title

Items where Author is "خلیلی, زهرا"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 49.

Article

نعمتی, رضا and خلیلی, زهرا and قنبری افرا, لیلا and میرزایی, علیرضا (1402) شیوع سالمند آزاری و عوامل خطر آن : یک مطالعه مقطعی. BMC Geriatrics ــ 23 (616). شاپا 1471-2318

خلیلی, زهرا and نعمتی, رضا and قلی پور, فردانه and مهری, سعید (1402) بررسی دلایل مصرف الکل در دوران پاندمی کووید-19: یک مطالعه مقطعی. مجله سلامت ومراقبت ــ 25 (1). pp. 19-27. شاپا 6799-2228

خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه and سلیمی, مهسا and ملکی, پری and خسروی, عمران (1401) اولویت بندي شاخص هاي خودمراقبتی در پیشگیري و مقابله با بیماري کووید-19 بر اساس الگوریتم آنتروپی وتاپسیس (مطالعه موردي: استان اردبیل). سلامت و بهداشت ــ 13 (1). pp. 17-33. شاپا 2382-9710

نعمتی, رضا and خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه (1400) بررسی وضعیت استانداردهاي ساختاري خانه هاي سالمندان استان اردبیل در سال1400. مجله سلامت و مراقبت ــ 23 (3). pp. 223-230. شاپا 2228-6799

سلیمانپور, حسن and عباسیان, مهدی and سربازی, احسان and پاکنژاد, پویا and جلیلوند, هادی and مسعودی, نازنین and عزیزی, حسین and خلیلی, زهرا (1400) پیش‌ بینی‌کننده‌های تاخیر در جستجوی پروفیلاکسی پس از مواجهه در افراد مسن با آسیب‌های ناشی از گاز گرفتگی حیوانات: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت. Elderly Health Journal ــ 7 (22). pp. 58-64. شاپا 2423-6179

خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه and حبیبی, عقیل (1399) بررسی میزان تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 22 (4). pp. 286-294. شاپا 2228-6799

قلی پور, فردانه and خلیلی, زهرا and عباسیان, مهدی (1399) تعاریف و نظریه های سوء رفتار با سالمندان. Elderly Health Journal ــ 6 (2). pp. 140-145. شاپا 2423-6179

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and قربانی, محدثه and محمودی, مهدی (1398) شیوع انواع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان. Journal of Research & Health ــ 10 (1). pp. 59-66. شاپا 2423-5717

عباسیان, مهدی and ناخدایی زاده, مهدی and نامجو, شمس الدین and خلیلی, زهرا and جهانگیری, لیلا and فدای وطن, رضا and مطلبی, حسین (1397) علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا. Salmand: Iranian Journal of Ageing ــ 13 (4). pp. 406-417. شاپا 1735-806X

جعفری, میلاد and شکارچی, علی اکبر and خلیلی, زهرا and نصیری, خدیجه and داداشی, پروین (1397) ناتوانی فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر خلخال. International Electronic Journal of Medicine ــ 7 (2). pp. 35-40. شاپا 2251-8304

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1397) رابطه بين عوامل اجتماعي جمعيتي و ميزان شيوع سوء رفتار در بين سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان. مجله پزشکی قانونی ایران ــ 24 (3). pp. 219-227. شاپا ۱۰۲۷-۱۴۵۷

خلیلی, زهرا and سلامی زاده, اعظم (1397) بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستری در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر. فصلنامه پرستاری سالمندان ــ 5 (1). pp. 52-62. شاپا 2383-3785

خلیلی, زهرا and تقدسی, محسن and گیلاسی, حمیدرضا and صدرالهی, علی (1395) شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان. journal of basic research in medical sciences ــ 3 (2). pp. 26-34. شاپا 0506-2383

نصیری, خدیجه and ایوان بقاء, ریحانه and نظری, نسرین and سوادپور, محمدتقی and سلیمانی فرد, پریسا and خلیلی, زهرا (1395) پیامدهای فیزیولوژیک و درمانی رفلکسولوژی در ایران: مروری نظام مند. مجله تصویر سلامت ــ 7 (1). pp. 49-61. شاپا 2008-9058

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and قلی پور, فرزانه and نظری, رباب and محمدی, مجید and نصیری, خدیجه (1394) ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران زن شهر خلخال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 9 (10). pp. 64-72. شاپا 7799-1735

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and نظری, رباب (1394) سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پار ک های شهر خلخال. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 10 (4). pp. 127-135. شاپا 1735-9074

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and خطیراحمدی, مریم and مصدق, نجیما and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) بررسی ارتباط بین تسهیل کننده های فعالیت فیزیکی و ایندکس توده بدنی در سالمندان شهر کاشان. Elderly Health Journal ــ 1 (2). pp. 84-90. شاپا 6179-2423

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) بررسی تسهیل کننده ها و موانع فعالیت جسمانی در سالمندان کاشان. Jundishapur Journal of Health Sciences ــ 7 (4). pp. 6-12. شاپا 021x-2252

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا (1394) بررسي حساسيت اخلاق حرفه اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران نواحي غرب گلستان. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي ــ 8 (3). pp. 50-61. شاپا 3041-2008

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) ارزیابی مصرف انرژي معادل متابولیک بر اساس الگوي فعالیت جسمانی هفتگی سالمندان. فصلنامه پرستاری سالمندان ــ 1 (4). pp. 9-23. شاپا 3785-2383

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and خطیراحمدی, مریم (1394) تحلیل علل خطاي اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوي. فصلنامه مديريت بهداشت و درمان ــ 6 (1). pp. 29-41. شاپا 3012-2476

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا (1394) بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه ای در پرستاران غرب استان گلستان. آموزش و اخلاق در پرستاری ــ 4 (1). pp. 25-32. شاپا 5300-2322

