title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology " and Year is 1398

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ت | ج | ح | خ | د | ش | ص | ع | م | و | پ | ک | گ | ی
Number of items: 35.

ا

انوش, سمیه and ارزنلو, محسن and زندیان, حامد and وجدی, لعیا (1398) مقایسه آزمایشگاهی خاصیت آنتی میکروبیال ‌وارنیش‌های فلوراید حاوی CPP_ACP‌ و بدون CPP_ACP. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اصلانی, محمدرضا and قبادی مراللو, حسن and پناهپور, حمداله and احمدی, مهدی and خاکسار, مجید and حیدرزاده, مرتضی (1398) تغییرات بیان ژنهای شبکه آندوپلاسمی و سطوح پروتئین NF-kB بافت ریه در رتهای نر و ماده حساس شده با اوآلبومین. Life sciences ــ 247 (April). p. 2020. شاپا 0024-3205

ایمانی راد, حامد and پیری دوگاهه, هادی and امانی, مجتبی and محمدنیا, علیرضا and David Ogunniyi, Abiodun and خزندی, منوچهر and Venter, Henrietta and ارزنلو, محسن (1398) آلیسین از تشکیل سنگهای ادراری ناشی از پروتئوس میرابیلیس و انسداد کاتتر در مدل مثانه مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی جلوگیری می کند. Microbial Pathogenesis ــ 132 . pp. 293-301. شاپا 0882-4010

ایرانپرور, منوچهر and ارزنلو, محسن and افروزه, الناز (1398) مقایسه کارایی تجویز شش هفته در برابر 20 هفته درمان با انتی بیوتیک زخم پای دیابتی. International Medicine ــ 1 (5). pp. 274-279. شاپا 2667-7008

ت

تیمورپور, رقیه and باباپور ایوریق, بهنام and اسماعیلی زاد, مجید and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1398) بررسی مقاومت به کینولون ها در ایزوله های شیگلای جدا شده از بیماران در اردبیل. Iranian Journal of Microbiology ــ 11 (6). 496 -501. شاپا 2008-3289

تیمورپور (1398) ژن اینتگرون کلاس 2 از شارشیاکلی سویه EC.U.INT.2. GenBank: MK994977.1.

تیمورپور (1398) اشرشیاکلی سویه EC.U.INT.1 ژن اینتگرون کلاس 1. GenBank: MK994976.1.

ج

جنتی, الهام and امیر مظفری, نور and سعادتمند, سارا and ارزنلو, محسن (1398) حاملی مدفوعی گونه های انتروکوک مقاوم به سطوح بالای آمینوگلیکوزیدها و آمپی سیلین در بچه های سالم ایرانی. Journal of Global Antimicrobial Resistance ــ . شاپا 2213-7165

ح

حبیب زاده, شهرام and شیخ رحیمی, مهدی and عدالتخواه, حسن and پیری دوگاهه, هادی and ملکی, نصراله (1398) تاثیر دوز بوستر واکسن دوگانه دیفتری کزاز در آفت راجعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور. Journal of Dermatological Treatment ــ . شاپا 0954-6634

خ

خادمی, فرزاد and واعظ, حمید and ممتازی بروجنی, امیر عباس and باناچ, ماسیج and صاحبکار, امیر حسین (1398) عفونت های باکتریایی با بیماری قلبی عروقی در ایران مرتبط هستند. Archives of Medical Science ــ 15 (4). pp. 902-911. شاپا 1734-1922

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and درخشان, محمد and نجفی, عادل and تفقدی, محسن (1398) افزایش ایمنی زایی واکسن زیرواحدی چند مرحله ای جدید مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از نانوذرات هیبرید PLGA: DDA و MPLA: تزریق زیر جلدی. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 22 (8). pp. 893-900. شاپا 2008-3866 (In Press)

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1398) بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی گونه های یرسینیا مقاوم به آنتی بیوتیک در نمونه های مواد غذایی و کلینیکی در ایران. International Journal of Enteric Pathogens ــ 7 (4). pp. 113-120. شاپا 2345-3362

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1398) بررسی سیستماتیک و متاآنالیز شیوع گونه های لیستریا مقاوم به آنتی بیوتیک در نمونه های مواد غذایی ، حیوانی و انسانی در ایران. Journal of Food Science and Technology ــ 56 (2019). pp. 5167-5183. شاپا 0022-1155

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1398) گونه های شيگلا مقاوم به فلوروکينولون در کودکان ايراني: یک متاآنالیز. World journal of pediatrics ــ 15 (2019). pp. 441-453. شاپا 1708-8569

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1398) شیوع گونه های کلستریدیوم مقاوم به آنتی بیوتیک در ایران. Pathogens and Global Health ــ 113 (2). pp. 58-66. شاپا 2047-7724

د

دلارام پور, ا and رشکی قلعه نو, زهرا and خادمی, فرزاد and دلارام پور, مجتبی and واعظ, حمید (1398) تشخیص مولکولی ژن های مقاومت در برابر کارباپنم در سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه. Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunita ــ 31 (4). pp. 349-355. شاپا 1120-9135

ش

شریعتی, عارف and فلاح, فاطمه and پورمحمد, علی and صبور, سحر and تقی پور, علی and صفری, حسین and سلیمی چیرانی, علیرضا and علیزاده سانی, محمود and عظیمی, طاهر (1398) نقش احتمالی باکتری ها، ویروس ها و انگل ها در شروع و تشدید بیماری سندروم روده ی تحریک پذیر. Journal of Cellular Physiology ــ 234 (6). pp. 8550-8569. شاپا 0021-9541

