسیداتیو، واسطه های پیش التهابی و مرگ سلولی آپوپتوز در برابر آسیب مغزی ناشی از اتانول در موش محافظت می کند. International Immunopharmacology ــ 106 (108638). pp. 1-11. شاپا 1567-5769

ب

بنایی, شکوفه and سعادتی, حکیمه and گل محمدی, محمد قاسم and رضائی, فردین (1401) تاثیر ساپونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن در موش های صحرایی نر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خوشدل, فاطمه and گل محمدی, محمد قاسم and جنت دوست, محمد and نجف زاده, نوروز and سلیم نژاد, رامین (1401) بررسی اثر کافئیک اسید بر آسیب بیضه ای ناشی از پیری القا شده با دی گالاکتوز. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 25 (10). pp. 1190-1195. شاپا 2008-3866

د

دیزجی اصل, خدیجه and مظلومی, زینب and مجیدی, غزال and کلارستاقی, حسین and ثابت کام, شهناز and رفعت, علی (1401) ارتباط اختلال عملکرد سلول NK با شدت بیماری در بیماران SARS-CoV-2. Cell Biochemistry and Function ــ 40 (5). pp. 1-10. شاپا 1099-0844

ر

رضاقلی زاده, لطف اله and اوجارودی, مسعود and مرادی خانکندی, علیرضا and سلیم نژاد, رامین and خنک دار, عباس and متین, سمیه and فیضی, ایرج and محمدنیا, علیرضا and ماذنی, محمد (1401) اثرات محافظتی عصاره Cinnamomum zeylanicum و Zingiber officinale در برابر آسیب حاد کلیه ناشی از CCl4 در موش صحرایی. Physiology and Pharmacology ــ 26 (2). pp. 158-167. شاپا 1735-0581

س

سینا, فرزاد and نجفی, دریا and عزیز اهری, علیرضا and شهرکی, الهام and زاروک آهی محله, طاهره and نامجو, زینب and حسن زاده, سجاد (1401) انسفالوپاتی اورمیک: تشخیص قطعی با تصویربرداری مغناطیسی؟. European Journal of Translational Myology ــ 32 (3). pp. 1-8. شاپا 2037-7460

سلیم نژاد, رامین and گل محمدی, محمد قاسم (1401) محافظت رزوراترول از اسپرماتوژنز موش های سوری در برابر سیمیت ناشی از بیسفنول A. در: 22nd International Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine, 11-13 May 2022 ., Shiraz, Iran.

سلیمانی, مهسا and علی پناه مقدم, رضا and جدی, فرهاد and بابایی, محمد and سلیم نژاد, رامین and بحرینی, الهام (1401) تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه سیاهدانه بر فاکتورهای کبدی و پانکراسی Nrf2 و FGF21 در تنظیم فاکتورهای رونویسی انسولین MafA و PDX-1 در موش های صحرایی دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین. Nutrition & Metabolism ــ 19 (64). شاپا 1743-7075

ع

علی پناه مقدم, رضا and جدی, فرهاد and سلیم نژاد, رامین and امانی قیوم, سعیده and دباغ دباغ اسداللهی پور, شایلین (1401) بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی قاصدک روی بیان ژن های p21، p27 و p53 در مدل آسیب حاد کلیوی در رت ویستار نر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا and سلیم نژاد, رامین and جدی, فرهاد and فیض پور, سولماز and اوچی اردبیلی, سپیده (1401) بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با عصاره هیدروالکلی سیاه دانه روی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های BAX، Bcl-2 و Caspase-3 در آسیب بافت بیضه القا شده با سیس پلاتین در موش سوری نر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا and سلیم نژاد, رامین and جدی, فرهاد and نعمتی, علی and احمدی کردلر, سیما (1401) تعیین تاثیر اسید کافئیک بر اسپرماتوژنز موش سوری نر تحت تیمار با سیس پلاتین. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مکبر, هاله and وطن خواه, محمد امین and نجف زاده, نوروز (1401) بررسی نقش تنظیمی میکروآرناها در تکامل، تغییرات چرخه سلولی و تمایز فولیکول مو: یک مطالعه مروری. [ research project ]

میران, منصور and اصلانی, محمدرضا and جدی, فرهاد and ظاهرتر, سارا (1401) اثر کروسین بر میزان بیان ژنهایNrf2 و HO-1 در ریه موش‌های حساس شده با اوآلبومین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and نجاتی, افشین and گل محمدی, محمد قاسم and اصلانی, محمدرضا and صفروند, وحید (1401) مقایسه یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کووید 19 با تروپونین بالا و بدون تروپونین بالا بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نظری, شهرام and آلام قلیلو, حسن and عسگری, اسرافیل and رضا خانی مقدم, حامد and نجفی صالح, حسین and پرستار, سعید and نیاپور, علی (1401) ساخت نانو ذرات Fe2O3@C/PIDA برای تثبیت نانوذرات نقره: نانوساختار مهندسی شده برای فعالیت زیستی و ضد میکروبی. Journal of Molecular Liquids ــ 358 (119227). pp. 1-7. شاپا 0167-7322

نامجو, زینب and صدقیانی, سحر (1401) بررسی الگویابی در سلول های عصبی مشتق از اجسام شبه جنینی و تجمع سلولی القا شده با رتینوئیک اسید. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

نیاپور, علی and میران, منصور and سید اصلی, نایسانا and نوروزی, فیروز (1401) اثرات ضد رگ زایی عصاره آبی دانه Agrostemma githago L. در سلول های اندوتلیال ورید ناف انسان از طریق تنظیم Notch/VEGF، MMP2/9، ANG2 و VEGFR2. Environmental Science and Pollution Research ــ 2022 (1). pp. 1-17. شاپا 1614-7499 (In Press)

و

وطن خواه, محمد امین and پناهی زاده, رضا and نجاتی کوشکی, کاظم and عرب زاده, مهسا and عرب زاده, امیر احمد and نجف زاده, نوروز (1401) کورکومین با افزایش میزان بیان miR-148a در سلولهای بنیادی CD44، باعث افزایش حساسیت دارویی به پاکلی تاکسل می شود و بیان ژنهای محور MSK1/IRS1 را کاهش می دهد. [ research project ]

وطن خواه, محمد امین and پناهی زاده, رضا and نجاتی کوشکی, کاظم and عرب زاده, مهسا and عرب زاده, امیر احمد and نجف زاده, نوروز (1401) کورکومین با افزایش میزان بیان miR-148a در سلولهای بنیادی CD44، باعث افزایش حساسیت دارویی به پاکلی تاکسل می شود و بیان ژنهای محور MSK1/IRS1 را کاهش می دهد. Drug Research ــ 72 (8). pp. 457-465. شاپا 2194-9379

گ

گل محمدی, محمد قاسم and سعیدی, قاسم and نجف زاده, نوروز and کامران, عزیز and معصومی تبری, نیما (1401) تولید محتوای آموزشی درس آناتومی عملی اندام فوقانی، اندام تحتانی ولگن. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گل محمدی, محمد قاسم and صفرزاده, الهام and سقا, محسن and امانی, نگین (1401) بررسی اثر جایگزینی microRNA تنظیم کننده‌ مهاجرت و آپوپتوز و تغییر بیان ژن PD-L1 در رده‌ی سلولی سرطان معده (AGS-MKN45). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 6 / 7 / 1402.