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1394) بررسی انرژی مصرفی فعالیتی و عوامل مرتبط آن در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان. مجله طب پیشگیری ــ 2 (3). pp. 21-30. شاپا 429x-2423

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا (1393) ارزیابی سلامت معنوي و عوامل مرتبط در سالمندان شهر کاشان. فصلنامه پرستاری سالمندان ــ 1 (2). pp. 94-104. شاپا 2383-3777

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1393) ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان، سال 1393. مجله سلامت جامعه ــ 8 (4). pp. 48-58. شاپا 2345-6248

مهدوی شهری, مسلم and خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and سعادتی, بنفشه (1393) بررسی شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان شهر کاشان در سال1393. نشريه پرستاري قلب و عروق ــ 3 (3). pp. 3-16. شاپا 8983-2251

research project

خلیلی, زهرا and نعمتی, رضا (1400) مقایسه استانداردهای ساختاری خانه های سالمندان شهر اردبیل با استانداردهای بین المللی. [ research project ]

خلیلی, زهرا (1400) بررسی ارتباط تاب آوری با سوء رفتار در سالمندان شهر اردبیل در سال 1398. [ research project ]

احمدی, فاطمه and کامران, عزیز and خلیلی, زهرا and معصومی, نیما and نعمتی, رضا and آشنا مقدم, امین and اعترافی, مجید and یوسفی, داوود and کاظم زاده, معصومه and عبدالرشیدی, پویا (1400) تولید اپلیکیشن فرایند پرستاری و آموزش به بیمار در بیماری های شایع سالمندی جهت اجرای مراقبت بهتر در سالمندان. [ research project ]

خلیلی, زهرا and مهری, سعید (1399) بررسی علل مصرف الکل دراردبیل در بحران پاندمی COVID 19. [ research project ]

خلیلی, زهرا (1399) بررسی شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل در سال 1398. [ research project ]

Conference or Workshop Item

خلیلی, زهرا (1401) غفلت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل. در: کنگره بین‌المللی مراقبت‌های تسکینی و حمایتی در سالمندان, 14-16 اسفند 1401, دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

خلیلی, زهرا and نهامین, مینا (1401) اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش تجربه سوء رفتار در سالمندان. در: کنگره بین‌المللی مراقبت‌های تسکینی و حمایتی در سالمندان, 14-16 اسفند 1401, دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

خلیلی, زهرا (1400) بررسی علل مصرف الکل در اردبیل در بحران پاندمی کووید 19. در: International E-Conference on COVID-19 & Health System: The Lessons Learned, May 25-27, 2021, Zanjan University of Medical Sciences Zanjan, Iran.

خلیلی, زهرا and سلامی زاده, اعظم (1399) بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان بستری در بیمارستان خلیج فارس بوشهر. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خلیلی, زهرا and جعفری, میلاد and نعمتی, رضا and اعتباری اصل, زهرا (1399) شیوع سوء رفتار در خانواده نسبت به سالمندان شهر اردبیل در سال 1398. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خلیلی, زهرا (1398) بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان. در: نهمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل, 20-23 مهر ماه 1398, تهران ، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، به سمت حصارک، بیمارستان فرهیختگان.

خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه (1398) عفونت ادراری در زنان سالمند مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قنادی امامی اردبیل. در: بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی, 21 الی 24 خرداد ماه 1398, تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی، تالار ابوریحان.

خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه (1398) بررسی افسردگی، اضطراب و استرس بیماران پیوند کلیه شهرستان اردبیل. در: "بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران" و سیزدهمین کنگره پرستاری ارولوژی, 21 الی 24 خرداد ماه 1398, تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی، تالار ابوریحان.

وکیلی, فاطمه and محمدی, فاطمه and رشیدی, رقیه and حکیمی, فاطمه and حنیفه زاده, رویا and پله سهرانی, سمانه and خلیلی, زهرا (1396) وضعیت فعالیت های روزمره زندگی سالمندان شهر خلخال. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and نظری, رباب (1395) بررسی مصرف دارو در سالمندان شهر خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

نصیری, خدیجه and سلیمانی فرد, پریسا and خلیلی, زهرا and بهنام موحد, مرتضی and خاکی, مهران (1395) پیامدهای فیزیولوژیک و درمانی رفلکسولوژی در ایران: مقاله مروری. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

صدرالهی, علی and احمدی خطیر, مریم and خلیلی, زهرا (1394) سالمندي زودرس در کودکان. در: اولین همایش سراسري دانشجویی بیماري هاي نادر و ژنتیکی, 25آذر 1394, گرگان-ایران.

نظری, رباب and خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1394) فراوانی مشکلات بالینی مصرف کننده داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

نظری, رباب and خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1394) بررسی میزان مصرف داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره)خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منظقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

خلیلی, زهرا and نظری, رباب and صدرالهی, علی (1394) بررسی میزان رعایت دو امضای نوشتن گزارش پرستاری داروهای پر خطر. در: کنگره بین المللی کیفیت ،ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

Book

خلیلی, زهرا and هروی کریموی, مجیده and قلی پور, فردانه and محمدی, محمدعلی (1399) سوء رفتار در سالمندان. سوء رفتار در سالمندان, 1 (1). یاوریان, اردبیل. شابک 978-622-683642-5 (Submitted)

صدرالهی, علی and محمودی, مهدی and خلیلی, زهرا (1398) ارزیابی جامع سلامت در سالمندی. انتشارات حیدری, تهران. شابک 9786004893152

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and احمدی خطیر, مریم and مهدوی شهری, مسلم (1394) روانشناسی سالمندی. جامعه نگر, تهران. شابک 1-461-101-600-978

This list was generated on 4 / 12 / 1402.