ص

صرافان صادقی, عاطفه and انصاری, نجمه and خادمی, فرزاد and میرنژاد, رضا and زمان زاد, بهنام (1398) تعیین الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ سویه هاي اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستري در بیمارستانهاي آموزشی شهرکرد به روش PCR-R. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (1). pp. 30-40. شاپا 2228-7280

ع

عظیمی, طاهر and مصدق, مهرداد and نصیری, محمدجواد and صبور, سحر and کریمایی, سمیرا and ناصر, احمد (1398) مروری جامع بر استفاده از فاژتراپی به عنوان یک روش درمانی جدید برای عفونت های مایکوباکتریمی. Infection and Drug Resistance ــ 2019 (12). pp. 2943-2959. شاپا 1178-6973

علیمحمدی, حسین and صالح زاده, فرهاد and کاظمی, فرانک and فولادی, نسرین (1398) بررسی ANA در کودکان با لیشمانیوز احشایی. در: The 12th International & 17th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 18-21, 2019, Tehran - Iran.

م

محمدی غریبانی, خدیجه and اعظمی, احد and پرویزی, معصومه and خادمی, فرزاد and موسوی, سید فضل الله and ارزنلو, محسن (1398) فراوانی بالای کلونیزاسیون استرپتوکوکوس پنومونیه مقاوم به اریترومایسین در دستگاه تنفس کودکان سالم در اردبیل، ایران. Tanaffos ــ 18 (2). pp. 118-125. شاپا 1735-0344

میرزایی, حبیب الله and خداداد, نسترن and کرمی, چیمن and پیرمرادی, رویا and خانی زاده, سعید (1398) مسیر AP‐1 : تنظیم کننده ترانسفورماسیون سلولیکه به وسیله آنکوویروس ها تعدیل شده است. Reviews in Medical Virology ــ 30 (1). pp. 1-13. شاپا 1099-1654

و

واعظ, حمید and صاحبکار, امیر حسین and پورفرضی, فرهاد and یوسفی اوروند, ارشید and خادمی, فرزاد (1398) شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی هموفیلوس آنفلوانزا در ایران - یک متاآنالیز. Iranian Journal of Otorhinolaryngology ــ 31 (6). شاپا 2251-7251

وحیدیان, فاطمه and Duijf, Pascal H.G and صفرزاده, الهام and درخشانی, افشین and باغبان زاده, امیر and برادران, بهزاد (1398) اینترکشن سلول های بنیادی سرطانی، سلول های ایمنی و ریزمحیط تومور. Immunology Letters ــ 208 . pp. 19-29. شاپا 0165-2478

پ

پیری دوگاهه, هادی and پورحاجی باقر, مریم and بریکانی, حمیدرضا and بهادر, عباس (1398) تاثیر بیوفیلم مشتق شده ازAggregatibacter actinomycetemcomitans پس از درمان فتودینامیک ضد میکروبی بر تولید سیتوکین در فیبروبلاست های لثه انسانی. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy ــ 27 . pp. 1-6. شاپا 1572-1000

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and قلوبی, آیدا and تیمورپور, امیر and مشکات, زهرا (1398) تزریق همزمان و بررسی پاسخ های ایمنی سه DNAواکسن کد کننده آنتی ژن های ایمونوژنیک از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 14 (3). e79496. شاپا 2345-2641

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا بوئیدی سویه arums.9. GenBank: MK973063.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا بوئیدی سویه arums.21. GenBank:MK973064.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا سونه ای سویه arums.63. GenBank: MK994975.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا سونه ای سویه arums.47. GenBank: MK994974.1.

پورفرضی, فرهاد and پیری دوگاهه, هادی and پورفرضی, ساناز (1398) بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در ساکنان 1 تا 69 ساله اردبیل و علل مرتبط با آن: یک منطقه با بروز بالای سرطان معده. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کرمی, چیمن and خاتمی نیا, غلامرضا and جلیلیان, شهرام and کریمی بابا احمدی, محمد and طاهرخانی, رضا and طبسی, مریم and بی پروا حقیقی, سمیه and مکوندی, منوچهر (1398) آنالیز ایمنو و بیوانفورماتیکی هگزون پروتئین در آدنوویروس D8جدا شده از بیماران مبتلا به کراتوکونژنکتیویت. FUTURE VIROLOGY ــ 14 (6). pp. 407-418. شاپا 1746-0794

گ

گله دار, سعیده and ارزنلو, محسن and زندیان, حامد and داداشی ملکی, ساناز (1398) مقایسه اثر ضد میکروبی سیلر‌های بیوسرامیکی و اپوکسی رزینی علیه باکتری انتروکوکوس فکالیس. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یوسفی اوروند, ارشید and واعظ, حمید and صاحبکار, امیر حسین and خادمی, فرزاد (1398) بررسی مروری و متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیک ویبريو کلرا در ایران. Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità ــ 31 (3). pp. 279-290. شاپا 1120-9135

یوسفی اوروند, ارشید and خادمی, فرزاد and تفقدی, محسن and احمدی پور, زهرا and مرادی, باقر and مشکات, زهرا (1398) نقش آنتی ژن های فاز تاخیری در واکسن های سل. Indian Journal of Tuberculosis ــ 66 (4). pp. 487-491. شاپا 0019-5707

This list was generated on 18 / 3 / 1402.